Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A magyar nyelv finnugor alapjai

Paraméterek

Szerző Bereczki Gábor
Cím A magyar nyelv finnugor alapjai
Kiadó Universitas Kiadó
Kiadás éve 2003
Terjedelem 104 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 963 9104 79 5
Ár:
1.344 Ft
1.210 Ft
Kedvezmény: 10%

A kötet a magyar szakos hallgatók számára a magyar nyelv kialakulását érintő nélkülözhetetlen ismereteket tartalmazza.

Leírás

A jegyzet első változatának megjelenése óta számos új eredménnyel gazdagodott a finnugor nyelvészet. Régi tételek módosultak vagy dőltek meg, tökéletesedtek szaktudományunk módszerei, s immár sürgetően időszerűvé vált, hogy e változások az egyetemi oktatásban is tükröződjenek. Ezenkívül szükségesnek és hasznosnak ítéltük egy rövid tudománytörténeti fejezet betoldását. A jegyzet címe továbbra is A magyar nyelv finnugor alapjai, s tartalmát tekintve, hasonlóan az első változathoz, tulajdonképpen egy magyar szempontú bevezetés a finnugor összehasonlító nyelvészetbe, amely szervesen egészíti ki a magyar szakos hallgatók magyar nyelvtörténeti tanulmányait. Tudományos szempontból helyesebb lenne a finnugor terminus helyett az uráli használata. A jegyzetben számos utalás található az egész uráli nyelvcsaládra jellemző nyelvi sajátságokra, egyes nyelvi jelenségek elterjedését illetően gyakran utalunk a szamojéd nyelvekre is, de elsősorban mégis a finnugor nyelveket tartjuk szem előtt. Ez a munka a magyar szakos hallgatók számára a magyar nyelv kialakulását érintő nélkülözhetetlen ismereteket tartalmazza, s didaktikai szempontból megokolt ez az eljárás.

Mivel külön fejezetben tárgyaljuk az uráli, ill. finnugor alapnyelv jellemző sajátságait, s azt, hogy mit őrzött meg ezekből a magyar nyelv, elkerülhetetlenek bizonyos ismétlések. Ezek azonban terjedelmi szempontból jelentéktelenek, didaktikaiból pedig határozottan hasznosak.

A jegyzet sokat merít más kutatók összefoglaló jellegű uralisztikai műveiből. A szövegben ritkán történik rájuk utalás, de a bibliográfiai részben mindig felsoroljuk a felhasznált műveket. A jegyzet terjedelme lényegesen bővült az előző változathoz mérten. Ezt nemcsak az ismeretek bővülése, de a nemzeti tudományok fokozott hazai megbecsülése is indokolja. Itt szeretnék köszönetet mondani kedves lektoraimnak, D. Mátai Máriának és Rédei Károlynak a jegyzettel kapcsolatos hasznos észrevételeikért és tanácsaikért. Igen hálás vagyok Zaicz Gábornak is, mivel szerkesztői javításaival sokat jobbított a jegyzeten.

Tartalom

Előszó
Az uráli nyelvek kutatásának rövid története
Bibliográfia
Az uráli nyelvek és népek
Bibliográfia
Az uráli őshaza problémája, a nyelvcsalád kialakulása
Az ázsiai elmélet
A Volga-Káma-vidéki őshaza elmélete
A nagy őshaza elmélete
Az Urál-vidéki őshaza elmélete
Bibliográfia
Terminológiai és módszertani kérdések
A történeti-összehasonlító módszer
A véletlen egyezések
A hangutánzó és a hangfestő szavak
A gyermeknyelvi szavak
A kölcsönzések
Nyelvünk finnugor rokonságának bizonyítékai
Az alapnyelv fogalma
A nyelvészeti tipológia
Az areális nyelvészet
A szubsztrátum
Bibliográfia
A finnugor alapnyelv jellemzése
A hangrendszer
A mássalhangzórendszer
A magánhangzórendszer
A hangsúly
Morfonológia
Bibliográfia
Az alapnyelvi szófajok
A névszó és az ige kategóriája
A melléknév
A számnevek
A névmások
A határozószók és a névutók
A kötőszók
Bibliográfia
Szóragozás és szóképzés az alapnyelvben
A névszóragozás
A számjelölés
Bibliográfia
A birtokjelölés
Bibliográfia
A módjelölés
Bibliográfia
Az igeidők
Bibliográfia
Az igeragozás
Bibliográfia
A tagadó igeragozás
Bibliográfia
A szóképzés
Bibliográfia
Az alapnyelv mondattani sajátságai
Bibliográfia
A szókészlet
Bibliográfia
Az uráli nyelvcsalád esetleges távolabbi rokoni kapcsolatai és érintkezései más nyelvekkel
Bibliográfia
A magyar nyelv finnugorsága: hangtan
A mássalhangzók
A zöngétlen zárhangok
A nazális+zárhang-kapcsolat
A nazális zárhangok
Az affrikáták
A szibilánsok
Egyéb réshangok
A likvidák
A magánhangzók
Összefoglalás
Bibliográfia
A magyar nyelv finnugorsága: alaktan
A névszóragozás
Bibliográfia
A névszójelek
A számjelek
A középfok jele
Bibliográfia
A birtokos személyjelek
Bibliográfia
Az igejelek
A módjelek
Bibliográfia
Az időjelek
Bibliográfia
Az igei személyragozás
Bibliográfia
A képzők
Bibliográfia
A szóösszetétel
Mellérendelő összetételek
Alárendelő összetételek
Bibliográfia
A finnugor nyelvek néhány jellemző mondattani sajátossága, különös tekintettel a magyarra
Bibliográfia
Függelék
A hangjelölés
A nyelvek és a nyelvjárások rövidítései
A nyelvtani szakkifejezések rövidítései
A szakirodalom idézésekor használt rövidítések