Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Az iskola szocializációs funkciói

Paraméterek

Szerző Bábosik István – Torgyik Judit
Cím Az iskola szocializációs funkciói
Kiadó Eötvös József Könyvkiadó
Kiadás éve 2009
Terjedelem 286 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 7338 96 0
Eredeti ár:
3.090 Ft
2.935 Ft
Online kedvezmény: 5%

Újszerű, valóban a mai igényeknek megfelelő funkcióértelmezését keresik és találják meg a kötet szerzői és szerkesztői az ősrégi szocializációs intézménynek: az iskolának.

Leírás

Újszerű, valóban a mai igényeknek megfelelő funkcióértelmezését keresik és találják meg a kötet szerzői és szerkesztői az ősrégi szocializációs intézménynek: az iskolának. Minden tanulmányszerző teljes erejéből, hitelt érdemlően írta bele meggyőződését munkájába: korai temetni az iskolát, kár volna kiiktatni a társadalom intézményrendszeréből ezt a sajátos arcú intézményt, amely ráterül, mint alig más szervezet, a nyugati mintájú társadalmak, így az EU minden országa életének és működésének teljes felületére, életvalóságára. Nincs olyan helyettesítő, pótló intézmény, amely akár csak az eddigi, főleg ismeretközlésben s némi képességfejlesztésben kimerülő szerepét is képes volna átvenni, hát még a mai létviszonyokból, szellemi-kulturális, társadalmi, politikai életből eredő új, régi-új, vagy akár eddig sosem volt szerepeket, funkciókat, feladatokat. Valamennyi szerző oly egyértelműen hisz ebben a biztos jövőt, éppenséggel további kibontakozást és fejlődést ígérő funkciógazdagodásban, hogy még csak fel sem merül egyikükben sem az, hogy a jövő társadalma a szocializációt elvileg meg tudná valósítani más intézményrendszerrel, Más szereplőkkel, más szerepfelosztásban, más funkciókijelölésben.
Az alapértelmezésből fakadnak azok az újszerű, a neveléstudományi diszciplínákon átnyúló, vagy azok kereszteződési pontjain keletkező hangsúlyok, amelyek mint a kötet fejezeteinek súlypontjai kapnak nevesítést: az egyén szociomorális fejlesztése, az iskola nagyszerű prevenciós lehetőségei és sokrétű feladatai, például depressziók és öngyilkosság-veszélyek esetén, integráció-inklúzió, reintegráció-reszocializáció, fejlesztés-hátránykezelés-korrekció regionális kihívásai, szocializációs deficitek és meghaladásuk, az ifjúsági szubkultúrák szocializációs hatásai és azok iskolai reflektálása, kezelése.
Ezek a súlypontok kiválóan alkalmasnak bizonyultak arra, hogy az egész kötet gondolatiságát alapvetően kifejezzék, hogy a problémakezelés ezek köré szerveződjön, legyen szó a funkcióbővülés szükségességéről, újszerű modellekről, új szervezeti formákról (tréningek, tanfolyamok szülőknek), vagy a konkrét szocializációs folyamatok illusztrálásáról.
 
