Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A szociális fejlődés segítése

Paraméterek

Szerző Zsolnai Anikó
Cím A szociális fejlődés segítése
Kiadó Gondolat Kiadó
Kiadás éve 2013
Terjedelem 273 oldal
Formátum A/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 693 477 4
Ár:
2.950 Ft
2.655 Ft
Kedvezmény: 10%

A könyv célja a szociáliskompetencia-kutatások eddigi főbb eredményeinek pedagógiai szempontú elemzése, valamint a hazai empirikus vizsgálatok és fejlesztő programok bemutatásán keresztül az integratív megközelítés szükségességének hangsúlyozása a szociális kompetencia fejlődésével és fejlesztésével kapcsolatos kutatásokban.

Leírás

A társas viselkedést meghatározó szociális kompetencia kulturálisan, társadalmilag elfogadott működéséhez és fejlődéséhez a spontán szocializáció – a szociális kohézió globalizáció okozta fellazulása, valamint a család által évszázadok óta képviselt pozitív szocializáció eredményességének fokozatos csökkenése következtében – ma már elégtelennek bizonyul. Egyre több azoknak a családoknak a száma, amelyek nem vagy alig képesek megteremteni a gyermek személyiségének alakulására pozitívan ható szociális, érzelmi, kognitív és környezeti feltételeket. A könyv célja a szociáliskompetencia-kutatások eddigi főbb eredményeinek pedagógiai szempontú elemzése, valamint a hazai empirikus vizsgálatok és fejlesztő programok bemutatásán keresztül az integratív megközelítés szükségességének hangsúlyozása a szociális kompetencia fejlődésével és fejlesztésével kapcsolatos kutatásokban.
 
