Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A népzene kultúrkörei

Paraméterek

Szerző Juhász Zoltán
Cím A népzene kultúrkörei
Alcím Népzenei kultúrák összefüggéseinek vizsgálata öntanuló rendszerekkel (CD-ROM-melléklettel)
Kiadó Magyar Kultúra Kiadó
Kiadás éve 2016
Terjedelem 256 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 978 615 80195 8 3
Ár:
3.400 Ft

A kötet egy olyan számítógépes kutatás eddigi eredményeit és tanulságait mutatja be, amely népzenei kultúrák kapcsolatait elemzi a számítógépes „adatbányászat” és mesterséges intelligenciakutatás módszereivel. (CD-ROM-melléklettel)

Leírás

Ebben a könyvben egy olyan számítógépes kutatás eddigi eredményeit és tanulságait szeretném nyilvánosságra hozni, amely népzenei kultúrák kapcsolatait elemzi a számítógépes „adatbányászat” és mesterséges intelligenciakutatás módszereivel. A kutatás másfél évtizede alatt létrehoztam egy népdaladatbázist, amely jelenleg összesen 44, európai, ázsiai, észak- és dél-amerikai kultúra mintegy 50 000 dallamát tartalmazza, és kidolgoztam az elemzéshez szükséges öntanuló algoritmusokat is, amelyek mintegy „maguktól” keresik meg a dallamok kapcsolataiban rejlő átfogó zenei szabályokat, rendezettségeket.
Az eredmények hat, jól azonosítható kultúrkörben, és sajátos zenei rendszerben élő zenei „nyelvcsaládot” mutatnak ki Eurázsiában, és az amerikai indiánok zenekultúráit is ebben a keretben helyezik el. Ezek a nyelvcsaládok részint közös földrajzi térségben élő népek kulturális kölcsönhatásaira, részint jogosan feltehető zenei „ősnyelvek” kisugárzására, továbbélésére vezethetők vissza. A magyar népzene a hat közül éppen annak a Kárpát-medencétől Anatólián, a Kaukázuson, a Volga-Káma vidéken át Mongóliáig, Kínáig, sőt Észak-Amerikáig és az Andok vidékéig felbukkanó zenei nyelvcsaládnak, kultúrkörnek a tagja, amelyet Szabolcsi Bence 1934-ben „hatalmas zenei nyelvláncnak” nevezett, és amely az újabb eredmények alapján feltehetően egy igen régi közös zenei ősnyelv mai leszármazottait öleli fel. Az eredmények szerint ez a zenei ősnyelv éppen a magyar népzenében él mai legteljesebb állapotában, így kézenfekvő a következtetés, hogy népzenénk az ősnyelvnek közvetlen, egyenes ági leszármazottja.
A következtetések alátámasztására könyvemben kottapéldák találhatók.
Remélem, hogy a könyv ilyen formában nemcsak a népzene vagy a számítástudomány iránt különösen érdeklődő, hanem a magyar kultúra iránt általában fogékonyságot érző olvasó számára is érdekes lehet.
Juhász Zoltán

Tartalom

BEVEZETÉS
B.1 Az analitikus népzenetudomány
B.2 Az összehasonlító népzenekutatás Magyarországon
B.3 A számítógépes zenekutatás
B.3.1 Az akusztikai jelek (hangfájlok) gépi elemzése
B.3.2 Gépi elemzés a szimbolikus jelek (digitális kották) szintjén
B.4 A könyvben használt módszerek
1. AZ ADATBÁZIS
2. A DALLAMVONALAK TÉRKÉPE
2.1. A dallamvonalvektor
2.2 A dallamvonalak távolságait tükröző pontrendszer: az MDS térkép
2.3 Dallamrokonságok gépi keresése a zenei távolság alapján
2.4 A kapcsolatok átfogó vizsgálata – a dallamvonaltípusok (DVT-k) és a zenei térkép
2.5 Az egyesített dallamvonaltérkép
3. KULTÚRKÖRÖK ÉS DALLAMVONALRENDSZEREK (DV-rendszerek)
3.1 A dallamvonaltípusok eloszlása 44 kultúrában
3.2 A kultúrák rokonsági hálózata
4. FOKELOSZLÁSOK ÉS A FOKELOSZLÁSTÍPUSOK (FET-ek)
4.1 A fokeloszlások
4.1 A fokeloszlástípusok (FET-ek)
5. A FET-EK MEGOSZLÁSAI A HAT KULTÚRKÖRBEN – az FE-rendszerek
6. FET-EK KORRELÁCIÓI
7. A KULTÚRKÖRÖK KAPCSOLATAI A DV-RENDSZEREK ÉS FE-RENDSZEREK SZERINT
8. AZ „ŐSNYELVI” ÉS A „KÁRPÁT-MEDENCEI-SKANDINÁV” KULTÚRKÖRÖK
8.1 A 2 sz. „ősnyelvi” kultúrkör
8.2 A 6 sz. „Kárpát-medencei-skandináv” kultúrkör
9. A MAGYAR NÉPZENE STÍLUSAI ÉS A HAT KULTÚRKÖR
9.1 Nagyambitusú pentaton, ereszkedő stílus
9.2 Dudanóta-kanásztánc stílus
9.3 Nagyambitusú emelkedő stílus
9.4 Nagyambitusú dúr, ereszkedő stílus
9.5 Sirató stílus
9.6 Régies kisambitusú és kisambitusú pentaton stílus
9.7 Pszalmodizáló stílus
9.8 Újszerű kisambitusú stílus
9.9 A Rákóczi dallamkörről és az újstílusról
9.10 Áttekintés
10. GENETIKAI KITEKINTÉS
11. ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK
11.1 DVT-k, kultúrkörök, DV-rendszerek, dallami alaprétegek
11.2 FET-ek, FE-rendszerek
11.3. A kultúrkörök kapcsolatrendszere
11.4 A magyar népzene helye Eurázsia zenei térképén
FÜGGELÉK
F.1. Súlyozott MDS algoritmus nem szimmetrikus bemeneti mátrixokkal
F.2 Az önszervező felhő algoritmus
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
IRODALOM
AZ ADATBÁZISOK FORRÁSAI