Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Az anyanyelv változó szerepe az idegennyelv-oktatásban

Paraméterek

Szerző Budai László
Cím Az anyanyelv változó szerepe az idegennyelv-oktatásban
Alcím Angol nyelvi példákkal
Kiadó Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadás éve 2010
Terjedelem 316 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 19 6862 0
Ár:
4.200 Ft
3.990 Ft
Kedvezmény: 5%

Az anyanyelvnek az idegennyelv-oktatásban betöltött szerepéről vallott többé vagy kevésbé megalapozott nézetek nagymértékben meghatározzák a különféle nyelvoktatási módszerek, irányzatok lényegét...

Leírás

Az anyanyelvnek az idegennyelv-oktatásban betöltött szerepéről vallott többé vagy kevésbé megalapozott nézetek nagymértékben meghatározzák a különféle nyelvoktatási módszerek, irányzatok lényegét. Ezeknek a vélekedéseknek az alapján néz egymással farkasszemet a grammatizáló-fordító, valamint a direkt módszer. Idővel mindig kiderül, hogy a szélsőséges felfogások csak részigazságok, és valahol a kettő közölt keresendő a teljes igazság. Az arany középutat azonban nem könnyű megtalálni, nyomvonalát pontosan ki kell jelölni a terepviszonyoknak megfelelően.
Minden nyelvtanár tud említeni olyan példákat, amelyek az anyanyelv zavaró hatását bizonyítják, de alkalmanként segítségül is hívja az anyanyelvet idegen nyelvi óráin. Nem könnyű egyértelműen bizonyítani, hogy az anyanyelv ártó vagy segítő hatásai erősebbek-e az idegennyelv-oktatásban. Több mint fél évszázad alatt a könyv szerzője arra a meggyőződésre jutott, hogy az anyanyelv pozitív hatásai messze túlszárnyalják negatív hatásait. A pozitív hatások ismeretében sok időt és energiát szabadíthatunk fel az idegennyelv-oktatás más feladatai számára.
A kötet címében fontos jelző a változó. Számos tényezőt és feladatot kell megvizsgálnunk ahhoz, hogy megállapíthassuk: az-e a feladatunk, hogy kivédjük az anyanyelv zavaró hatását, vagy az anyanyelvet hívjuk segítségül a tanulók által is hallható és/vagy látható módon vagy csak a tanári munkára való felkészülés során. Könyvünk arra törekszik, hogy elméletileg is megalapozza az általa sugallt gyakorlatot, de elsősorban a nyelvoktatás mindennapos gyakorlatát igyekszik megkönnyíteni az anyanyelvre való támaszkodás segítségével. Példái elsősorban angol nyelvűek, de bármilyen szakos gyakorló vagy leendő nyelvtanár haszonnal forgathatja kiadványunkat, megszabadulhat az anyanyelvvel kapcsolatos, indokolatlanul belé táplált gátlásaitól.
 
