Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A mi iskolánk

Paraméterek

Szerző Kósáné Ormai Vera
Cím A mi iskolánk
Alcím Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében (bővített és átdolgozott kiadás)
Kiadó ELTE Eötvös Kiadó
Kiadás éve 2015
Terjedelem 514 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 312 014 9
Eredeti ár:
3.800 Ft

Könyvünk neveléspszichológiai módszerek gyűjteménye, a pedagógusok és a gyerekek életében zajló események megismeréséhez ad segítséget. Ajánljuk tanítóknak, tanároknak, iskolavezetőknek, a pedagógusképző intézetek oktatóinak és hallgatóinak, szaktanácsadóknak, mentoroknak, közoktatási szakértőknek, pedagógiai kutatóknak és az iskolai munkát segítő szakembereknek, fejlesztő pedagógusoknak és iskolapszichológusoknak.

Leírás

Pedagógiai munkánk során szeretnénk, hogy az iskolában tanítványaink jól érezzék magukat, motiváltak legyenek, tudásuk gyarapodása, értelmi és társas képességeik fejlődése minél kedvezőbb legyen. Szeretnénk, hogy mind kevesebb nehézséggel kelljen megküzdenünk. És kíváncsiak vagyunk arra is, vajon mennyire vagyunk jó pedagógusok, mi lehet sikereink és kudarcaink magyarázata. Könyvünk neveléspszichológiai módszerek gyűjteménye, a pedagógusok és a gyerekek életében zajló események megismeréséhez ad segítséget. Gyakorlati kézikönyv, amely módszereket kínál az osztálylégkör, a nevelőtestület, a tanár-tanuló viszony, a baráti kapcsolatok, a motiváció, a tanulás, az értékelés-osztályozás, a lelki egészség, a konfliktusok, a tanulási és a viselkedési problémák, valamint az egyéni sajátosságok elemzéséhez. A megfigyelési szempontok, interjúk, attitűdvizsgálatok és kérdőívek felhasználása hozzájárul saját munkánk megismeréséhez. A kézikönyvet tanítóknak, tanároknak, iskolavezetőknek, a pedagógusképző intézetek oktatóinak és hallgatóinak ajánljuk. Ajánljuk könyvünket a szaktanácsadóknak, mentoroknak, közoktatási szakértőknek, pedagógiai kutatóknak, és az iskolai munkát segítő szakembereknek, a fejlesztő pedagógusoknak és az iskolapszichológusoknak is.
 
