Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A francia irodalom története

Paraméterek

Szerző Maár Judit
Cím A francia irodalom története
Kiadó ELTE Eötvös Kiadó
Kiadás éve 2011
Terjedelem 944 oldal
Formátum A/5, keménytáblás
ISBN 978 963 312 044 6
Eredeti ár:
5.800 Ft

A francia irodalom az egyetemes irodalomtörténet meghatározó része, amely jelentős hatást gyakorol számos nemzeti irodalomra s a világirodalom egészére.

Leírás

A francia irodalom az egyetemes irodalomtörténet meghatározó része, amely jelentős hatást gyakorol számos nemzeti irodalomra s a világirodalom egészére. Bizonyos korszakokban egyenesen modellértékű szerepet tölt be, stílusokat és műfajokat tesz általánosan elterjedtté, divatot teremt, a kultúrák közti kapcsolat hordozója. Neves szerzői, akiknek műveit szerte a világon fordítják, az egyetemes irodalomtörténet arcképcsarnokában a legelőkelőbb helyeket foglalják el.
Dobossy László 1963-ban megjelent munkája óta nem készült újabb francia irodalomtörténet magyarul. Kötetünkkel, amelyet az érdeklődő magyar olvasóközönségnek szánunk, szakmabelieknek éppen úgy, mint az irodalommal kedvtelésből foglalkozóknak, ezt a hiányt szeretnénk pótolni.
 

