Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Anglisztika és amerikanisztika

Paraméterek

Sorozat Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához
Szerző Frank Tibor – Károly Krisztina
Cím Anglisztika és amerikanisztika
Alcím Magyar kutatások az ezredfordulón
Kiadó Tinta Könyvkiadó
Kiadás éve 2009
Terjedelem 440 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 9902 22 0
Eredeti ár:
2.990 Ft

E tudatosan magyar nyelvű kötetnek nem titkolt célja, hogy segítse a zömmel angolszász fogalmi apparátus megmagyarítását, s az angol-amerikai kultúrák fokozottabb integrálását a magyar szellemi életbe.

Leírás

A hazai anglisztika-amerikanisztika az elmúlt két évtizedben robbanásszerűen fejlődött. Ez a hatalmas szakterület, amelyre egy évszázadon át az „angol nyelv és irodalom” megjelöléssel hivatkoztunk, mára számos új diszciplína mentén, egyre szakszerűbben tagolódott, új részterületek alakultak ki, más hangsúlyokkal és más arányokkal. A hazai kutatás számos területen sikerrel tart lépést a nemzetközi tudományossággal. Kötetünk tanúskodik róla, hogy hány új kutatási ötlet indul el magyar műhelyekből, hazai kutatóktól, és ez különösen igaz például a nyelvtanítás/nyelvtanulás módszertana, az alkalmazott nyelvészet és a nyelvpedagógia területén. Ez logikus, hiszen Magyarország még mindig előtte áll egy második nyelv elsajátításának, amelynek révén szellemileg is integrálódhatnánk az egyre inkább angolul beszélő új Európába. A nyelvelsajátítás komplex kérdésköre előtérbe került ebben a kötetben is, de nem a tradicionális anglisztikai részterületek rovására. A fiatal magyar kutatók biztonsággal mozognak a modern irodalomfelfogás, a kritikai kultúrakutatás, a nyelvészeti műfajelemzés, az irodalmi műalkotásra vonatkozó elméletek világában, s emellett tovább élnek azok a nagy hagyományú területek is, mint Shakespeare világa, az irodalom és a politika közötti kapcsolat, illetve az országimázs változásai. Az utolsó fejezetben található rövid szemle számba veszi, hogy mi történt az elmúlt húsz esztendőben az ausztrál, az ír és a kanadai stúdiumok területén, az oktatásban és a kutatásban egyaránt. Ez jelzi, hogy a hagyományos diszciplináris megnevezés: „anglisztika és amerikanisztika” már most idejétmúlt, hiszen az angol világnyelv lett, s az angol nyelvű kultúrák behálózzák az egész földgolyót.
E tudatosan magyar nyelvű kötetnek nem titkolt célja, hogy segítse a zömmel angolszász fogalmi apparátus megmagyarítását, s az angol-amerikai kultúrák fokozottabb integrálását a magyar szellemi életbe. Nem nézhetjük tétlenül, hogy a külföldi eszmeáramlatok, tudományos eredmények egyszerűen magyar helyesírással átírva ömöljenek be a magyar tudományos köznyelvbe. Mind a szerzők, mind a szerkesztők törekedtek e tudatos hídszerep vállalására. 
A kötetet haszonnal forgathatják középiskolai és egyetemi oktatók és diákjaik, nyelvtanárok és nyelvtanulók, az angol nyelv és az angol-amerikai kultúra tudományos kutatói és gyakorlati szakemberei, műfordítók és a média munkatársai. 
 

Tartalom

Előszó

I. ANGOL NYELV ÉS SZAK

ABÁDI NAGY ZOLTÁN: Anglisztika-amerikanisztika a mai Magyarországon

BÁRDOS JENŐ: Tanárképzési kontextusok különös tekintettel az angolra

HOLLÓ DOROTTYA: Mérlegen az angol szak

KÖVECSES ZOLTÁN: Az angol nyelv helyzete és a magyar politika. Azaz mit taníthat nekünk, magyaroknak a kognitív tudomány?

