1088 Budapest, Vas u. 19.
tel./fax: +(36 1) 338-4197
mobil: 06-30-383-4060
flaccus@flaccus.hu
Pedagógia:Felsőoktatási tankönyvek - Pedagógia:Módszertani kiadványok - Pedagógia:...
Részletes keresés
Bábosik István
Pedagógia és személyiségfejlesztés (ELFOGYOTT!)

Szerző: Bábosik István
Cím: Pedagógia és személyiségfejlesztés (ELFOGYOTT!)
Alcím:
Kiadó, évszám: OKKER Kiadó, 2007
Sorozat:
Közreműködők: Barkó Endre lektor - Schaffhauser Franz lektor
Formátum: B/5, ragasztókötött
Terjedelem: 612 oldal
ISBN: 978 963 8088 19 2
3900,-Ft, kedvezmény -5%, bruttó ár: 3705,-Ft
Nem rendelhető.

A személyiség fejlesztése a pedagógia alapkérdése. Személyiségünk bonyolult szerkezetében benne rejlenek a pedagógiai hatásokkal, eszközökkel fejleszthető és azokkal nem fejleszthető összetevők. A neveléssel foglalkozók örök kérdése, hogy a pedagógiailag meghatározó személyiségelemeknek és az azokra mért nevelési hatásoknak milyen szerepük van abban, hogy a személyiség normakövető lesz-e, vagy inkább a mindenkori normát meghaladó, olykor az elkövető ember. A kötet – a szerzők kutatási témáit bemutatva – a neveléstudományi kutatások szempontjából fontos személyiségelemek: a motivációs természetű, illetve szervező- végrehajtó elemeknek a személyiségfejlesztésben betöltött szerepét vizsgálja. A tanulmányok a neveléstudomány lényeges sajátosságainak megfelelően kivétel nélkül valamely, az életvezetés minősége és a szocializációs életképesség szempontjából meghatározó személyiségelem fejlesztésének lehetőségeit vizsgálja. A tanulmányokban fellelhetők az immár 21. századi nevelés-tanítás problematikus területei.
A tanulmánykötetet a neveléstudománnyal, a pedagógiával, a tanítással-tanulással foglalkozó szakembereknek ajánljuk.

