Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Andragógiai szemelvények

Paraméterek

Szerző Csoma Gyula
Cím Andragógiai szemelvények
Alcím Bevezetés a felnőttképzés tanulmányozásába
Kiadó Nyitott Könyvműhely Kiadó
Kiadás éve 2005
Terjedelem 413 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN NYKK01
Ár:
3.000 Ft
2.850 Ft
Kedvezmény: 5%

E könyv egybegyűjti a felnőttkori tanítás-tanulás tárgyköréből a szerző évtizedek során felvetett kérdéseit és az e kérdések mögött meghúzódó problémákat, valamint a problémák megoldásának általánosítható érvényű módozatait. 

Leírás

„Ajánlom ezt a könyvet…
Elsősorban azért, mert szerény címe mögött egy életmű rejtőzik. Egy szüntelenül gondolkodó tanár életműve, aki érzékenyen figyelte a felnőttkorban tanulni szándékozó tanítványait, és aki tanári praxisában viszonylag hamar felismerte az emberiség által felhalmozott kulturális javak elosztásának igazságtalanságait és a tudás megszerzésének nehézségeit. Azokat a problémákat, amelyekkel minden tanítási-tanulási folyamat során találkozik a tanár és a diák is, és amelyek megnehezítik, sőt sokszor ellehetetlenítik a gyermekkorban elmulasztott tanulás felnőttkorban történő pótlását, megújítását.
E könyv egybegyűjti a felnőttkori tanítás-tanulás tárgyköréből a szerző évtizedek során felvetett kérdéseit és az e kérdések mögött meghúzódó problémákat, valamint a problémák megoldásának általánosítható érvényű módozatait. Megállapításait nem változtathatatlan, örökérvényű igazságként fogalmazza meg – hiszen az írásokban mindig ott rejlik a filozofikus hajlamú értelmiségi állandó kételye –, hanem kipróbálásra, illetve továbbgondolásra alkalmas ajánlásként.
Az elősorjázó írások – így egybegyűjtve – megerősítik a korábbi sejtésünket, hogy Csoma Gyula jelentős mértékben járult hozzá az andragógia (a felnőttkori tanítás-tanulás) tudományának hazai megalapozásához és fejlődéséhez. A különböző időpontokban megjelent tanulmányok szinte szisztematikusan építik fel a tudomány szakágazatait. A kötetben – az indulást meghatározó pedagógiai gondolatiságot megszüntetve vagy megtartva – megtalálhatók az általános andragógia, az andragógiai didaktika, az andragógiai módszertan, az andragógia történet és a komparatív andragógia alapkérdéseit megfogalmazó írások, amelyek biztos kiindulópontjai lehetnek a napjainkban kibontakozó „Life Long Learning” tevékenység tudományos igényű feldolgozásának.
Ajánlom ezt a könyvet minden művelődésszervezőnek, andragógusnak, felnőttképzési szakértőnek, személyügyi szervezőnek, illetve ilyen pályára készülő egyetemi és főiskolai hallgatónak, mert az itt felhalmozott tudás megismerésével biztosabban válhatnak választott szakmájuk professzionális művelőjévé.”
 
Lada László
A Nemzeti Felnőttképzési Intézet Kutatási és Fejlesztési Osztályának vezetője
 
