1088 Budapest, Vas u. 19.
tel.: +(36 1) 338-4197
tel./fax: +(36 1) 266-3937; mobil: 06-30-383-4060
flaccus@flaccus.hu
OKJ szerinti képzések tankönyvei:Humán tárgyak - Szakmai tankönyvek:Szociális munk...
Részletes keresés
Rácz Tiborné
Gondozási ismeretek

Szerző: Rácz Tiborné
Cím: Gondozási ismeretek
Alcím: Szociális gondozó és ápoló szakképzés részére
Kiadó, évszám: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, 2007
Sorozat: Szociális Szakképzés Könyvtára
Közreműködők: Kádár Magdolna lektor
Formátum: B/5, ragasztókötött
Terjedelem: 211 oldal
ISBN: 978 96 3206 473 4
4440,-Ft, kedvezmény -5%, bruttó ár: 4218,-Ft

A másokon való segítés az ember természetes tulajdonságai közé tartozik. A történelem folyamán mindig voltak olyanok, akik felkarolták, segítették a bajbajutottakat egyénileg vagy valamilyen szervezetbe tömörülve. A segítés módja függött az egyén (vagy egyének) erejétől, lehetőségeitől, személyiségétől és a gondoskodás során szerzett gyakorlatától, tudásától. A gondoskodás alapvető teendőit a szocializáció során megtanulhatja az ember, ahhoz azonban, hogy ez a tevékenység szakmává váljon, tanulásra, az ismeretek gyarapítására van szükség. A szociális gondozó és ápoló szakma tanulásához nyújt segítséget a Gondozási ismeretek című tankönyv, amely az 1997-ben megjelent hasonló elnevezésű tananyag átdolgozott változata.

Bevezetés
Gondozástan
A szociális gondoskodás története
A gondoskodást igényl6k sorsának alakulása a történelem során
A szociális gondoskodás kialakulásának története Magyarországon
A szociális gondoskodás fogalma, kliensköre
A szociális gondoskodás fogalma
A szociális gondoskodás kliensköre
A szociális gondozás elemei
El6gondozás
Fizikai ellátás
Egészségügyi ellátás
Mentálhigiénés gondozás
Érdekvédelem
A haldokló ember / A békés és méltóságteljes halál körülményeinek biztosítása
A szociális gondoskodás ellátási formái
Pénzbeli ellátások
Természetben nyújtott szociális ellátások
Szociális szolgáltatások
Alapellátások
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Speciális alapellátási feladatok
Korszerű gondozási formák a szociális alapellátás területén
Szakosított ellátási formák
Nappali ellátást nyújtó intézmények
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
Gondozási központok
Ápoló-gondozó otthoni ellátást nyújtó intézmények
Rehabilitációs intézmények
Lakóotthonok
Irodalom
Foglalkoztatástan
A foglalkoztatás fogalma, jellemzői, elvei
A foglalkoztatás formái
A foglalkoztatás szervezése
Foglalkoztatások a szociális ellátás területén
Állami és családi ünnepek
Irodalom
Háztartás-gazdálkodás és munkavédelem
Háztartás-gazdálkodás
Család és háztartás
Háztartás-gazdálkodás, családi költségvetés
A család élelmezése, háztartásvezetés
Irodalom
Munkavédelem
A dolgozók lelki egészségvédelme
Munkavédelmi ismeretek
Tűzvédelmi ismeretek
Irodalom
Mellékletek
A gyermekek elfoglaltságának megtervezése
Gondozási dokumentáció
Gondozási anamnézis
Gondozási lap
Előgondozási adatlap I.
Előgondozási adatlap II.
Egyszerűsített előgondozási adatlap
Idegen szavak és kifejezések jegyzéke
 Hozzászólások
Hogyha be lenne jelentkezve, elmondhatná a véleményét.
Regisztráció
A Flaccus Kiadó könyvei
Alsó tagozat
Antropológia
Biológia
CD-ROM
Diafilmek
Emberismeret, etika, erkölcstan
Ének-zene
Érettségi, felvételi
Európai Unió
Filmek
Filozófia
Fizika
Földrajz
Grafológia, írás- és rajzelemzés
Gyermek- és ifjúsági irodalom
Gyermek- és ifjúságvédelem
Gyógypedagógia, fejlesztő pedagógia
Hangoskönyvek
Hangszeriskolák
Helytörténet, regionális kiadványok
Idegen nyelvű kiadványok
Informatika
Intézményvezetés
Ismeretterjesztő kiadványok felnőtteknek
Ismeretterjesztő kiadványok gyerekeknek
Játék, tánc és dráma
Jogi kiadványok
Kémia
Képzőművészet
Kézművesség, kreatív technikák
Kommunikáció, retorika
Könyvtár
Környezeti nevelés
Kötelező olvasmányok
Közgazdaságtan
Lexikonok
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Mesekönyvek
Mezőgazdaság
Művelődéstörténet
Művészet
Néprajz
Nyelvkönyvek
OKJ szerinti képzések tankönyvei
Oktatófilmek
Orvosi szakkönyvek
Óvodapedagógia
Pályaválasztás, továbbtanulás
Pedagógia
Pszichológia
Rajz és vizuális kultúra
Romológia, romapedagógia, kisebbségek
Szakmai folyóiratok, periodikák
Szakmai tankönyvek
Szépirodalom
Színház
Szociális munka
Szociológia
Tankönyvek (általános- és középiskola)
Testnevelés és sport
Történelem, társadalomismeret
Útikönyvek, térképek
Vallás
Zene

Az ön kosara üres.

Quinn, Patricia O. - Stern, Judith M.
Lassíts egy kicsit!

Feladatgyűjtemény ADHD-s gyermekek számára.

2375,-Ft


Vass Zoltán
A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai
5440,-Ft


Lontai Endre - Faludi Gábor - Gyertyánfy Péter - Vékás Gusztáv
Szerzői jog és iparjogvédelem
4688,-Ft


Karlócai Mariann
Komámasszony, hol az olló?

Gyermekjátékok óvodásoknak, kisiskolásoknak.

2320,-Ft


Kuritárné Szabó Ildikó - Tisljár-Szabó Eszter
Úgy szerettem volna, ha nem bántottak volna

A családon belüli gyermekkori traumatizáció: elmélet és terápia.

3705,-Ft


Wellensiek, Sylvia Kéré
Reziliencia tréning

A csapat pszichikai ellenálló képességének fejlesztésére.

4410,-Ft


Molnár Béla
A Kiskunsági Nemzeti Park földtana és vízföldtana
5985,-Ft