Lektor: Nagy József

Tartalom

Előszó
I. A szociális kompetencia fejlődése és fejlesztése
1. A szociális kompetencia értelmezési keretei
1.1. A szociális kompetencia fogalma
1.2. A szociális kompetencia alkotóelemei
1.2.1. Szociális motívumrendszer
Szociális rutinok, szociális hajlamok
Szociális szokások, attitűdök és értékek
1.2.2. Szociális tudásrendszer
1.3. A szociális kompetencia meghatározásának fő irányai
1.3.1. A kognitív megközelítés
1.3.2. Az affektív tényezők megjelenése
1.4. A szociális kompetencia főbb modelljei
1.4.1. Kognitív orientáltságú modellek
A megfigyelhető viselkedés
Kognitív folyamatok
Belső dialógusok
Előzetes elvárások, a végkimenetel értékelése
Szociálisprobléma-megoldó készségek
Szociális kognitív készségek
Az információfeldolgozás módjai
Kognitív struktúrák
1.4.2. A szociális kompetencia prizmamodellje
A modell legmagasabb szintje
A szabályzó szint
A készségek szintje
1.4.3. Az affektív-szociális kompetencia modellje
Érzelmi üzenetek küldése
Érzelmi üzenetek dekódolása
„Én-faktorok”
1.4.4. A szociális kompetencia fejlődési modellje
1.4.5. A szociális kompetencia integratív modellje
Szociálisérdek-érvényesítő képességek (együttműködés, segítés, versengés, vezetés)
Érzelmi képességek (kifejezés, felismerés, megértés, szabályozás)
Szociálisprobléma-megoldó képesség
Megküzdési stratégiák
Szociális kommunikáció
2. Az érzelmek szerepe a szociális kompetencia működésében
2.1. Az érzelmek megjelenése a szociáliskompetencia-modellekben
2.2. Az érzelmi kompetencia meghatározásai
2.3. Az érzelmi kompetencia fejlődése
2.4. Az érzelmi kompetencia fejlődésére közvetlenül ható tényezők
2.4.1. A kötődés szerepe az érzelmi kompetencia fejlődésében
2.4.2. A gyermeki érzelmekre adott szülői és tanári reakciók hatása az érzelmi kompetencia alakulására
2.5. Az érzelmi és a szociális kompetencia kapcsolata
3. A kötődés szerepe a szociális kompetencia fejlődésében
3.1. A kötődés természete
3.2. Az elsődleges (anya-gyermek közötti) kötődés eredetét, okát magyarázó pszichológiai elméletek
3.2.1. A kötődés pszichobiológiai alapjai
3.2.2. Az elsődleges (anya-gyermek közötti) kötődés jellemzése
3.2.3. Az elsődleges kötődés kialakulását befolyásoló tényezők
3.3. Kötődések csecsemő- és kisgyermekkorban
3.4. Az óvodás- és kisiskoláskor kötődései
3.5. A serdülőkor kötődései
3.6. A felnőttkori kötődések
3.7. Kötődés és szocioemocionális fejlődés
3.8. Kötődés és személyiségkomponensek
4. A szociális kompetencia fejlődése gyermek- és serdülőkorban
4.1. A fejlődést meghatározó tényezők
4.1.1. Intraperszonális tényezők
4.1.2. Interperszonális tényezők
Kulturális hatások
A család
Az iskola
Kortárscsoport
4.2. A szociális kompetencia fejlődése csecsemőkorban
4.3. A szociális kompetencia fejlődése kisgyermek és óvodáskorban
4.4. A szociális kompetencia fejlődése kisiskoláskorban
4.5. A szociális kompetencia fejlődése serdülőkorban
5. A szociális kompetencia alkotóelemei: szociális készségek és képességek
5.1. Szociális képességek
5.1.1. Szociálisprobléma-megoldó képesség
5.1.2. A szociálisérdek-érvényesítés képességei
5.1.3. Szociális kommunikáció
5.1.4. Megküzdési stratégiák
5.2. Szociális készségek
5.2.1. A szociális készségek jellemzői
5.2.2. A szociális készségek különböző szempontú vsoportosítása
II. A szociális kompetencia fejlődésének és fejlesztésének empirikus vizsgálata
6. A szociális kompetencia mérési lehetőségei
6.1. A szociális kompetencia vizsgálatának irányai
6.2. A szociális készségek és képességek mérése
6.2.1. A szociális készségek és képességek mérési tradíciói
6.2.2. A szociális készségek és képességek vizsgálata során használt mérési technikák
6.2.3. A szociális készségek és képességek mérési gyakorlata
6.2.4. A szociális készségek és képességek diagnosztikus mérési lehetőségei
7. A szociális kompetencia alkotóelemeinek vizsgálata hazai kutatások tükrében
7.1. A szociális kompetencia komponenseinek fejlődése
7.2. A szociális készségek alakulása óvodás- és iskoláskorban
8. A szociális készségek és képességek fejlesztése az óvodában és az iskolában
8.1. A szociális készségek fejlesztésének történeti gyökerei
8.2. A szociális készségek és képességek fejlesztésének főbb koncepciói
8.2.1. A szociális tanulás elméletére épülő fejlesztések
8.2.2. A szociális készségek fejlesztésének kognitív megközelítése
8.2.3. Az affektív szemléletű fejlesztés megjelenése
8.2.4. Az integratív szemlélet térnyerése a fejlesztésekben
8.3. Szociáliskészség-fejlesztő technikák
8.4. A szociális készségek és képességek iskolai fejlesztésének nemzetközi és hazai gyakorlata
8.4.1. A szociális készségek direkt és indirekt fejlesztése
8.4.2. Szülők és pedagógusok a szociáliskészség-fejlesztő programokban
8.4.3. Óvodai és iskolai szociáliskészség-fejlesztő programok Magyarországon
8.5. Kísérlet a szociális készségek fejlesztésére kisiskoláskorban
8.5.1. A fejlesztő kísérlet célja, szerkezete és módszerei
A kísérleti minta
A mérőeszközök
A fejlődés jellemzésére használt mutatók
8.5.2. A fejlesztő kísérlet eredményei
8.5.3. Nemek közötti különbségek a szociális készségek fejlődésében
8.5.4. A tanulmányi eredmény és a szociális készségek összefüggése
Irodalom
Ábra- és táblázatjegyzék