Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A didaktika kézikönyve

Paraméterek

Szerző Falus Iván
Cím A didaktika kézikönyve
Alcím Elméleti alapok a tanítás tanulásához
Kiadó Akadémiai Kiadó
Kiadás éve 2022
Terjedelem 844 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 454 842 3
Eredeti ár:
10.000 Ft
9.500 Ft
Online kedvezmény: 5%

A kézikönyvet, amelyet a neveléstudomány és a pedagógusképzés jeles képviselői írtak, egyaránt haszonnal forgathatják az ismereteiket bővíteni kívánó gyakorló pedagógusok, doktoranduszhallgatók, valamint a mesterség alapjaival ismerkedő pedagógusjelöltek.

Leírás

A didaktika a pedagógiának a tanulás támogatásával foglalkozó tudományterülete, amely a Comenius óta eltelt 5 évszázadban folyamatosan gazdagodott, bővült. A jelen kézikönyv több mint 20 fejezetben dolgozza fel a tanulás jellemzőire, a tanulókra, a tehetségesekkel, a különös figyelmet igénylőkkel való bánásmódra, az oktatás tartalmára, a tantervekre, a tervezésre, az oktatás kereteire, stratégiáira, módszereire, a digitális pedagógiára vonatkozó legújabb ismereteket. Tájékozódhatunk belőle a társadalom és az oktatás kapcsolatáról, a tanulás környezetéről, a hatékony pedagógus ismérveiről, a pedagógussá válás folyamatáról, a pedagógiai kutatás alapvető módszereiről, valamint az oktatás paradigmáinak történeti alakulásáról.
A kézikönyvet, amelyet a neveléstudomány és a pedagógusképzés jeles képviselői írtak, egyaránt haszonnal forgathatják az ismereteiket bővíteni kívánó gyakorló pedagógusok, doktoranduszhallgatók, valamint a mesterség alapjaival ismerkedő pedagógusjelöltek.

 

Akadémiai Kiadó, 2022.

Főszerkesztő: Falus Iván

Szerkesztette: Zagyváné Szűcs Ida

Tartalom

Köszönetnyilvánítás

Előszó

A szerzőkről

I. FEJEZET A tanítás-tanulás értelmezésének történeti alakulása, változása

A tudomány előtti elképzelések a tanításról-tanulásról

A didaktika (oktatáselmélet) tudományos megközelítése

A megszülető pedagógiai diszciplína didaktikai koncepciójának alakulása, változása

A didaktikai irányzatok jellemzői a 20. század második felében

A didaktika differenciálódására, integrálódására ható irányzatok

Elmélet kontra gyakorlat

Összegzés

Feladatok

Irodalomjegyzék

II. FEJEZET Oktatás és társadalom

Kihívások

Esélyegyenlőtlenségek a tanulás-tanítás folyamataiban

Az adaptív pedagógiai elmélet érvényesíthetősége az oktatásban

Szelekció a közoktatásban

Irodalomjegyzék

III. FEJEZET A tanulás

Tanulásképek (tanulásfelfogások, tanuláselméletek)

Konstruktivista pedagógia

Önszabályozott tanulás, a tanulás tanulása

Irodalomjegyzék

IV. FEJEZET A tanulási környezet

Miért fontos a tanulási környezet?

Hogyan értelmezzük a tanulási környezet fogalmát?

A tanulási környezet értelmezésének változásai

Tanulás és tanulási környezet

Tanulási tevékenységek és tanulási terek

A tanulási környezet tervezésének, fejlesztésének és vizsgálatának lehetőségei

Összefoglalás

Feladatok

Irodalomjegyzék

V. FEJEZET A tanuló

A gyermek- és az ifjúkor a változó időben

A tanulók és az iskolák

A tanulók és a tanulócsoportok megismerése, megértése

Összefoglalás

Feladatok

Irodalomjegyzék

Melléklet

VI. FEJEZET A tehetséges gyermek, tanuló

A tehetség meghatározása

A tehetség kialakulásának feltételei, előfordulása

A tehetség összetevői, tehetségmodellek

A tehetség irányai, tehetségtípusok

Tehetségsegítés, tehetségfejlesztés

A tehetséggondozó pedagógus

Összegzés

Feladatok

Irodalomjegyzék

VII. FEJEZET A sajátos nevelési igényű tanulók a többségi iskolában

Az integráció és az inklúzió neveléstudományi fogalma és hazai megjelenése

Az integrált és az inkluzív oktatás előnyei, lehetséges nehézségek és ezek összefüggései a feltételekkel

A speciális szükségletek figyelembevételével szervezett tanulás

A sajátos nevelési igény egyes típusaiba tartozó gyermekek legfontosabb jellemzői a tanulás szempontjából

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók nevelés-oktatásának jogszabályiháttere

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséget mutató gyermekek, tanulók nevelés-oktatásának tartalmi szabályozása

A gyógypedagógiai támogatás formái és lehetőségei, a többségi pedagógusok és a gyógypedagógusok együttműködésének szükségessége

Differenciált tervezés – egyénre szabott értékelés

Feladatok

Irodalomjegyzék

Melléklet

VIII. FEJEZET Fokozott figyelmet érdemlő tanulói csoportok nevelésével és oktatásával összefüggő kérdések

A fokozott figyelmet érdemlő csoportok társadalmi beágyazottságának kérdéséhez kapcsolódó fogalmak, a társadalom fejlődéséhez kapcsolódó fázisok, modellek

