Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógia vázlata

Paraméterek

Szerző Bicskeiné Zsulán Julianna
Cím A középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógia vázlata
Kiadó JATEPress
Kiadás éve 1999
Terjedelem 134 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN JATE15
Eredeti ár:
630 Ft
598 Ft
Online kedvezmény: 5%

A szaktanárnak választania kell a lehetséges módszerek, eljárások, szervezési formák és eszközök közül, mégpedig egyrészt a tanítandó szaktudományi anyagnak, másrészt a konkrét gyermekcsoportnak a sajátosságait figyelembe véve...

Leírás

Ha felelevenítjük mindazon ismereteket, amelyeket a pedagógia tudományán belül eddig megszereztünk, a következő stúdiumokra kell hivatkoznunk: 1. pedagógiatörténet, amely segítséget ad a nevelésügyön belül egy-egy jelenség egész fejlődésének végigtekintéséhez, egy-egy tantárgy történetének kutatásához; 2. általános pedagógia, amely a nevelés fő kérdéseivel és területeivel foglalkozik; 3. didaktika vagy oktatástan, amelynek témája a tanításban felhasznált módszerek és eljárások bemutatása. Ha mindehhez hozzávesszük még az oktatandó szaktárgy fő tartalmi kérdéseit is, előttünk áll a tanítási folyamat három legfőbb kérdése: miért? (ez a nevelés célja), mit? (ez a tanítás tartalma) és hogyan? (ez a nevelés-oktatás-képzés módszereit jelenti). Minden tanítási folyamat elsődleges célja a személyiség formálása, vagyis a nevelés. Ezt a fő célt az iskola leggyakrabban valamely tantárgy ismeretanyagának átadása (oktatás) és a készségek-képességek fejlesztése (képzés) útján valósítja meg. Tehát a tanítási folyamat = nevelés + oktatás + képzés. Minden ismeretanyag átadása, minden készségfejlesztő tevékenység sokféle módon mehet végbe: direkt tanári vezetéssel vagy indirekt ráhatással, az egyének közötti különbségek figyelembevételével vagy inkább a teljes csoportoknak szánt feladatokkal, csupán tanári közlésre támaszkodva vagy a kor színvonalának megfelelő információhordozók felhasználásával stb.; tehát a szaktanárnak választania kell a lehetséges módszerek, eljárások, szervezési formák és eszközök közül, mégpedig egyrészt a tanítandó szaktudományi anyagnak, másrészt a konkrét gyermekcsoportnak a sajátosságait figyelembe véve.

Írta: Bicskeiné Zsulán Julianna

Tartalom

ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK
I. BEVEZETÉS
1. A tantárgypedagógia fogalma, helye a pedagógia tudományában
2. Az anyanyelvtanítás utolsó évtizedeinek története
3. Bibliográfia
II. AZ ANYANYELVI NEVELÉS TARTALMA
1. A tantervek általános jellemzői
1.1. Az anyanyelvi tantervek célrendszere
1.2. Az anyanyelvi tantervek feladatrendszere
1.3. Az anyanyelvi nevelés tantárgyi ágazatai
1.3.1. Az általános iskola alsó tagozata: ismeretek és készségek
1.3.2. Az általános iskola felső tagozata
1.3.3. A középiskolai tananyag
2. Az anyanyelvi nevelés tankönyvei
3. A „Magyar nyelv” tantárgy órakerete
4. Bibliográfia
III. ANYANYELVI NEVELÉS A TANÍTÁSI ÓRÁN
1. A tanítási folyamat korszerű értelmezése
2. A tanulási-tanítási folyamat szervezési formái
2.1. Frontális osztálymunka
2.2. Csoportmunka
2.3. Egyéni munka
3. A tanórai anyanyelvi nevelés módszerei (tanulói és tanári tevékenységi formák)
3.1. Feladatmegoldás (feladattípusok és gondolkodási műveletek)
3.2. Megbeszélés
3.3. Vita
3.4. Közlés
3.5. Szemléltetés
3.5.1 Nyelven belüli szemléltetés
3.5.2. Szemléltetés a nyelven kívüli eszközökkel
3.6. Koncentráció
3.6.1. Külső koncentráció
3.6.2. Belső koncentráció
3.7. Játékos formák
4. A tanítási óra főbb didaktikai feladatai
4.1. Motiválás: a tanulók érdeklődésének felkeltése
4.2. Az új ismeretek kialakítása
4.2.1. Induktíveljárások
4.2.2. Deduktív eljárások
4.2.3. Heurisztikus eljárások
4.2.4. Programozott eljárások
4.3. Az ismeretek alkalmazása, készségfejlesztő gyakorlás
4.3.1. A beszéd
4.3.2. Az olvasás
4.3.3. Az írás
4.4. Az ismeretek megszilárdítása
4.5. A tudás- és készségszint ellenőrzése és értékelése
5. Bibliográfia
IV. BEFEJEZÉS
1. Az anyanyelvi nevelés tervezése
1.1. A tanmenet
1.2. Tematikus terv
1.3. Az óratervezet és az óravázlat
1.4. Óralátogatás, óraelemzési szempontok
2. Anyanyelvi nevelés a tanórán kívül
2.1. Felzárkóztatás
2.2. Tehetséggondozás
2.3. Fakultatív tantervű oktatás
3. Bibliográfia