Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A munkahelyi egészség és biztonság alapjai

Paraméterek

Szerző Koch Mária
Cím A munkahelyi egészség és biztonság alapjai
Alcím 3. kiadás
Kiadó Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Kiadás éve 2016
Terjedelem 124 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 264 101 0
Eredeti ár:
1.440 Ft

A tankönyv felhasználható az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 500 óra feletti szakképesítésekhez. A tankönyv a 11500-12-es számú közös modul tantárgyának összes témakörét tartalmazza.

Leírás

A tankönyv felhasználható az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 500 óra feletti szakképesítésekhez. A tankönyv a 11500-12-es számú közös modul tantárgyának összes témakörét tartalmazza. Így megtalálhatóak a könyvben a munkavédelmi alapismeretekre, a munkahelyek kialakítására, a munkavégzés személyi feltételeire, a munkaeszközök biztonságára, a munka-környezeti hatásokra, a munkavédelem jogi ismereteire vonatkozó alapismeretek. A szakmai információtartalmat követő gyakorlatok és feladatok elvégzésével fejleszthetők a képzésben résztvevők készségei, képességei és könnyen kialakíthatók az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák. A témakörök fejezeteiben bemutatott példák elősegítik a valóságos munkahelyzet közelebbi megismerését. A színes képekkel, táblázatokkal gazdagon illusztrált kiadvány a 2014-ben hatályos legfontosabb jogszabályokat is felsorolja, lehetőséget biztosítva ezzel a témában szerzett ismeretek elmélyítésére, a továbblépésre.
 
