Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Billenések

Paraméterek

Szerző Szvatkó Anna
Cím Billenések
Alcím Tanulmányok a dinamikus szenzoros integrációs terápia köréből
Kiadó Oriold és Társai Kiadó
Kiadás éve 2016
Terjedelem 568 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 978 615 5443 36 7
Eredeti ár:
7.800 Ft
7.410 Ft
Online kedvezmény: 5%

A kötetet elsősorban gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusoknak, pszichológusoknak, óvodapedagógusoknak, tanítóknak, gyógytornászoknak, orvosoknak állítottuk össze, annak érdekében, hogy tudásukat bővítő és elmélyítő ismereteket nyújtsunk.

Leírás

Mi történik az érzékelési élményekkel, ha megfosztódnak a mozgásrészüktől? Hogyan segítenek magukon a gyerekek, hogy minden káros civilizációs befolyás dacára megszervezzék saját magukat, még akkor is, ha ez megnehezíti a mindennapokat önmaguk és a környezet számára egyaránt? Hol nyújtanak segédkezet mindebben a kapcsolatok, melyek, ha léteznek, örök érvényű lehetőséget biztosítanak a támaszkereső, felfedező, magabízó emberpalántának? Tudunk-e lényeges összefüggéseket találni egyes afrikai törzsek gyermeknevelési szokásai és a fejlett világban felnövő gyerekek pszichológiai hiánybetegségei között?
Nyugtalanító kérdések ezek. A társadalomtudományokban éppen úgy, mint a természettudományokban számtalan elképzelés született az utóbbi időkben, amely utakat és egyben megoldási kísérleteket kínál a válaszhoz. Ebben a kötetben a dinamikus szenzoros integrációs terápia (röviden DSZIT) szemszögéből látunk rá erre a problematikára. Megismerkedhetünk olyan gyerekeknek szóló mozgásterápiás eljárásokkal, amelyek pszichoterápiás kiindulásúak, játékra épülők, a gyerekek önálló és felelősségteljes döntésein alapulnak. A felelősség és az önállóság pedig a saját test értelmes működtetésében rejlik: egyedül felmászni, ugrani, pörögni, lendülni, billegni egy olyan térben, melyet a gravitáció általános érvényű szabálya ural, nem csekély feladat, de egyben öröm, mely magában hordja a felemelkedést, kibontakozást.
Ezt a kötetet elsősorban gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusoknak, pszichológusoknak, óvodapedagógusoknak, tanítóknak, gyógytornászoknak, orvosoknak állítottuk össze, annak érdekében, hogy tudásukat bővítő és elmélyítő ismereteket nyújtsunk. Mindemellett célunk volt a gyermekségre, a gyermeki problémákra fogékony más szakemberek és az érdeklődő laikusok tájékoztatása, a szenzoros integrációs terápiák sajátos szemszögének megismertetése, és tágabb kontextusa fele orientálása. Hazánkban negyedszázados múltja van már ennek a szelíd, korai érzékszervi ingerlésen alapuló gyógymódnak, amely nemcsak ingereken, behatásokon alapul, hanem elsősorban valaki mással megosztható testi-lelki tapasztalaton, élményeken. A szerzők erről a tapasztalati körről számolnak be, ennek elméleti keretét vázolják fel, és egyben kirándulni invitálják az elszánt olvasót egy vadregényes, színes világba, mindnyájunk egyedi, és ebből felépített közös valóságába. A világunkba.
 