II. KULTÚRAKUTATÁS

FEDERMAYER ÉVA: A kritikai kultúrakutatás (cultural studies) transznacionális térhódítása avagy új fejlemények a kritikai kultúrakutatásban

TÚRY GYÖRGY: A kritikai kultúrakutatásról és alkalmazhatóságáról. Problémafelvetés és esettanulmány

BÜLGÖZDI IMOLA – KATÓ ESZTER: Cultural Studies/Országismeret? Egy „régi-új” irányzat értelmezése és megjelenése az egyetemi oktatásban

III. SHAKESPEARE VILÁGA

STRÓBL ERZSÉBET: I. Erzsébet korai kultusza. A londoni koronázási bevonulás

HARGITAI MÁRTA: Modern angol Shakespeare-fordítások

CSEPREGHY HENRIK: Shakespeare a magyarországi középiskolai tankönyvekben

STREITMANN ÁGNES: Multikulturális Shakespeare-filmek a magyar mozikban

N. STREITMAN KRISZTINA: William Kemp híres morris tánca naplóján keresztül

NAJBAUER NOÉMI MÁRIA: „Boldogok a békeszerzők”. John Donne és Pázmány Péter a vallási türelemről

PETRŐCZI ÉVA: Vázlatos helyzetjelentés az angolszász puritán irodalom magyarországi kutatásáról

IV. IRODALOM ÉS POLITIKA

SARBU ALADÁR: Doris Lessing és a politika

ZERKOWITZ JUDIT: Blake Ó! Napraforgó és Ginsberg Napraforgó Szutra forgásirányairól

KATÓ ESZTER: Jöhet-e valami jó Dél-Afrikából?

V. MŰALKOTÁS ÉS SZUBJEKTUM

BOLLOBÁS ENIKŐ: A valaki, a senki és a senkiből lett valaki. Szubjektivitás és szubjektiváció az amerikai irodalomban

SÉLLEI NÓRA: A közönség szubjektumkonstrukciója Virginia Woolf Felvonások között című regényében – avagy Woolf „magyarul”

URBÁNYI ESZTER: Szóra bírható alárendeltek. A társadalmi nemi, faji, etnikai és szexuális „másság” új felfogásai a kortárs elméletek tükrében

SZAKÁCS ESZTER: Akarja-e magát a nőművész? A női test mint műalkotás a tengerentúlon és itthon

VI. AMERIKAKÉP ÉS AMERIKAI ANGOL

CSILLAG ANDRÁS: Az amerikai országkép változásai

CZEGLÉDI SÁNDOR: A multikulturalizmus alkonya? Nyelvi ideológiák és a hivatalos nyelv kérdése az Egyesült Államokban

FRANK TIBOR: Birodalmi tudat és nyelvi infláció

VII. SZÓKÉPZÉS ÉS SZÓTÁR

BALOGNÉ BÉRCES KATALIN: Modern szótagelmélet az angol nyelv jelenségeinek kutatásában: a Szigorú CV-fonológia

MARTSA SÁNDOR: Konverzió az angol szóképzésben

LÁZÁR A. PÉTER: A szótár mint lista. Listázottság a mentális és a nyomtatott szótárban

VIII. SZÖVEGALKOTÁS ÉS MŰFAJKUTATÁS

MAGNUCZNÉ GODÓ ÁGNES: Retorikus struktúra elemzés az érvelő esszé műfaji szerkezetének meghatározásában

TANKÓ GYULA – TAMÁSI J. GERGELY: Az érvelő fókuszmondatok átfogó taxonómiája. Előtanulmány

KÁROLY KRISZTINA: Szerzői jelenlét az angol tudományos szövegben. A nyelvpedagógia feladatairól a stíluskompetencia fejlesztésében

JENEI GABRIELLA: A referenciális kohézió elemzése korszerű megközelítésben

ZSUBRINSZKY ZSUZSANNA: A kommunikatív mozzanatok fajtái az üzleti emailekben. Összehasonlító elemzés

IX. NYELVTANULÁS ÉS NYELVI HÁTRÁNY

KORMOS JUDIT – CSIZÉR KATA: A felnőtt nyelvtanulók angol nyelvtanulási motivációja

DÁVID GERGELY: A KER az idegennyelv-tudás mérésében: lehetőségek a nyelvvizsgák illesztésében

KONTRÁNÉ HEGYBÍRÓ EDIT: A siketek joga az angol nyelvhez

SARKADI ÁGNES – KORMOS JUDIT: A magyar diszlexiás diákok nyelvtanulási élményei és tapasztalatai. Egy interjúkutatás tanulságai

X. AZ ANGOL NYELVŰ KULTÚRÁK A HAZAI FELSŐOKTATÁSBAN

KURDI MÁRIA: Írlandisztikai kutatások a hazai egyetemeken

JAKABFI ANNA: Kanada Stúdiumok az ELTE-n 1979 és 2007 között. Történet és emlékezet

HOLLÓ DOROTTYA: Ausztrál Stúdiumok az ELTE Angol-Amerikai Intézetében

A kötet szerzői