Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Az adaptált testkultúra és sport fogyatékosságspecifikus alapismeretei

Paraméterek

Szerző Benczúr Miklósné
Cím Az adaptált testkultúra és sport fogyatékosságspecifikus alapismeretei
Kiadó ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Kiadás éve 2017
Terjedelem 280 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 7155 67 3
Eredeti ár:
4.780 Ft
4.541 Ft
Online kedvezmény: 5%
A nevelés-oktatás hatásrendszerében a testnevelés és az egészséges életmódra nevelés integráltan jelenik meg. A testkultúrára nevelést a  fogyatékosság és az egészségkárosodás tartalmában, módszereiben, eszközeiben is módosíthatja, és a fogyatékosságtól függő adaptációt  tehet indokolttá. A könyv fejezetei fogyatékosságspecifikus feldolgozásban mutatják be a  fogyatékos gyermekek és tanulók testkulturális nevelésének jellemzőit, fizikai aktivitásra nevelését, valamint a fogyatékos személyek szabadidő- és versenysportjának alapismereteit, sportszervezési-versenyrendezési és tartalmi sajátosságait. 

Leírás

A nevelés-oktatás hatásrendszerében a testnevelés és az egészséges életmódra nevelés integráltan jelenik meg. A testkultúrára nevelést a  fogyatékosság és az egészségkárosodás tartalmában, módszereiben, eszközeiben is módosíthatja, és a fogyatékosságtól függő adaptációt  tehet indokolttá.
A könyv fejezetei fogyatékosságspecifikus feldolgozásban mutatják be a  fogyatékos gyermekek és tanulók testkulturális nevelésének jellemzőit, fizikai aktivitásra nevelését, valamint a fogyatékos személyek szabadidő- és versenysportjának alapismereteit, sportszervezési-versenyrendezési és tartalmi sajátosságait. A fogyatékos emberek rehabilitációja érdekében végzett sporttevékenységből alakultak ki és fejlődtek a fogyatékos emberek sportjának mai formái, az adaptált fizikai aktivitástól a szabadidős tevékenységekig, a legmagasabb szintű versenysportig. Világszerte megteremtődtek a szervezett sportolás tárgyi, személyi és szervezeti feltételei, a versenyrendszerek és szabályok, amelyek a  kor kívánalmainak megfelelően folyamatosan fejlődnek, alakulnak, módosulnak. E folyamat szakmai hátterét kívánjuk könyvünkben  összefoglalni.
 