A fokozott figyelmet érdemlő csoportok nevelésének és oktatásának oktatásszervezési sajátossága

A társadalmi egyenlőtlenség megjelenése a magyar közoktatásban

A fokozott figyelmet érdemlő csoportokhoz kapcsolódó méltányosság értelmezése

A fokozott figyelmet érdemlők iskolába lépés előtti és utáni gondozása, felzárkóztatása

A pedagógus kompetenciái a fokozott figyelmet érdemlő tanulók megsegítéséhez

Összefoglalás

Feladatok

Irodalomjegyzék

Melléklet

IX. FEJEZET A pedagógus

A „jó pedagógus” értelmezési lehetőségei

A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése és tanulása

A reflektivitás szerepe a problémamegoldásban és a szakmai fejlődésben

Feladatok

Irodalomjegyzék

X. FEJEZET Az oktatás célrendszere

A jövőkép meghatározó szerepe az oktatási célok kiválasztásában

Az oktatással kapcsolatos elvárások, kitűzött célok összehangolása

Az oktatás eredményességét, az oktatási célok elérését értékelő pedagógiai módszerek problémái

Az oktatási cél fogalma

Az oktatási cél funkciói

Az oktatási célok kiválasztása

Az oktatási célok osztályozása

Az általános célok konkrét követelményekké alakítása

Összefoglalás

Feladatok

Irodalomjegyzék

XI. FEJEZET Az oktatás tartalma

A tudás

Tudomány és tananyag

Összefoglalás

Feladatok

Irodalomjegyzék

XII. FEJEZET Az oktatás tartalmi szabályozása

Az oktatás tartalmi szabályozásának eszközei

A tanterv

Oktatási programok

Irodalomjegyzék

XIII. FEJEZET Az oktatás folyamata

Az oktatás folyamatának fogalmi meghatározása

Az önszabályozott tanulás fejlődése az oktatás folyamatában

Az önszabályozott tanulás kiépítésének támogatása az oktatás folyamatában

Összegzés

Feladatok

Irodalomjegyzék

XIV. FEJEZET Az oktatás stratégiái

Az oktatási stratégia fogalma

Az oktatási stratégiák csoportosítása

Összegzés

Feladatok

Irodalomjegyzék

XV. FEJEZET Az oktatás szervezési módjai/munkaformái

A frontális munka értelmezése

Az egyéni munka

A párban folyó munka

A csoportmunka

Összegzés

Feladatok

Irodalomjegyzék

XVI. FEJEZET Az oktatás módszerei

Az oktatási módszerek értelmezése

Az oktatási módszerek

Összegzés

Feladatok

Irodalomjegyzék

XVII. FEJEZET Az oktatás eszközei és digitális technika

A taneszközök fejlődése

A taneszközök nemzedékbe sorolása, csoportosítása és használatuk alapelvei

A taneszközök és a digitális alkalmazások kiválasztása

A digitalizáció hatásának bemutatása

A digitalizációra épülő stratégiák: a fordított osztályterem, a játékosítás, a digitális történetmesélés

Összegzés

Linkek

Feladatok

Irodalomjegyzék

XVIII. FEJEZET Az oktatás szervezeti keretei és formái

Az oktatás szervezeti keretei

Az oktatás szervezeti formái

Lehetséges oktatás osztály- és tanórarendszer nélkül is?

Összegzés

Feladatok

Irodalomjegyzék

XIX. FEJEZET A pedagógiai értékelés

Az értékelés humánökológiai szempontú megközelítése

Osztálytermi értékelés

Összegzés

Feladatok

Irodalomjegyzék

Melléklet

XX. FEJEZET Az oktatómunka tervezése

A tervezési tevékenység sajátosságai

Az oktatástervezés intézményi szintjei

Sajátos alternatív tervezési folyamat, a távoktatás/online oktatás tervezése

Összefoglalás

Feladatok

Irodalomjegyzék

XXI. FEJEZET Az iskola szervezete

Szervezeti jellemzők az iskolában

Az iskola mint közösség

Tanuló szervezet és szervezeti tanulás

Feladatok

Irodalomjegyzék

XXII. FEJEZET A kezdő pedagógus

A kezdő tanárok legfontosabb problémái

A szakmai fejlődés támogatása

A kezdő lépések

Az óramegfigyelés és óraelemzés

Tanulásszervezés és fegyelmezés a kezdő pedagógus gyakorlatában

Összegzés

Feladatok

Irodalomjegyzék

XXIII. FEJEZET Kutatásmódszertani alapismeretek a kutatásalapú pedagógusképzésben

A kutatásalapú tanárképzés megjelenése és terjedése

Pedagógusok kutatásmódszertani ismeretei és attitűdjei

A szakirodalom forrásai, műfajai és feldolgozása

Egy tipikus folyóiratcikk szerkezeti és tartalmi elemei

A kutatótanári attitűd és a leggyakoribb adatgyűjtési és adatfeldolgozási lehetőségek

Kutatásetikai tudnivalók

Néhány szó a „nyílt tudomány” eszméjéről

Feladatok

Irodalomjegyzék

Tárgymutató