Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A zenei képességek és készségek fejlesztése az ének-zene órákon

Paraméterek

Szerző Asztalos Andrea
Cím A zenei képességek és készségek fejlesztése az ének-zene órákon
Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó
Kiadás éve 2021
Terjedelem 166 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 615 5946 49 3
Eredeti ár:
2.500 Ft

E könyv elsősorban az ének-zene tanárképzésben és tanítóképzésben tanuló hallgatók ének-zene szakmódszertani kurzusainak témáihoz készült, de a gyakorlott ének-zene tanárok is haszonnal forgathatják.

Leírás

E könyv elsősorban az ének-zene tanárképzésben és tanítóképzésben tanuló hallgatók ének-zene szakmódszertani kurzusainak témáihoz készült, de a gyakorlott ének-zene tanárok is haszonnal forgathatják. A könyv első fejezetében a 2020-ban kiadott Nemzeti alaptanterv ének-zene tantárgyra vonatkozó része kerül bemutatásra, majd ezt követően a 2. fejezetben a Kodály koncepció rövid ugyanakkor lényegre törő ismertetésére kerül sor. A következő három fejezetben (3, 4, 5.) a központi téma a zenei képességek és azok fejlődése, melyek kifejtése, részletezése hazai és külföldi szakirodalmak felhasználásával készült. A 6. fejezetben a zenei ismeretszerzés és a zenei készségek eredményes, hatékony fejlesztésére alkalmazható játékos gyakorlatok kerülnek bemutatásra. A 7-11. fejezetben az ének-zene kerettantervekben szereplő zenei képességek, készségek fejlesztési feladatainak négy csoportba (percepciós, reprodukció, produkciós, recepciós képességek) rendezése olvasható korosztályokra bontva. A magyarországi zenei nevelés éneklés-központúsága miatt is fontos téma a gyermekhangképzés és a beéneklés is, amely a 12. fejezetben kap helyet, ugyanakkor részletes kibontása A gyermekek énekhangképzésének elmélete és gyakorlata című könyvemben olvasható, így itt csak röviden tértem ki erre a témára. A zenei emlékezet, a belső hallás, a kreativitás és az improvizáció fejlesztése szerves része az ének-zene tanítási-tanulási folyamatának, melynek bemutatására a 13-14. fejezetben kerül sor. Ezt követően olyan 21. században egyre fontosabbá váló nevelésfilozófiai, tanítás-tanulás módszertani újdonságokat, eszközöket mutatok be, melyek az ének-zene órákon, az iskolai és az iskolán kívüli zenei nevelés során hatékonyan alkalmazhatóak, ilyen az élménypedagógia, a koncertpedagógia, az edutainment, a gamification, az online, digitális eszközök, programok, alkalmazások. Bízom benne, hogy minden olvasó talál a számára érdekes, hasznos témákat e könyvben, melyeket saját tanítási gyakorlatába át tud ültetni és hatékonyan képes alkalmazni.

Dr. Asztalos Andrea PhD

a könyv szerzője egyetemi adjunktus ének-zene szakmódszertan oktató

Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2021.

Írta: Dr. Asztalos Andrea

Lektor: Dombi Józsefné, Maczelka Noémi

 

Kapcsolódó kiadvány:

