Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Általános kémia

Paraméterek

Szerző Csányi László
Cím Általános kémia
Kiadó JATEPress
Kiadás éve 2014
Terjedelem 242 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 315 173 0
Eredeti ár:
3.465 Ft
A kötet a Szegedi Egyetem általános kémia jegyzetének 2014-es kiadása.

Leírás

A kötet a Szegedi Egyetem általános kémia jegyzetének 2014-es kiadása.
 
Lektor: Boksay Zoltán

Tartalom

1. A kémia története (Dr. Rauscher Ádám)
2. Alapfogalmak (Dr. Rauscher Ádám)
2.1. Az anyagi rendszerek és állapotuk leírása
2.1.1. Az anyag és az anyagi rendszerek osztályozása
2.2. A kémiai összetétel törvényei
2.3. Avogadro-törvénye. Az anyagmennyiség fogalma
2.4. Relatív atomtömeg és relatív molekulatömeg fogalma
2.5. Vegyjel, kémiai képlet, kémiai egyenlet
2.6. Sztöchiometriai vegyérték, kötésrend, oxidációs szám
2.7. A vegyületek csoportosítása
2.7.1. A szervetlen vegyületek csoportosítása
2.7.2. A szerves vegyületek csoportosítása
2.8. A kémiai reakciók osztályozása
2.9. A nevezéktan elemei
2.9.1. Az elemek elnevezése
2.9.2. Vegyületek elnevezésének alapelvei
2.10. A gázok
2.10.1. Tökéletes gázok állapotegyenletei
2.10.2. Reális gázok állapotegyenlete
2.10.3. Az ideális gázelegyek
2.10.4. A kinetikus gázelmélet
2.10.5. A molekulák sebességeloszlása
2.11. A folyadékok
2.12. A szilárd anyagok
2.13. Oldatok
2.13.1. Oldódás, szolvatáció, hidratáció
2.13.2. Az oldatok összetétele
2.13.3. Telített oldat, oldhatóság
2.13.4. Híg oldatok törvényei
2.13.4.1. Ozmózis
2.13.4.2. Tenziócsökkenés, forráspont-emelkedés, fagyáspont-csökkenés
2.14. A relatív atomtömegek meghatározása
2.15. A relatív molekulatömeg meghatározása
2.15.1. Gázok és gőzök relatív molekulatömegének meghatározása
2.15.2. Tiszta folyadékok relatív molekulatömegének meghatározása
2.15.3. Oldott anyagok relatív molekulatömegének meghatározása
3. Az atom felépítése (Dr. Rauscher Ádám)
3.1. Általános törvényszerűségek
3.2. Az atomok szerkezetét bizonyító jelenségek, kísérletek
3.2.1. Fényelektromos jelenség
3.2.2. Az -sugarak szóródása
3.2.3. Természetes radioaktivitás
3.3. Az atommag szerkezete
3.3.1. Magerők, magstabilitás
3.3.2. Elemi részecskék
3.3.3. Izotóp, izobár és izoton elemek
3.4. Magreakciók
3.4.1. Mesterséges radioaktivitás
3.4.2. Magreakciók a Földön kívüli világban
3.5. Az izotópok néhány kémiai alkalmazása
3.6. Az atomszínképek keletkezése, típusai, törvényszerűségei

3.6.1. Vonalas színképek. A hidrogénatom színképe
3.6.2. Az atomok kvantumos energiafelvétele
3.6.3. Ionizálási energia
3.7. Atommodellek, kvantumszámok
3.7.1. A Bohr-féle atommodell
3.7.2. A Bohr-féle elmélet korlátai
3.7.3. A hullámmechanikai atommodell. Atomi pályák (AO, Atomic Orbitals)
3.8. Többelektronos atomok szerkezete
3.9. Vonalas röntgenszínképek
3.10. Az elemek periódusos rendszere
4. A kémiai kötés (Dr. Csányi László)
4.1. Az ionos kötés
4.1.1. Az ionos kötés jellemző tulajdonságai
4.1.2. A rácsenergia
4.1.3. Az ionsugár
4.1.4. Az ionsugarak aránya
4.2. A kovalens kötés
4.2.1. A hibridizáció
4.2.2. Az inert elektronpár
4.2.3. Az oktettnél nagyobb elektronkonfigurációk. Oktett-expanzió
4.2.4. A koordinatív kovalens kötés
4.2.5. A többszörös kötések
4.2.6. A rezonancia
4.2.7. A kovalens kötés hullámmechanikai leírása
4.2.7.1. A vegyértékkötés-elmélet (VB: Valence Bond Theory)
4.2.7.2. A molekulapálya-módszer (MO: Molecular Orbital Theory)
4.2.8. Az egyelektronos kötés
4.3. A fémes kötés
4.4. Átmenet a kötéstípusok között
4.4.1. A polarizáció
4.4.2. Az elektronegativitás. Elektronegativitási skálák
4.4.2.1. A Pauling-féle skála
4.4.2.2. A Mulliken-féle EN definíció
4.4.2.3. Az elektronegativitás kiszámítása az effektív magtöltés segítségével
4.4.2.4. A Sanderson-féle EN-skála
4.4.2.5. Újabb törekvések az elektronegativitás pontosabb meghatározására
4.4.3. A kötéspolaritás és a parciális töltés
4.4.3.1. A kötés százalékos ionos jellege
4.4.3.2. A parciális töltés meghatározása
4.5. Másodlagos kötőerők
4.5.1. A van der Waals-féle kötés
4.5.2. A hidrogénkötés
5. A molekulák sajátsága és szerkezete (Dr. Rauscher Ádám)
5.1. A molekulák energiaviszonyai
5.2. A molekulák polarizálhatósága, dipólusmomentum, mólrefrakció
5.3. Az anyag mágneses sajátságai
5.4. Molekulageometria
5.5. A molekulák gerjesztése, spektroszkópia
5.5.1. Látható és ultraibolya spektroszkópia
5.5.2. A fényelnyelés törvénye
5.5.3. Infravörös spektroszkópia
5.5.3.1. Rezgési és rezgési-forgási színképek
5.5.3.2. Forgási (rotációs) színkép
6. Termokémia (Dr. Rauscher Ádám)
6.1. Termokémiai alapfogalmak
6.2. Hess-törvénye
7. Reakciókinetika (Dr. Rauscher Ádám)
7.1. A reakciókinetika törvényei
7.2. A reakciósebesség függése a hőmérséklettől
7.3. Katalízis
8. Kémiai egyensúlyok (Dr. Rauscher Ádám)
8.1. A reakciókörülmények hatása az egyensúlyra
8.2. Homogén egyensúlyok
8.2.1. Elektrolitoldatok egyensúlyai
8.2.2. Sav-bázis indikátorok
8.2.3. Tompító-(puffer)-oldatok
8.3. Heterogén egyensúlyok
9. Elektrokémia (Dr. Rauscher Ádám)
9.1. Alapjelenségek
9.2. Elektrolitoldatok vezetése; ionmozgékonyság
9.3. Az átviteli szám
9.4. Elektrolitok diffúziója oldatokban
9.5. A galváncellák jellemzése
9.6. Az elektródok jellemzése
9.7. Redoxielektródok
9.8. Az elektrolízis. Elektrolitos polarizáció