Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Az egészségpszichológia alapjai

Paraméterek

Szerző Urbán Róbert
Cím Az egészségpszichológia alapjai
Alcím Második, bővített kiadás
Kiadó ELTE Eötvös Kiadó
Kiadás éve 2022
Terjedelem 514 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 978 963 489 489 6
Eredeti ár:
5.600 Ft

A kötet összefogja mindazt, amit ma az egészségpszichológia területéről tudunk, az alapvető szemléleti kérdésektől kezdődően tárgyalva az epidemiológia, az egészség-magatartás, a betegség-magatartás és betegségélmény, a stresszkezelés és stresszhatás kérdéseit csakúgy, mint az egészségfejlesztés és egyes intervenciós lehetőségek szempontjait. E kitűnő tankönyvet örömmel ajánljuk a pszichológiával ismerkedő hallgatók, a pszichológus kollégák és a pszichológia megközelítésére nyitott, egészséggel foglalkozó más szakemberek figyelmébe.

Leírás

Urbán Róbert a magyarországi egészségpszichológia szakmai közösségének egyik vezetője, aki két évtizede oktat és kutat ezen a területen. A kötet az ez idő alatt szerzett hatalmas tudásanyag jelentős részét összegzi, rendezi, s adja át kitűnően szerkesztett, jól követhető, s izgalmas szemléletet nyújtó módon, áttekintést nyújtva az egészségpszichológia egészéről. Abban bízhatunk, hogy a kötet az elkövetkező években sokaknak szolgál majd tankönyvül, a kollégáknak az alapvető tájékozódás eszközéül, míg a téma iránt érdeklődő laikusoknak élvezhető, az egészségpszichológia területét megismertető olvasmányul.
A kötet összefogja mindazt, amit ma az egészségpszichológia területéről tudunk, az alapvető szemléleti kérdésektől kezdődően tárgyalva az epidemiológia, az egészség-magatartás, a betegség-magatartás és betegségélmény, a stresszkezelés és stresszhatás kérdéseit csakúgy, mint az egészségfejlesztés és egyes intervenciós lehetőségek szempontjait. E kitűnő tankönyvet örömmel ajánljuk a pszichológiával ismerkedő hallgatók, a pszichológus kollégák és a pszichológia megközelítésére nyitott, egészséggel foglalkozó más szakemberek figyelmébe.
 
Írta: Urbán Róbert
Szakmai lektor: Pigniczkiné Rigó Adrien PhD, Pénzes Melinda MD PhD

