Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Ausztrália bennszülött nyelvei

Paraméterek

Sorozat Kultúrák keresztútján
Szerző Vászolyi Erik
Cím Ausztrália bennszülött nyelvei
Kiadó L'Harmattan Kiadó
Kiadás éve 2003
Terjedelem 196 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 963 9457 18 3
Eredeti ár:
1.850 Ft
1.665 Ft
Online kedvezmény: 10%

A világ nagy nyelvcsaládjai közül Magyarországon jóformán csak az indo-európai és néhány eurázsiai nyelvcsalád ismert jobban. Szinte semmit sem tudunk az afrikai, az amerikai indián vagy az óceániai nyelvekről és nyelvcsaládokról, történelmükről, nyelvi jellegzetességeikről.

Leírás

A világ nagy nyelvcsaládjai közül Magyarországon jóformán csak az indo-európai és néhány eurázsiai nyelvcsalád ismert jobban. Szinte semmit sem tudunk az afrikai, az amerikai indián vagy az óceániai nyelvekről és nyelvcsaládokról, történelmükről, nyelvi jellegzetességeikről. Ezt a hiányt pótolja az ausztráliai bennszülött nyelvek vonatkozásában Vászolyi Erik nyelvészprofesszor műve, amelyben saját, több évtizedes helyszíni tapasztalata alapján vezeti be az olvasót az ötödik kontinens bennszülött nyelveinek világába. Könyve első részében e nyelvek csoportosításának, átírásának, kutatásának problémáiról és történetéről szól; a második részben részletesen bemutatja az ausztráliai bennszülött nyelvek hangtani, nyelvtani és mondattani jellegzetességeit és problémáit, amelyek az európai nyelvekhez szokott olvasó számára a reveláció erejével bírnak.
 
 
Sorozatszerkesztő: Vargyas Gábor

Tartalom

Ausztrália bennszülött nyelvei madártávlatból: Ausztrália bennszülött társadalmai és nyelvei egykor és ma

1. Ausztrália nyelvei a világ nyelvei között

2. Ausztrália nyelveinek száma egykor és most

3. Nyelv és nyelvjárás Ausztráliában

4. Nyelvközösség és nyelvváltozatok

4.1. A nagycsalád: a társadalmi szervezet alapja

4.2. A nagycsalád mint nyelvközösség

4.3. A nagycsaládok csoportja mint nyelvjárás

4.4. Nyelvek és nyelvjárások elnevezése

4.5. Nyelvközösség, törzs, horda, banda

4.6. Nyelvváltozatok: rituális nyelv

4.7. Nyelvváltozatok: az „anyósnyelv”

4.8. Nyelvváltozatok: nyelvi tabu

5. Ausztrália nyelveinek osztályozása

6. Ausztrália nyelveinek tanulmányozása 1770-2000

7. Ausztráliai beszédhangok és írásuk

7.1. Magánhangzók

7.2. Mássalhangzók

8. Írásbeliség és kétnyelvű oktatás

9. Idegen nyelvi hatás Ausztráliában

9.1. Angol jövevényszavak ausztráliai nyelvekben

9.2. Pidzsin angol és ausztráliai kriol

9.3. „Aboriginal English”: az ausztráliai angol egyik nyelvjárása

Ausztrália bennszülött nyelvei közelről: Hangtani, nyelvtani és szókészleti jellegzetességek

10. Ausztráliai nyelvek fonológiája

10.1. Magánhangzók

10.2. Mássalhangzók

10.3. Szupraszegmentális jegyek

11. Grammatica Australiana: alaktani és mondattani jellemzők

11.1. Szuffixáló nyelvek

11.2. Prefixáló nyelvek

11.3. Egy poliszintetikus inkorporáló nyelv: a tiwi

12. A névszó és ami körülötte van

12.1. Névszótövek

12.2. Az „elidegeníthetetlen tulajdon” problémája

12.3. Toldalékok: prefixum, szuffixum, infixum

12.4. Névszóképzés és reduplikáció

12.5. Egyes szám, többes szám és ami a kettő között akad

12.6. Inkluzív és exkluzív megkülönböztetés

12.7. Névszóragozás esetragokkal

12.7.1. Alanyeset, tárgyeset és ergatívusz

12.7.2. Helyhatározói és egyéb esetragok

12.8. Névszóragozás személyragokkal

12.9. Névszó és nyelvtani nem

13. A névmások rendszere

13.1. Személynévmás

13.2. Kérdő névmás és mutató névmás

14. A számnév problematikája

15. Határozószók

16. Az ige és igerendszerek

16.1. Egy szuffixáló nyelv igéi: pityantyatyara

16.1.1. Az igető

16.1.2. Igető és igeosztály

16.1.2.1. A /0/ (zéró) igeosztály

16.1.2.2. A/LA/igeosztály

16.1.2.3. A /WA/ igeosztály

16.1.2.4. A /RA/igeosztály

16.1.3. Igeképzés

16.1.4. A cselekvő személye és száma

16.1.5. Állítás, kérdés és tagadás pityantyatyarául

16.1.6. Igekötős igék

16.1.7. Egyszerű ige és összetett ige

16.2. Egy prefixáló nyelv igéi: a wunambal

16.2.1. Az egyszerű ige

16.2.1.1. Univalens igék

16.2.1.2. Bivalens igék

16.2.2. Összetett igék

16.2.2.1. A főige

16.2.2.2. A segédige

17. Szókincs és lexikai problémák Ausztráliában

17.1. Az őshonos szókincs kutatása és megismertetése

17.2. A szókincs terjedelme: becslések, találgatások

17.3. A szókincs szemantikai területei

17.3.1. Egyén, család, őshonos közösség

17.3.2. Anyagi kultúra, használati tárgyak, fegyverek

17.3.3. Természeti környezet, növény- és állatvilág

17.3.4. Az őslakos világa térben és időben

17.4. Poliszémia, jelentésszűkülés, jelentésbővülés

17.5. A szókincs változásai

17.6. Fordítási problémák

Bibliográfia

Ausztráliai nyelvek és nyelvjárások a szövegben

A könyvben szereplő rövidítések, nyelvészeti fogalmak és műszavak