Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Az ősi uráli tárgyragok története és vesszőfutása

Paraméterek

Sorozat Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához
Szerző Honti László
Cím Az ősi uráli tárgyragok története és vesszőfutása
Alcím Accusatum et expulsum
Kiadó Tinta Könyvkiadó
Kiadás éve 2022
Terjedelem 226 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 409 353 4
Eredeti ár:
2.490 Ft
2.116 Ft
Online kedvezmény: 15%

Meglehetősen különös nézetek láttak napvilágot az elmúlt évtizedekben az uráli nyelvek jelenlegi és egykori tárgyjelöléséről: némelyek szerint egyes nyelvekben a tárgyat a genitívuszrag jelöli, és így volt a legtávolabbi korokban is, mások viszont – főleg újabban – azzal számolnak, hogy *-m és *-t tárgyrag is volt az alapnyelvben. E könyv szerzője szerint a mai nyelvek vallomása alapján az utóbbi nézet helyes: az uráli alapnyelvben kétféle tárgyrag volt...

Leírás

Meglehetősen különös nézetek láttak napvilágot az elmúlt évtizedekben az uráli nyelvek jelenlegi és egykori tárgyjelöléséről: némelyek szerint egyes nyelvekben a tárgyat a genitívuszrag jelöli, és így volt a legtávolabbi korokban is, mások viszont – főleg újabban – azzal számolnak, hogy *-m és *-t tárgyrag is volt az alapnyelvben. E könyv szerzője szerint a mai nyelvek vallomása alapján az utóbbi nézet helyes: az uráli alapnyelvben kétféle tárgyrag volt: a *-t az élőlényt, főleg embert jelölő névszókhoz járult, míg az *-m elsősorban a dologi jelentésű főnevek ragja lehetett. A mai nyelvek közül a finnségi, a lapp, a mordvin, a cseremisz és a vogul, valamint a szamojéd csoport több tagja őrizte meg az *-m ragot vagy annak hangtörténeti folytatóját, nincsen viszont hangtörténetileg közvetlenül igazolható képviselője a permi nyelvekben, az osztjákban, a magyarban és a jenyiszejiben; a *-t rag a finnségi nyelvek és az osztják nyelvjárások egy részében, továbbá a magyarban őrződött meg; a *-t tárgyragnak a nyomai alighanem megtalálhatók a vogulban, a jurákban és a szelkupban. Indokolt mindkét tárgyraggal a nyelvcsalád tagjainak közös ősében számolni, lévén természetes jelenség, hogy az alapnyelvi elemek egy része egyes nyelvekből kiveszik. A *-t többesjelet megőrzött uráli nyelvekben azért állhat a többes számú alanyeset nominatívuszi (alanyi) és akkuzatívuszi (tárgyi) funkcióban, mert a többes akkuzatívusz hajdanán tartalmazhatta a *-t többesjelet és az élőt jelentő főneveknél a *-t tárgyragot is, így a „főnév + *-t számjel + *-t tárgyrag” alakban a pleonasztikusnak tűnő t-t szekvencia t-vé egyszerűsödött, és ezáltal homofonná vált a többes nominatívuszi alakkal, ez pedig idővel analógiásan általánosult az egész főnévragozásban; így a *-t magára ölthette e két többes számú kázus funkcióját. Azokban a nyelvekben, amelyekben a *-t többesjelet újabbak váltották föl, a kettős funkció analógiásan átkerült azokra is. Több nyelvben az egymáshoz fonetikalilag közeli *-m akkuzatívusz- és az *-n genitívuszrag egybeesett n-ben, ez egyes nyelvekben a továbbiakban -0‑vá lett, így ezekben a nyelvekben e két kázus szinkretikus esetté vált, amely egyes nyelvekben analógiásan bekerült a személyes névmások paradigmájába. Néha a számjel és az esetrag együttese is egybeolvadt, de az általuk létrehozott mai alakokat a legtávolabbi múltra visszavetíteni nagy hiba lenne. Az egybeesés, a szinkretizmus oka fonetikai és hangtörténeti: mindkét kázus közeli képzéshelyű nazális mássalhangzóból áll, és a két morféma eggyé lett: „Akk -m × Gen -n > -n”.

 

Tinta Könyvkiadó, 2022.

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 226.