Szerkesztette: Szvatkó Anna

Tartalom

A szerkesztő előszava
A mozgásos pszichoterápiák elméleti háttere
Szenzoros integráció a kulturális antropológia szemszögéből (H. Pozsár Beáta – Rózsa Sándor)
Mozgásfejlődés a különböző kultúrákban
Tükörképek
Lendület
Korlátok
A vitatott mászás
Útelágazások
Kiteljesedés
A rejtélyes bölcső
Varázslatos kapcsolat
A beavatási rítusok
Transzállapotok és átváltozások
Összegzés
Irodalom
A „közös érzék” – Multimodalitás és interszubjektivitás filozófiai összefüggése (Vermes Katalin)
A multimodalitás az újabb fenomenológiában
Az eredeti multimodalitás jelenségének visszaigazolása az újabb pszichológiai kutatásokban
A multimodalitás értelmezésének tágabb jelentősége a filozófiai hagyományban
Terápiás konzekvenciák
Irodalom
Szenzomotoros és kapcsolati élmények összefonódása a korai lelki fejlődésben (Campos Jiménez Anna)
Az Ayres-féle szenzoros integrációs terápia légkörének pszichoterápiás aspektusai
A DSZIT mozgásterápiás folyamatot megvilágító pszichológiai elméletek. Az anya-gyermek kapcsolat korai szakaszának fontossága
A korai fejlődés: szenzomotoros és kapcsolati élmények összefonódása
Testképzetek, szavak előtti emlékezet
Következtetések a terápiás folyamatra
Irodalom
A korai szülő-gyermek kapcsolatban megjelenő biológiai és pszichológiai szabályozás szenzoros integrációs aspektusai (Kökönyei Gyöngyi)
Bevezetés
Pszichológiai fejlődés
Agyi fejlődés
Oxitocinrendszer
Összefoglalás
Irodalom
Az idői mintázódások jelentősége a dinamikus szenzoros integrációs terápiában (Varga Izabella)
Bevezetés
Időképzetek, időszemléletek az emberiség történetében
Az idői mintázódások biológiai megközelítése
Mintázódás a magzati létben
A gyermek a nagyvilágban
Irodalom
Mozgásos pszichoterápiák gyerekeknél
Ölbeli játékok (Jakobi Nóra)
Rövid történeti kitekintés
Az ölbeli játékok
Hordozás, elhelyezés
Pszichológiai szempontok
Irodalom
Játék a dinamikus szenzoros integrációs terápiában (Szvatkó Anna)
Játék a szenzoros integrációs terápiákban
Életkorok és játék
A szenzoros feldolgozás zavaraival küzdő gyerekek játéka
A DSZIT-terápia játékfelfogása
Játékok a jelenben
Irodalom
Mozgás és tánc terápiás alkalmazása gyerekeknél (Jarovinszkij Vera – Kiss Tibor Cece)
Mozgás- és táncterápia gyerekekkel
A gyermek mozgás-táncterápia jelene
A DSZIT és a gyermek-táncterápiák
Konklúzió
Irodalom
Hiperaktív gyermekek pszichomotoros terápiája – Ernst J. Kiphard és Jürgen Schindler gondolatai (Varga Izabella)
Irodalom
A dinamikus szenzoros integrációs terápia és helye a pszichoterápiák és gyógypedagógiai terápiák világában
A szenzoros integrációs terápiák története, hazai evolúciója (Szvatkó Anna)
A tanulási zavarok területe, mint a szenzoros integrációs terápia első színpada
Ayres és a szenzoros integrációs mozgalom
A szenzoros integrációs terápiák hatásvizsgálata és kritikája a szakirodalomban
Újabb fordulatok az Ayres-féle szenzoros integrációs terápia továbbfejlődésében
A szenzoros integrációs terápiák hazai története
Irodalom
Nondirektivitás a dinamikus szenzoros integrációs terápiában (Arató Domonkos – Duzsné Víg Zsuzsanna)
Bevezetés
A nondirektivitás megjelenése a különböző diszciplínák szakirodalmában…
Hogyan gondolkodik a DSZIT-terápia a nondirektivitásról?
Ami a nondirektivitásba belefér – intervenciós eszközök a DSZIT-terápiában
Befejezés
Irodalom
A diagnosztikus munka szemlélete és egyes elemei a dinamikus szenzoros integrációs terápiában (Arató Domonkos – Donauer Nándor – Szvatkó Anna)
Hogyan gondolkodunk a diagnosztikus munkáról?
A diagnosztikus szakasz célkitűzései és feladatai
A diagnosztikus munka menete és eszközei
Diszfunkciók, diagnosztikus kategóriák