Szerkesztette: Benczúr Miklósné
Szakmai lektor: Bernolák Béláné

Tartalom

Előszó
I. fejezet
Bevezető gyógypedagógiai ismeretek a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók testkulturális neveléséhez (Benczúr Miklósné)
A) Gyógypedagógiai háttér
1. A fogyatékosságról, a gyógypedagógiai tevékenységről és a gyógypedagógiáról mint tudományról
2. A sajátos nevelési igényű gyermek és tanuló
3. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelvei
B) Testkulturális nevelés és sajátos nevelési igény
1. A testkultúra értelmezése
2. A fogyatékosság mint módosító tényező
3. Az egészséges életmódra nevelés fogyatékosságspecifikus sajátosságai
4. A fogyatékos tanulók testnevelése és sportja adaptációjának általános elvei
II. fejezet
A fogyatékos személyek szabadidő- és versenysportja (Nádas Pál – Dorogi László – Nagy József)
A) A fogyatékos személyek sportjának nemzetközi története a paralimpiai mozgalom tükrében (Nádas Pál)
1. A nemzetközi sportélet kialakulása és a nemzetközi sportszövetségek
2. A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság megalakulása
2.1. Nyári paralimpiai játékok
2.2. Téli paralimpiai játékok
B) A hazai sportélet kialakulása és kapcsolata a nemzetközi szervezetekkel (Dorogi László)
1. A mozgáskorlátozott személyek sportja mint a szervezett hazai sportélet egyik kiindulópontja
2. A hazai fogyatékosságspecifikus sportszövetségek és a Magyar Paralimpiai Bizottság megalakulása
2.1. A hazai fogyatékosságspecifikus sportszövetségek megalakulása
2.2. A Magyar Paralimpiai Bizottság megalakulása
2.3. A Magyar Paralimpiai Bizottság mint önálló köztestület
3. A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége kialakulása és működése
3.1. A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége kialakulása és tevékenysége
3.2. A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége tagszervezetei és működésük
4. A fogyatékos személyek sportjának diáksportrendszere
4.1. A fogyatékos gyermekek és tanulók diáksportja kialakulásának előzményei – megyei sportszövetségek
4.2. A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége
C) Az ezredforduló utáni változások a nemzetközi és hazai parasportban (Nagy József)
1. A nemzetközi sportélet alakulása
2. A hazai parasport szervezeti felépítésének változásai
3. A paralimpián kívüli hazai sporteredmények nemzetközi színtéren
4. A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetségének tevékenysége, kapcsolatrendszere
III. fejezet
Mozgáskorlátozottság és testkultúra (Benczúr Miklósné)
A) Mozgáskorlátozott sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók testkulturális nevelése
1. A mozgáskorlátozottság értelmezése és jellemzése
1.1. A mozgásszervek működésének megváltozása és következményei a testkulturális nevelésre. A mozgásállapot értelmezése
1.2. Megváltozott motoros képességek
1.3. Életkornak megfelelő mindennapi tevékenységek akadályozottsága
2. A mozgáskorlátozottságok csoportosítási lehetőségei
2.1. A klinikai képet meghatározó fő tünetek szerinti differenciálás
2.2. Csoportosítás a mozgásos tevékenység akadályozottsága alapján
2.3. Az önállóság és a fizikai aktivitás, testedzés tevékenységei és megoldási módok szerinti csoportosítás
2.4. Praktikus céllal összeállított egyszerű csoportosítás a gyógypedagógia gyakorlatában
2.5. Mozgásállapot-felmérés
3. Mozgáskorlátozottság és testkultúra
3.1. Az egészséges életmódra nevelés feladatai
3.2. A mozgásnevelés mint nevelési feladat és mint sajátos iskolai tantárgy
3.3. A testnevelési mozgásanyag adaptációjának sajátosságai
3.4. Mozgáskorlátozott tanulók integrált nevelése és a mozgásnevelés
3.5. Mozgáskorlátozottság és diáksport
B) A mozgáskorlátozott személyek hazai szabadidő- és versenysportjáról
1. Fizikai aktivitás – sportolás – egészség
1.1. A fizikai aktivitás – testgyakorlás – szabadidősport
1.2. Környezeti feltételek
1.3. Felkészült szakemberek
2. Esélyegyenlőség a mozgáskorlátozottak sportjában
2.1. A mozgáskorlátozott sportolók versenysportjában alkalmazott osztályozási rendszerek és a sportolók kategorizálása, sportági osztályba sorolása
2.2. Sajátos sportági szabályok és speciális eszközök
3. A Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége (MMS) és átalakulása
IV. fejezet
Hallássérülés és testkultúra (Bodorné Németh Tünde – Bencsik László)
A) A hallássérült gyermekek és tanulók testkulturális nevelése
1. A hallás folyamata, jelentősége
2. A hallássérülés fogalma és csoportosítása, okai
3. A hallássérült gyermek sajátos nevelési szükségleteit meghatározó tényezők
4. A hallássérültek által használt technikai eszközök
5. A hallássérült személyekkel kapcsolatos kommunikáció lehetséges csatornái
6. A hallássérült gyermekek testnevelés-tanításának céljai és feladatai speciális és többségi iskolában – javaslatok a testnevelés- és sportfoglalkozásokhoz
B) Hallássérült személyek szabadidő- és versenysportja
1. A hallássérültek sportjának nemzetközi története
2. A hallássérültek sportjának hazai története
3. A hallássérültek szabadidő- és versenysportja
V. fejezet
Látássérülés és testkultúra (Kovács Kriszta – Kovácsné Fülöp Beáta – Weisz Ildikó)
A) Látássérült sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók testkulturális nevelése
1. A látás rendszere
1.1. A szem felépítése és működése
1.2. A látás idegi szerveződése
2. A látássérülés meghatározása, felosztása és előfordulása
3. A látássérült gyermekek sajátos nevelési igényei
