Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Általános kémia

Paraméterek

Szerző Szűcs Árpád
Cím Általános kémia
Kiadó JATEPress
Kiadás éve 2013
Terjedelem 205 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN JATE27
Eredeti ár:
2.835 Ft
2.693 Ft
Online kedvezmény: 5%

Ez a könyv mindazoknak szól, akik további kémiai tanulmányaikat szeretnék megalapozni. Elsődleges célja általános képet adni a kémiáról a teljesség igénye nélkül.

Leírás

Ez a könyv mindazoknak szól, akik további kémiai tanulmányaikat szeretnék megalapozni. Elsődleges célja általános képet adni a kémiáról a teljesség igénye nélkül. Sok esetben ennek az a következménye, hogy részletes levezetések nem szerepelnek a jegyzetben, ezek majd a későbbiekben, a további kurzusokban kerülhetnek elő. Helyette alapfogalmakat tisztázunk, jelenségeket tárgyalunk inkább leíró, kvalitatív módon. Bár a könyv önmagában is használható, az általános kémia tananyag igen lényeges része az elméleti anyag feldolgozását segítő szemináriumi foglalkozás. Ennek során konkrét számolási feladatok segítségével gyakorolhatják a hallgatók a megismert összefüggéseket, törvényszerűségeket. A kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok pedig alapvető anyagismeretet nyújthatnak, bevezetést jelentenek a mérés technikába, a kémiai jelenségek tanulmányozását szolgálják, amelyek nem csak az általános kémiatanulásban, hanem a későbbi kémiai munkában is szükséges rutint adhatnak. Az előadás, szeminárium és gyakorlat hármas egysége megköveteli ezek egymásra épülését. Ennek következtében az elméleti anyag felépítése kicsit eltér az általános kémia szokásos tárgyalásától. Természetesen törekedtünk a fejezetek logikai egymásra építésére, de az atomszerkezet, kémiai kötéselmélet az anyag utolsó részébe került. Feltételezzük, hogy ezek alapszintű tudását, amely a korábbi anyag megértéséhez szükséges, a hallgatók a középiskolából hozzák magukkal. A könyv nem teljes tárgyalása a szokásosan általános kémiának nevezhető anyagnak. Aki érdeklődne esetenként bővebb vagy más tárgyalásmód iránt, a könyv végén talál ható irodalomjegyzék alapján választhat magának kiegészítő forrást.
 
Írta: Szűcs Árpád
Lektor: Dr. Szabó Kálmán

Tartalom

1. Bevezetés
2. Mérések és mértékegységrendszer a kémiában
2.1. Mérések
2.2. Az SI mértékegységrendszer
3. Az anyagi rendszerek kémiai leírása, a vegyjel és a képlet
4. Az anyagi rendszerek fizikai leírása, a halmazállapot
5. Az anyagi rendszerek állapotai
5.1. Gázok
5.2. Szilárd anyagok
5.3. Folyadékok
6. Oldatok
6.1. Az oldatok összetételének kifejezései
6.2. Oldhatóság és telített oldatok
6.3. Kolloid oldatok
6.4. Híg oldatok és kolligatív sajátságok
6.4.1. Tenziócsökkenés
6.4.2. Forráspontemelkedés és fagyáspontcsökkenés
6.4.3. Ozmózis
7. Ionos oldatok
8. Kémiai egyenletek, sztöchiometria
8.1. Ionegyenletek
8.2. Oxidációs-redukciós reakciók, redoxi egyenletek
9. Termokémia
9.1. Termokémiai alapfogalmak
9.2. Reakcióhők és termokémiai egyenletek
9.3. A reakcióhő mérése
9.4. Hess tétele
9.5. Képződési entalpiák és a reakcióhő
10. Kémiai egyensúlyok
10.1. Általános leírás
10.1.1. Az egyensúlyi állandó kvalitatív értelmezése
10.1.2. A reakciófeltételek változtatása, LeChatelier-elv
10.2. Sav-bázis egyensúlyok
10.2.1. Sav-bázis definíciók
10.2.2. A víz autoionizációja, a pH fogalma
10.2.3. Gyenge savak és bázisok
10.2.4. Elektrolit egyensúlyok vizes oldatokban
10.2.5. Pufferek
10.2.6. Többértékű savak és bázisok
10.2.7. Sav-bázis titrálások, indikátorok
10.2.8. Lewis-féle sav-bázis elmélet
10.3. Komplex vegyületek és egyensúlyaik
10.4. Heterogén egyensúlyok
11.Elektrokémia
11.1. Elektrokémiai cella, cellareakciók
11.2. Elektródpotenciál és standard hidrogénelektród
11.3. Nernst-egyenlet
11.4. Elektródfajták
11.5. Elektrolízis
11.6 Elemek és akkumulátorok
12. Kémiai kinetika
12.1. A reakciósebesség
12.2. A reakciósebesség koncentrációfüggése
12.3. A reakciósebesség hőmérsékletfüggése
12.4. Katalízis, inhibíció
12.5. Egyensúlyra vezető reakciók kinetikája
12.6. Reakciómechanizmusok
13. Az atom felépítése
13.1. Az atomok alkotóelemei
13.2. Az elektromágneses hullámok
13.3. Az atomok és az elektromágneses hullámok kölcsönhatása
13.4. Elektron az atomban, kvantummechanika
13.5. A kvantumszámok
13.6. Atomi pályák
14. Elektronszerkezet és periodicitás
14.1. Az atomok elektronszerkezete
14.2. Periodikus sajátosságok
15. Ionos, kovalens és fémes kötés
15.1. Az ionos kötés
15.2. A kovalens kötés
15.2.1. A kovalens kötés leírása
15.2.2. Többszörös kötések és kötés delokalizáció
15.2.3. Datív kötések, komplexek
15.3. A fémes kötés
16. Molekulaszerkezet
17. Másodlagos kötések
17.1. Van der Waals kölcsönhatások
17.2. Hidrogénhídkötés
Függelék
I. A görög ABC
II. Matematikai alapfogalmak
III. Fontosabb fizikai állandók
IV. Az elemek neve, jele, rendszáma, relatív atomtömege (Ar) és elnevezése vegyületekben
V. A vegyületek latin elnevezésének néhány szabálya
Irodalomjegyzék
Névjegyzék