Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Bevezetés a tanulás lélektanába

Paraméterek

Szerző Bednorz, Peter – Schuster, Martin
Cím Bevezetés a tanulás lélektanába
Kiadó Medicina Könyvkiadó
Kiadás éve 2006
Terjedelem 374 oldal
Formátum A/5, keménytáblás
ISBN 963 226 033 3
Ár:
3.700 Ft
3.330 Ft
Kedvezmény: 10%

Könyvünk szemléletes áttekintést nyújt a tanulás pszichológiai elméleteiről. A szerzők különféle hagyományos és modern megközelítésmódokat tárgyalnak, empirikusan és kísérleti úton is igazolva őket.

Leírás

Könyvünk szemléletes áttekintést nyújt a tanulás pszichológiai elméleteiről. A szerzők különféle hagyományos és modern megközelítésmódokat tárgyalnak, empirikusan és kísérleti úton is igazolva őket. E bemutatás során a szomszédos tudományágakat, így a neuropszichológiát, az agykutatást, a kogniciós tudományokat, illetve a mesterséges intelligenciára irányuló kutatásokat sem hagyják figyelmen kívül. Megmutatják ezen felül, hogy az alapkutatás eredményei miképpen hasznosíthatók számos alkalmazási területen, ideértve az iskolát, a pszichiátriát, valamint a pszichoterápiát.

Peter Bednorz pszichológus a Kölni Egyetem Pszichológiai Intézetének tudományos munkatársa és megbízott oktatója. Martin Schuster professzor, pszichológus, a Kölni Egyetem Neveléstudományi Tanszékén oktat.
 