Asztalos Andrea: A gyermekek énekhangképzésének elmélete és gyakorlata

Tartalom

Bevezető

Néhány információ a könyv szerzőjéről

Tanári tevékenységeim

1. Az iskolai ének-zene oktatás tantervi keretei Magyarországon

1.1. A Nemzeti Alaptantervek és az ének-zene kerettantervek

1.2. A 2020. évi Nemzeti Alaptanterv

2. A Kodály koncepcióról röviden

3. Képességek és készségek

3.1. A képesség fogalma

3.2. A zenei képesség fogalma

3.3. A zenei tehetség fogalma

4. A zenei képességek rendszerezései és a zenei fejlődés elméletei

4.1. A zenei képességek rendszerezései

4.2. A zenei fejlődés elméletei

5. A zenei képességek fejlődése

5.1. Zenei percepciós képességek fejlődése

5.2. Zenei reprodukciós képességek fejlődése

5.3. Zenei produkciós képességek fejlődése

5.4. Zenei recepciós képességek fejlődése

6. A zenei ismeretszerzés, képesség- és készségfejlesztés

6.1. Dallami készségfejlesztés játékos gyakorlatokkal

6.2. Ritmikai és metrikai készségfejlesztés játékos gyakorlatokkal

6.3. Formaérzék fejlesztése játékos gyakorlatokkal

6.4. Többszólamú készségfejlesztés játékos gyakorlatokkal

6.5. Tempó-, dinamika-, hangszínérzék fejlesztése játékos gyakorlatokkal

6.6. A zenei olvasás, írás képesség fejlesztése

7. A zenei képességek, készségek fejlesztése az 1-2. osztályban

7.1. A zenei percepciós képességek, készségek fejlesztése az 1-2. osztályban

7.2. A zenei reprodukciós képességek, készségek fejlesztése az 1-2. osztályban

7.3. A zenei produkciós képességek, készségek fejlesztése a 1-2. osztályban

7.4. A zenei recepciós képességek, készségek fejlesztése az 1-2. osztályban

8. A zenei képességek, készségek fejlesztése a 3-4. osztályban

8.1. A zenei percepciós képességek, készségek fejlesztése a 3-4. osztályban

8.2. A zenei reprodukciós képességek, készségek fejlesztése a 3-4. osztályban

8.3. A zenei produkciós képességek, készségek fejlesztése a 3-4. osztályban

8.4. A zenei recepciós képességek, készségek fejlesztése a 3-4. osztályban

9. A zenei képességek, készségek fejlesztése az 5-6. osztályban

9.1. A zenei percepciós képességek, készségek fejlesztése az 5-6. osztályban

9.2. A zenei reprodukciós képességek, készségek fejlesztése az 5-6. osztályban

9.3. A zenei produkciós képességek, készségek fejlesztése az 5-6. osztályban

9.4. A zenei recepciós képességek, készségek fejlesztése az 5-6. osztályban

10. A zenei képességek, készségek fejlesztése a 7-8. osztályban

10.1. A zenei percepciós képességek, készségek fejlesztése a 7-8. osztályban

10.2. A zenei reprodukciós képességek, készségek fejlesztése a 7-8. osztályban

10.3. A zenei produkciós képességek, készségek fejlesztése a 7-8. osztályban

10.4. A zenei recepciós képességek, készségek fejlesztése a 7-8. osztályban

11. A zenei képességek, készségek fejlesztése a 9-10. osztályban

12. A gyermekhangképzés és a beéneklés

12.1. A gyermekhangképzés sajátosságai

12.2. A bemelegítés-beéneklés

13. Zenei emlékezet és a belső hallás fejlesztése

13.1. Zenei emlékezet

13.2. Belső hallás

14. Kreativitás és improvizáció

15. Élménypedagógia

15.1. Az élménypedagógia fogalma

15.2. Az élménypedagógia rövid története

15.3. Az élménypedagógia jellemzői és módszerei

15.4. Élménypedagógia az ének-zene órákon

16. Koncertpedagógia

16.1. A koncertpedagógia fogalma

16.2. A koncertpedagógia kialakulása

16.3. Koncertpedagógia az iskolában

16.4. Koncertpedagógiai programok Magyarországon

16.5. Koncertpedagógiai programok külföldön

17. Edutainment

17.1. Az edutainment fogalma, jelentése

17.2. Edutainment az oktatásban

18. Gamifkation (játékosítás)

18.1. A gamillcation fogalma, jelentése, működése

18.2. Gamification (játékosítás) az oktatásban

19. Zenei képesség- és készségfejlesztés online, digitális eszközökkel

Szakirodalomjegyzék