Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A letűnt paraszti világ nyomában, Pilismaróton

Paraméterek

Szerző Lukácsné Varga Eszter
Cím A letűnt paraszti világ nyomában, Pilismaróton
Alcím Életmódtörténeti, néprajzi tanulmányok
Kiadó Hagyományok Háza
Kiadás éve 2012
Terjedelem 424 oldal
Formátum A/4, keménytáblás
ISBN 978 963 7363 68 9
Ár:
3.990 Ft
A Dunakanyarban fekvő Pilismarót jobbágyfalu volt, a jobbágyfelszabadítás után is parasztfalu maradt. Soha nem volt elzárt, isten háta mögötti település, hanem Budát és Esztergomot összekötő országos útvonal (ma 11-es út) mentén terült el. Visegrád, Dömös közelében vészelte át a történelmi viharokat. Az évezredes múltú Pilismarót néprajzi monográfiáját a falu szülötte, Lukácsné Varga Eszter nyugalmazott történelem tanárnő írta.

Leírás

A Dunakanyarban fekvő Pilismarót jobbágyfalu volt, a jobbágyfelszabadítás után is parasztfalu maradt. Soha nem volt elzárt, isten háta mögötti település, hanem Budát és Esztergomot összekötő országos útvonal (ma 11-es út) mentén terült el. Visegrád, Dömös közelében vészelte át a történelmi viharokat. Hétezer holdas határa évszázadokon át egyetlen nagy földbirtok volt (főleg erdőség, kevesebb szántó), mely a katolikus egyház javát szolgálta. A jobbágyfelszabadítás után a falu földhözragadt, kis- és törpebirtokos parasztsága rengeteg munkával is csak tengődni tudott, s foggal-körömmel ragaszkodott földjéhez. A falu szorgalmas népe a fejlődés, a polgárosodás rögös útján a századforduló körül indult el, gyarapodását a válságok és a világháborúk mindig megakasztották. A XX. század közepén pedig – kényszer hatására – megszűntek az önálló parasztgazdaságok: 1959/60-ban ugyanis a falu parasztságát beléptették a termelőszövetkezetbe. Elvesztették földjeiket, igavonó állataikat, nagyobb termelőeszközeiket és gazdasági önállóságukat, ezáltal az egyéni gazdálkodáson, önellátáson alapuló, régi paraszti világ megszűnt. Ezután mások irányítása alatt – szövetkezeti tagként vagy a környező ipari létesítményekben szak és betanított munkásként – dolgoztak. Földjeiket nagyüzemi gazdálkodás keretei között, korszerű gépekkel és kemikáliákkal művelték meg. A hirtelen jött, gyökeres változás teljesen kifordította medréből a hagyományokon alapuló – sok tekintetben elmaradott – paraszti termelési módot. A kisparaszti gazdaságok megszűnésével együtt eltűnt a hagyományos értelemben vett paraszti osztály is, s az egyes emberek tradíciókon alapuló életmódja is átalakult. Eltűntek régi szokásaik, közösségeik, sajátos paraszti világuk múltba süllyedt.
Ez az írás nem szüleimről, hanem a pilismaróti, általánosabb vonatkozásaiban a magyar parasztságról szól, annak hagyományokkal teli világáról, amelyben őseim, sőt gyermekkoromban magam is benne éltem.
 
