Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A pedagógia adósságai

Paraméterek

Szerző N. Tóth Ágnes
Cím A pedagógia adósságai
Kiadó Savaria University Press
Kiadás éve 2015
Terjedelem 320 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 978 615 5251 59 7
Ár:
3.200 Ft
2.880 Ft
Kedvezmény: 10%

A kötet célja, megismertetni az olvasót az utolsó negyedszázad, vagyis a rendszerváltozás óta eltelt időszak legjelentősebb oktatásügyi történéseivel. Reményeink szerint a könyv a pedagógus szakvizsgára készülő gyakorló szakemberek hasznára is válik.

Leírás

A kötet célja, megismertetni az olvasót az utolsó negyedszázad, vagyis a rendszerváltozás óta eltelt időszak legjelentősebb oktatásügyi történéseivel, a társadalom és benne az iskola mint nevelési-oktatási színtér belső differenciálódásából, funkcióváltásából, esetleges diszfunkcióiból fakadóan kiragadni és elemezni a legneuralgikusabb pontokat az intézmény működése, a tanulók és a pedagógusok szempontjából, mert ezek szakirodalmi és empirikus vizsgálatával, valamint külföldi példák segítségével rávilágíthatunk a tényleges hiányosságokra és nélkülözhetetlen tennivalókra. Elsőként a harmadik évezred oktatási kihívásairól, az iskolák működési jellemzőiről esik szó, különös figyelmet szentelve az európai sajátosságoknak. Vitathatatlan ugyanis, hogy hazánk rendszerváltás utáni oktatási jellegzetességeit uniós tagsági törekvéseink, később tagságunk jelentősen befolyásolja. A harmadik évezrednek az oktatással szembeni kihívásai, a tanulás és tudás átértékelődése, a módszertani szemléletváltás, illetőleg a speciális nevelési igények többségi iskolában való kielégítése érzékelhetően megtorpanást okoztak a teljesítménycentrikus oktatási rendszerben, ennek okán helyeztük vizsgálódásunk központjába a tanári hivatást, indikátoraként annak, hogy a tanári tudás és szerep a változó társadalom változó iskolájában ugyanúgy átalakulóban van, ahogyan maga a társadalom. Ezt jelzi a pedagógusképzésnek a társadalmi változásokra adott válaszai és az ezekkel szinte párhuzamosan jelentkező szakmai presztízsvesztés. A fokozatosan növekvő terheknek köszönhetően a pedagóguspálya sokat veszített vonzerejéből, amire a pályát választó fiatalok egyre csökkenő létszáma és a már pályán levők körében tapasztalható pályaelhagyás figyelmeztet. Külön fejezetet szánunk az inkluzív pedagógiának, ahol szót ejtünk az együttnevelés jogi és pedagógiai aspektusáról, a leggyakrabban előforduló tanulási problémák tüneteiről, okairól, majd összefoglaljuk a pedagógusok új típusú feladatait, beleértve és hangsúlyozva a „mindenki iskolája” megteremtésének legkorszerűbb oktatásszervezési eljárásait, valamint a képességfejlesztés módszereit. A kötet záró fejezetében három témát, az iskolai elszámoltathatóság, a pedagógiai professzionalizmus és az esélyegyenlőség kérdéseit érintjük a 21. századi magyar oktatásügy számos, ma még megoldatlan feladatai közül. Ezek kezelésének ugyanis rendkívül sok és erőteljes társadalmi, gazdasági és szakmai indoka vetődik fel egy olyan légkörben, amikor oktatás finanszírozása korlátozott, miközben a fejlődésre a társadalom irányából soha nem látott mértékű nyomás nehezedik. Tanulmánykötetünket jó szívvel ajánljuk azoknak a jelenlegi és majdani pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, valamint más közoktatási alkalmazottaknak, akik napi teendőik során nemcsak többségi, de sajátos nevelési igényű tanulókkal is foglalkoznak, hogy tudásukat a sajátos nevelési igényű tanulók befogadására irányuló speciális ismeretekkel ily módon is bővíthessék. Reményeink szerint a könyv tartalma a pedagógus szakvizsgára készülő gyakorló szakemberek hasznára is válik.
 
Lektor: Meleg Csilla, Réthy Endréné 

Tartalom

Bevezető
I. Iskolakultúra a rendszerváltás után
A közoktatás struktúrája és a tankötelezettség
Az iskola szerepváltozásai
Az inkluzív pedagógia mint neveléstudományi paradigma
A fogyatékosságügy nemzetközi és hazai trendjei
Az inklúzió iskolakultúra-formáló hatása
Összegzés
II. 21. századi kihívások a pedagógiai praxisban
Az élethosszig tartó tanulás mint társadalmi igény
Tanulási eredmények és kompetenciák
Az iskolai tudás felértékelődése
A tudásmérés
Az oktatás modernizációja
Az oktatási folyamat
A tanítás–tanulási folyamat tervezése
Differenciált folyamattervezés és -irányítás
Módszertani paradigmaváltás
Összegzés
III. A megváltozott pedagógusszerep
Az adaptív pedagógus
A reflektív pedagógus
Az inkluzív pedagógus
Összegzés
IV. A pedagógusképzés átalakulása
Nemzetközi tendenciák
A hazai pedagógusképzés változásai
Összegzés
V. A következő negyedszázad kihívásai
Az oktatás elszámoltathatósága
A pedagógus szakmai professzionalizmusa
Esélyegyenlőség
Összegzés
Hivatkozott irodalom
Táblázatok és ábrák jegyzéke
Táblázatok
Ábrák