Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Betegjogi és adatvédelmi kézikönyv

Paraméterek

Szerző Urbán Éva
Cím Betegjogi és adatvédelmi kézikönyv
Alcím Klinikai szakpszichológusoknak és pszichoterapeutáknak
Kiadó Lélekben Otthon Kiadó
Kiadás éve 2017
Terjedelem 184 oldal
Formátum A/5, ragasztókötött
ISBN 978 615 5443 56 5
Ár:
3.900 Ft
3.705 Ft
Kedvezmény: 5%

A könyv 8 fejezetbe foglalt logikus tagolásával, hasz­nos tartalmával, a megértést könnyítő fogalmak meghatározásával és összegyűjtésével, valamint az ismeretek elsajátítását segítő példák bemutatásával nemcsak kiváló szakkönyv, hanem a témában jártas szakemberek számára is forrásértékű munka.

Leírás

Miért fontos a jog ismerete a klinikai szakpszichológusoknak és pszichoterapeutáknak? Ezzel a provokatív címmel indul Urbán Éva könyvének bevezető részében az esetpéldák sora. Mennyit tud a pszichológus szakma az őt érintő jogi, törvényi előírásokról, kötelezettségekről? Miért bajos és veszélyes, ha egy gyakorló pszichológus nincsen tisztában az olyan alapvető jogi fogalmakkal és törvényi háttérrel, mint pl. az orvosi titoktartás, a betegjogi dokumentáció, a pszichológus tanúvallomása a bíróságon, a pszichológiai tanácsadás és terápia különbsége, a pszichoterápia előtti kötelező orvosi vizsgálat, a beteg joga a saját adataihoz, a betegjog és az adatvédelem az egészségügyben stb.? A tévhitekkel szemben ugyanis nincs különbség „magán” és „intézményi” rendelés között abban, hogy a jogszabályi rendelkezések ugyanazokat az elvárásokat tartalmazzák a közszolgáltatásban és a magánpraxisban egyaránt, azaz a betegjogok és a jogi környezet ugyanazon követelményeket támasztják az egész­ségügyi közszolgáltatásban dolgozó klinikai szakpszichológusok elé, mint a magánpraxisban működő kollégák esetében. A kézikönyv egyik sarkalatos pontja a klinikai pszichológia és a pszichoterápia mint egészségügyi szakmák jogszabályi környezeté­nek bemutatása, a klinikai pszichológiai tevékenység és a pszicho­terápia egészségügyi szolgáltatási jellegének kihangsúlyozása, vala­mint a tevékenységet végzők egészségügyi dolgozói minőségével járó specifikumok feltérképezése és a felmerülő ellentmondások leírása. Különös hangsúlyt kap a pszichoterápia megkezdése előtti kötelező orvosi vizsgálat előírásával felmerülő gyakorlati problémák és nehéz­ségek ismertetése, mely bizonyítja, hogy a témában jártas gyakorlati szakember a szerző.
A könyv 8 fejezetbe foglalt logikus tagolásával, hasz­nos tartalmával, a megértést könnyítő fogalmak meghatározásával és összegyűjtésével, valamint az ismeretek elsajátítását segítő példák bemutatásával nemcsak kiváló szakkönyv, hanem a témában jártas szakemberek számára is forrásértékű munka.
 
