Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában

Paraméterek

Szerző Békés Csaba
Cím Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában
Kiadó 1956-os Intézet
Kiadás éve 2006
Terjedelem 390 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 978 963 9739 01 7
Eredeti ár:
5.990 Ft
5.391 Ft
Online kedvezmény: 10%

A könyvet bárki haszonnal forgathatja: magyarul ezt a témát így még eddig nem dolgozták fel, annál is inkább, mert a nyugati és a szovjet archívumok csak nemrégiben nyíltak meg a kutatók előtt.

Leírás

Az 1956-os magyar forradalom nemzetközi vonatkozásairól, a nagyhatalmaknak a felkeléssel kapcsolatos politikájáról az elmúlt ötven év alatt sokan és sokat írtak már. A Nyugaton kiadott, zömmel a hatvanas-hetvenes években készült elemzések a kormányzati dokumentumok hiányában kénytelenek voltak az elérhető forrásokra – sajtóra, hivatalos megnyilatkozásokra, visszaemlékezésekre – támaszkodni, s így sok kérdésben érthetően csupán feltételezésekre hagyatkozhattak.
A nyolcvanas évek második felében azonban kutathatóvá váltak az 1956-ra vonatkozó amerikai, angol, francia és más nyugati levéltári források, a kilencvenes évek folyamán pedig a magyar iratok mellett a sok szempontból perdöntő szovjet dokumentumok nagy része is megismerhetővé vált a kutatók számára.
A kötet 1996-ban megjelent első kiadása elsőként kísérelte meg korábban hozzáférhetetlen, a döntéshozatal legfelső szintjét képviselő források alapján vizsgálni, elemezni és értékelni az 1956-os magyarországi felkelés nemzetközi vonatkozásait, a nagyhatalmak reakcióit, valamint a forradalom hatását a világpolitikára. Munkámhoz akkor felhasználtam az 1989 előtt Nyugaton megjelent 56-os irodalom egyes időtállónak bizonyult darabjait is, akárcsak az 1989 után itthon megindult kutatások első eredményeit. A jelen kiadás jelentősen bővített szövegének megírásakor elsősorban a téma ma már legnagyobbrészt feltárt levéltári dokumentumaira, illetve az elmúlt tizenöt év hazai és nemzetközi kutatásaira támaszkodtam.
A kötet függelékében közölt dokumentumok válogatásánál a fő szempont nem az volt, hogy ismeretlen, netán szenzációs forrásokat adjak közre, sokkal inkább az, hogy a közölt iratok révén az olvasó bepillantást nyerjen a világpolitikát alakító és meghatározó döntéshozatali mechanizmusba, a nagyhatalmi politizálásnak a nyilvánosság számára szolgáló retorikájától többnyire nagyon eltérő és kiábrándítóan pragmatikus folyamatába.
Az 1956-os magyar forradalom nemzetközi megítélésével kapcsolatban a közvéleményben mindmáig nagyon sok téves nézet és illúzió él, amelyeket többnyire csak megerősítenek a sajtóban időről időre megjelenő ötvenhatos tárgyú publicisztikai írások. Mindez nem csupán a magyar történelem kiemelkedő eseményének objektív, elfogultságtól mentes értékelését teszi lehetetlenné, hanem közvetett módon, általános értelemben is jelentősen megnehezíti azt, hogy a magyar közvéleményben végre reális kép alakuljon ki az országnak a világban elfoglalt helyéről, lehetőségeiről és mozgásteréről. Erre, vagyis a racionális, az illúziókkal végleg leszámoló pragmatikus világlátás kialakítására pedig az ország európai integrációja után, a korábbinál lényegesen bonyolultabbá vált XXI. századi világban a szabad akaratát végre századok után visszanyert magyar társadalomnak talán nagyobb szüksége lenne, mint korábban bármikor.
 
Írta: Békés Csaba

Tartalom

Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában
Előszó a második kiadáshoz
Bevezető
I.
A kelet-nyugati viszony alakulása, 1945-1953
A hidegháború kialakulása
A német kérdés
A Marshall-terv
Kelet-Közép-Európa szovjetizálása
A klasszikus hidegháború évei
II.
Kelet-Közép-Európa és a nagyhatalmak, 1953-1956
A Szovjetunió
A szovjet-kelet-közép-európai viszony átalakulása
Szovjet válságkezelés és desztalinizáció Kelet-Közép-Európában
A nyugati nagyhatalmak
III.
A magyar forradalom és a nemzetközi politika
A magyar társadalom reményei
A Nagy Imre-kormány külpolitikája
A semlegességi nyilatkozat megszületése
A Szovjetunió és a keleti blokk
A nyugati világ, a szuezi válság és az ENSZ
Az Amerikai Egyesült Államok
Nagy-Britannia, Franciaország és a szuezi válság
A magyar kérdés az ENSZ-ben
IV.
A forradalom nemzetközi hatása
A kelet-nyugati viszony alakulása
Az ENSZ és a harmadik világ
Az Amerikai Egyesült Államok
A Szovjetunió
A keleti blokk
A nyugati közvélemény
FÜGGELÉK
A dokumentumok jegyzéke
Dokumentumok
Magyarország
Szovjetunió
Amerikai Egyesült Államok
Nagy-Britannia
Franciaország
Ausztria
Lengyelország
Jugoszlávia
Románia
Csehszlovákia
Hivatkozások
Kronológia
Bibliográfia  (Összeállította Győri László és Kiss András)
Névmutató
Rövidítések