Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A gyermek pszichológiai fejlődése

Paraméterek

Szerző Vajda Zsuzsanna
Cím A gyermek pszichológiai fejlődése
Alcím 4. bővített, átdolgozott kiadás
Kiadó SAXUM Kiadó
Kiadás éve 2014
Terjedelem 360 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 978 963 248 235 4
Ár:
4.500 Ft
4.050 Ft
Kedvezmény: 10%

A kötet nem kizárólag a szakemberek, hanem minden érdeklődő számára igyekszik – a szakszerűség követelményeinek betartása mellett – fogódzókat adni a gyerekek fejlődésének, viselkedésének megértéséhez.

Leírás

Közel egy évtizeddel a népszerű harmadik kiadás megjelenése után elkészült A gyermek pszichológiai fejlődése negyedik, átdolgozott, bővített változata. A könyv nemcsak a szakemberek, hanem mindenki számára fontos lehet, aki szeretné megérteni, hogyan lépkednek a felnőtté válás útján a gyerekek, hogyan bontakozik ki az értelmük, és miért okoznak alkalmanként nehéz perceket? A szerző a hagyományosabb szemléletet követve életkorok szerint tagolja az élet első másfél-két évtizedében zajlófejlődést, hogy a szülők, tanárok, a gyerekekkel szakszerűen foglalkozók ne az érzelem vagy az értelem fejlődéséről, hanem a három -, hat -, tizenkét éves, vagy éppenséggel serdülő lányról vagy fiúról alkothassanak képet. A korábbiaknál ugyanakkor hosszabb fejezet foglalkozik a felnevelkedés utáni életúttal, a felnőttség alternatíváival. A könyv átfogó ismereteket ad a fejlődéslélektan, mint tudomány történeti kialakulásáról, hazai és nemzetközi kutatóinak munkásságáról, a legújabb irányzatokról, kutatási módszerekről, a fejlődés fogalma körül kibontakozó elméleti vitákról. Szó esik a fejlődés társadalmi hátteréről, a káros környezeti hatásokról, a gyermekekkel kapcsolatos babonákról és téveszméktől, a szülő-gyermek kapcsolatra rátelepülő „pszichobizniszről” is.

Vajon mindig hasznos a fejlődés spontán menetét más csatornába terelő fejlesztés? Hol a határ a gyerekesség és a deviancia között? Milyen hamis mítoszokat épített fel a mi korunk a bölcsőhalálról; az első életévek örökre meghatározó tapasztalatairól, bizonyos felnőttkori magatartások kisgyermekkori eredetéről? Rendelkezünk-e lelki értelemben az öngyógyítás képességével? Milyen hatással lehet a gyermekkori szegénység a felnőtt életére?
Kérdések özöne, amelyekre Vajda Zsuzsanna pszichológus a szakmában eltöltött évtizedek után felelősségteljesen és óriási szakmai tudással kínál választ.
 