Tartalom

Előszó
1. fejezet:
Az egészségpszichológia szemlélete és területei
1.1. Bevezetés
1.2. Az egészségpszichológia kialakulását elősegítő folyamatok
1.2.1. A viselkedéses és a pszichoszociális tényezők szerepe a testi betegségekben
1.2.2. Az egyén felelősségének növekvő hangsúlya
1.2.3. Az egészségről és betegségről való gondolkodás változása
1.3. Hangsúlyeltolódás a biomedikális modelltől a biopszichoszociális modell felé és azon túl
1.3.1. A biomedikális modell és a biopszichoszociális modell
1.3.2. A biopszichoszociális modell és a rendszerszemlélet
1.3.3. A pszichoneuroimmunológia
1.3.4. Pszichoszociális genomika
1.3.5. Az ökológiai és a társas ökológiai szemlélet
1.3.6. A biopszichoszociális modell kiterjesztése orvosi antropológiai megfontolásokkal
1.3.7. A biopszichoszociális modell kiterjesztése az evolúciós szemlélettel
1.4. Az egészségpszichológia területei
1.4.1. Klinikai egészségpszichológia
1.4.2. Az egészségpszichológia alkalmazása a népegészségügyben
1.4.3. Közösségi egészségpszichológia
1.4.4. Az egészségpszichológia további területei
1.5. Összefoglalás
1.6. A témához kapcsolódó magyar nyelvű szakirodalom a további tájékozódás érdekében
2. fejezet:
Az egészség, az egészséget befolyásoló tényezők és a pszichoszociális epidemiológia
2.1. Bevezetés
2.2. Az egészség, az életminőség és a jóllét
2.3. Az egészség, az életminőség és a jóllét mérése
2.4. Az egészséget meghatározó tényezők és a környezet szerepe az egészségben
2.5. Pszichoszociális epidemiológia
2.5.1. Mi az epidemiológia?
2.5.2. Az epidemiológia vizsgálati módszereiről röviden
2.5.3. Az ok-okozati viszonyok kérdése az epidemiológiában és az egészségpszichológiában
2.5.4. A hasznos harmadik változók: a statisztikai mediáció és a statisztikai moderálás az egészségpszichológiában
2.6. A társadalmi, gazdasági helyzet és az egészségben fennálló társadalmi egyenlőtlenségek
2.6.1. A társadalmi egyenlőtlenségek és az egészséggradiens fogalma
2.6.2. A szocioökonómiai státusz összetevői
2.6.3. Az egészséggradiens magyarázatai
2.6.4. A szubjektív társadalmi helyzet
2.7. A társas integráció és a társas kapcsolatok szerepe az egészségben: epidemiológiai vizsgálatok
2.7.1. A társas viszonyok és a társas integráció az egészségpszichológiában
2.7.2. Házasság, egészség és várható élettartam
2.7.3. A társas integráció és egészség
2.8. Összefoglalás
2.9. A témához kapcsolódó magyar nyelvű szakirodalom a további tájékozódás érdekében
3. fejezet:
Stressz és stresszkezelés
3.1. A stressz jelentősége az egészségben és betegségben
3.2. A stressz elméleteinek alakulása
3.2.1. Adaptációs szindróma – korai élettani megközelítés
3.2.2. Életesemények megközelítés
3.2.3. Követelmény–kontroll modell
3.2.4. Tranzakcionális modell
3.3. A stresszfolyamat elemzése
3.3.1. A stresszfolyamat elemzésének keretmodellje
3.3.2. Stresszorok
3.3.3. Megküzdés
3.3.4. Stresszválasz
3.3.5. Egyéni különbségek és személyiségvonások szerepe a stresszben
3.3.6. A társas támogatás és a stressz
3.4. A stresszkezelés
3.4.1. A stresszkezelő programok céljai és jellemzői
3.4.2. Problémamegoldás fejlesztése a stressz megelőzésében és kezelésében
3.4.3. A kommunikációs készségek fejlesztése a stressz megelőzésében és kezelésében
3.4.4. Expresszív írás mint stresszkezelési módszer
3.4.5. Relaxációs válaszon alapuló arousal csökkentő eljárások
3.4.6. Összetett stresszkezelő programok
3.4.7. Krízisintervenció és pszichológiai elsősegélynyújtás
3.5. Összefoglalás
3.6. A témához kapcsolódó néhány magyar nyelvű szakirodalom a további tájékozódás érdekében
4. fejezet:
Az egészség-magatartás pszichológiai megközelítései
4.1. Bevezetés
4.2. Az egészség-magatartás főbb magyarázó modelljei
4.2.1. Az egészséghiedelem-modell
4.2.2. A védelemmotiváció elmélete
4.2.3. A félelemkeltés és hatásmechanizmusa
4.2.4. A tervezett cselekvés elmélete
4.2.5. A társas normák és az egészség-magatartás
4.2.6. Érzelmek és az egészség-magatartás: az elővételezett megbánás
4.2.7. A társas-kognitív modell
4.2.8. Célállítás és önszabályozás: a mentális kontraszt és a megvalósítási tervek
4.2.9. Információ-motiváció-készség modell
4.2.10. A viselkedésváltozás transzteoretikus modellje
4.2.11. Az egészségcselekvési folyamat megközelítése (Health Action Process Approach, HAPA)