Bábosik István: Pedagógia és személyiségfejlesztés
A SZEMÉLYISÉG ÖSZTÖNZŐ-REGULÁLÓ KOMPONENSEINEK FEJLESZTÉSE
Lénárd Sándor: Fejlesztendő kompetenciák – tanárjelöltek nézetei a nevelésről
Ruzsonyi Péter: A személyiségformálás lehetősége a büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés eszközeivel
Varga Attila – Gulyás Magdolna: Az eredményesség kérdése a környezeti nevelésben
M. Tóth Géza: A televízió és a közönség kapcsolatának vizsgálata rajzteszttel 6-l0 éves korú gyermekek körében
Tihanyiné Hős Ágnes: Irányított pedagógiai hatások az életminőség javítására felnőttkorban
A SZEMÉLYISÉG SZERVEZŐ-VÉGREHAJTÓ KOMPONENSEINEK FEJLESZTÉSE
Kadocsa László: Az atipikus tanulási módszerek
Molnár Gyöngyvér: A tudás alkalmazhatóságának vizsgálata: komplex problémamegoldás
Lóth László: Adalékok a hazai kompetenciafelfogáshoz
Hanczár Gergely: Az informatikai kompetencia
Tóth Péter: A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének lehetőségei az informatika tantárgy oktatási folyamatában
Fügedi János: A mozgáskogníció szerepe a tánctanításban
Bodonyi Edit: A nemzetiségi oktatásügyünk
A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS OPTIMALIZÁLÁSA
Torgyik Judit: Az alternatív pedagógia és a hagyományos iskola egymáshoz való közeledése
Rapos Nóra: Az iskolai félelmek pedagógiai szempontú vizsgálatai
Hegedűs Gábor: A két pedagógia. A projektpedagógia újraértelmezése
Makai Éva: Új kihívások és lehetőségek a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában
Gordon Győri János: Tíz év kutatásai a kelet-ázsiai pedagógiáról. Öt lehetséges tanulság
Simon Katalin: Nappali tagozatos tanár szakos hallgatók tanulási motívumai és az ezt befolyásoló egyes – főiskolai tanulmányokkal kapcsolatos – sajátosságok 
Papp Gabriella: A tanulásban akadályozott gyermekek együttnevelésének helyzete Magyarországon egy kutatás tükrében
Pásztorné Tass Ildikó: A fejlődés regisztrálása, nyomon követése és értékelési konduktív nevelésben részt vevő idegrendszeri sérült (CP-s), óvodás életkorú gyermekeknél
A PEDAGÓGUS MINT SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ TÉNYEZŐ
Kelemen Gyula: Standardok a kompetencia alap ú tanárképzésben
Sántha Kálmán: Új megközelítések a pedagógus tevékenységének elemzéséhez
Feketéné Szakos Éva: A konstruktivizmus alkalmazási lehetőségei a pedagógus-továbbképzésben
Gombócz Orsolya: Pályakezdő pedagógusok problémái az ezredfordulón
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS A SZAKKÉPZÉS KERETÉBEN
Bábosik Zoltán: A szakképzés hatékonyságát akadályozó tényezők
Emőkey András: Kompetenciák és tevékenységorientáció a szakmai képzésben
Rakaczkiné Tóth Katalin: Az agrár szaktanárképzés története Magyarországon az 1930-as évektől napjainkig
A TANKÖNYV MINT SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ TÉNYEZŐ
Karlovitz János Tibor: A tankönyv funkciói és a tankönyvírók koncepciója
A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSI TÖREKVÉSEK TÖRTÉNETE
Szabolcs Éva: Pedagógiatörténeti lehetőségek Nagy Sándor professzor életművének feldolgozására
Mikonya György: Német pietizmus és a hungarus-értelmiségiek
Borosán Lívia: Személyiségértelmezések a reformpedagógiákban
 Hozzászólások
Hogyha be lenne jelentkezve, elmondhatná a véleményét.
Regisztráció
A Flaccus Kiadó könyvei
Alsó tagozat
Antropológia
Az ENKK tankönyvei
Biológia
CD-ROM
Diafilmek
Életrajz
Emberismeret, etika, erkölcstan
Ének-zene
Érettségi, felvételi
Európai Unió
Filmek
Filozófia
Fizika
Földrajz
Grafológia, írás- és rajzelemzés
Gyermek- és ifjúsági irodalom
Gyermek- és ifjúságvédelem
Gyógypedagógia, fejlesztő pedagógia
Hangoskönyvek
Hangszeriskolák
Helytörténet, regionális kiadványok
Idegen nyelvű kiadványok
Informatika
Intézményvezetés
Ismeretterjesztő kiadványok felnőtteknek
Ismeretterjesztő kiadványok gyerekeknek
Játék, tánc és dráma
Jogi kiadványok
Kémia
Képzőművészet
Kézművesség, kreatív technikák
Kommunikáció, retorika
Könyvtár
Környezeti nevelés
Kossuth-díjas művészek
Kötelező olvasmányok
Közgazdaságtan
Lexikonok
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Mesekönyvek
Mezőgazdaság
Művelődéstörténet
Művészetek
Néprajz
Nyelvkönyvek
OKJ szerinti képzések tankönyvei
Oktatófilmek
Orvosi szakkönyvek
Óvodapedagógia
Pályaválasztás, továbbtanulás
Pedagógia
Pszichológia
Rajz és vizuális kultúra
Romológia, romapedagógia, kisebbségek
Szakmai folyóiratok, periodikák
Szakmai tankönyvek
Széchenyi-díjas tudósok művei
Szépirodalom
Színház
Szociális munka
Szociológia
Tankönyvek (általános- és középiskola)
Testnevelés és sport
Történelem, társadalomismeret
Útikönyvek, térképek
Vallás
Zene

Az ön kosara üres.


Magyar Filmhíradó évfolyam 1956 (DVD)
2990,-Ft


Johnson, Susan M.
Az érzelmekre fókuszáló párterápia gyakorlata

A kapcsolat megteremtése.

4940,-Ft


Makk Károly
Egymásra nézve (DVD)
Színes, magyar filmdráma.
1990,-Ft


Buron, Kari Dunn - Curtis, Mitzi
A csodálatos 5-pontos skála

A társas viselkedés és az önkontroll összefüggésének tudatosítása a nevelésben.

2375,-Ft


Smith, Carol J. - Day, Terry Jane - Dowley, Tim
Bibliai kézikönyv gyerekeknek
4655,-Ft


Herencsár Viktória
Cimbalomvilág
2250,-Ft


Cohen, Lawrence J.
Legyőzzük a félelmet!

A gyermekkori szorongások kezelése a játékos nevelés módszereivel.

3024,-Ft