Írta: Dr. Koch Mária
Lektor: Nesztinger Péter 

Tartalom

1. Munkahelyi biztonság és egészség
1.1. A munkahelyi biztonság és egészség megőrzésének fontossága
Miért fontos a ma embere számára a munkahelyi biztonság?
1.2. A munkakörnyezet és a munkavégzés káros hatásai
1.3. Európai és hazai statisztikai adatok
1.4. A megelőzés lehetőségei
1.5. Gyakorlatok
1.6. Feladatok
2. A munkavédelem alapjai
2.1. A munkavédelem szabályozási területei
2.2. Munkavédelem a vállalkozásokban és a foglalkoztatási jogviszonyokban
2.3. A munkavédelem résztvevői
2.4. Alapelvek a munkavédelemben
A védelem elve
A tripartizmus elve
A munkavállaló által értett nyelv használatának elve
A védelem kiterjesztésének elve
A munkavédelmi érdekvédelemhez való Jog elve
Az együttműködés elve
A szaktevékenység elve
2.5. Gyakorlatok
2.6. Feladatok
3. A munkavédelmi szabályozás elemei
3.1. A munkavédelmi szabályok forrásai, a megismerés lehetőségei
3.2. A munkavédelmi szabályok alkalmazása
3.3. Alapvető jogok és kötelezettségek, együttműködés
3.4. Gyakorlatok
3.5. Feladatok
4. A munkavégzés személyi feltételei
4.1. Alapvető feltételek
Alkalmazási feltételek
Egészségi alkalmasság
Szakmai alkalmasság
Munkavédelmi oktatás
Pályaalkalmasság
Megbízás a munka végzésére
4.2. Egészségi alkalmasság
4.3. Foglalkoztatási tilalmak, korlátozások
4.4. A munkavégzés alapvető szervezési feltételei
4.5. Gyakorlatok
4.6. Feladatok
5. A munkahelyek alapvető követelményei
5.1. Általános követelmények
A munkavégzés szociális és munkakörnyezeti feltételei
A munkavédelmi követelmények érvényesülése
5.2. Szociális létesítmények
5.3. Közlekedési útvonalak, kijáratok, menekülési utak, vészkijáratok
5.4. Alapvető feladatok tűzmegelőzés céljából
A tűzveszélyességi osztályba sorolás
A munkavállalók tűzvédelmi oktatása
Részletes szabályok az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban
5.5. Munkahelyi rend és tisztaság. Hulladékok a munkahelyeken
A munkahelyeken keletkező hulladékok és az ezekkel kapcsolatos feladatok
5.6. Anyagmozgatás
A segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás
Kézi anyagmozgatás egyszerűbb segédeszközökkel
Anyagmozgatás kézi szállítóeszközökkel
5.7. Veszélyes anyagok és keverékek
Baleset, üzemzavar és veszélyhelyzet leküzdése
A munkavállaló tájékoztatása és oktatása
Biztonsági adatlap
Biztonsági adatlap a gyakorlatban
Általános szabályok veszélyes anyagok tárolása, használata során
5.8. Raktározás
A be- és kitárolás általános biztonsági szempontjai
Az állvány nélküli tárolás főbb biztonsági szempontjai
Az állványos tárolás főbb biztonságtechnikai szempontjai
5.9. Gyakorlatok
5.10. Feladatok
6. Munkaeszközök üzemeltetésének biztonsági követelményei
6.1. Munkaeszközök üzemeltetésének alapvető követelményei
Munkaeszköz fogalma, megfelelősége
6.2. Gépek dokumentációi
Használati utasítás magyar nyelven
EK-megfelelőségi nyilatkozat
CE jelölés
6.3. A veszélyesség megítélése, üzembe helyezés
Veszélyes, a veszélyesség megítélése
Ellenőrző felülvizsgálat
Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat és munkavédelmi üzembe helyezés
6.4. A használat feltételei
Munkaeszközök biztonságos használatának feltételrendszere
Használati szabályok
6.5. Ellenőrző felülvizsgálatok
Időszakos ellenőrző felülvizsgálat (veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök)
Időszakos biztonsági felülvizsgálat (veszélyes munkaeszközök)
6.6. Gyakorlatok
6.7. Feladatok
7. Kockázatkezelés
7.1. A kockázat fogalma. Kockázatfelmérés és értékelés
7.2. Intézkedések a kockázatok kiiktatására, csökkentésére
7.3. Egyéni védőeszközök
7.4. Gyakorlatok
7.5. Feladatok
8. Munkavédelmi feladatok
8.1. Munkavédelmi szakfeladatok a munkahelyeken
8.2. Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
Tanácskozás
A munkavédelmi képviselő
Munkahelyi munkavédelmi bizottság
8.3. Munkavédelmi ellenőrzés
Külső munkavédelmi ellenőrzés
Belső munkavédelmi ellenőrzés
8.4. Gyakorlatok
8.5. Feladatok
9. Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések
9.1. Fogalmak
A balesetfogalma
Munka baleset
Súlyos munkabaleset
Üzemi baleset
Tanulóbaleset
9.2. Teendők munkabaleset esetén – elsősegélynyújtás
9.3. Teendők munkabaleset esetén – a munkabaleset jelentése
9.4. Teendők munkabalesetet követően – a munkabaleset kivizsgálása
9.5. Teendők munkabalesetet követően – a munkabaleset nyilvántartása
9.6. Teendők munkabalesetet követően – a munkabaleseti jegyzőkönyv meg küldése
9.7. Teendők munkabalesetet követően
Munkavédelmi oktatás
A használat megtiltása, soron kívüli ellenőrzés
Kockázatérté kelés
9.8. A foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása
Foglalkozási megbetegedés
Fokozott expozíció
Fokozott expozíció, foglalkozási megbetegedés bejelentése
A foglalkozási betegség és a fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálása..
9.9. Teendők munkabalesetet, foglalkozási megbetegedést követően — munkavédelmi oktatás
9.10. Gyakorlatok
9.11. Feladatok
10. Feladatok megoldása
11. Mellékletek
1. melléklet. Biztonsági jelek
Szín- és alakjelek
Egyéb kommunikációs formák
Közlekedési és szállítási útvonalak jelölése
2. melléklet. Veszélyesnek minősülő munkaeszközök
3. melléklet. Az egyéni védőeszközök útmutatásul szolgáló, nem teljes jegyzéke
12. Felhasznált irodalom
12.1 Ábrák forrása
13. Legfontosabb jogszabályok

Kapcsolódó kiadványok