1088 Budapest, Vas u. 19.
tel./fax: +(36 1) 338-4197
mobil: 06-30-383-4060
flaccus@flaccus.hu
Ének-zene:Módszertani kiadványok, tankönyvek - Pedagógia:Tehetséggondozás
Részletes keresés
Turmezeyné Heller Erika - Balogh László
Zenei tehetséggondozás és képességfejlesztés (ELFOGYOTT!)

Szerző: Turmezeyné Heller Erika - Balogh László
Cím: Zenei tehetséggondozás és képességfejlesztés (ELFOGYOTT!)
Alcím:
Kiadó, évszám: Kocka Kör, 2009
Sorozat:
Közreműködők:
Formátum: B/5, ragasztókötött
Terjedelem: 316 oldal
ISBN: 978 963 87488 4 3
2500,-Ft, kedvezmény -5%, bruttó ár: 2375,-Ft
Nem rendelhető.

A szerzők ebben a kötetben arra vállalkoztak, hogy a zenei tehetséggondozásnak, képességfejlesztésnek az eddiginél is hatékonyabbá tételéhez foglalják össze a külföldi és hazai legújabb ismereteket, köztük a saját kutatási eredményeiket, melyek közvetlenül segíthetik a gyakorló pedagógusok és más szakemberek tevékenységét. A kötet átfogja az iskolai zenei tehetség- és képességfejlesztés egész rendszerét az azonosítástól a konkrét fejlesztő módszerekig, mind az elméleti szakemberek, mind a gyakorló pedagógusoknak adva tájékozódási pontokat.
 