Tartalom

Előszó
Középkor és reneszánsz
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
A frank törzsektől a francia államig
Meroving- és Karoling-kor (496-987)
Franciaország születése (987-1180)
A nagy 13. század (1180-1328)
Válságok és újjáépülés (1328-1515)
Az abszolutizmus felé (1515-1610)
A KÖZÉPKOR IRODALMA
Egy új nyelv és irodalom születése
Lovagkor és epikus költészet
Roland-ének
Udvari regény és költészet
Antik hatás
A breton hatás
A déli hatás: udvari költészet
Az udvari regény
Lancelot, avagy a Kordélyos lovag (Le chevalier de la charrette)
Yvain, avagy az Oroszlános lovag (Le chevalier au lion)
Gautier d'Arras
A Grál-ciklus
Perceval
Allegorikus irodalom
A Rózsa-regény
Az ófrancia próza megjelenése
A középkori történetírás
Vallási és komikus műfajok
Rókaregény
A középkori színház
Késő-középkori francia irodalom
Történetírók
A későközépkori vallásos színház
Komédia
Pathelin mester
Későközépkori regény és novella
A későközépkori francia líra
RENESZÁNSZ IRODALOM
Átmenet a középkorból a reneszánszba
A 16. századi regény és novella
Reneszánsz értekező próza
A kiteljesedett reneszánsz irodalom
A reneszánsz költészet
A 16. századi francia színház
A humanisták új nemzedéke
A 17. század
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
A Napkirály százada
Medici Mária régenssége (1610-1617)
Richelieu (1624-1642)
Mazarin (1642-1661) és a Fronde
XIV. Lajos (1661-1715)
A BAROKK KOR IRODALMA
A barokk költészet
A barokk dráma
Alexandre Hardy
Jean de Rotrou
Pierre Corneille
A barokk regény
Francois de Rosset
Jean-Pierre Camus
Honoré d'Urfé
La Calprenede
Madeleine de Scudéry
Filozófiai irodalom: Descartes
A KLASSZICIZMUS
A klasszikus dráma
Racine
Moliere
A klasszikus költészet
La Fontaine
Boileau
A Régiek és Modernek vitája
A klasszikus regény
Jean Segrais
Madame de Lafayette
Saint-Réal
Guilleragues
A Cleves hercegnő
Moralisták
La Rochefoucauld
Madame de Sévigné
Retz
La Bruyere
Hitszónokok
Bossuet
Bourdaloue
Filozófiai irodalom: Pascal
A 18. század
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
Az Ancien Régime és a Forradalom
A Régensség (1715-1723)
XV. Lajos (1723-1774)
XVI. Lajos (1774-1789)
A Forradalom
A FELVILÁGOSODÁS SZÁZADÁNAK IRODALMA
A 18. századi regény
A 18. századi dráma
A tragédia
A vígjáték
A 18. századi költészet
A 19. század
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
Napóleon és a Restauráció (1799-1830)
A Júliusi Monarchia és a II. Köztársaság (1830-1852)
A Második Császárság (1852-1870)
A Harmadik Köztársaság első korszaka (1870-1905)
A 19. SZÁZAD IRODALMA
A romantika áramában
A romantika esztétikájának első megfogalmazásai; irodalomelmélet, irodalomkritika
A romantikus költészet
A romantikus dráma elmélete és gyakorlata
Elbeszélő próza – a regény újjászületése
Irodalmi és művészi élet, eszmeáramlatok az 1820-1840-es években
Realizmus és naturalizmus
Szemben a romantikával: a realizmus térhódítása
Realizmus és esztétizmus találkozása: a fiaubert-i regény
A színház a realizmus korában
A naturalizmus irodalomelmélete
Elbeszélő próza és dráma a naturalizmus korában
A szimbolizmus kora
Út a szimbolizmus felé: Charles Baudelaire
A parnasszista költészet
A szimbolista költészet kiteljesedése: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé
Dekadencia és szimbolizmus – eszmeáramlatok, iskolák, művészi programok a századvégen
Színház és elbeszélő próza a szimbolizmus áramában
A 20. század
TÖRTÉNETI BEVEZETÉS
A Harmadik Köztársaság második korszaka (1905-1940)
Vichy és a háború utáni Franciaország (1940-1946)
A IV. Köztársaság (1946-1958)
Az V. Köztársaság első évtizede (1958-1968)
Az V. Köztársaság útja 1968-tól máig
A SZÁZADELŐ IRODALMA
A regény válsága. Barres, Loti, France
Az NRF. A modern regény kalandja
Marcel Proust nyomában
Gide kísérleti regénye
A századelő költészete
A századelő színháza
Claudel misztikus színháza
AZ „ÚJ SZELLEM”
A költészet új szelleme
Apollinaire
Paul Valéry
A szürrealizmus és Dada
Az avantgárd színház felé
Dadaista és szürrealista színház
Antonin Artaud kegyetlen színháza
A HÚSZAS-HARMINCAS ÉVEK IRODALMA
Mítoszok újrajátszása a két világháború között
A regény a két világháború között
A francia vidék hangjai
Keresztény hitvallások
Társadalomrajz és freskóregény
Az emberi sors regényei
A lét abszurditásától az elkötelezettségig
Az egzisztencializmus
Az Ellenállás irodalma
A feminizmus
A NYELVÉSZETI FORDULAT
A nyelven túl
Neoklasszikusok
Az abszurd dráma
Az Új Regény
A SZÜRREALIZMUS UTÁN
A FRANCIA KÖLTÉSZET A II. VILÁGHÁBORÚTÓL NAPJAINKIG
Négy portré: Supervielle, Saint-John Perse, Reverdy, Michaux
A II. világháború utáni francia költészet három nagy vonulata
Napjaink költészete
A GYANAKVÁSON TÚL: A KORTÁRS IRODALOM FELÉ
A kortárs színház
Kortárs elbeszélők
Új önéletírás és végtelenített regény: Marguerite Duras
Formai játék és tragikum: Georges Perec
Michel Tournier mitológiai regénye
J.M.G. Le Clézio, az emberiség önéletrajzírója
Frankofón irodalmak
AZ ANTILLAI FRANKOFÓN IRODALMAK
Az antillai irodalom kezdetei: a békék irodalma
A 20. század elejének egzotikus költői
A Légitime Défense (1932)
A regionalizmus
A négerség (négritude): Césaire és Damas
A francia nyelvű kreol regény megszületése
Antillaiság (antillanéité) és kreolság (créolité)
FEKETE-AFRIKA FRANKOFÓN IRODALMAI
Az első „igazi néger regény”: René Maran Batualája
Négerség és frankofónia: Léopold Sédar Senghor
A kouroumai fordulat előtti regény
Ahmadou Kourouma: nyelvi-poétikai fordulat
A klasszikus és az új afrikai regény
A (be)vándorlók (migritude) irodalma: az Afrikán kívüli afrikai frankofón irodalom
A MAGREB FRANKOFÓN IRODALMAI
A kettős kötődés
Újítások
Francia nyelvű ajánló bibliográfia
Névmutató