Tartalom

Előszó a negyedik kiadáshoz
Elmélet és történet
Mit nevezünk fejlődéslélektannak?
A modern pszichológiai gondolkodás előzményei
A fejlődéslélektan születése
Német hagyományok
Pszichoanalízis
Fejlődéslélektan az Egyesült Államokban
Az amerikai behaviorizmus
Hogyan javítsuk a gyerekeket
Szovjet és francia fejlődéslélektan
A rousseau-i hagyomány
Fejlődéslélektan az 1950-1970-es években
A pszichoanalitikus gyermeklélektan új központja: London
Az elsődleges kötődés felismerésének története
Jean Piaget
Egyesült Államok
A gyermeknevelési szokások változatossága
Longitudinális kutatások
Fejlődéslélektan az 1990-es években
Elavult-e Piaget?
Közelebb jutottunk a definíciós problémák megoldásához
Fejlődéslélektan Magyarországon
Fejlődéslélektan Magyarországon a második világháború után
Mérei Ferenc élettörténete
Lehetséges-e egyáltalán a fejlődés vizsgálata ilyen körülmények között
Válasz a definíciós kérdésekre ebben a könyvben
Néhány alapfogalom: érés, tanulás, fejlődés
A fejlődéslélektan kutatási módszerei
Együttjárás és oki kapcsolat
Műszeres mérések
Fejlődési naplók
Képességvizsgálatok
Kísérletek, laboratóriumi vizsgálatok
Az „idegen helyzet” leírása
Megfigyelés
Esettanulmány
Iskolaérettség
Kérdőív, interjú, klinikai beszélgetés
Televíziózási szokások
Piaget beszélget
Minden monroviai nőférjezett”
Fogyatékos gyermekek nevelése
Etikai kérdések
Szülő nélkül
Fejlődéslélektan a gyakorlatban
Családi nevelés
Truby King baba
Intézményes felhasználók: óvoda, iskola
Gyermekgyógyászat
Gyermek-pszichoterápia
Gyámügy, gyermekvédelem
Ellentmondások a gyakorlatban
A lélek irányítása?
Akikről szó van: gyerekek a XXI. században
Mediatizált gyerekkor
Gyerekkora számok tükrében
Természet – vagy környezet?
Az öröklés és a gének
Domináns és recesszív öröklésmenet
Néhány testi tulajdonság öröklése
Sejtmag, kromoszóma, DNS
Genotípus és fenotípus
Epigenetikus öröklés
Az éhezés nemzedékeken át tartó hatása
Az öröklés és az aktív egyén
Férfiak és nők
Különbségek a testi adottságokban
Kétneműek a Dominikai Köztársaságban
Biológiai és társadalmi különbségek
Egynemű – kétnemű
Gyermekre várva
A gyermekvállalás
Meddőség, béranyaság, klónozás
A terhesség
Anya-magzat kapcsolatanalízis
A társasági ivás következményei
A magzati fejlődés
A szülés
Szülés, vagy császármetszés
Az új anyaság
Újszülöttkortól az első év végéig
Pszichológiai fejlődés az első év során
Újszülöttkor – Szűkebb értelemben: az első hét – tágabb értelemben: az első hónap
A születés
Mi történik az újszülött szervezetében, amikor a világra jön?
Testi sajátosságok
A születés élménye
A születés – trauma
Mozgás
Percepció
Mit tud az újszülött
Érzelmek, kommunikatív jelek
Életmód, tulajdonságok
Csecsemőkor
Az 1. hónap végétől az 1. évvégéig
Bölcsőhalál
Érzelmi fejlődés az első év során
Az elsődleges kötődés
Az elsődleges kötődés jellegzetességei
A kibucok gyermekotthonai
A gondozó és a gyerek szerepe az elsődleges kötődés kialakulásában
Az elsődleges kötődés hosszabb távú hatásai
Életkedv, motiváció, a fejlődés hajtóereje
Freud az anya szerepéről
A kisdedkor (1-3. év)
Testi fejlődés és mozgásfejlődés
Érzelmek, félelmek, altruizmus
Értelmi fejlődés
Az értelmi fejlődés más aspektusai
Fejlődés és fejlesztés
A kisgyermekkori emlékezet
Amnézia az első évekre vonatkozóan
Beszédtanulás és nyelvelsajátítás
Jelek, jelrendszerek
A beszédértés és a beszédkészség fejlődésének folyamata
A beszédértés
Az első hangadások
A szóbeli kommunikáció kezdete
Egyszavas beszéd
Kétszavas beszéd
Túlszabályozás, kreatív általánosítás
Igekötők
A nyelvtan használata
Judy esete Diana hercegnővel
Metalingvisztikai kérdések
A szociális környezet és a beszéd
A beszédtanulás pszichológiai háttere
Tanuláselmélet
Noam Chomsky – veleszületett „készülék”
Siket gyerekek kommunikácioja
Piaget – a nyelvtanulás kognitív elmélete
Cselekvésközpontú (interakcionalista) elmélet
Időablak, kritikus periódus, szenzitív szakasz
Kétnyelvűség
Szimultán kétnyelvűség
Szukcesszív nyelvelsajátítás
Szórványban élők nyelvhasználata
A kétnyelvűség szintjei
Az én és az önmagunkról való tudás
A genetikus szociálpszichológiai nézőpont
A pszichoanalitikus és a tárgykapcsolat-elméletek
Kognitív megközelítések, tudatelmélet
Az én mint narratívum