ELŐSZÓ
1. KIINDULÁSI PONTOK A TEHETSÉG ÉRTELMEZÉSÉHEZ, FEJLESZTÉSÉHEZ
1.1. A TEHETSÉG FOGALMA, TEHETSÉG-MODELLEK
1.1.1. Az első lépések a tehetség értelmezéséhez
1.1.2. Joseph Renzulli ‘háromkörös’ tehetségkoncepciója
1.1.3. Abraham Tannenbaum csillag-modellje
1.1.4. Franz Mönks többtényezős tehetségmodellje
1.1.5. Czeizel Endre 2x4+1 faktoros modellje
1.1.6. Jane Piirto piramis-modellje
1.1.7. Robert Sternberg WICS-modellje
1.2. A TEHETSÉG KIBONTAKOZÁSA, FEJLŐDÉSE
1.3. A TEHETSÉG FAJTÁI
1.3.1. Howard Gardner sokoldalú intelligencia elmélete
1.3.2. Piirto modellje a tehetség fajtáiról
1.4. A TEHETSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
1.4.1. Kognitív jellemzők
1.4.2. Affektív jellemzők
2. A ZENEI TEHETSÉG FOGALMA, ÖSSZETEVŐI, AZONOSÍTÁSA
2.1. A ZENEI TEHETSÉG JELLEMZŐI
2.2. A ZENEI TEHETSÉG FELTÁRÁSÁNAK PSZICHOLÓGIAI ÚTJAI
2.3. A ZENEI TEHETSÉG AZONOSÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI
2.3.1. Zenei adottságtesztek
2.3.2. Zenei teljesítménytesztek
3. A ZENEI TEHETSÉG ÉS KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
3.1. ÖRÖKLŐDÉS ÉS KÖRNYEZET
3.1.1. Nézetek, vizsgálatok az öröklött adottságok szerepéről a zenei tehetségben
3.1.2. A veleszületett adottságok és a környezet kölcsönhatása
3.2. A SZÜLŐK SZEREPE A GYERMEK ZENEI FEJLŐDÉSÉBEN
3.3. A KORTÁRSAK HATÁSA
3.4. A MÉDIA HATÁSA
3.5. A ZENEI KÉPESSÉGEK KULTURÁLIS DETERMINÁCIÓJA
3.6. AZ INTÉZMÉNYES ZENEI NEVELÉS SZEREPE
3.6.1. Az óvodai zenei nevelés
3.6.2. Az iskolai zenei nevelés
3.7. A ZENEI TEHETSÉG KAPCSOLATA MÁS KÉPESSÉGEKKEL, A BIOLÓGIAI NEMMEL ÉS EGYES SZEMÉLYISÉG-JELLEMZŐKKEL
3.7.1. Az intelligencia és a kreativitás szerepe
3.7.2. A zenei képességek nemhez kötöttsége
3.7.3. Összefüggések személyiségtényezőkkel
3.7.4. A zenei nevelés transzferhatása
4. A ZENEI TEHETSÉG ÉS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK PSZICHOLÓGIAI ÉS PEDAGÓGIAI ALAPJAI
4.1. A FEJLŐDÉS NEUROPSZICHOLÓGIAI HÁTTERE
4.2. A ZENEI FEJLŐDÉST MAGYARÁZÓ MODELLEK
4.2.1. Piaget fejlődéslélektani nézeteinek hatása a zenei fejlődés szemléletére
4.2.2. A szimbólumrendszer-elmélet
4.2.3. A „szakértelem” (expertise) - modell
4.2.4. A spirálmodell
4.2.5. A zenei észlelés kognitív magyarázata
4.2.6. A fejlődési kumuláció elmélete
4.2.7. Gordon nézetei a zenei fejlődésről
5. A ZENEI TEHETSÉG ÉS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK FŐBB GYAKORLATI ASPEKTUSAI
5.1. A TEHETSÉGFEJLESZTÉS FŐBB MÓDSZEREI, KERETEI
5.1.1. Hatékony differenciálás a tanítási-tanulási folyamatban
5.1.1.1. A differenciálás alapjai a tanulói személyiségben
5.1.1.2. A differenciálás általános eszközei
5.1.1.3. A tehetségesek differenciáltfejlesztésének problémái
5.1.1.4. Összegzés: változatosság a szervezeti keretekben
5.1.2. Gazdagítás, dúsítás
5.1.2.1. Gazdagítási modellek
5.1.2.2. A gazdagítás kerete: a tehetséggondozás komplex célrendszere.
5.1.2.3. Tantervkészítés tehetségeseknek
5.1.2.4. Hazai gyakorlati példa
5.1.3. Gyorsítás
5.2. A ZENEI KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSÉNEK FŐBB HÁTTÉRTÉNYEZŐI ALSÓ TAGOZATOS MAGYAR TANULÓKNÁL
5.2.1. A különböző képességű tanulók fejlődése az alsó tagozatos iskolai zenei nevelésben
5.2.2. A biológiai nem, az iskolai oktatás, a zeneiskolai képzés hatása az alsó tagozatosok zenei teljesítményére
5.3. A MOTIVÁCIÓ KIEMELT JELENTŐSÉGE A FEJLESZTÉSBEN
5.3.1. A tanulási motiváció
5.3.1.1. A ma iskolája: teljesítménykényszer sok kudarccal
5.3.1.2. A motiváció fogalma, fajtái
5.3.1.3. A tanár motiváló tevékenységének kritikus pontjai
5.3.2. A motiváció az iskolai zenei nevelésben
5.3.3. A motiváció szerepe a hangszertanulásba
5.3.3.1. A motiváló szülők
5.3.3.2. A tanár személyisége, a tanítás légköre
5.3.3.3. A feladat jellege
5.3.3.4. A tanulók személyiségjellemzői
