Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig

Paraméterek

Szerző Kovátsné Németh Mária
Cím Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig
Kiadó Comenius
Kiadás éve 2010
Terjedelem 313 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 978 963 9687 18 9
Ár:
5.500 Ft
5.225 Ft
Kedvezmény: 5%

A környezettudomány és a pedagógiai tudomány integrálásából született a KörnyezetpedagógiaEz utóbbi nevelési és oktatási modellje alapvető tájékozottságot nyújthat a téma iránt elkötelezetteknek és érdeklődőknek a további elmélyült munkához.

Leírás

E kötettel egy szerény, de nem ingatag, hanem biztonságos hidat szeretnénk építeni: az elmélet és a gyakorlat között; példát kívánunk nyújtani a múltbéli civilizációs ártalmak kezelésére megvalósított összefogással, melyet természettudósok, orvosok, tanárok, egyházak és kormányzati szervek együttmunkálkodása jellemzett; alapvető eligazodást tartunk szükségesnek a tudósok összefüggéseket feltáró és következményeket bemutató írásaiban, az utóbbi évtizedek nemzetközi egyezményekben rögzített törekvéseiben azzal a céllal, hogy az adott térségben lokális ismeretek birtokában szülessenek döntések; elméleti és gyakorlati mintát nyújtunk a környezettudatos szemlélet kialakításának fontosságára, illetve megvalósítására a „tantárgyakon átnyúló” konkrét Erdőpedagógia projekttel; s végül a híd stabilitását segíti elő a környezettudomány és a pedagógiai tudomány integrálásából született Környezetpedagógia. Ez utóbbi nevelési és oktatási modellje alapvető tájékozottságot nyújthat a téma iránt elkötelezetteknek és érdeklődőknek a további elmélyült munkához.
 
