1088 Budapest, Vas u. 19.
tel./fax: +(36 1) 338-4197
mobil: 06-30-383-4060
flaccus@flaccus.hu
Magyar nyelv és irodalom:Nyelvészet - Romológia, romapedagógia, kisebbségek:Kisebb...
Részletes keresés
Navracsics Judit
Egyéni kétnyelvűség

Szerző: Navracsics Judit
Cím: Egyéni kétnyelvűség
Alcím:
Kiadó, évszám: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2010
Sorozat: Alkalmazott nyelvészeti mesterfüzetek
Közreműködők: Vass László sorozatszerkesztő
Formátum: B/6, ragasztókötött
Terjedelem: 112 oldal
ISBN: 978 963 9927 29 2
1940,-Ft, kedvezmény -0%, bruttó ár: 1940,-Ft

A kétnyelvűség vizsgálatának szükségességét a napjainkra megváltozott geopolitikai helyzet indokolja. Ma már nincs olyan ország a világon, amely területén ne élnének nyelvi kisebbségek, vagy ne lennének olyan egyének, akik valamilyen családi okból két nyelvet használnak a mindennapi életükben.
A kétnyelvűség jelensége egyéni és társadalmi szinten is olyan kérdéseket vet fel, amelyeket meg kell oldani. A társadalmi szintű kérdésekkel a szociolingvisztika, a nyelvhasználati, nyelvi jogi kérdésekkel a nyelvpolitika foglalkozik. Ezek a diszciplinák azt térképezik fel, miként oszlik meg a nyelvek használata a különböző társadalmi színtereken, pl. egy kisebbségben élő egyén melyik nyelvét használja otthon, barátok között, vagy a hivatalokban, iskolában, munkahelyen, tehát, hogy miként oszlik meg a nyelvek funkciója a mindennapi életben. Ezek a vizsgálatok elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a nyelvpolitikai, nyelvi jogi kérdéseket meg lehessen oldani. A magyar nyelv vonatkozásában Kontra Miklós irányításával kutatócsoportok vizsgálják az aktuális helyzetet Magyarországon, Ukrajnában Kárpátalján, Szlovákiában Felvidéken, Szerbiában Délvidéken, Romániában Erdélyben, Szlovéniában a Muravidéken és Ausztriában Burgenlandban.
Számos publikáció született már e témában (lásd a kötet végén a vonatkozó irodalmat). E vizsgálatok eredményei nélkül nem lehet érvényesíteni a nemzetközi szinten előírt szabályokat, ajánlásokat. Az egyéni kétnyelvűség többnyire a pszicholingvisztikai aspektust tartja szem előtt, azaz, hogy miként válik az egyén kétnyelvűvé, hogyan működik a kétnyelvű agy, milyen az egyén beszédviselkedése, mennyiben járul hozzá a nyelvi attitűd az egyén identitásához.
 

