Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Biológia - Gombák, Biokémia, Állati sejt- és szövettan, Élettan

Paraméterek

Szerző Jakucs Erzsébet – Kriska György – László Lajos – Molnár Kinga
Cím Biológia – Gombák, Biokémia, Állati sejt- és szövettan, Élettan
Alcím Érettségi felkészító (DVD-melléklettel)
Kiadó Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó
Kiadás éve 2013
Terjedelem 224 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 19 7110 1
Eredeti ár:
2.600 Ft
2.340 Ft
Online kedvezmény: 10%

Az „Érettségire felkészítő” című könyvsorozat negyedik része egymástól jelentősen különböző témakörökkel foglalkozik. A kötetben a gyakorlatközpontú megközelítést és a digitális segédanyagokkal történő, minél teljesebb szemléltetést kívántuk megvalósítani. A korábbi kötetekhez hasonlóan a könyv végén képes segédlet biztosítja a gazdag illusztrációs anyagban való eligazodást. A kiadvány DVD-melléklete tartalmazza a könyv teljes képanyagát, emellett eredeti elektronikus segédleteket (HD minőségű filmfelvételeket és ellenőrző programokat).

Leírás

Az „Érettségire felkészítő” című könyvsorozat negyedik része egymástól jelentősen különböző témakörökkel foglalkozik. Az eddig megjelent kötetek (Fotoszintetizáló szervezetek I-II., Állati szervezetek) folytatásaként az első fejezetben a gombákkal kapcsolatos ismereteket foglaljuk össze. A gombák nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a földi ökoszisztéma működtetésében, és alapvető jelentőségük van az emberi lét fenntartásában, ehhez mérten rendkívül szűkös terjedelemben szerepelnek a közoktatás tananyagában. Ezt a problémát tetézi, hogy a tankönyvek gombákkal foglalkozó fejezetei gyakran évtizedekkel korábban túlhaladott ismereteket tartalmaznak. Ennek a helyzetnek a javítását célozza könyvünk első része, ami amellett, hogy igyekszik kiegyensúlyozott, korszerű, evolúciós szemléletű elméleti áttekintést adni a gombák világáról, képanyagával biztosítja a közoktatásban eddig igen korlátozottan rendelkezésre álló demonstrációs anyag kiegészítését is. A gombákkal foglalkozó fejezetekben azért szerepel viszonylag sok szakkifejezés és rendszertani elnevezés, hogy segítse a tanárokat a további, önálló, internetes anyaggyűjtésben. A mikroszkópos ábrák aláírásában rövidítve jelöltük az alkalmazott mikroszkópos technikát és az alkalmazott objektív nagyítását is. A könyv következő részében az iskolai körülmények között is elvégezhető, látványos biokémiai kísérletek leírása és az ezekhez kapcsolódó elméleti ismeretanyag következik. A kísérletek, bár egyszerűen kivitelezhetők, elvégzésük során esetenként veszélyes anyagokkal és eszközökkel kell dolgoznunk. Ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezeket csak a baleset- és munkavédelmi szabályok maradéktalan betartásával, szaktanári irányítás mellett szabad elvégezni. A következő témakör az állati sejt felépítését és működését tárgyalja. Az eredeti elektronmikroszkópos képekkel gazdagon szemléltetett fejezet korszerű elméleti ismereteket közvetítve egyrészt lehetőséget ad a már elavult tananyagok kiváltására a közoktatásban, másrészt kellőképpen megalapozza a könyv állati szövetekkel foglalkozó, következő fejezetét. Az egyes sejtalkotókhoz tartozó leírások rövidek, számadatokat nélkülöznek (ezek megfelelő forrásmunkákban fellelhetők). Az aprólékos, mindent érintő, tematikus leírás helyett a célunk inkább az volt, hogy támpontokat adjunk a mi világunktól alapvetően eltérő dimenziókkal rendelkező sejten belüli, elektronmikroszkóppal vizsgálható világ értelmezéséhez. A sejtalkotók és a sejtszervecskék olyan sorrendben kerülnek tárgyalásra, amit nem elhelyezkedésük, hanem működésük határoz meg így a közöttük molekuláris szinten feltárt, de itt részleteiben be nem mutatott kapcsolatok érzékelhetővé válnak. Az állati szövettannal foglalkozó fejezet az alap- és szervszövettan témaköreit tárgyalja erősen gyakorlati megközelítésben. A korszerű, látványosan illusztrált ismeretanyag az alapos elméleti felkészülés mellett a szövettani metszetek önálló mikroszkópos vizsgálatához is segítséget ad. Ezt és az előző fejezeteket érdemes egy egységként kezelni, hiszen az elektron- és a fénymikroszkópban ugyanazokat az objektumokat (sejteket és környezetüket) vizsgáljuk: a látottak között csupán részletgazdagságban és nagyításban van különbség. Megfelelő felkészültséggel és szemlélettel a fénymikroszkópban látható képbe szinte beleképzelhetjük a parányi sejtalkotókat, amelyek máris megelevenednek, ha a feladataikkal, működésükkel kapcsolatos szerves kémiai, biokémiai ismereteinket is felelevenítjük (1. második fejezet). A könyv befejező részében iskolai körülmények között kivitelezhető egyszerű élettani kísérleteket és vizsgálatokat ismertetünk.
A 4. kötet esetében is a gyakorlatközpontú megközelítést és a digitális segédanyagokkal történő, minél teljesebb szemléltetést kívántuk megvalósítani. A korábbi kötetekhez hasonlóan a könyv végén képes segédlet biztosítja a gazdag illusztrációs anyagban való eligazodást. A kiadvány DVD-melléklete tartalmazza a könyv teljes képanyagát, emellett eredeti elektronikus segédleteket (HD minőségű filmfelvételeket és ellenőrző programokat). Ezek kétféle formában jelennek meg a DVD-n. Egyrészt egy oktatóprogramba foglalva, másrészt különálló tananyagelemként (képek, filmek, animációk formájában), ami lehetőséget ad a felhasználók számára, hogy ezekből saját igényeiknek megfelelően alkothassanak digitális tananyagokat.
 