Diagnosztikus szemléletünk
Esetpélda
Irodalom
Egyes poszturális reflexek szerepe a kisiskolások viselkedéses és tanulási sajátosságaiban (Szvatkó Anna)
A primitív reflexek fejlődése
Kitekintés: a szimmetria és aszimmetria néhány személyiséglélektani implikációja
A reflexek vizsgálatának módja
Korai reflexek vizsgálata kisiskolás csoportban
Irodalom
Gurgula – Dinamikus szenzoros integrációs terápiás foglalkozások fogyatékossággal élő fiatal felnőttekkel (Kunos Vera)
Keretek
A legkorábbi kapcsolatok jellemzői, a korai perceptuális és kommunikációs fejlődés néhány aspektusa
Testorientált, nonverbális hangsúlyú terápiák, az önkifejező mozgás és az érintés gyógyító ereje
Játék
Összefoglalás
Irodalom
„Apait-anyait beleadtunk” – Közös szülő-gyerek csoport a dinamikus szenzoros integrációs terápia keretei között (Kocsor Judit – Molnár Magda)
A csoport összeállítása
A gyermekek rövid jellemzése
Terápiás csoportunk sajátosságai
DSZIT-foglalkozásaink vázlata
Befejezés
Irodalom
A három kismalac iskolába készül – Nagycsoportos óvodások érésének elősegítése dinamikus szenzoros integrációs terápiás módszerrel (Bedő Ilona – Papp Tímea)
Irodalom
Szellemvilágban – Egy örökbe fogadott gyermek terápiája a labirintusban (Bedő Ilona)
Bevezető
Gergő története
Gergő terápiája
Tapasztalatok
Irodalom
Életünk, a hétköznapi
Úszni a búzaboldogságban (Jánó Annamária)
Mintha világot csinálnék magamnak (Molnár Magda)
Hintaló
Ablaktörlők, csapok
Síelés – a szenzoros integrációs nehézségek megmutatkozása a sípályán
A használható világ
„Léleknyitogató bolyongás” – A dinamikus szenzoros integrációs terápia szemlélete gyógypedagógus szemmel (Jánó Annamária – Ódorné Mátyássy Ágnes)
A diploma nem elég – szakmai útkeresés, módszerválasztás
A gyógypedagógus terápiás identitásának formálódása – a tanulás, mint élmény
Identitás újszerű keretben
Összegzés
Irodalom
Fent és lent, fényben és sötétben – A fizikai környezet és a dinamikus szenzoros integrációs terápia kapcsolata (Bedő Ilona – Papp Tímea)
A térről
A költözés
A sötétről
Terápiás helyszíneink
Esetvignetták és következtetések
Irodalom
Út a sötétben (Molnár Magda)
Irodalom
Tapasztalataink túlmozgásos és autista gyerekekkel
Tartóhálót a semmibe – Az idegrendszer mintázódásának elősegítése a dinamikus szenzoros integrációs terápia során (Molnár Magda)
Ritmus – Az autista gyermekek szenzoros integrációs terápiájának lehetőségéről és a ritmus terápiás jelentőségéről (Bedő Ilona)
Irodalom
Esetvignetták
Születés az alagútban... – Egy öt és fél éves kisfiú játéka (Arató Domonkos)
A játék
Pali története
A játék elemzése
Piroska eltévedt, avagy Lili, hol vagy? – Egy nem beszélő kislány terápiája (Bedő Ilona)
A játék
Lili története
A terápiás folyamat
Záró gondolatok
Irodalom
A büdös sün – Egy nem beszélő kislány terápiája (Filep Hajnalka)
A játék
Emma története
Emma további játékai
Az anya játéka
Az apa játéka
Összefoglalás – a terápia néhány jellemzője
Irodalom
Tarolás – Egy óvodás kisfiú játéka (Kunos Vera)
A játék
Dani története
További játékok
Kunyhóépítés, lezáró játék
Dani újra csoportban
A játék elemzése
Vadászat-gyűjtögetés – Egy nyolcéves kislány játéka (Kunos Vera)
A játék
A DSZIT-terápia kezdete
Reni története
További játékok
A játékok elemzése
Dühből öröm: „düröm” – Egy óvodás kisfiú harca az elvárásokkal (Molnár Magda)
Legény a talpán – Egy nyolcéves kisfiú terápiája (Papp Tímea)
A játék
A gyermek története
A játékok elemzése
Irodalom
Zuhanás a mélybe, repülés az égbe – Egy hatéves, magatartásproblémákkal küzdő gyermek játéka (Zagyi Linda)
A játék
Ambrus története
A terápiás folyamat
Összefoglalás
Szakkifejezések jegyzéke
A kötet szerzői
Képmellékletek