Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Bevezetés az ökológiába

Paraméterek

Szerző Majer József
Cím Bevezetés az ökológiába
Kiadó Dialóg Campus Kiadó
Kiadás éve 2013
Terjedelem 254 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 9542 25 9
Eredeti ár:
4.480 Ft
3.808 Ft
Online kedvezmény: 15%

Mi tartozik az ökológiához és mi nem? Hol az ökológia helye a természettudományokban? Az ökológia helye a tudományok rendszerében világosan lehatárolható. Az ökológia a biológiai tudomány, annak is a szupraindividuális területének, az egyed feletti legkisebb szerveződési, a populációk szintjéhez tartozik. Az ökológia a környezet minőségével foglalkozik. Az ökológus számára a környezet minőségét az adott helyen térben és időben előforduló (és nem előforduló) populációk mintázatukkal jelzik.

Leírás

Balogh János akadémikus, nagyra becsült néhai professzorom fogalmazta meg a választ arra a kérdésre, hogy kiknek és mennyi ökológiát oktassunk. Tömören csak ennyit mondott: „Minél többet és mindenkinek”. Mi tartozik az ökológiához és mi nem? Hol az ökológia helye a természettudományokban? Egy tudományterülettől, különösen, ha az szabatos természettudomány, akkor elvárható, hogy annak meg lehessen fogalmazni terjedelmét és tartalmát. Az ökológia helye a tudományok rendszerében világosan lehatárolható. Az ökológia a biológiai tudomány, annak is a szupraindividuális területének, az egyed feletti legkisebb szerveződési, a populációk szintjéhez tartozik. Az ökológiának tehát nem tárgya az egyed vizsgálata. Az egyed és a környezet kölcsönhatásával a fiziológia tudománya foglalkozik (ezt több szerző autokológiaként definiálja) és foglalkozott már akkor is, amikor az ökológia még csak nem is körvonalazódott. Hibásan, az átlagember az ökológiát többnyire a környezetvédelemmel azonosítja. Ennél még rosszabb az, amikor az ökológiát egyszerűen környezettudománynak hívják. Vajon a többi természettudomány nem a környezettel foglalkozik (habár más és más aspektusból és szinten)? Az ökológia a szünbiológia része. A szünbiológia két tudományterületet foglal magába. Az egyik a szünfenobiológia, ami a florisztikát és faunisztikát foglalja magába. A szünfenobiológia az élővilág fenotípusos megjelenésével foglalkozik. A szünfenobiológia arra a kérdésre válaszol, hogy milyen élőlények találhatók? Mi van? Mi látható? Az ökológia a környezet minőségével foglalkozik. Az ökológus számára a környezet minőségét az adott helyen térben és időben előforduló (és nem előforduló) populációk mintázatukkal jelzik. Ez a jelzés a legsokoldalúbb, egyben a legérzékenyebb. A szünfenobiológia, kellő fajismerettel, önállóan is művelhető és művelik is. Ezt jól mutatják a számos helyen publikált fauna- és flóralisták. Az ökológia azonban nem művelhető kellő fajismeret, azaz szünfenobiológiai ismeretek nélkül. Nem része az ökológiának a társulástan (cönológia), a biogeográfia. Neve ellenére a tájökológia sem tartozik ide. Az előbbiből egyenesen következik, hogy nem lehetnek az ökológia vizsgálat tárgyai a populációk feletti szerveződési szintek, a cönózisok és a biomok.

A szerző

Dialóg Campus Kiadó, 2013.

Írta: Majer József

Lektor: Dr. Bíró Péter, Dr. Gallé László

 

Kapcsolódó kiadványok:

Horváth József: Biofília

Kun Ádám: Evolúcióbiológia

John R. McNeill: Valami új a nap alatt

Tartalom

Előszó

Mi tartozik az ökológiához és mi nem?

Hol az ökológia helye a természettudományokban?

A populáció belső törvényszerűségei

A populációk együttélési feltételei vizsgálata

Bevezetés és alapfogalmak

Az ökológia kialakulása

Az ökológia fogalma

Az ökológia tárgya

Az ökológia helye a biológiai tudományok rendszerében

Az ökológia központi hipotézise (CH)

A limitációs elv

Az általános indikáció elve

A komplementációs elv

A multiplurális környezeti elv

A populáció

A populáció fogalma

A biológiai populáció és jellemzői

A niche

A niche-fogalom kialakulása

   A hutchinsoni niche-fogalom értelmezése

   A topográfiai és topológiai tér

A niche-tengely, az exteriőr és enteriőrniche fogalma

A forrás hasznosítása és a niche-szélesség fogalma

A környezet és a tűrőképesség

A környezet és populáció kapcsolata

A tűrőképességgel kapcsolatos alapfogalmak

A környezeti tényezők kölcsönhatása

Fiziológiai és ökológiai környezeti igény

Az együttélő populációk

   A populációk kölcsönhatásának kimutatása

   A populációk kölcsönhatása

Niche-ek elkülönülése (szegregálódása)