Írta: Budai László
Lektor: Nicholas Tayler 

Tartalom

Bevezetés
0.1. A cím értelmezése
0.2. A témaválasztás motívumai
0.3. Hipotézisek és célok
0.4. A feldolgozás menete és metodológiája
I. Általános vélekedések az anyanyelv változó szerepéről az idegennyelv-oktatásban
1. Anyanyelv-elsajátítás és idegennyelv-tanulás
1.1. Az anyanyelv-elsajátítás és az idegennyelv-tanulás közötti hasonlóságok túlértékelése
1.2. Az anyanyelv-elsajátítás és az idegennyelv-tanulás eltérő sajátosságai
1.2.1. Szubjektív különbségek az anyanyelv-elsajátítás és az idegennyelv-tanulás között
1.2.2. Objektív különbségek az anyanyelv-elsajátítás és az idegennyelv-tanulás között
1.2.3. Az anyanyelv-elsajátítás és az idegennyelv-tanulás közötti kü1önbségekből levonható következtetések
2. Az anyanyelv változó szerepe a nyelvi tartalom közvetítésében
2.1. A nyelvi tartalom
2.2. A nyelvi eszköztár komponensei
2.3. Az anyanyelvi és az idegen nyelvi jelek jellemzői
2.4. Az anyanyelv szerepe a jelentés feltárásában
2.4.1. A szemantizáció főbb típusai
2.4.2. A jelölő szegmentumának azonosítása
2.5. Az anyanyelv szerepe a nyelvtan tanításában és tanulásában
2.6. Az anyanyelv szerepe a kiejtés tanításában és tanulásában
2.7. Az anyanyelv szerepe a beszédszándékok tanításában és tanulásában
2.7.1. A beszédszándékok és nyelvi komponenseik
2.7.2. A beszédszándékokkal kapcsolatos oktatási feladatok
3. Az anyanyelv változó szerepe a nyelvi készségek fejlesztésében
3.1. A nyelvi készségek
3.2. Az anyanyelv szerepe a receptív készségek fejlesztésében
3.3. Az anyanyelv szerepe a produktív készségek fejlesztésében
3.4. Az anyanyelv szerepe a komplex készségek fejlesztésében
4. Az anyanyelv változó szerepe a visszacsatolásban
II. A kontrasztív elemzés és a hibaelemzés szerepe az idegennyelv-oktatásban
5. A kontrasztív elemzés
5.1. A kontrasztív elemzés rövid története
5.2. A kontrasztív elemzés módszerei
5.2.1. Tertium comparationis
5.2.2. Két nyelv leíró elemzése és összehasonlítása
5.2.3. Hasonlóságok és különbségek
5.2.4. A kontrasztív nyelvészet bírálata és mentegetése
6. A hibaelemzés
6.1. A nyelvi hiba
6.2. A hibaelemzés általános jellemzői
6.3. A hibák típusai és ami mögöttük van
7. A kontrasztív elemzés és a hibaelemzés integrációja
7.1. A kontrasztív e1emzés és a hibaelemzés fázisai
7.2. A kontrasztív elemzés és a hibaelemzés fázisainak kapcsolatai
7.3. A kontrasztív elemzés és a hibaelemzés összefüggés-rendszere
III. A kontrasztív hibaelemzés és szerepe az angolnyelv-oktatás gyakorlatában
8. A kontrasztív hibaelemzés
8.1. A kontrasztív hibaelemzés általános jellemzői
8.2. A kontrasztív hibaelemzés lépései
8.2.1. A hiba felismerése
8.2.2. A hiba megjelölése vagy kijavítása
8.2.3. A hiba lokalizálása a nyelvi rendszerben
8.2.4. A kontraszt és a hiba típusának a megnevezése
8.2.5. A hiba nyelvi okának vagy okainak a megnevezése
8.2.6. A hiba végső vagy egyéb okának vagy okainak a valószínűsítése
8.2.7. Javaslat a hiba orvoslására
8.3. A tanuló szerepe a kontrasztív hibaelemzésben
8.4. A kontrasztív hibaelemzés általános hatása
9. A grammatikai hibák kontrasztív elemzése
9.1. A grammatikai szerkezetek szegmentálása
9.2. Kontrasztív hibaelemzés a (tag)mondatok szintjén
9.2.1. Az egyszerű mondatok prototípusai
9.2.2. Az összetett mondatok
9.2.3. Hibák a mondatok szintjén
9.3. Grammatikai hibák a szószerkezetek szintjén
9.3.1. A főnévi alap tagú szószerkezet
9.3.2. A melléknévi alaptagú szószerkezet
9.3.3. A határozószói szószerkezet
9.3.4. Az elöljárószós szószerkezet
9.3.5. Az ige- és igeneves csoportok
10. A lexikai hibák kontrasztív elemzése
10.1. A két nyelv eltérő lexikai halmazainak tudatosítása
10.2. A két nyelv eltérő kollokációi
10.3. A fordítások néhány lexikai hibája
11. A stratégiai kompetencia
12. A hibák súlyának mérlegelése a mai iskolai gyakorlatban
Függelék
1. Részlet Faerch és Kasper tanulmányából
2. A fordítási feladatok és megoldásaik
Az idézett művek bibliográfiája