6. AZ EGYES ZENEI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE
6.1. A ZENEI KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSÉT AZ ALSÓ TAGOZATOSOK KÖRÉBEN VIZSGÁLÓ MAGYARORSZÁGI KUTATÁS BEMUTATÁSA
6.2. A ZENEI ÉSZLELÉS KÉPESSÉGE
6.2.1. A zenei észlelés első megnyilvánulásai
6.2.2. A zenei észlelés fejlődésének folyamata
6.2.2.1. A ritmus észlelésének fejlődése
6.2.2.2. A dallam észlelésének fejlődése
6.2.2.3. Harmóniai észlelés és a többszólamúság észlelésének fejlődése
6.2.2.4. Hangszín- és hangerőészlelés fejlődése
6.2.3. A zenei észlelés képessége magyar tanulóknál alsó tagozatos korban
6.3. AZ ÉNEKLÉSI KÉPESSÉG
6.3.1. A fejlődési folyamat életkori sajátosságai
6.3.2. Zavarok az éneklési képesség fejlődésében
6.3.3. A daltanulás folyamatának szakaszai
6.3.4. Az éneklési képesség összefüggése az általános zenei-kognitív fejlődéssel
6.3.5. A hallás utáni éneklés fejlődésének mutatói alsó tagozatos magyar tanulóknál
6.4. A ZENEI MEMÓRIA
6.4.1. A zenei memória pszichológiai háttere
6.4.2. Hogyan memorizáljunk?
6.5. A ZENEI ÍRÁS-OLVASÁS KÉPESSÉGEINEK FEJLŐDÉSE
6.5.1. A zenei fogalmak használata
6.5.2. A zenei írás-olvasás jelentősége
6.5.3. A zenei írás-olvasás gondolkodási háttere
6.5.4. Mi jellemzi a jó kottaolvasókat?
6.5.5. A zenei írás-olvasás képességeinek fejlesztése magyar gyerekeknél alsó tagozatos korban
6.5.5.1. A zenei írás-olvasás fejlődése
6.5.5.2.A zenei jelrendszer és az éneklés közti kapcsolat alakulása
6.5.6. A zenei írás-olvasás összefüggése más zenei képességekkel
6.6. ZENEÉRTÉS, ZENEI KIFEJEZŐKÉPESSÉG
6.6.1. Mit fejez ki a zene?
6.6.2. A zene által kiváltott érzelmek
6.6.3. Az előadói expresszivitás
UTÓSZÓ
BIBLIOGRÁFIA
MELLÉKLET
A SZERZŐKRŐL
 Hozzászólások
Hogyha be lenne jelentkezve, elmondhatná a véleményét.
Regisztráció
A Flaccus Kiadó könyvei
Alsó tagozat
Antropológia
Az ENKK tankönyvei
Biológia
CD-ROM
Diafilmek
Életrajz
Emberismeret, etika, erkölcstan
Ének-zene
Érettségi, felvételi
Európai Unió
Filmek
Filozófia
Fizika
Földrajz
Grafológia, írás- és rajzelemzés
Gyermek- és ifjúsági irodalom
Gyermek- és ifjúságvédelem
Gyógypedagógia, fejlesztő pedagógia
Hangoskönyvek
Hangszeriskolák
Helytörténet, regionális kiadványok
Idegen nyelvű kiadványok
Informatika
Intézményvezetés
Ismeretterjesztő kiadványok felnőtteknek
Ismeretterjesztő kiadványok gyerekeknek
Játék, tánc és dráma
Jogi kiadványok
Kémia
Képzőművészet
Kézművesség, kreatív technikák
Kommunikáció, retorika
Könyvtár
Környezeti nevelés
Kossuth-díjas művészek
Kötelező olvasmányok
Közgazdaságtan
Lexikonok
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Mesekönyvek
Mezőgazdaság
Művelődéstörténet
Művészetek
Néprajz
Nyelvkönyvek
OKJ szerinti képzések tankönyvei
Oktatófilmek
Orvosi szakkönyvek
Óvodapedagógia
Pályaválasztás, továbbtanulás
Pedagógia
Pszichológia
Rajz és vizuális kultúra
Romológia, romapedagógia, kisebbségek
Szakmai folyóiratok, periodikák
Szakmai tankönyvek
Széchenyi-díjas tudósok művei
Szépirodalom
Színház
Szociális munka
Szociológia
Tankönyvek (általános- és középiskola)
Testnevelés és sport
Történelem, társadalomismeret
Útikönyvek, térképek
Vallás
Zene

Az ön kosara üres.


Magyar Filmhíradó évfolyam 1956 (DVD)
2990,-Ft


Johnson, Susan M.
Az érzelmekre fókuszáló párterápia gyakorlata

A kapcsolat megteremtése.

4940,-Ft


Makk Károly
Egymásra nézve (DVD)
Színes, magyar filmdráma.
1990,-Ft


Buron, Kari Dunn - Curtis, Mitzi
A csodálatos 5-pontos skála

A társas viselkedés és az önkontroll összefüggésének tudatosítása a nevelésben.

2375,-Ft


Smith, Carol J. - Day, Terry Jane - Dowley, Tim
Bibliai kézikönyv gyerekeknek
4655,-Ft


Herencsár Viktória
Cimbalomvilág
2250,-Ft


Cohen, Lawrence J.
Legyőzzük a félelmet!

A gyermekkori szorongások kezelése a játékos nevelés módszereivel.

3024,-Ft