Fordította: Balázs István

Tartalom

A tanulás lélektana: bevezetés a témakörbe
A tanulás lélektanának alapvető modelljei
A tanulás különböző módjai
Reflexes tanulás
Ösztönös tanulás
Viselkedésszekvenciák tanulása és folyamatok „automatizálása”
Jelentések tanulása
Meggyőződések tanulása
A tanulás meghatározásai
A tanulás különböző módjainak kimutatása
Az emlékezet neurológiai alapjai
Tanulás és gondolkodás
Módszertani megjegyzések
A tanulás és az emlékezet neurofiziológiai alapjai
A tanulás neuronális mechanizmusai
A központi idegrendszer evolúciós fejlődése
Sejtmechanizmusok
Szinaptikus plaszticitás
Hosszú távú emlékezet a központi idegrendszerben
A tanulás és az emlékezet szempontjából releváns nagystruktúrák (hippocampus, amigdala) szerepe a központi idegrendszerben
Más belső területek szerepe a tanulás és az emlékezet szempontjából
Klasszikus kondicionálás
A határosság (kontigvitás) elve
Az azonosság (identitás) elve
A kísérletet megelőző hatások
A kondicionált inger felől érkező hatások
A nem kondicionált inger felől érkező hatások
Az egyetemesség elve
Viselkedésmentes kondicionálás
Ingermentes kondicionálás
A klasszikus kondicionálás ontogenezise
Az emlékezet ontogenezise
Operáns kondicionálás
Tanulási feladatok az operáns kondicionálás során
Folyamatos megerősítés
A kvóta megerősítése
Az intervallum megerősítése
Diszkriminációs tanulási feladatok
Döntési feladatok
A szituatív marginális feltételek Jelentősége az operáns tanulás szempontjából
Előfeltételek a tarnilónál
Magatartásbeli sajátosságok
Hozzászokás a tanulási helyzethez
Az állatok motivációs helyzete
Az információközvetítés módja az operáns kondicionálásnál
Tanulás a viselkedés pozitív visszacsatolása révén
Tanulás büntetéssel
Tanulás meneküléssel
Tanulás elkerüléssel
Másodlagos megerősítés (reinforcement)
A megerősítés hatása
Mit tanulunk az operáns kondicionálás során?
Milyen tartósan marad meg az operáns módon megtanult anyag?
Felejtés
A tanultak felejtése
Az operáns kondicionálás ontogenezise
Tanulás modell révén
Mely modellt utánozzuk?
Hogyan kerül sor az utánzó magatartásra?
Modell révén történő tanulás az egyén fejlődésében
Normák és viselkedésminták elsajátítása
Az elméletek alkalmazása a modell révén történő tanulásban
Implicit tanulás
Véletlenszerű (incidentális) tanulás
Az implicit tanulás paradigmái
Az implicit tanulás jellemzői
Neuropszichológiai bizonyítékok (amnéziák)
Az implicit módon megtanultak absztrakciós foka
Az implicit módon megtanult anyag nem tudatos
Az implicit módon megtanult anyag összetett (nem verbális tanulás)
Az implicit tanulás törvényszerűségei
A hármas memória modellje – kritika és kiegészítések
A szenzoros emlékezet
A rövid távú emlékezet (short term memory)
A rövid távú emlékezet információs egysége
A munkamemória, a „rövid távú emlékezet” elgondolásának továbbfejlesztése
Hosszú távú emlékezet
Tárolás (kódolás)
Felidézés (dekódolás)
Az információ sorsa a memóriában: felejtés
Alternatív emlékezetmodellek
A Dörner-féle instanciamodell
A feldolgozás mélysége
Érzelem és tanulás
Memóriarendszerek és a tudás különféle formái
Fonológiai tárolás
Képi tárolás
Elvont, jelentésre vonatkoztatott tárolás
Séma és szkript
Egyéb tudástipológiák
A tudás megváltozása a tanulás folyamatában
Az autobiografikus emlékezet
Az első kutatások az autobiografikus emlékezettel kapcsolatban
A gyermekkort érintő amnézia
Az élet különböző időszakaiból származó emlékek
Az emlékek idejének meghatározása
Autobiografikus emlékezet időskorban
Életünk mely mozzanatait tartjuk meg emlékezetünkben?
Megfelelnek a valóságnak az autobiografikus emlékek?
Emlékezés önmagunk beállítódásaira
Hogyan javíthatjuk a felidézést?
Az autobiografikus emlékezet zavarai
Mesterséges intelligencia és emlékezeti modellek
Az emlékezeti modellek szimulációja
Neuronális hálók
Egy példa
Tanulási–tanítási stratégiák
Szövegek redukálása címszavakra
A feldolgozás egy módja: a locus-technika
Értelemszerű tanulás
Szövegek érthetősége
Hálómodell-technika és gondolati térképek
Tanulási magatartás
Az SQ3R-módszer
Proaktív és retroaktív gátlás, valamint a tanulási idő beosztása
Figyelem és tanulási teljesítmény
Tanulási képesség és tanulási zavarok
A tanulási képesség mérése
A vizuális megjegyzőképesség mérésére szolgáló tesztek egyszerű geometriai alakzatoknál
A motoros tanulás mérésére szolgáló tesztek
Különbségek a nemek között a tanulási képességben
A normális tanulási képességtől való eltérések
Legaszténia
A „gyenge tanuló”
A tanulási teljesítmény sajátos zavarai
Az emlékezetkiesés kutatása és megállapításai az emlékezés lélektana szempontjából
Az emlékezés különleges teljesítményei, memóriaművészek
A tanulás és az emlékezés fejlődése
A tanulás kezdete
Az emlékezet és a tudás fejlődése
Az érés – az emlékezet fejlődésének oka
A gyakorlás – az emlékezet fejlődésének oka
A tanulási képesség magasabb életkorban
A tudás fejlődése és a tanulási teljesítmény
A tanulás klinikailag releváns formái
A szorongás kondicionálásának modelljei
Az elkerülő magatartás kondicionálásának modelljei
Kondicionálási modellek: a terápiás alkalmazás egy példája
Kitekintés és megvitatás
A tanulási folyamat neurofiziológiai, kémiai és anatómiai szubsztrátumai
A tanulás az evolúció perspektívájából
A konnekcionizmus újjáéledése
Az emlékezés folyamatainak kutatása természetes kontextusban
Érzelem és tanulás
Egyéni eltérések
Hídverés más területekhez, például az énképkutatáshoz
Irodalom
Névmutató
Tárgymutató