Előszó
1. A kétnyelvűség fogalma, vizsgálati szempontok
Bevezetés
A kétnyelvűség meghatározásai
Életkor és kétnyelvűség
A kétnyelvűség előnyei
2. A kétnyelvű agy
A beszédről és az agyról általában
A kétnyelvű agyi szerveződés
A nyelvek tárolása
Képalkotó eljárásokkal készült vizsgálatok
A beszédfeldolgozáshoz elengedhetetlen memóriarendszerek
A deklaratív/procedurális modell
3. A kétnyelvűvé válás lehetőségei
Kisebbségek
Bevándorlás
Ideiglenes vándorlás
Nem territoriális kétnyelvűség
Iskoláztatás
Családi kétnyelvűség
4. A korai többnyelvűség kialakulásának folyamata
Bevezetés
A többnyelvűség kialakulásának feltételei
A családi nyelvhasználat: valós és várható kommunikációs szükségletek
Az első és a korai második nyelv elsajátítási folyamatainak összehasonlítása
Az egy- és a többnyelvű elsajátítás összehasonlítása az egyes nyelvi szinteken
Összegzés
5. A mentális lexikon
Bevezetés. A mentális lexikon meghatározása
A mentális lexikon kialakulása
A mentális lexikon vizsgálati módszerei
6. A kétnyelvű beszéd
Bevezetés
A kétnyelvű beszédprodukció modelljei
A kétnyelvű beszédprodukció jellegzetességei
A deklaratív memóriát érintő hibák
A procedurális memóriát érintő zavarok
Megakadásjelenségek a beszédprodukcióban
Összefoglalás
7. Kontaktusjelenségek: kódváltás, kódkeverés
Bevezetés
A nyelvváltás modelljei
A kódváltást motiváló tényezők
A kontaktusjelenségek meghatározásai
A kódváltás nyelvi szabályai
Összefoglalás
8. Nyelvi attitűd és az identitás kérdései a kétnyelvűségben
Bevezetés
Kétnyelvűség, kétkultúrájúság és identitás
Nyelv és identitás: konvergencia – divergencia
A kétkultúrájúság és az identitás megtartásának nehézségei
A politika szerepe az identitás megtartásában vagy elvesztésében
9. Magyar nyelven hozzáférhető, a témához kapcsolódó irodalom
 Hozzászólások
Hogyha be lenne jelentkezve, elmondhatná a véleményét.
Regisztráció
A Flaccus Kiadó könyvei
Alsó tagozat
Antropológia
Az ENKK tankönyvei
Biológia
CD-ROM
Diafilmek
Életrajz
Emberismeret, etika, erkölcstan
Ének-zene
Érettségi, felvételi
Európai Unió
Filmek
Filozófia
Fizika
Földrajz
Grafológia, írás- és rajzelemzés
Gyermek- és ifjúsági irodalom
Gyermek- és ifjúságvédelem
Gyógypedagógia, fejlesztő pedagógia
Hangoskönyvek
Hangszeriskolák
Helytörténet, regionális kiadványok
Idegen nyelvű kiadványok
Informatika
Intézményvezetés
Ismeretterjesztő kiadványok felnőtteknek
Ismeretterjesztő kiadványok gyerekeknek
Játék, tánc és dráma
Jogi kiadványok
Kémia
Képzőművészet
Kézművesség, kreatív technikák
Kommunikáció, retorika
Könyvtár
Környezeti nevelés
Kossuth-díjas művészek
Kötelező olvasmányok
Közgazdaságtan
Lexikonok
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Mesekönyvek
Mezőgazdaság
Művelődéstörténet
Művészetek
Néprajz
Nyelvkönyvek
OKJ szerinti képzések tankönyvei
Oktatófilmek
Orvosi szakkönyvek
Óvodapedagógia
Pályaválasztás, továbbtanulás
Pedagógia
Pszichológia
Rajz és vizuális kultúra
Romológia, romapedagógia, kisebbségek
Szakmai folyóiratok, periodikák
Szakmai tankönyvek
Széchenyi-díjas tudósok művei
Szépirodalom
Színház
Szociális munka
Szociológia
Tankönyvek (általános- és középiskola)
Testnevelés és sport
Történelem, társadalomismeret
Útikönyvek, térképek
Vallás
Zene

Az ön kosara üres.


Magyar Filmhíradó évfolyam 1956 (DVD)
2990,-Ft


Perlai Rezsőné
Az óvodáskor fejlesztőjátékai
1904,-Ft


Makk Károly
Egymásra nézve (DVD)
Színes, magyar filmdráma.
1990,-Ft


Buron, Kari Dunn - Curtis, Mitzi
A csodálatos 5-pontos skála

A társas viselkedés és az önkontroll összefüggésének tudatosítása a nevelésben.

2375,-Ft


Smith, Carol J. - Day, Terry Jane - Dowley, Tim
Bibliai kézikönyv gyerekeknek
4655,-Ft


Herencsár Viktória
Cimbalomvilág
2250,-Ft


Makk Károly - Déry Tibor
Szerelem (DVD)

Fekete-fehér, magyar játékfilm.

1990,-Ft