Lektor: Solymos Rezső, Réthy Endréné

Tartalom

AJÁNLÁS
ELŐSZÓ
1. A CIVILIZÁCIÓS ÁRTALMAK PROBLÉMÁIRA ADOTT ÖKOLÓGIAI ÉS PEDAGÓGIAI VÁLASZOK A XIX-XX. SZÁZAD FORDULÓJÁN
1.l. Természetvédő egyesületek, törvények
1.1.1. Az „Állat-védő Egyesülettől” a Magyar Ornitológiai Központig
1.1.2. Az 1879. évi Erdőtörvény
1.1.3. Az első természetvédelmi törvény
1.2. Természetszeretetre nevelés
1.2.1. A Madarak és Fák Napja közügy
1.2.2. A természetóvó magatartásra nevelés kiteljesedése
2. TÖREKVÉSEK AZ OKTATÁS MEGÚJÍTÁSÁRA A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN
2.1. Elvek, módszerek, technikák a reformpedagógiában
2.1.1. Külföldi iskolapéldák
2.1.2. Hazai iskolamodellek
2.2. Az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés problémai és megoldásai a századfordulón
2.3. Az erdei iskolák a tanítás-tanulás sajátos „intézményei”
2.3.1. Tanítás, avagy testi és szellemi gondozás Grünewaldban
2.3.2. „Szünidei erdei iskola” Szombathelyen
2.3.3. Kerti Iskola Újszegeden
2.3.4. „A soproni Manningerház Erdei-iskola”
3. GLOBÁLIS PROBLÉMÁK A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
3.1. Tudósok a környezeti ártalmak veszélyeinek felismeréséért
3.1.1. „A civilizált emberiség nyolc halálos bűne”
3.1.2. „A kicsi szép”
3.1.3. A „Néma tavasz”
3.2. Globális válaszok – nemzetközi egyezmények
3.2.1. Egyezmények és konferenciák a környezet védelméért 1972-1987
3.2.2. Egyezmények és konferenciák a környezet védelméért 1992-2009
3.2.3. A társadalmi tudatosítást elősegítő konferenciák – egyezmények a klíma és a természet védelméért
4. A KÖRNYEZETI NEVELÉS FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS
Bevezetés
4.1. A környezetbarát magatartás kialakítását meghatározó kezdeményezések
4.2. A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia
4.3. A környezettudatos nevelés és a „kulcskompetenciák”
4.3.1. A kompetencia alapú tanítási-tanulási folyamat
4.3.2. A Nemzeti Alaptanterv kulcskompetenciái és a kiemelt fejlesztési feladatok összefüggései
4.4. A környezettudatos nevelés szerepe a személyiség-fejlesztésben
4.5. Környezeti nevelés a pedagógiai programokban
4.6. A környezeti nevelés színterei
4.6.1. Az óvoda
4.6.2. Az iskola
4.6.2.1. Az ökoiskola
4.6.2.2. A terepgyakorlat
4.6.2.3. A kert, az iskolakert, az óvodakert
4.6.3. Múzeum, gyűjtemény, kiállítás
4.6.4. Az állatkert
4.7. A környezeti nevelés valóságos terepe az Erdei iskola
4.7.1. Az erdei iskolák újjászületése
4.7.2. Az Erdei Iskola Egyesület
4.7.3. Az erdei iskoláztatást segítő törvények, rendelkezések
4.7.4. Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály
4.7.5. Az erdei iskoláztatás feladatköre
4.7.6. Az erdei iskolák megoszlása Magyarországon
4.7.7. Az erdei iskoláztatás jelentősége az oktatásban
5. AZ ERDŐPEDAGÓGIA
5.1. A fogalom keletkezése és tartalma
5.2. Az Erdőpedagógia projekt
5.2.1. Az Erdőpedagógia projekt elméleti koncepciója
5.2.2. Az Erdőpedagógia projekt moduljai
5.2.2.1. Az Erdőpedagógia projekt „Erdő és természet” modulja
5.2.2.2. Az Erdőpedagógia projekt „Környezet és egészség” modulja
5.2.2.3. Az Erdőpedagógia projekt „Helyidentitás és viselkedéskultúra” modulja
6. A FENNTARTHATÓSÁG PEDAGÓGIÁJA: A KÖRNYEZETPEDAGÓGIA
6.1. A „fenntartható fejlődés” fogalmi megközelítései
6.2. A fenntarthatóságra nevelés szükségszerűsége
6.2.1. A tudományok felelőssége
6.2.2.A pedagógia megújulásának szükségességét előidéző társadalmi, tudománypolitikai kérdések
6.3. A környezetpedagógia a fenntarthatóságért
6.3.1. A környezetpedagógia célja és tartalma
6.3.2. A környezetpedagógia és társtudományai
6.4. A környezetpedagógia nevelési-oktatási modellje
6.4.1. A környezetpedagógia nevelési modellje a konstruktív életvezetés
6.4.1.1. Alapelv a felelős magatartás
6.4.1.2. A személyiségstruktúra, a személyiségfejlesztést meghatározó komponensek, szükségletek
6.4.2. A környezetpedagógia oktatási stratégiája a projektoktatás
6.4.2.1. Projektpedagógia – projektmódszer – projektoktatás
6.4.2.2. A projektoktatás a tanulás tanulása
7. A KÖRNYEZETPEDAGÓGIA TEVÉKENYSÉGORIENTÁLT MÓDSZEREI ÉS ESZKÖZTÁRA
7.1. Paradigmaváltás a pedagógiában
7.1.1. A paradigmaváltás szükségességét indukáló általános és speciális problémák
7.1.2. Az iskola feladata: a tanítás-tanulás
7.2. A tanítás-tanulás szervezési módjai, alkalmazásuk a projektoktatásban
7.2.1. A csoportmunka
7.2.2. A párban folyó tanulás
7.2.3. Az egyéni munka
7.2.4. A frontális munka
7.3. Az önszabályozó tanulás folyamatában, a projektoktatásban alkalmazott módszerek
7.3.1. A személyes célok megismerését elősegítő módszerek
7.3.2. Az önállóságot, kreativitást, kutatást elősegítő módszerek
7.3.3. Az együttműködést feltételező módszerek
7.4. A környezettudatos magatartás kialakítását elősegítő sajátos tevékenységformák, eszközök
7.4.1. A sajátos tanulásszervezési eljárások
7.4.2.A tanulásszervezés megvalósítását elősegítő eszközök
KONKLÚZIÓK, JAVASLATOK
FOGALOMTÁR
IRODALOMJEGYZÉK