A szerző
 
Írta: Kósáné Ormai Vera
Lektor: M. Nádasi Mária

Tartalom

BEVEZETÉS ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ajánlott irodalom
HOGYAN HASZNÁLJUK A KÖNYVET?
Ajánlott irodalom
1. AZ ISKOLAI (TANÍTÁSI-TANULÁSI) KÖRNYEZET
Tárgyi körülmények
Az elhelyezés
Létszám és fluktuáció
Hiányzások
Túlkorosok, és akik kimaradtak az iskolából
Speciális szakemberek az iskolában
Ajánlott irodalom
2. ÉLETKERETEK
A házirend
Az öltözködés
A késés
Az órarend
A szünet
Az étkezés
A könyvtár
Iskolaújság, iskolarádió, szakkörök
Ünnepélyek
Szaktantermi rendszer
Differenciáció, integráció, tehetséges gyerekek
Ajánlott irodalom
3. A CSALÁD
Családjellemzők
Hátrányos helyzetű és/vagy veszélyeztetett gyerekek
Szülői értekezlet, fogadóóra
Szülői elégedettség az iskolával
Szigor és bántalmazás – serdülők nevelői attitűdje
Diákok szülői-nevelői attitűdje családi konfliktushelyzetben
Ajánlott irodalom
4. A HATÉKONY ISKOLA – CÉLOK ÉS ÉRTÉKEK
Az iskola feladatai
Iskolai nevelési célok
Nevelési értékek a pedagógusok szerint
A tanulmányi eredmény
Tanulmányi versenyek
A magatartás
Elismerések és elmarasztalások
Tulajdonságok és attitűdök
Vélekedések a pedagógusok iránti elvárásokról
„Üzenetek” – általános emberi értékek a tanulók szerint
Erkölcsi konfliktushelyzetek megoldása a diákok szerint
Diákok viszonya az iskolához
Az iskola értékelése
Ajánlott irodalom
5. LÉGKÖR ÉS NEVELÉSI (VEZETÉSI) STÍLUS
Biztonságos és rendezett környezet
Az iskola „tulajdonságai”
A jó igazgató a pedagógusok szerint
Az igazgató és a nevelőtestület
A nevelőtestület
Informális szerepek a nevelőtestületben
A direkt és az indirekt irányítás
A demokratikus, az autokratikus és a „laissez faire” irányítás
A gyerekek közérzete
A pedagógus közérzete
Ajánlott irodalom
6. A PEDAGÓGUS-GYEREK KAPCSOLAT
Nézetek a nevelőmunkáról
A megszólítás
Az ülésrend
A nevelői magatartás interaktív sajátosságainak komplex elemzése
A szabályok
A pedagógus és a gyerek verbális aktivitása
A törődés és a meghallgatás a pedagógus-tanuló kapcsolatban
A nevelői attitűd és a nevelői bánásmód kapcsolata
A tanári hatalomgyakorlás sajátosságai a pedagógus és a tanuló kommunikációjában
Nevelői stratégiák a szabályok megszegésekor
A nevelői magatartás jellemzői a tanulók szerint
Ajánlott irodalom
7. TÁRSAS VISZONYOK AZ OSZTÁLYBAN
Az új gyerek
Kapcsolatok – barátok
Empátia
Tolerancia
Társas készségek
Serdülők társas készségei
A társas készségek önértékelése
Diákok véleménye társaik viselkedéséről
Vélemények másokról, a „másságról”
A hierarchikus szociometria
Kérdéseim az osztályom kapcsolatrendszeréről
A kérdőívkészítés
A kérdőívfelvétel
A feldolgozás
Az osztálytükör megismertetése
Kiscsoportos beszélgetések
„Osztálybuli”
A kirándulás
Ajánlott irodalom
8. A TANULÁS
A feladatok
A pedagógus és a gyerekek kérdései
Az oktatási módszerek és szervezési módok kedveltsége a diákok és a pedagógusok körében
A csoportmunka
A kreativitás ösztönzése
Az együttműködés kompetenciájának önértékelése
A gyerekek tanulási szokásai
A szülők a tanulásról
Pedagógusok a tanulásról
A pedagógusok viszonya az integrációhoz
A pedagógus tanítási jellemzői a diákok szerint
Ajánlott irodalom
9. A MOTIVÁCIÓ
A házi feladat és a felszerelés
Hogyan motivál a pedagógus?
A gyerekek motivált magatartása
A tanulás iránti attitűd
A tantárgy iránti érdeklődés
A tantárgy iránti attitűd
Ajánlott irodalom
10. ÉRTÉKELÉS – ÖNÉRTÉKELÉS
Pedagógusok a tanulók értékeléséről, osztályozásáról
Hogyan értékel a pedagógus?
Az elvárások kifejezése
Jutalmak és büntetések
Önértékelés – társértékelés
Énkép – Szociális kép
Gyerekek az osztályozásról
A tanulók véleménye a tanár igazságosságáról
A pedagógus önértékelése
Az igazgató értékelése a pedagógusok munkájáról
Az osztály „énképe”
Ajánlott irodalom
11. KONFLIKTUSHELYZETEK
A konfliktusok megelőzése
Mi jó az iskolában? – Mi változzon meg?
Konfliktusélmények
A konfliktusok előfordulása
Nevelési konfliktushelyzetek jellemzői
A pedagógusok és a tanulók konfliktusmegoldása képzelt szituációban
Konfliktuskezelési stratégiák
Ajánlott irodalom
12. MAGATARTÁSI ÉS TANULÁSI NEHÉZSÉGEK, DEVIÁNS VESZÉLYEZTETETTSÉG
A magatartási problémák és tanulási nehézségek előrejelzése
Magatartási nehézségek előfordulása
Az iskolai erőszak a tanulók szerint
A diákok viselkedési nehézségek iránti attitűdje
Mit csinálsz, ha nem tudsz felkészülni az órára?
A nehezen nevelhetőség okai
Drog, alkohol, kábítószer
Veszélyeztetettség a devianciára
Ajánlott irodalom
13. ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ
A lelki egészséget elősegítő körülmények
A gyerekek életmódja
Mitől fáradok el?
Hajlam a szorongásra
Szorongás vizsgahelyzetben
Mi jelent stresszt a gyerekeknek?
Mi jelent stresszt a pedagógusnak?
Kiégés a pedagógusmunkában
Út a szakmai idealizmustól a kiégésig
Ajánlott irodalom
14. A GYEREKEK EGYÉNI MEGISMERÉSE – AZ ESETTANULMÁNY
Családi körülmények
A család története
A családi nevelés jellemzői
A gyerek fejlődése
A társas támogatás
A diákok jövőképe
A motiváció, a tanulás, a kreativitás és a társas helyzet egyéni jellemzői
Sikerkeresés – kudarckerülés
Külső kontroll – belső kontroll
A mentálhigiénés problémák felismerése
„Gyerek-portré”
A gyerekek jellemzése
Ajánlott irodalom
AJÁNLOTT IRODALOM ÉS FORRÁSOK
Rövidítések
Könyvek, cikkek, tanulmányok
Források a szakkifejezések magyarázatához
TÁRGYMUTATÓ
NÉVMUTATÓ
A SZERZŐRŐL