Írta: Honti László

Lektor: Csepregi Márta

Sorozatszerkesztő: Kiss Gábor

Tartalom

Bevezetés

1. Az ősi számjelek és esetragok

1.1. Az ősi dualisjelek: *-k, *-n

1.2. Az ősi pluralisjelek: *-t, *-i/*-j, *-n, *-k

1.3. A névszók grammatikai eseteinek ősi ragjai

1.3.1. Az ősi akkuzatívuszragok: *-m és *-t

1.3.2. Az ősi genitívuszrag: *-n

2. Az alapnyelvi esetragozás

2.1. Az U/FU alapnyelvi singularisi és nem singularisi esetragozás

2.1.1. A finn(ségi) rejtélyéről

2.1.2. A lapp rejtélyéről

2.1.3. A szamojéd rejtélyéről

2.1.4. Következtetések

3. Finnugor nyelvek

3.1. Finnségi nyelvek

3.1.1. Északi finnségi adatok

3.1.1.1. Az északi finnségi akkuzatívusz

3.1.1.1.1. A finn akkuzatívusz (*-m ~ *-t) megítélésének története

3.1.1.1.2. Az északi finnségi akkuzatívusz (*-m ~ *-t) viszonya a genitívuszhoz (*-n) és a partitívuszhoz (*-ta/*-tä)

3.1.2. Déli finnségi adatok

3.1.2.1. A déli finnségi akkuzatívusz

3.1.2.1.1. Az észt akkuzatívusz

3.1.2.1.1.1. Az észt akkuzatívusz (*-m ~ *-t) megítélésének története

3.1.2.1.1.2. Az észt akkuzatívusz (*-m ~ *-t) viszonya a genitívuszhoz (*-n) és a partitívuszhoz (*-ta/*-tä)

3.1.2.1.1.3. Az észt akkuzatívuszi funkcióhordozók

3.1.2.1.2. A vót akkuzatívusz

3.1.2.1.3. A lív akkuzatívusz-partitívusz

3.1.3. Következtetések

3.2. Lapp nyelvjárások

3.2.1. A főnevek alaktana

3.2.1.1. Nominatívusz-akkuzatívusz-genitívusz

3.2.1.2. Az akkuzatívusz története

3.2.1.3. Partitívusz

3.2.1.4. Többes *-j genitívusz

3.2.2. A mutató névmások alaktana

3.2.3. A személyes névmások alaktana

3.2.4. Főnevek és névmások

3.3. Mordvin

3.3.1. A főnevek ragozása

3.3.1.1. A főnévi determináló elemekről

3.3.1.2. A főnévi akkuzatívuszról

3.3.2. A személyes névmások ragozása

3.3.2.1. A személyes névmási akkuzatívuszról

3.3.3. A mordvin inesszívusz állítólagos tárgyi funkciójáról

3.4. Cseremisz

3.4.1. A főnevek ragozása

3.4.2. A személyes névmások ragozása

3.5. Permi nyelvek

3.5.1. A főnevek ragozása

3.5.1.1. A votják főnevek ragozása

3.5.1.2. A zürjén főnevek ragozása

3.5.2. A személyes névmások ragozása

3.5.2.1. A votják személyes névmások ragozása

3.5.2.2. A zürjén személyes névmások ragozása

3.5.3. A kutatók nyilatkozatai a mondat tárgyának megformálásáról

3.5.3.1. Az *-m elemű morfémák

3.5.3.1.1. A permi nyelvek egyes számbeli tárgyragjai

3.5.3.1.1.1. Votják -e, zürjén -Ã > -e

3.5.3.1.1.2. Zürjén -Ã(s)

3.5.3.1.1.3. Őspermi *-es/*-Às (?*-ez/*-Àz)

3.5.3.1.2. A Sg1 személyű *-m birtokos személyjel és igei személyrag

3.5.3.2. A *-t elemű morfémák

3.5.3.2.1. Pluralisi votják -tÀ/-dÀ, ózürjén -dÀ és zürjén nyelvjárási -tÃ/-dÃ, -te

3.5.3.2.2. A többes számbeli t (d) elemű akkuzatívuszrag

3.5.4. A zürjén datívusz állítólagos tárgyi funkciójáról

3.5.5. Az állítólagosan névutói eredetű és tárgyi funkciójú elem: din-

3.6. Osztják

3.6.1. A személyes névmások ragozása

3.6.2. Az insztrumentálisz állítólagos tárgyi funkciójáról

3.6.3. A tárgyalt osztják esetragok keletkezéstörténete

3.7. Vogul

3.7.1. Főnevek

3.7.2. Egyszerű személyes névmások

3.7.2.1. A nem nyomatékos személyes névmások akkuzatívusza

3.7.2.2. Nyomatékos személyes névmások

3.7.2.2.1. A -k-/-χ- (< *-k-) partikulával nyomatékosított személyes névmások

3.7.2.2.2. -t- partikulával nyomatékosított személyes névmások

3.7.2.2.3. Az ’1’ számnévvel nyomatékosított személyes névmások

3.7.2.2.4. Reduplikációval nyomatékosított személyes névmások

3.7.2.2.5. Rendhagyó hangalakkal nyomatékosított személyes névmások

3.7.2.2.6. Halmozottan nyomatékosított személyes névmások

3.7.2.2.7. -mǝ tárgyraggal nyomatékosított névmási akkuzatívusz

3.7.3. Az insztrumentálisz állítólagos tárgyi funkciójáról

3.8. Magyar

4. Szamojéd nyelvek

4.1. A főnévi esetragozás

4.1.1. Északi szamojéd nyelvek

4.1.2. Déli szamojéd nyelvek

4.1.3. Többes *-j akkuzatívusz

4.2. Személyes névmási esetragozás

4.2.1. Északi szamojéd nyelvek

4.2.2. Déli szamojéd nyelvek

4.3. Névszói -t tárgyrag?

4.4. A mondat tárgyának minősége

4.5. A jurák pluralisi datívuszrag létrejötte és állítólagos tárgyi funkciója

5. Összegzés

Zusammenfassung

Rövidítésjegyzék. Nyelvek, nyelvjárások

Irodalom