Írta: Jakucs Erzsébet – Kriska György – László Lajos – Molnár Kinga

Lektor: Karkus Zsolt

Kapcsolódó kiadványok:

Biológia - Fotoszintetizáló szervezetek I.

Biológia - Fotoszintetizáló szervezetek II.

Biológia - Állati szervezetek

Kapcsolódó témakörök:

Mikológia

Biológia érettségi felkészítők

Tartalom

Bevezetés
Gombák (Jakucs Erzsébet)
A gombák és helyük az élővilágban
A gombák testszerveződése, növekedése és szaporodása
A gombák szervezeti felépítése
Táplálkozás és növekedés
Szaporodás
A gombák rendszertani felosztása és evolúciója
Gombaszerű szervezetek
Valódi gombák (Fungi)
Tömlősgombák (Ascomycota)
Bazídiumos gombák (Basidiotnycota)
Szerves anyagok vizsgálata (Kriska György)
Szénhidrátok
Redukáló cukrok kimutatása ezüsttükörpróbával
Redukáló cukrok kimutatása Fehling-próbával
Fruktóz kimutatása körtéből
Keményítő kimutatása jódpróbával
Burgonyagumó és banán vizsgálata Lugol-oldattal
Liszt vizsgálata Lugol-oldattal
Cellulóz vizsgálata
Fehérjék
Tojásfehérje-oldat készítése
Tojásfehérje-oldat vizsgálata biuretpróbával
Fehérje kimutatása növényi és állati eredetű anyagokból
Fehérjék nitrogéntartalmának kimutatása
Fehérjék kéntartalmának kimutatása
Fehérje kimutatása xantoprotein-reakcióval
Fehérjék reverzibilis és irreverzibilis kicsapása
Fehérje kicsapása könnyűfémsókkal
Fehérje kicsapása alkohollal
Fehérje kicsapása melegítéssel
Fehérje kicsapása kénsavval
Fehérje kicsapása nehézfémsókkal
Lipidek
Zsírok és olajok kimutatása Szudán III festéssel
Víz-olaj emulzió vizsgálata
Kolloid rendszerek
Példák különböző kolloidokra
Kolloid rendszer adszorpciójának vizsgálata
Sejtbiológia (László Lajos)
Az állati sejtek ultrastruktúrája
A sejtmag és a maghártya
Az endoplazmatikus retikulum és a Golgi-készülék
A mitokondrium
A centriolumok és a sejtközpont
Az endoszomális rendszer, a lizoszómák és multivezikuláris testek
Az önemésztés (autofágia)
A sejtmembrán, a sejtkapcsoló struktúrák és a mikrobolyhok
A csillók
Az alaphártya
Az idegsejtek jellemzői: a szinapszisok és a rostok borítása
Állati szövettan (Molnár Kinga)
Bevezető ismeretek
Az alapszövettan fogalmai
Hasznos ismeretek metszetek értelmezéséhez
Ismerkedés a metszetekkel
Hámszövet
Hámsejtek helyzetének, elrendeződésének és a csúcsi sejtmembrán képződményeinek vizsgálata
Hámsejtek alaktani (morfológiai) vizsgálata
Többrétegű el nem szarusodó laphám vizsgálata
Többrétegű elszarusodó laphám vizsgálata emberi ujjbegymetszeten
Békabőrmetszet áttekintése
Nagy nyálmirigy szövettani vizsgálata
Kötő- és támasztószövetek
Kötőszövet összetételének, felépítésének tanulmányozása festett és festetlen készítményeken
A kötőszövetek csoportosítása
Kötőszövet tanulmányozása hematoxilin-eozin festett metszeteken
Kötőszövet kimutatása Azan festéssel
A kötőszövet formái
Embrionális kötő szövetek vizsgálata
Retikuláris kötőszövet megfigyelése
A támasztószövetek
Üvegporc tanulmányozása légcső metszetén
Üvegporc tanulmányozása újszülött patkány metszetén
Rugalmas rostos porc megfigyelése
Kollagén rostos porc vizsgálata
Csontcsiszolat vizsgálata
Porcos csontosodás eseményeinek vizsgálata patkányembrió-metszeten
Izomszövet
Vázizom felépítésének megfigyelése
Szívizom tanulmányozása
Simaizom tanulmányozása
Idegszövet
Fejlődő idegszövet vizsgálata újszülött patkányban
Kisagykéreg megfigyelése
Kifejlődött agykamrai érfonat felépítése
Fehér- és szürkeállomány összehasonlítása Luxol-Fast Blue-krezil ibolya festéssel
A környéki idegrendszer metszeteinek vizsgálata
Gerinctelen idegdúc metszetének vizsgálata
Útravaló a szervszövettani metszetekhez
Fejezetek az emlős szervszövettanból
Élettani vizsgálatok (Kriska György)
Egysejtűek vizsgálata
Csillós tenyészet előállítása
Egysejtűek mozgása
Csillósok pozitív kemotaxisának vizsgálata
Csillósok negatív kemotaxisának vizsgálata
Keményítőemésztés vizsgálata kémcsőben
Fehérjeemésztés vizsgálata kémcsőben
Légzési szén-dioxid kimutatása meszes vízzel
Növényi légzés vizsgálata kémcsőben
Ember vitálkapacitásának mérése
Zöld növényi részek légzése és fotoszintézise
Díszhal hajszálérkeringésének mikroszkópos vizsgálata
Az ember vérnyomásának mérése
Az ember pulzusszámának meghatározása
A hőreceptorok adaptációja és viszonylagos érzékelése
A hangirány érzékelése
A hangvezetés vizsgálata
Vakfolt kimutatása
Pupillareflex vizsgálata
Színtévesztés vizsgálata
Térlátás
Térdreflex vizsgálata
A DVD-melléklet és képgyűjtemény használata
Képes segédlet
Ajánlott irodalom
Név- és tárgymutató