Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A hipnotikus kapcsolat élményvilága

Paraméterek

Szerző Varga Katalin
Cím A hipnotikus kapcsolat élményvilága
Alcím Egy új interakciós szinkronjelenség nyomában
Kiadó Medicina Könyvkiadó
Kiadás éve 2017
Terjedelem 332 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 978 963 226 624 4
Ár:
4.500 Ft

A kötet a Budapesti Hipnóziskutató Laboratórium kutatásai alapján vezet el a kétszemélyes interakciókban megjelenő szinkron világába. Áttekinti az interakciós szinkron fogalmát, magyarázó modelljeit, kutatási módszereit, majd azon nézeteket, amelyek az interakciós szinkron életünkben betöltött szerepével, funkciójával foglalkoznak. 

Leírás

A kötet a Budapesti Hipnóziskutató Laboratórium kutatásai alapján vezet el a kétszemélyes interakciókban megjelenő szinkron világába. Áttekinti az interakciós szinkron fogalmát, magyarázó modelljeit, kutatási módszereit, majd azon nézeteket, amelyek az interakciós szinkron életünkben betöltött szerepével, funkciójával foglalkoznak.
Egyedülálló módon abba az eleddig lényegében feltáratlan világba is betekintést enged, hogy a hipnotizőrök milyen gazdag szubjektív élménnyel vannak jelen a hipnotizálás helyzetében. A hipnotizált személyek és a hipnotizőrök élményeinek egymásra vonatkoztatásával a munka új szinkron-jelenséget vet fel: az interakciós szinkron fogalmának kiterjesztéséhez az élmények világára. Az olvasó számos példát talál az interakciós fenomenológiai elemzés sajátos lehetőségeire, és természetesen nem marad el az eredmények tágabb keretben történő beágyazása, és a főbb tanulságok megfogalmazása a kísérleti hipnózis kutatás és a klinikum számára.
 
Közreműködött: Gősiné Greguss Anna fordító

Tartalom

Rövidítések
1. Bevezető: a megközelítés szemléleti kerete
1.1. A megközelítés sarokkövei: fenomenológiai hangsúly interakciós keretben
1.2. Interakciós szemlélet a hipnózis klinikai alkalmazása terén
1.3. A kutatás és az alkalmazott terület közelítése
1.4. A hipnózis meghatározása
1.5. A munka felépítése
I. rész A kétszemélyes interakciókban megjelenő szinkron
2. Az „interakciós szinkron” fogalma
2.1. A szinkronitás fogalmának kiterjesztése a szubjektív élmények szintjére
2.2. A hipnotikus interakció és a fenomenológiai szinkron
3. A kapcsolatok dinamikus jellemzőinek megközelítési modelljei
3.1. A jelen munka kerete
4. Az interakciós szinkronitás vizsgálatának módszertana
5. Az interakciós szinkron funkciója és következményei
5.1. Az interakciós szinkron szerepe
5.2. Az interakciós szinkron meglétének, illetve hiányának következményei és velejárói
5.3. Az interakciós szinkron ideális foka
II. rész A hipnotikus interakció
6. A hipnózis mint a diádikus interakciók modellje és a hipnotikus interakció mint önálló téma
6.1. A „hipnotizőr” illetve a „hipnotikus interakció” a kutatásokban
6.2. Tényleges interakciós szemlélet
7. A hipnotikus kapcsolat mint társas támasz
7.1. A társas támasz megközelítései
7.2. A munkamodellek
7.3. A munkamodellek módosíthatósága
7.4. A hipnotikus kapcsolat sajátosságai a társas kapcsolatok funkciói terén
7.5. A hipnotikus kapcsolat további lehetőségei
8. A kapcsolati dimenzió megközelítése klinikai helyzetben
8.1. Az áttétel és a viszont-áttétel fogalma
8.2. Érzelmi kapcsolat a hipnotizőr és alanya (páciense) között.
8.3. A viszont-áttétel jelenségköre hipnózisban
8.4. A rezonancia
III. rész A hipnotikus kapcsolat fenomenológiája
9. A hipnózis viselkedéses és szubjektív mutatóinak kapcsolata
9.1. A hipnózis élményoldalának mérése
9.1.1. A hipnózis szubjektív mélységének mérése
9.1.2. A hipnózis élményét feltáró eljárások
9.1.3. A hipnózison kívüli hipnózisszerű élményeket feltáró eljárások
9.2. A hipnózis viselkedéses és élményoldalának összefüggése
9.2.1. Szabad élménybeszámolók tartalomelemzése
9.2.2. Tesztekkel mért élmények
9.3. Megbeszélés
10. Módszertani fejlesztések
10.1. Párhuzamos Élményfeltáró Technika (Parallel Experiential Analysis Technique, PEAT)
10.1.1. Interakciós elemzések a PEAT anyagának felhasználásával
10.2. Az Archaikus Bevonódási Skála (ABS) diádikus változata
10.3. A Phenomenology of Consciousness Inventory (PCI) ötfaktoros változata
10.4. A Diádikus Interakciós Harmónia (DIH) kérdőív kialakítása, standardizálása és validálása
10.4.1. A DIH kapcsolata a hipnózis más mérőeszközeivel
10.4.2. A hipnotikus interakció a DIH alapján
11. A hipnotizőr szubjektív élményei a hipnotikus interakcióban
11.1. Módszer
11.2. Eredmények és megbeszélésük
11.2.1. A „hipnózis” kontextusa a hipnotizőr szemszögéből
11.2.2. A tudatállapot módosulásának jelei
11.2.3. Áttétel a hipnotizőrnél
11.3. Megbeszélés
12. Szimulálhatók-e az élmények
12.1. Módszer
12.2. Eredmények
12.2.1. A tesztek eredményei
12.2.2. A szabad élménybeszámolók feldolgozásai
12.3. Megbeszélés
IV. rész Az élményszintű interakciós szinkron
13. A hipnotikus interakció jellemzője más diádikus helyzetekhez viszonyítva
13.1. Módszer
13.2. Eredmények
13.3. Megbeszélés
14. A képzelet és a hipnotikus interakció
14.1. A képzelet a hipnoterápiában
14.2. A képzelet interakciós megközelítésben
15. Az élményszintű szinkron meghatározása
15.1. Az élményszinten megjelenő szinkron összefüggése a hipnotikus fogékonysággal
15.2. Módszer
15.3. Eredmények
15.4. Megbeszélés
V. rész A fenomenológiai adatok interakciós megközelítésének sajátos lehetőségei
16. A hipnózisstílusok fenomenológiai jellemzői
16.1. Módszer
16.2. Eredmények
16.3. Megbeszélés
17. A fenomenológiai mintázatok és a rokonsági fok
17.1. Módszer
17.2. Eredmények és megbeszélés
18. A centrális oxitocinrendszer és a hipnotikus interakció
18.1. Transzgenerációs hatások és az OT-rendszer összefüggései
18.2. A hipnózis és az oxitocinrendszer várható összefüggései
18.3. Eljárás
18.4. Eredmények
18.5. Megbeszélés
VI. rész Megbeszélés, kitekintés
19. A hipnotikus kapcsolat mint korrektív élmény
19.1. A társas érintkezés meghatározó csatornái
19.2. A kapcsolati minták templátjai
19.3. Korrektív kapcsolati élmény
19.4. A hipnózis magát a stresszhelyzetet is tudja modellálni
20. A hipnotikus kapcsolat mint megtartó erő
20.1. Mit kell tudjon a hipnotizőr?
21. Összegzés, megbeszélés, kitekintés
Mellékletek
Hivatkozások
Tárgymutató