Írta: Bábosik István – Torgyik Judit
Lektor: Schaffhauser Franz

Tartalom

Az iskola szocializációs funkciói (Bábosik István)
A szocializáció értelmezése
Az iskola szocializációs funkciói
I. Az egyén szociomorális fejlesztése és szociális életképességének megalapozása az iskolában
Az iskola szerepe a személyiség szociomorális formálásában (Pálvölgyi Ferenc)
A korai fejlesztés szerepe a szociális életképesség megalapozásában (Bábosik István - Bábosik Zoltán)
A szociális életképesség kompetenciáinak fejlesztési folyamata és feltételei
A munka világára történő felkészítés folyamatának vizsgálata az általános iskolában
Az élethosszig tartó tanulás kompetenciáinak fejlesztése az iskolában
Tanulók interkulturális szocializációja kooperáció útján (Kovács Zoltán - Székely Melinda)
A tatrangi szocializációs műhelyfoglalkozás terve
A kutatás célja és a kezdeti hipotézisek
A kísérlet
Az eredmények
A szocializáció megfigyelése
A tevékenységekkel kapcsolatos visszajelzések a gyermekek és a tanárok részéről
II. Az iskola prevenciós feladatai és lehetőségei
Az iskola szociálpedagógiai környezete (Tölgyesi József)
Szociális szakértelem az iskolában – iskolai szociális munka (Jankó Judit)
Előzmények
A kapcsolódó jogi szabályozás
További érvek az iskolai szociális munka indokoltságának alátámasztásához
Pedagógus – szociális munkás, avagy az együttműködés lehetőségei
A szociális munkás feladatai az iskolában
A szociálpatológiai jelenségek megelőzése a szociálpedagógia területén – múlt, jelen és a jövő (Jolana Hroncová)
Prevenció a szociálpedagógia történeti fejlődése tükrében
A szociálpatológiai jelenségek megelőzése
A szociálpedagógus lehetőségei és perspektívái a gyakorlatban
Szociálpedagógia az általános és a középiskolában – a jelenlegi helyzet és perspektívák a Szlovák Köztársaságban (Ingrid Emmerová)
Sebzett kamaszlélek – depresszió és öngyilkosság serdülőkorban (Fábián Henriette)
A depresszió tünetei
A disztímia
A major depresszió
A felnőttkori, serdülőkori depresszió különbségei
Előfordulási gyakoriság
Pszichoszociális következmények
Öngyilkosság, öngyilkossági kísérletek
Rizikó- és védőfaktorok
Nemi különbségek
Magyarázó elméletek
Tudományos elméletek
Terápia, prevenció
III. Integráció, inklúzió az iskolában
A sajátos nevelési igényű gyermek az iskolában (Sipeki Irén - Nemesné Somlai Gitta)
Fogalmi áttekintés – A fogyatékosság fogalmának alakulása a 80-as évektől napjainkig
A sajátos nevelési igényű gyermek
Az integráció, inklúzió fogalma
A jó gyakorlat
Útban a megújulás felé
Az integráló oktatási intézményekről
Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények
Az integráló iskola alapfeladatai közül néhány
A sikeres integráció megvalósulásának fontos elemei
Egy felmérés tanulságai
Új kihívások a pedagógusoknak
Az együttműködés lehetőségei a roma gyerekek érdekében (Torgyik Judit)
Aroma családok szocioökonómiai helyzete hazánkban
A roma gyerekek iskolái
Miben működhet együtt a pedagógus, a szociális munkás, az iskolapszichológus és az andragógus?
Jó gyakorlatok
Esély, egyenlőség – Autizmusspecifikus csoportos integrációs modell (Mahlerné Köfner Anikó)
Az autizmus spektrum zavar fogalma
Jellemző tünetek
Integráció, inklúzió
Az integrált nevelés-oktatás fajtái és szabályozói
Gyakorlati tapasztalatok
Csoportos integrációs modell. Előkészítés
Partnerség
„Autizmusbarát környezet”
Átjárhatóság
Előnyök és veszélyek
IV. Fejlesztés és korrekció
Iskola és hátránykezelés (Venter György - Márton Sára)
Bevezető gondolatok - Esélyteremtés és társadalmi kohézió
A tanulók közötti különbségekről és a különbségek természetéről
Egyenlőtlenségek a kutatások tükrében
Az iskolai szelekció
Iskolai lemorzsolódás
Az egyenlőtlenségek csökkentésének oktatáspolitikai dimenziói
Az oktatásirányítás mozgástere, eszközei
Néhány sikeres hátránykezelési stratégia
Integrációs stratégia - a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók integrációja
Hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának támogatása speciális tréningprogramok segítségével (Hanák Zsuzsanna)
Elméleti háttér
A téma módszertani megközelítése
„Segítő” tréning az általános iskolai pedagógusok számára
„Segítő” tréning a középiskolai pedagógusok számára
„Merre tovább?” tréning az általános iskolai tanulók és szüleik számára
„Beilleszkedő” tréning a középiskolát kezdő tanulók számára
„Kortárs segítő” tréning a felsőbb éves középiskolai tanulók számára
A jövő
A pozitív pszichológia lehetőségei a marginális társadalmi helyzetű fiatalok személyiségfejlesztésében (Szondy Máté)
A pozitív pszichológia irányzata
A pozitív pszichológia fejlődése
A pozitív pszichológia alapelvei
A jólét jelentése
Marginális helyzetű fiatalok
Magyarországi helyzet
Veszélyeztetett gyerekek
A marginalizálódott gyermekek jellemzői és szükségletei
A pozitív pszichológia lehetőségei a marginális helyzetű fiatalok segítésében - Elméleti áttekintés
Protektív faktorok
A pozitív pszichológiai intervenciók általános jellemzői
A pozitív pszichológia lehetőségei a marginális helyzetű fiatalok segítésében - Gyakorlati példák
Szervezett aktivitások fiatalok számára
A programok hatásai
A változás folyamata
Az erősségek és erények
V. Reintegráció, reszocializáció
A pedagógusok és szociálandragógusok szakmai kompetenciáinak megújítása (Perhács János)
A szociálandragógia tárgya, struktúrája és feladatai
A szociálandragógia és más tudományágak közötti kapcsolat
A szociálandragógia céljai, funkciói és rendszere
A szociálandragógus szakmai kompetenciái
Pedellusok, avagy roma szülők az általános iskolában (Mészáros Ilona)
A program célja és jellege
Ki lehetett pedellus?
A tapasztalatokról röviden
VI. Szocializációs deficitek és következményeik
A globalizáció és az ifjúsági bandák kapcsolata (Hervainé Szabó Gyöngyvér)
A globalizáció és az ifjúsági bandák
Az ifjúsági bandák regionális sajátosságai
Ifjúsági bandák Európában
A nemzetközi szervezetek és az ifjúsági bűnözés kérdései - Az ENSZ tevékenysége
Az OECD kutatásai
Az Európai Unió és a fiatalkori bűnözés
A bűnmegelőzés intézményesülése Magyarországon
Az ifjúsági szubkultúrák szocializációs hatásainak iskolai kezelése (Mátóné Szabó Csilla)
A posztmodern társadalom problémái
Ifjúsági szubkultúrák
Rockerek
Alternatívok vagy alterek
Punkok
Szkínhedek
Diszkósok, house-osok, technósok
Rapperek, deszkások
Emósok
Anime-fanek
A pedagógusok felelőssége. Meghökkentő külső az iskolában - a pedagógusok hozzáállása
Az egészségkárosító magatartás megelőzése és visszaszorítása
A fiatalkori bűnelkövetés kialakulásához vezető veszélyeztető tényezők, zavarok (Réthy Endréné)
Zavarok társadalmi szinten
Új társadalmi-gazdasági elvárások megjelenése
Zavarok a családi nevelésben
Zavarok az intézményes nevelés szintjén
Zavarok a tanulónál
Az énkép és önértékelés
Az önértékelést segítő speciális fejlesztési eljárások
A kötet szerzői