4.2.12. Az egészség-magatartás öndeterminációs megközelítése
4.3. A viselkedésváltozást segítő módszerek taxonometrikus megközelítése
4.4. Összefoglalás
4.5. A témához kapcsolódó magyar nyelvű szakirodalom a további tájékozódás érdekében
5. fejezet:
Az egészségpszichológia szerepe az egészségfejlesztésben és a betegségek kockázatának csökkentésében
5.1. Az egészségfejlesztés és a betegségek megelőzése
5.2. A viselkedésváltozás egyénre fókuszáló stratégiái
5.2.1. A viselkedésváltozás segítésének általános kérdései
5.2.2. A változás segítésének minimálintervenciós megközelítései
5.2.3. A motiváció fejlesztése: a motivációs interjú
5.2.4. A problémamegoldás fejlesztése a viselkedésváltozás támogatásában
5.2.5. A viselkedésváltozás tervezése
5.2.6. Készségek elsajátítása: modellálás, visszajelzés és gyakorlás
5.3. A kockázatos viselkedések csökkentésének populációs szintű stratégiái
5.3.1. Az egészségkommunikáció
5.3.2. Az egészségkommunikáció és a média
5.3.3. A társadalmi célú egészségmarketing
5.3.4. Környezeti szintű beavatkozások
5.4. Összefoglalás
5.5. A témához kapcsolódó magyar nyelvű szakirodalom a további tájékozódás érdekében
6. fejezet:
A betegségélmény és a betegség-magatartás pszichológiai elemzése: modellek és intervenciós lehetőségek
6.1. Bevezetés
6.2. A tünetek és panaszok egészségpszichológiája
6.2.1. A tünetek észlelése és a panaszokról való beszámoló
6.2.2. A tünetekre adott válasz önszabályozási modellje
6.2.3. A tünetekre adott válasz orvosi antropológiai megközelítésben — a magyarázati modellek
6.3. Betegség-magatartás
6.3.1. A betegség-magatartás fogalma
6.3.2. A tünetészlelés és a késlekedés az orvoshoz fordulásban
6.4. Betegségekkel való megküzdés
6.4.1. A betegséggel való szembesülés okozta krízis és az alkalmazkodás feladatai
6.4.2. A betegségek kognitív adaptációs megközelítése – a pozitív illúziók a betegségekkel való megküzdésben
6.4.3. A betegségre adott negatív érzelmi válaszok, a szomorúság, a depresszív tünetek és az öngyilkosság kockázata
6.4.4. A betegségre adott pozitív érzelmi válaszok: a betegségelőny, az előnykovácsolás és a poszttraumás növekedés
6.5. Az engedelmességtől (compliance) a kezelésben való együttműködésig (adherencia)
6.5.1. Az együttműködés jelentősége a modern orvoslásban
6.5.2. Az adherencia mérése
6.5.3. A kezeléssel való együttműködés problémái, azaz adherenciát korlátozó tényezők
6.5.4. Az adherencia és az önszabályozás
6.5.5. Intervenciós módszerek a kezeléssel való együttműködés javítása érdekében – egy háromkomponensű keretmodell
6.6. A betegségek önmenedzselése
6.7. Önsegítő csoportok
6.8. Pszichológiai intervenciós lehetőségek krónikus betegek kezelésében
6.8.1. A pszichológiai intervenciók általános kérdései
6.8.2 Tájékoztatás, informálás és pszichoedukáció
6.8.3. A stresszkezelés fejlesztése krónikus betegek körében
6.9. Összefoglalás
6.10. A témához kapcsolódó magyar nyelvű szakirodalom a további tájékozódás érdekében
7. fejezet:
A dohányzás és a dohányzásról való leszokás
7.1. A dohányzás jelentősége az egészségpszichológiában
7.2. A dohányzás epidemiológiája
7.2.1. Nemzetközi és hazai prevalenciaadatok a felnőttek körében
7.2.2. Az iskoláskorúak és serdülők dohányzása: epidemiológiai adatok
7.3. A dohányzás és a nikotinfüggés kialakulásának pszichológiai tényezői
7.3.1. A nikotin akut hatása, a nikotinszenzitivitás és a korai tapasztalatok
7.3.2. A tanulás szerepe a dohányzás és a nikotinfüggés kialakulásában
7.3.3. A kognitív-társas elmélet alkalmazása a dohányzás kutatásában
7.3.4. A nikotinaddikció és mérése
7.4. A dohányzás és a mentális zavarok
7.5. Dohányzás serdülőkorban
7.5.1. A dohányzásra hajlamosító és a dohányzással szemben védő tényezők serdülőkorban
7.5.2. Dohányos életutak a serdülőkorban
7.6. A dohányzásról való leszokás egészségpszichológiai aspektusai
7.6.1. A dohányzásról való leszokás támogatásának jelentősége
7.6.2. A dohányzásról való leszokás és az életmód-változtatás transzteoretikus modellje
7.6.3. A dohányzásról való leszokás pszichológiai és pszichoszociális támogatása
7.7. Összefoglalás
7.8. A témához kapcsolódó magyar nyelvű szakirodalom a további tájékozódás érdekében
Zárszó és köszönetnyilvánítás
Hivatkozások