Az én többdimenziós modelljei
Életkor hónapokban
Az én mint szubjektum fejlődésének interjús vizsgálata Damon és Hart tanulmányában
Az erkölcsi fejlődés alapjai
Az erkölcs eredete
Normativitás és szabálykövetés hároméves kor előtt
Azonosulás, szociális tanulás
Az akaraterő fejlődése
Füllentés, a felnőttek becsapása
Kapcsolatok felnőttekkel és gyerekekkel
Játék csecsemő- és kisdedkorban
Baby Einstein: kisgyermekek és a tömegkommunikáció médiumai
Mágikus gyermekkor – az óvodáskor (3-6 éves kor)
Testi fejlettség, mozgás
Érzelmek óvodáskorban
Értelmi fejlődés
A mágikus gondolkodás
72. megfigyelés
Egocentrizmus és szociális környezet
„Elbújtam!”
Látszat és valóság, okság, osztályba sorolás
Univerzalitás
Erkölcsi fejlődés
Hazugság és szuggesztibilitás
Gyerekek a bíróság előtt
Kapcsolat a felnőttekkel
Az én és a személyiség
Személypercepció, társas viselkedés
A nemi identitás fejlődése
A gyermeki fantázia és önkifejezés – a játék, a rajz és a mese
A játék
Utazás
A gyermekrajz jellegzetességei
A gyermeki világ megjelenítői: a mesék
Gyermekkultúra ma
Óvodások a képernyő előtt
Gyermek
Hogyhogy a nagypapa nem emlékezett?
Iskoláskor (A 6–10 éves kori fejlődés)
A testi – intellektuális fejlődés jellegzetes szakasza
Testi változások
Érzelmi fejlődés
Értelmi fejlődés – konkrét műveletek
Kognitív részfunkciók és metakogníció
Figyelem
Emlékezet és metaemlékezet
Problémamegoldás, metagondolkodás
A gondolkodás motivációja
Vicc és hazugság
Az iskolai tanulás
Számolás és matematikai gondolkodás
Gyerekek rajzai a földgolyóról
Olvasás
Írás
Az iskolai tanulás jellegzetességei
Készségfejlesztés, vagy lexikai tudás
A motivált tanulás fejlődéslélektani feltételei
Hátrányos helyzetű gyerekek az iskolában
Az énkép és a személyiség
Az iskolai sikerek és az önértékelés
Digitális bennszülöttek
Kapcsolatok a felnőttekkel – útban az erkölcsi függetlenség felé
Igazmondás és hazugság
Kapcsolatok a kortársakkal
A kisiskolások csoportjai
Barátok
Magányosság
Altruizmus, empátia
Altruista viselkedés bántalmazott gyermekeknél
Agresszív viselkedés
Kegyetlenkedés
Serdülőkor(11–21 éves kor)
Serdülőkor és ifjúság a huszadik század végén
Testi-szervi fejlődés a serdülőkorban
Szexuális felvilágosítás Angliában
Nemek és szexualitás
Szexuális szerepek és kulturális elvárások
Vonzódás azonos neműek iránt
Intim kapcsolatok és társadalmi változások
Érzelmek, hangulatok
Értelmi fejlődés
Az emlékezet fejlődése
Az elvont műveleti gondolkodás
Igaz, vagy nem igaz
Az intelligencia az élet folyamán
Az énkép (self) serdülőkori változásai, a személyiség
Az én és a társadalmi ideológiák
Személyiség és identitás
Serdülőkori identitás a kutatások tükrében
Az identitás és a kulturális változások
Részlet két fiatalnak a huszadik század első évtizedeiben született önvallomásából
Posztmodern identitás
Identitásszabászat
Az erkölcsi fejlődés
Az erkölcsi fejlődés szakaszai Kohlberg szerint
Abszolút, vagy relatív erkölcs
Erkölcsös viselkedés
Mások személyiségének, viselkedésének megítélése
A serdülők és a felnőttek kapcsolatai
Érzelmi leválás a családról
Kortárs csoportok
Csoportválasztás és társadalmi származás
Élet a hálóvilágban
Normaszegések és válságok tizenéves korban
Szegények és gazdagok
A felnőttség
Az egyéni élet és a történelem
Felnőttség a 21. században
Elveszett világok
Az átlagos élettartam alakulása különböző országokban
„Mama hotel?”
Szegények és gazdagok
A felnőttkor és a fejlődés
Életkorok és történelmi események
A felnőtté válás és az életút pszichológiai szakaszai
Sziget-emberek
Az életkor előrehaladásának biológiai következményei
Szellemi képességek
79 évig vagy tovább élő egyének alkotó teljesítménye
A személyiség alakulása az élet folyamán
Az öröklés és a korai tapasztalatok hatása
Egyéni különbségek – öröklés
Colorado Adoption Project (CAP)
Az első évek tapasztalatai
A személyiség kontinuitása
A megküzdés és az ellenálló képesség
Megküzdési stratégiák
A megküzdés és ellenálló képesség életkorral összefüggő változásai
Ellenálló képesség a prepubertás előtt
Megküzdés a prepubertás és a serdülőkor folyamán
A körülmények kumulatív hatása
Ellenálló képesség és alkotás
Johannes Kepler gyermekkora
Egészséges és patológiás fejlődés
Fejlődési pszichopatológia
Irodalom
Tárgymutató