Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Autonómia és paternalizmus

Paraméterek

Sorozat Meditor
Szerző Rózsa Erzsébet
Cím Autonómia és paternalizmus
Alcím Az orvos-beteg kapcsolat etika kérdései a modern medicinában
Kiadó Debreceni Egyetemi Kiadó
Kiadás éve 2017
Terjedelem 412 oldal
Formátum A/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 318 685 5
Ár:
4.800 Ft
4.560 Ft
Kedvezmény: 5%

Az orvos-beteg kapcsolat mélyreható változásokon megy át. E változások egyike a betegjogoknak, vagy a bioetika terminusával kifejezve: a páciens autonómiájának az előtérbe kerülése. A szerző a paternalizmust a modern orvoslás komplex feltételeinek megfelelő paternalizmusként értelmezi, amely nem azonos a hippokratészi eskün alapuló hagyományos orvosi etikával, ami az orvosra teljeskörű, osztatlan felelősséget ró.

Leírás

Az orvos-beteg kapcsolat mélyreható változásokon megy át. E változások egyike a betegjogoknak, vagy a bioetika terminusával kifejezve: a páciens autonómiájának az előtérbe kerülése. A Meditor sorozat jelen kötete szerzőjének. Rózsa Erzsébetnek egyik alapvető célkitűzése annak vizsgálata, hogy milyen lehetőség van a medicina változó társadalmi, technológiai, financiális, etikai, jogi feltételei között az orvos-beteg kapcsolat olyan megújítására, amely integrálni képes a páciens autonómiáját, valamint az orvos szakmai kompetenciáján és etikai felelősségén alapuló „gyenge orvosi paternalizmust. A szerző a paternalizmust a modern orvoslás komplex feltételeinek megfelelő paternalizmusként értelmezi, amely nem azonos a hippokratészi eskün alapuló hagyományos orvosi etikával, ami az orvosra teljeskörű, osztatlan felelősséget rótt. A tájékoztatáson alapuló beleegyezés a betegjogai tudatában lévő páciens részéről ennek a megújuló kapcsolatnak már most is létező és terjedő formája nálunk is. Ennek jelentőségéhez nem fér kétség, akkor is, ha a gyakorlatban még sok kívánni valót hagy maga után. A magyar viszonyokra is kitekintve elemzi a szerző az orvosi hivatással szembeni magas etikai elvárások és a mindennapokban tapasztalható deficitek közötti feszültségeket.
A könyv gazdagítja a hazai, elsősorban angolszász- amerikai orientációjú bioetikát a német bioetika elméleti-megalapozási törekvéseinek, vitáinak és eredményeinek bemutatásával. Dr. Kovács József, a Semmelweis Egyetem professzora így fogalmaz az Előszóban: „Rózsa Erzsébet könyve az elméleti kérdések iránt érdeklődő szakembereknek íródott, filozófiai igényességgel, bőségesen merítve a modern német bioetika hazánkban kevésbé ismert gazdag anyagából. Haszonnal forgathatják filozófusok, teológusok. de minden olyan szakember is, akit érdekelnek a bioetika elméleti megalapozásának kérdései, s aki igényes bevezetést keres a modern bioetika elméletéhez.”
 
Meditor bioetikai sorozat 7.
Írta: Rózsa Erzsébet
Szakmai lektor: Dr. Kovács József

Tartalom

Előszó (dr. Kovács József)
A/ Orvos és beteg/páciens
1. Átalakuló orvos-beteg kapcsolat: deficitek, kihívások, esélyek
2. A hagyományos/klasszikus orvosi etikától a bioetikához – Az orvos-beteg/páciens kapcsolat etikai aspektusai
3. A modern medicina előtt álló etikai kihívásokra adható válaszok alternatív modellje: a kortárs német bioetika
4. A bioetika mint civilizációs kihívás
5. Az orvos-beteg kapcsolat átrendeződése és átértékelődése a modern medicinális gyakorlat keretfeltételei között
6. Betegből páciens: a modern társadalom autonómiaelvének hatása a modern medicinára és ennek etikai reflexiója
B/ Autonómia: a modern medicina etikai reflexióinak normája
B/I. Autonómia – bioetikai vitakontextusokban
I/1. Az autonómia mint középetikai elv
I/2. Az autonómiaelv korrekciójának igénye a bioetika paradigmaváltásában
B/II. Autonómia – biomedicinális vitakontextusokban
II/l. A páciens autonómiája fogalmának orvosi etikai aspektusai
II/2. A páciens autonómiájának érvényesítése az élő végrendeletben
II/3. Autonómia és személyes identitás
II/4. Az élet minősége – a páciens autonómiájának biomedicinális perspektívájában
II/5. Az élet szentsége – a páciens autonómiájának biomedicinális perspektívájában
II/6. Megtenni vagy elhagyni
II/7. Az orvosetikai perspektíva határai
B/III. Az autonómia elvének szisztematikus korrekciós javaslata
III/l. Az autonómia szűkebb és tágabb jelentése – A „gazdagított” autonómia
III/2. Az autonómiaelv összekapcsolása a tájékoztatáson alapuló beleegyezés elvével
III/3. Az autonómia és megvalósításának előfeltételei – cselekvéselméleti megközelítésben
III/4. Az autonómia medicinális-terápiás kontextusban
C/ Paternalizmus
1. Az autonómia határai és a paternalizmus
2. Orvosi paternalizmus – etikai kontextusokban
3. Bizonytalansági tényezők és veszteségek a modern medicinában – orvosi perspektívából
4. Paternalizmus a modern orvosi etikában
Kitekintés
Köszönetnyilvánítás
Irodalom
Függelék: válogatott újabb német nyelvű irodalom a „paternalizmus és jog” témaköréből