Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A testnevelés tantervelmélete

Paraméterek

Szerző Hamar Pál
Cím A testnevelés tantervelmélete
Kiadó Eötvös József Könyvkiadó
Kiadás éve 2016
Terjedelem 184 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 9955 69 1
Eredeti ár:
2.910 Ft
2.765 Ft
Online kedvezmény: 5%

Az iskola nevelő-oktató munkáját szabályozó, jelenleg érvényben lévő törvény a mindennapos testnevelés bevezetésével jelentősen megemelte a tantárgy rangját, megerősítette a testnevelő tanár szerepét az iskolában...

Leírás

Az iskola nevelő-oktató munkáját szabályozó, jelenleg érvényben lévő törvény a mindennapos testnevelés bevezetésével jelentősen megemelte a tantárgy rangját, megerősítette a testnevelő tanár szerepét az iskolában. Ennek a megnövelt pedagógiai potenciálnak a kihasználása csak akkor lehetséges, ha a nevelői tudatosság és célirányultság a tanári munka minden szegmensében jól érvényesül. E könyv megírásának generális célja egyrészt a tantervelmélet diszciplína összekapcsolása a sporttudomány elméletével és gyakorlatával, másrészt a sportszakemberek megismertetése a tantervek „világával”. Ez a monográfia nemcsak az elméleti szakembereknek, a kutatók körének, hanem a praktizáló pedagógusoknak is szól.
Monográfiámban elsősorban a rendszerváltozást követő, az iskolai testnevelésben bekövetkező tantervelméleti szemléletváltás tendenciáinak összegzésére és elemzésére vállalkozom. Ebből az aspektusból áttekintem a testnevelési tantervek történetét a dualizmus korától az 1980-as évek végéig, majd a rendszerváltozás utáni dokumentumokat, az alternatív tantervektől a NAT 2012-ig. Jelentős teret szentelek a közoktatási típusú sportiskolai kerettantervek elemzésének, de kitérek a gyógytestnevelés sajátos tantervi vonatkozásaira is. Külön foglalkozom az olyan releváns tantervelméleti kérdésekkel, mint a testnevelés tartalmi korszerűsítésének nemzetközi vonatkozásai vagy az ellenőrzés, értékelés megváltozott szemlélete. Egy kérdőíves kutatásom (pedagógiai kísérletem) eredményeit is ismertetem, amelyben arra kerestem a választ, hogy egy bevezetésre került tantervre vajon miként reagálnak a tanulók.
A testnevelés tantervelméletét feldolgozó könyvemmel az is a célom, hogy ajánlást fogalmazzak meg a tantárgy tantervének optimalizálási lehetőségeire, s ezzel összefüggésben feltárjam a tanulók, a testnevelő tanárok és az infrastruktúra vonatkozásában az iskolai testnevelés megújításának feltételeit. Reményeim szerint a monográfiámban foglaltak szerepet kaphatnak a testkulturális pedagógusképzés minden területén, és adalékául szolgálhatnak egy későbbi – az oktatáspolitikai tervek szerint nem is a távoli jövőben bekövetkező – tantervi munkálathoz.
 
Írta: Prof. Dr. Hamar Pál PhD
Lektor: Bábosik István, Gombocz János
 
Hamar Pál további könyvei:

Tartalom

I. Bevezetés
Összegzés
II. Alapfogalmak
II.1. Tantervelmélet
II.2. Testnevelés – testi, szomatikus nevelés – egészségnevelés
Összegzés
III. A testnevelési tantervek történeti áttekintése 1990-ig
III.1. A népoktatási és a gimnáziumi tantervek a dualizmus korában (1867–1918)
III.2. Tantervek a két világháború között és a második világháború utáni három évben (1920–1948)
III.3. Az államszocialista korszak és a „curriculum-elmélet” kialakulása időszakának tantervei (1950–1989)
Összegzés
IV. A testnevelés tartalmi korszerűsítésének nemzetközi vonatkozásai
IV.1. Tantervelméleti háttér
IV.2. Testnevelési tantervek külföldön az 1980-as évektől napjainkig
IV.2.1. A kontinentális típusú tantervek
IV.2.2. Az angolszász típusú tantervek
Összegzés
V. Az ellenőrzés, értékelés korszerű szemlélete a testnevelésben
V.1. Az ellenőrzés, értékelés megváltozott értelmezése
V.2. Az ellenőrzés, értékelés a testnevelésben
Összegzés
VI. Testnevelés a rendszerváltozást követő tantervekben
VI.1. Tantervelméleti paradigmák – tantervi műfaj, kompetencia (kulcskompetencia)
VI.2. Az alternatív tantervektől a NAT 2012-ig
VI.2.1. A NAT 1995
V1.2.2. A testnevelés tantárgy kerettantervei 2001
V1.2.3. A NAT 2003 és NAT 2007
VI.2.4. A NAT 2012 és a testnevelési kerettantervek
VI. 3. A közoktatási típusú sportiskolai kerettantervek
VI.4. A gyógytestnevelés tantervi vonatkozásai
Összegzés
VII. Tantervelméleti konklúziók
Összegzés
VIII. 11–18 éves tanulók testnevelés iránti affektivitásának magyarországi vizsgálata
VIII.1. Problémafelvetés
VIII.2. Irodalmi áttekintés
VIII.3. A vizsgálat céljai, hipotézisek
VIII.4. Anyag és módszer
Vizsgált személyek
A vizsgálat módszere
Adatfeldolgozás
VIII.5. Eredmények – A tanulók érzelmi reakcióinak listája a testnevelésórán
Átlagok és különbségek
Az összefüggés-vizsgálat eredményei
VIII.6. Eredmények – Önmotivációs kérdőív
VIlI.7. Összefoglalás
VIII.8. Felhasznált kérdőívek
1. A tanulók érzelmi reakcióinak listája a testnevelésórán
2. Önmotivációs kérdőív
Összegzés
IX. A testnevelés tantervének optimalizálási lehetőségei
IX.1. A testnevelés tartalmi korszerűsítésének ideája
IX.2. Tanulók – testnevelő tanárok – infrastruktúra
Összegzés
Hivatkozásjegyzék
Tantervi dokumentumok és jogszabályok
A témához kapcsolódó saját közlemények és előadások
Magyar nyelvű közlemények
Magyar nyelvű előadások
Idegen nyelvű közlemények
Idegen nyelvű előadások
Szakmai önéletrajz