Írta: Csoma Gyula

Tartalom

Lada László: Ajánlom ezt a könyvet
Bevezető
Fogalmak és terminológia
(Andragógiai szemelvények. In. Tanuló Társadalom, 2003. november, 3. p.)
Adalékok a felnőttkori tanuláshoz
„Az öreg kutya is megtanítható új mutatványokra” – Avagy adalékok a felnőttkori tanuláshoz
(In Andragógia az ezredforduló világában. Szerk. Pethő László és Mayer József. Budapest, 2001. 115-139. p.)
A motiváció a felnőttoktatásban
(In A felnőttoktatás sajátosságai. Szerk. Orosz Sándor. Budapest, 1967. 5-26. p.)
Az időszerkezeti 1abilitás és a munka melletti tanulási folyamat labilitása
(Csoma Gyula: A munka melletti tanulás zavarai - Időszerkezetek és tanulási folyamatok a felnőttoktatásban. Budapest, 1985. VI. fejezet, 176-198.)
A felnőttkori tanulás idődimenziói
(In A tanulás kora. Felnőttoktatási Akadémia, Gyula, 2003. Szerk. Mayer József és Singer Péter. Budapest, 2004. 79-97. p.)
A funkcionális analfabetizmus
(Andragógiai szemelvények In. Tanuló Társadalom, 2004. szeptember. 3. p.)
Kihívások és funkciók
Felnőttoktatási konferenciák – hajdan és most – Magyarországon
(In KÉK - Kultúra és Közösség, 1998.4., 1999. 1. szám, 31-47. p.)
Adalékok az andragógia célelméletéhez
(In Sok szemmel a felnőttoktatásról. Tiszteleti kötet Zrinszky László 70. születésnapjára. Szerk. Ligetiné Verebély Anna, Magyar Edit, Maróti Andor. Pécs, 1998. 37-50. p.)
A felnőttképzési rendszerek diverzifikációja – A fogalom és ideológiája
(In Munkaerőpiac és felnőttképzés. Szerk. Koltai Dénes és Keszler Gábor. Pécs, 1992. 59-74. p.)
Kihívások és funkciók. Teoretikus kommentár Durkó Mátyás új könyvéhez
(In Iskolakultúra, 1999. január, 61-65. p.)
Búcsú Durkó Mátyástól
(Rövid változat In új Pedagógiai Szemle, 2005 december)
Pedagógia és andragógia
(In Tisztelet kötet Zsolnai József 70. születésnapjára. Megjelenés előtt. Pápa, 2005.)
A felnőttnevelés lehetőségei az ezredfordulón
(In Tudomány napja 2002. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar, Sopron, 2003.30-40. p.)
A geronto-andragógia aktualitása
(Andragógiai szemelvények. In Tanuló Társadalom, 2005. február)
A magyar felnőttképzés korszakváltásának értelmezéséhez. Gondolatok tizenegy témában kommentárokkal
(In Felnőttképzés, 2005. febr. II. évf. 4. szám)
Különvélemény az oktatási-képzési minőség biztosításáról (és a minőségről) – Avagy bemegy a tanuló az inputon, és kijön az outputon, mint a „Herz-szalámi” analógiája (?)
(In új Pedagógiai Szemle, 2003. június 3-21. p., 2003. július-augusztus 17-34. p.)
A munka világa, kontra a tanulás világa(?)
(Előadás az Országos Közoktatási Intézet és a Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ Akadémiáján, Gyula, 2004. szeptember 21-24.)
Didaktikai nézőpontok
A távoktatás „mint olyan” és mint a levelező oktatás reformja
(In új Pedagógiai Szemle, 1992.9. szám, 43-57. p.)
A dolgozók iskolái tanterveinek első andragógiai koncepciója 1962-1972.
(In A magyar felnőttoktatás története. Szerk. Maróti Andor, Rubovszky Kálmán, Sári Mihály. Budapest-Debrecen, 1998. 227-232. p.)
A tananyag tervezése
(In A tananyag fejlesztése a felnőttek iskoláiban. Szerk. Mayer József. Budapest, 2000.9-14. p.) .
Az iskolai felnőttoktatás tartalmi fejlesztésének koncepciója
(In A tananyag fejlesztése a felnőttek iskoláiban. Szerk. Mayer József. Budapest, 2000. 155-185. p.)
A problémamegoldó tanítás mint felnőttoktatási stratégia
(In Közművelődés és felnőttoktatás – Írások Maróti Andor 75. születésnapjára. Szerk. B. Gelencsér Katalin és Pethő László. Budapest, 2002. 88-97. p.)
Tudományos ismeretterjesztés és az egész életen át tartó tanulás
(Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága és a Magyar Pedagógiai Társaság Dr. Majzik Lászlóné emlékére tartott felolvasó ülésén, 2004. december 33án. In Neveléselmélet gyakorlatközelben. A Majzik-jelenség. Szerk. Budai Ágnes. Budapest, 2005.)
Hipotézisek az e-learningről
(In Az e-learning szerepe a felnőttoktatásban és -képzésben. Szerk. Harangi László és Kelner Gitta. Budapest, 2003.39-60. p.)