Lektor: Kövecses Varga Etelka, Tisovszki Zsuzsanna 

Tartalom

Előszó
I. rész A falu története, társadalma, intézményei
Pilismarót rövid története
A falu társadalma, közigazgatása
A lakosság életviszonyai, rétegződése
A község közigazgatása
Társadalmi szervezetek
A lakosság kapcsolata más vidékekkel
Egyházak
Társadalmi szerepük a községben
A római katolikus egyház és temetője
A református egyház és temetője
Egyházi iskolák és népművelés
Református elemi iskola
Katolikus elemi iskola
Oktatás, nevelés az elemi iskolákban
Az egyházak népművelő tevékenysége
II. rész A parasztság tárgyi világa
A falu határa és településrajza
Határa
A falu településrajz (kialakulása, szerkezete, falurészek)
Telkek és beépítési rendjük
Utak, terek, hidak a faluban
Településen kívüli építmények
Építőanyagok, építési módok
Helyi építőanyagok
Építési módok, alapok, falak, tetőszerkezet
Porták, házak, udvarok
Parasztporták
A porták külső képe, kerítések, kapuk
Lakóházak külső megjelenése
Lakóházak belseje, funkciói
Gazdasági épületek és felhasználásuk
Udvarok, szérűk, kertek
Lakóházak berendezése
Tüzelőberendezések
Parasztházak bútorai, berendezési tárgyai
III. rész Termelés, önellátás, piac
Élelmiszertermelés
Élelmiszertermelésükről általában
Állattenyésztés, állatjárványok
Földművelés
Gabonafélék termelése
Kapásnövények termelése
Zöldségfélék, kertkultúra
Szőlő-, bortermelés
Gyümölcstermelés
Vásárok, heti piacok
Termények tárolása, tartósítása
Táplálkozás
Táplálkozási szokások
Gabona őrölése, kenyérsütés kemencében
Gabonából készült egyéb ételek (kásák, főtt és sült tészták)
Húsételek, tej, tojás felhasználása
Zöldségek, főzelékfélék, gyümölcsök ételei
Italok
Ruházat, testápolás, hajviselet
Megjegyzések a marótiak ruházatáról
Gyapjú, birka-, kecskebőr felhasználása
Kendervászon ruházat
Ünnepi férfi viselet
Nők ünneplő ruhája
Menyasszonyruhák, „magyarruha”
Idősek ruházata
Gyermekek ruhái
Tisztálkodás, hajviselet, bajusz
IV. rész A természet örök körforgásában
Dolgos hétköznapok és ünnepek
Tavasz:            Tavaszi munkák
Állatok szaporítása
Húsvéttól, pünkösdig
Nyár:               Időjárás, árvizek
Sokféle nyári munka, piacozás
Aratás, hordás, cséplés
Nyári ünnepek
Ősz:                 Betakarítás, őszi munkák, állatok hizlalása
Szórakozási alkalmak, ünnepek
Készülődés a télre
Tél:                  Disznóölések
Karácsonyi, újévi ünnepek
Téli gondok, örömök
A férfiak téli munkái
A nők téli elfoglaltságai
Farsang
Az emberi élet szakaszai, szokásai
Anyaság, születés, kisgyermekkor
Gyermekkor
Serdülő lányok, fiúk
Legények, nagylányok, udvarlás
Párválasztás, esküvő, lakodalom
Felnőttkor, házasélet
Öregkor, halál, temetés
V. rész Szellemi műveltség, világkép
Babonák, jóslások, népi gyógymódok
Életmódot, világképet befolyásoló tényezők
Babonák, hiedelmek, jóslások
Babonás naptár, népi megfigyelések
Időjárással kapcsolatos helyi megfigyelések
Népi és babonás gyógymódok
Tájnyelv és a népművészetekhez kapcsolódó alkotások
Tájnyelv
Lakodalmas versek
Sírfeliratok, sírversek
Helyi mondák (Dobozy-, Hideglelős-kereszt, egyéb)
Helyi anekdoták, tréfák
Gyermekmondókák, népdal- és nótaátvételek
Népi díszítőművészet, faragás, oszlopos fejfák
Díszítő varrás, hímzés, horgolás
Játékok, szórakozási szokások
Gyermekek játékai
Serdülők játékai, szórakozásai
A felnőttek szórakozási szokásai
VI. rész Mellékletek
Szövegek:        I. Tájnyelvi mellékletek
II. Lakodalmas versek
III. Sírfeliratok, sírversek
IV. Helyi anekdoták, tréfák
V. Mondókák, iskolások, serdülők játékai
Adatközlők
Szakirodalom, rövidítések
Tárgymutató
Színes mellékletek:
Térképek, légi felvételek
Ruházat, kézimunkák
Bútorok