Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Beszéd és anyanyelv gyakorló 2. osztály

Paraméterek

Sorozat Szavakon innen, szavakon túl
Szerző Jegesi Krisztina
Cím Beszéd és anyanyelv gyakorló 2. osztály
Alcím Nyelvtan-helyesírás gyakorló 2. osztályosoknak
Kiadó Műszaki Könyvkiadó
Kiadás éve 2012
Terjedelem 84 oldal
Formátum A/4, irkafűzött
ISBN 978 963 16 4609 2
Eredeti ár:
990 Ft
891 Ft
Online kedvezmény: 10%

A munkafüzet egész oldalakon vagy oldalpárokban dolgozza fel a nyelvtanórák tananyagát, a cím mindig az oldal tetején található. Ez a ritmus könnyen követhetővé teszi a könyvet mind a gyerekek, mind a pedagógus számára. Az egyes leckék könnyen áttekinthetőek a tanulók számára.

Leírás

A mai gyerekek a vizualitáson keresztül, videón, képregényeken, DVD-n nézett mesefilmeken, televíziós gyermekcsatornák műsorain, számítógépes játékokon és az interneten nevelkedve érkeznek meg az iskola még ma is kérlelhetetlenül verbális világába. Ezt (a gyerekek és az iskola világa közötti) űrt tölti ki ez a taneszköz, ezért indul minden óra a nyelvtankönyvben elhelyezett beszédképpel és az azzal kapcsolatos kérdésekkel, feladatokkal, beszélgetéssel, szituációs játékokkal, kooperálásra késztető tanítói feladatokkal, szóbeli szövegalkotással. Az 55 órás tárgyhoz igazodva a munkafüzet felépítése olyan, hogy az első félévben heti egy, a másodikban heti két órát dolgoz fel. Minden tanórára kínál feldolgozó feladatsorokat. A munkafüzet – a tankönyvvel megegyező módon – jelentéstani blokkal kezdődik.  Ez az első szakasz a nyelvi kommunikáció egyre tudatosabb alkalmazását hivatott elősegíteni, immár egyre inkább néven nevezve a jelenségeket. A köszönési formáktól, a rokon és ellentétes értelmű szavaktól az azonos alakúságig, az egyszerűbb mondatfonetikai és szupraszegmentális eszközök megismeréséig és alkalmazásáig megismerkednek a gyerekek a nyelv szemantikai alapvetéseivel – az egyre tudatosabb nyelv-használat elérése érdekében. Ezután is mindig a beszédből, a szövegből indul ki a könyv órafelépítése, s halad a beszéd egyre kisebb egységei felé, tehát a gyerekek megismerkednek a mondat, a szó, a szótag, a hang, a hang-betű kapcsolat fogalmával és nyelvi-helyesírási vetületeivel, a magyar elválasztás alapvető szabályaival is (a szótagolás és a szóelemzés elve, az összetételi határok, az egybeírás-különírás stb.), valamint megtanulják a szótő és a toldalék fogalmát, a nehezebb toldalékok helyesírását, a szóvégi magánhangzók írását, valamint a nehezebb betűkapcsolatok ejtését és írását is. A könyvbe szerkesztett feladatok elegendőek ahhoz, hogy az órára tervezett új ismeretet a gyerekek felfedezhessék, a tananyagot elsajátítsák és feldolgozzák. A munkafüzet az év elején a fokozatosság és az olvasástechnikai készségek fejlesztése céljából (a KOMP oktatási program elemeként, az 1-2. évfolyam taneszköz-rendszerébe és annak átmenetébe integrálva) a szövegértésen alapuló, kommunikációs feladatok elvégzéséhez szükséges szavakat, mondatokat még szótagolva adja meg (az elsős olvasókönyv végével és a másodikos nyelvtan- és olvasókönyv elejével, valamint az egyéb, pl. rajz, ének, írás, környezetismeret kiadványokkal megegyező módon), majd a tagolást fokozatosan hagyja el. A feladatok utasítása, kenyérszövege természetesen szándékosan nincsen sehol szótagolva. A feladatok mellett megjelenő piktogramok a már feltételezett olvasástudás ellenére fontos szerepet töltenek be. A komplex megértést segítik azzal, hogy az olvasott feladat szövegének megértése mellett a feladat jellegére vonatkozóan tájékozódást adnak a gyerekek számára általánosságban, és vizuálisan is megerősítik az elvégzendő feladat fajtáját, típusát. A Beszéd és anyanyelv 2. munkafüzet egész oldalakon vagy oldalpárokban dolgozza fel a nyelvtanórák tananyagát, a cím mindig az oldal tetején található. Ez a ritmus könnyen követhetővé teszi a könyvet mind a gyerekek, mind a pedagógus számára. Az egyes leckék továbbá könnyen áttekinthetőek a tanulók számára. A játékos címekkel a szerkesztő az órán elsajátítandó tananyagra utal, az órából kivett tematikát is felhasználva (pl. az összetett szavak elválasztásának órája ez, utalva az egyszerű szavak szótagolási szabályát felülíró szabályra: vas-út, rend-őr, szem-üveg; a hosszú-rövid mássalhangzók írását és kommunikációs szerepét bemutató óra címe ez: Száll vagy szál? Megy vagy meggy?).

 

Műszaki Könyvkiadó, 2012.

MK-4609-2

Írta: Jegesi Krisztina

Lektor: Leszák Melinda

 

Kapcsolódó témakör:

Alsó tagozat 2. osztály