Lektor: Barzó Tímea

Tartalom

Bevezető
1.         Bevezető példák
1.1.      Miért fontos a jog ismerete?
1.2.      A megtagadott tanúvallomás
1.3.      Kollégák egymás között a betegekről
1.4.      Az imaginatív képek
1.5.      Bizalom és etika
1.6.      A pszichológiai tanácsadás és a pszichoterápia különbsége
1.7.      A pszichoterápiás kezelés megkezdése előtti orvosi vizsgálat
1.8.      Dokumentáció és munkahely-változtatás
1.9.      A betegnek joga van a saját adataihoz
1.10,    Az egészségügyi dokumentáció fogalma bővebb, mint ahogy azt gondoljuk
1.11.    Adattovábbítás az igazságügyi szakértő számára
1.12.    Mi a védendő adat neve?
1.13.    Miről tájékozódhat a szülő a gyermeke klinikai szakpszichológiai vizsgálatát követően
1.14.    Az engedély nélküli hangfelvétel és a polgári per
1.15.    Az engedély nélküli hangfelvétel és a büntető per
2.         Az egészségügyi szolgáltatásról
2.1.      Az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményei
2.2.      Az egészségügyi szolgáltatás megkezdésének és gyakorlásának feltételei
2.2.1.  Tárgyi feltételrendszer
2.2.2.  Személyi feltételrendszer
2.2.3.  A beteg panaszainak kivizsgálása, a panasz kezelés rendje
3.         A klinikai pszichológia és a pszichoterápia törvényi meghatározása
3.1.      A pszichológus szakma mint szabályozott szakma
3.2.      A klinikai pszichológia és a pszichoterápia
3.2.1.  A klinikai szakpszichológia meghatározása az Egészségügyi törvényben
3.2.2.  A pszichoterápia törvényi meghatározása
4.         Betegjogok az Egészségügyi törvényben
4.1.      A betegjogokról általában
4.2.      A betegjogok a klinikai szakpszichológiai és a pszichoterápiai ellátásban
4.2.1.  Az egészségügyi ellátáshoz való jog
4.2.2.  Az emberi méltóság tiszteletben tartásához való jog
4.2.3.  A kapcsolattartás joga
4.2.4.  A gyógyintézmény elhagyásának joga
4.2.5.  A tájékoztatáshoz való jog
4.2.6.  Az önrendelkezéshez való jog
4.2.7.  Az ellátás visszautasításának joga
5.         Az adatvédelem meghatározása
5.1.      Az információs önrendelkezési jog kialakulása nemzetközi és hazai viszonylatban
5.2.      Információs alapjogok az Alaptörvényben
5.3.      Az adatkezelés elvei
5.3.1.  A személyesés különleges adatok fogalma
5.3.2.  Az adatkezelés feltétételei
5.3.3.  Az adatkezelés jogalapja
5.3.4.  Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
5.3.5.  Jogérvényesítési lehetőségek
5.3.6.  Az adatvédelem és az adatbiztonság
5.4.      Kitekintés – munkáltatói alkalmasságvizsgálatok
6.         Adatvédelem az egészségügyben
6.1.      Az egészségügyi adatok kezelésének általános szabályai
6.2.      A betegellátó dokumentációs kötelezettsége
6.2.1.  Dokumentációs kötelezettség pszichodiagnosztikai eljárások során
6.2.2.  Az egészségügyi adatok kezelésének célja
6.3.      Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
6.3.1.  A dokumentációba való betekintés joga, annak speciális problémái a klinikai pszichológiai és pszichoterápiás ellátás során
6.3.2.  A dokumentációba való betekintés jogának korlátozása, mint speciális probléma a klinikai pszichológia, pszichoterápia területén
6.3.3.  A beteg dokumentációba való betekintése jogának praktikus következményei a pszichodiagnosztikai munka során
6.4.      Az orvosi titoktartáshoz való jog
6.4.1.  Az egészségügyi dolgozó titoktartási kötelezettsége
6.4.2.  Mentesülés az orvosi titoktartás hatálya alól
6.5.      Egészségügyi adatok kezelése, továbbítása az egészségügyi ellátó hálózaton belül és kívül
6.5.1.  Adatkezelések az ellátó hálózaton belül
6.5.2.  Adatkezelés az egészségügyi intézményen belül
6.5.3.  Mikor nem szükséges a beteg előzetes beleegyezése az adattovábbításhoz?
6.6.      Egészségügyi ellátó hálózaton kívüli egészségügyi adatkezelések
6.6.1.  Adattovábbítás az egészségügyi ellátó hálózaton kívülre
Alapfogalmak
Mellékletek
I. A szakmai felelősségbiztosítások vonatkozó rendelkezései egyes betegjogi szabályok, dokumentációs szabályok, illetve az adatvédelmi előírások megszegése esetén
II. Szempontok a pszichoterápiás tájékoztató kialakításához
III. Európai útmutató egészségügyi szakemberek számára az ellátás során tanúsítandó bizalmas adatkezelésről és a magánélet tiszteletben tartásáról
IV. Helyettes döntéshozói sorrend
Irodalomjegyzék
Irodalmi utalások
Felhasznált jogszabályok és egyéb jogforrások
Idézett joggyakorlatok
További, a témához használható, a kiadványban nem hivatkozott releváns joggyakorlat
Tárgymutató