3.1.Vak tanulók
3.2. Aliglátó és gyengénlátó tanulók
3.3. A látássérült tanulók oktatásának-nevelésének formái
3.4. A látássérült tanulók adaptált testnevelése és diáksportja
4. Későbbi életkorban szerzett látássérülés
4.1. A mindennapos tevékenységek tanítása
4.2. A közlekedés- és tájékozódástanítás alapjai
B) Látássérült személyek szabadidő- és versenysportja
1. Sporttörténeti áttekintés
2. A látássérült sportolók kategorizálása és sportági specialitásai a nemzetközi gyakorlatban
3. Sportági specialitások
VI. fejezet
Tanulásban akadályozott, valamint értelmileg akadályozott személyek testkultúrája (Regényi Enikő – Virányi Anita – Jády György)
A) Tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók testkulturális nevelése és sportja
1. Tanulási akadályozottság és értelmi akadályozottság, és következményei
1.1. A tanulási akadályozottság fogalmának kérdésköre
1.2. Az értelmi akadályozottság fogalmának kérdésköre
2. Tanulási jellemzők, mozgásjellemzők
2.1. A tanulásban akadályozott gyermek tanulási folyamatainak alapvető jellemzői
2.2. Az értelmileg akadályozott személyek mozgásának jellemzői
3. Módszertani ajánlások
3.1. Módszertani ajánlások a tanulásban akadályozott népesség körében
3.2. Értelmileg akadályozott személyek tanulási jellemzői, ezek didaktikai konzekvenciái
3.3. Értelmileg akadályozott személyek testkulturális fejlesztésének keretei, területei
B) Tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott személyek szabadidő és versenysportja
1. Az értelmi fogyatékos emberek sportjának kialakulása, előzményei
2. A Magyar Parasport Szövetség és a Magyar Speciális Olimpia Szövetség általános adatai
3. Az értelmi fogyatékos emberek nemzetközi sportszervezetei és a világjátékok
4. A nemzetközi sportszövetségek rendszerformáló alapelvei
5. Az értelmi fogyatékos személyek sportszövetségeinek versenyrendszerei, a versenyzők csoportosítása és az adaptált versenyszabályok
VII. fejezet
Halmozott fogyatékosság és testkulturális nevelés (Márkus Eszter)
1. A halmozott fogyatékosság és a súlyos, halmozott fogyatékosság meghatározása
1.1. Halmozott fogyatékosság – súlyos és halmozott fogyatékosság
1.2. A súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek sajátos szükségletei
2. A testkulturális nevelés súlyosan és halmozottan fogyatékos személyeknél
2.1. Önkiszolgálásra, önellátásra, egészséges életmódra nevelés, fejlesztő gondozás
2.2. Mozgásnevelés
2.3. A mozgásnevelés tervezése
2.4. Adaptált testnevelés és sport – mozgásélmény
2.5. A testkulturális nevelés kiegészítő eljárásai súlyosan, halmozottan fogyatékos személyeknél
3. A segítségnyújtás általános elvei
3.1. A személyiség-központúság, komplexitás és kooperáció elve
3.2. A normalizáció és participáció elve
3.3. A kommunikáció és interakció elve
4. Szempontok az esetfeldolgozáshoz
VIII. fejezet
Szervátültetett és művesekezelt személyek testkultúrája (Berente Judit)
1. A szervátültetett állapot mint sajátos egészségkárosodás
1.1. A szervátültetést megelőző időszak
1.2. A szervátültetést követő strukturális és funkcionális eltérések
1.3. Rehabilitáció és sport
1.4. Medicinális háttér, orvosi ellenőrzések
2. A szervátültetett gyermekek és tanulók testkulturális nevelése
3. A szervátültetettek sportjának nemzetközi története és versenyrendszere
3.1. A Szervátültetettek Nyári és Téli Világjátékának kialakulása és fejlődése
3.2. A Szervátültetettek Európa Játékai
3.3. A Szív- és Tüdőátültetettek Európai Játékának Története
3.4. A Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Játékának története
4. A szervátültetettek hazai sportjának története, versenyrendszerének kialakulása és fejlődése
4.1. A kezdetek
4.2. A hazai versenyrendszer kialakulása
4.3. Szövetségi forma és a jelenlegi versenyrendszer
5. Az esetfeldolgozás szempontjai. Mi az, amire figyelni kell?
IX. fejezet
Viselkedési zavarokat mutató sajátos nevelési igényű tanulók és a        testkulturális nevelés (Rózsáné Czigány Enikő)
1. Törvényi szabályozók 2014-ig
2. A magatartás-szabályozási zavar és a beilleszkedési, magatartási nehézség kialakulási folyamata
3. A magatartás-szabályozási zavar
4. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség
5. Az adaptált testkultúra és a sport feladatai a különleges bánásmódot igénylő tanulók fejlesztésében
5.1. Sportmozgásos játékok a viselkedészavarok korrekciójában
5.2. Egészséges életmódra nevelés
5.3. Ajánlott sportágak
X. fejezet
Beszédben akadályozott személyek testkultúrája (Fehérné Kovács Zsuzsanna)
1. A beszédben akadályozottság fogalma, következményei
2. Elnevezések, értelmezések, a logopédiai kórképek bemutatása
2.1. Beszédhiba
2.2. Beszédzavar, nyelvi zavar
2.3. A beszédfogyatékosság logopédiai értelmezése
2.4. A logopédiai kórképek ismertetése
3. A beszédben akadályozott személyek logopédiai ellátásának törvényi szabályozása
4. A beszédben akadályozott személyek rehabilitációja
5. Módszertani ajánlások a testnevelési és sportfoglalkozásokhoz
XI. fejezet
Az adaptált fizikai aktivitásra nevelés lehetőségei a fizioterápiában (Kovács Éva)
1. Az adaptált fizikai aktivitás általános ismereteiről
1.1. A fizikai aktivitás hatásai
1.2. A fizikai aktivitás tervezése és adaptációja
2. Az adaptált fizikai aktivitás gyakorlata
2.1. Cukorbetegség (diabetes mellitus, DM)
2.2. Magas vérnyomás
2.3. Obezitás
2.4. Idősek adaptált fizikai aktivitása
2.5. Gerincvelő-sérülés
3. A fizikai aktivitás adaptálása, a játékkerék modell