   Diffúz versengés

   A kompetitív kizárás vizsgálata

   Az együttélést még lehetővé tevő niche-átfedés

   A niche-szélesség és -átfedés vizsgálata a gyakorlatban

   A növények néhány niche-jellemzője

A populációk szabályozási mechanizmusai

Populációdinamikai modellek

   A modell fogalma

   Sztochasztikus és determinisztikus modellek

   A visszacsatolási mechanizmusok szerepe

Elemi populációmodell

   Az egyensúlyi létszámtól való eltérések hatása

   Az időbeli késleltetés hatása a populáció stabilitására

A populációszabályozás és a legegyszerűbb általános populációmodell

   Versengési folyamatok

   Kooperációs folyamatok

   Visszacsatolási mechanizmusok összehangolódása (integrációja)

   Általános populációmodell

      Az általános modell elemzése versengés dominálásakor

      Az általános modell elemzése a kooperáció túlsúlya esetén

   Populációk változó környezetben

   A környezeti visszacsatolás

   Komplex sűrűségfüggő változások

A populációk közötti kölcsönhatások

Kooperatív kölcsönhatások

   Nemlineáris kölcsönhatások

Versengésből eredő kölcsönhatások

   Gause kísérlete

   A versengés elemzése az R – 0 növekedési síkon

   Nemlineáris versengő kölcsönhatások

   Versengés változó környezetben

   Versengési stratégiák

A ragadozó és a zsákmány kölcsönhatása

   Ragadozó és zsákmány kölcsönhatásának nemlineáris modelljei

   A ragadozó funkcionális szerepe

A ragadozó funkcionális hatása a zsákmány egyedsűrűségére

   A zsákmány- és a ragadozópopulációk közötti kölcsönhatás

   Ragadozás változó környezetben

   A ragadozó és a zsákmányállatok túlélési stratégiái

A parazitizmus (élősködés)

   A gazda és a parazita viszonya

   A Nicholson-Bailey-modell

   A gazda és a parazitoid kapcsolata (Kozár, Jermy és Samu nyomán)

Térbeli kölcsönhatások

   Az élőhelyek térbeli szerkezete és a gradáció

   A járványok kitörése és összeomlása

   Térbeli stabilitás

A korösszetétel hatása a populációk stabilitására

   Túlélési programok

   Termékenységi programok

A populációk hosszú távú stabilitásának vizsgálata kulcsfaktor-analízissel

Koevolúció

Rovar és növény koevolúciója

A nagytestű növényevők hatása

Növény és növényevő kölcsönhatásai

Koadaptációs rendszer

Diverzitás

   A faj és az egyed diverzitásának elmélete

   A fajdiverzitás modellje

A társulás fajdiverzitását meghatározó tényezők

A diverzitások felosztása Whittaker (1972) szerint

Eloszlásokon és valószínűségen alapuló diverzitások

   Geometrikus eloszlás

   Logaritmikus eloszlás

   Lognormális eloszlás

   A MacArthur-féle „töröttpálca”-eloszlás

Nem eloszlásokon alapuló diverzitásindexek

   Simpson-Yule-féle index (D)

   Shannon-Wiener-függvény (H)

Bétadiverzitás

   A hasonlóság mérése

A diverzitáskülönbségeket előidéző tényezők

   A diverzitásérték gyakorlati haszna

A fajegyensúly elmélete

Sziget-biogeográfiai alapelvek

A sziget-biogeográfia alapelvei

A benépesülést meghatározó alapvető tényezők

A metapopulációk

A metapopulácíós modellek ismertebb típusai

Produkcióbiológiai alapfogalmak

Biológiai termelés

Produkcióbiológiai alapfogalmak

Elsődleges termelés – primer produkció

Másodlagos termelés – szekunder produkció

A termelési típusok összefüggése a szervezetek anyag és energiaforgalmi típusaival (Dévai nyomán)

Trofikus struktúrák

   A trofikus szintek száma és az energia áramlása az ökoszisztémában

   A primer produkció hatása a trofikus szintek mennyiségére

   A számok piramisa

   Kompartmentek

   Komplexitás

   A guildek

Az élőközösségek stabilitása

Mi stabilizálja az élőközösségeket?

Növény és növényevők közötti kölcsönhatások

A ragadozás stabilizáló hatása

Legfontosabb forrásmunkák és ajánlott művek