Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Civilizációk - kultúrák - közösségek

Paraméterek

Szerző T. Kiss Tamás
Cím Civilizációk – kultúrák – közösségek
Alcím Andragógus képzés, Kultúraközvetítés és Közösségelmélet című kurzusokhoz
Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó
Kiadás éve 2008
Terjedelem 212 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 7356 88 9
Ár:
500 Ft

T. Kiss Tamás tanulmánykötete alapvető tananyaga az andragógia szakos hallgatók képzésének.

Leírás

A tanulmánykötet T. Kiss Tamás társadalomelméleti tárgyú előadásainak szerkesztett és pedagógiai célzattal tematikus vezérfonalra felfűzött darabjait tartalmazza. A kötetet lapozgatva hamar belátjuk, hogy hiányt pótló könyv ez, amelynek figyelmes tanulmányozása hozzásegít bennünket a társadalomtudományokban használatos olyan komplex kulcsfogalmak (újra)értelmezéséhez, mint a civilizáció, a kultúra, a művelődés és a közösség. Ezeknek az alapvető – ám sokféle értelemben használt – kategóriáknak a körüljárása közben megismerkedhetünk a témával foglalkozó filozófusok, szociológusok, történészek és más jeles gondolkodók idevágó nézeteivel, teóriáival. A gondosan citált és körültekintően értelmezett szerzők köre igen tág, szerepel közöttük egyebek között Pierre Bordieu, Francis Fukuyama vagy Náray Szabó Gábor éppúgy, mint Hankiss Elemér. A tágabb művelődéstörténeti kontextusba helyezve bemutatott szerzők aprólékosan bemutatott teóriáinak, koncepcióinak és fogalom-értelmezéseinek elemzése nem könnyű feladat, hiszen mindannyian más és más fogalmi nómenklatúrát használtak, alkalmasint más filozófiai rendszerben gondolkodtak. T. Kiss Tamás világos okfejtései, racionális magyarázatai azonban hozzásegítik az érdeklődő olvasót ahhoz, hogy magabiztosan tájékozódjon a társadalomtudományi teóriáknak ebben a sokszínű kavalkádjában, és segítségükkel kialakíthassa saját jól megalapozott autonóm felfogását a civilizációról, a kultúráról és a közösségről.
T. Kiss Tamás tanulmánykötete alapvető tananyaga az andragógia szakos hallgatók képzésének. Mivel az ezredforduló társadalmi jelenségeinek alapvető és aktuális kérdéseivel foglalkozik, úgy gondoljuk, hogy egy általános értelmiség-képző, propedeutikus tantárgy keretei között felsőoktatásunk valamennyi érdeklődő és új ismeretek iránt nyitott hallgatója haszonnal forgathatja majd.
 
Pukánszky Béla
 
Lektor: Tibori Tímea

Tartalom

Bevezető (Pukánszky Béla)
Civilizációkról a társadalomelmélet szemszögéből
Irányzatok és nézőpontok
A fő civilizációk, jellemzőik és egymásra gyakorolt hatásaik
A civilizációkat meghatározó néhány kulcsfontosságú alkotóelem
A fő civilizációkról néhány szóban
A nyugati civilizációról
A nyugati civilizáció belső ellentmondásairól és problémáiról
A Nyugathoz és a modernizációhoz való viszonyulás
A kozmopolita Európa? Realitás vagy utópia!?
Az egyetemes civilizáció kialakulásának lehetséges tényezői
Egység a különbözőségben?
Az új világkép kialakulásának életesélyei!?
Paradigmaváltás
Civilizációk a médiaelmélet szemszögéből
Szerepek és helyzetek az élőbeszédben, az írott és az elektronikus kultúrában
Közösségi identitás, a szocializáció és a hierarchia az élőbeszéd (face to face szituáció) kultúrájában
A csoportidentitás, a szocializáció és a hierarchia az írott (nyomtatott), sokszorosított kultúrában
Csoportidentitás, szocializáció és hierarchia az elektronikus (tudásalapú) társadalomban
A kultúra néhány történeti és szociológiai aspektusa
Vázlatosan a kultúrafogalom kialakulásáról
Hazai értelmezésekről néhány szóban
A kultúraképződés tényezőiről és rendszerezéséről
A kultúra alkotórészei és szférái
A multikulturalizmusról
A tömegkultúráról
A tömegkultúra
A tömegkultúrával kapcsolatos újabb nézőpontok
A tömegkultúra elleni klasszikus vádak
A tömegkultúra mellett szóló érvek
Műveltség és művelődés
A művelődés- és műveltség-eszmények történelmi és társadalmi meghatározottságáról
Az ősi közösségek műveltsége
Műveltség az ókori keleti kultúrákban
A római műveltségeszményről
A középkori műveltségeszményről
A reneszánsz és a humanizmus műveltségeszmény lényege
A reformáció és az ellenreformáció műveltségképéről
A felvilágosodás műveltségeszményéről
Az újkori műveltség „vajúdó” formálódásáról
A globalizáció mint reménykép és/vagy rémkép
Mi is a globalizáció?
Új jelenség-e a globalizáció?
A nemzetállamok és a globalizáció
A kulturális globalizációról
A közösség fogalmi meghatározásáról
A közösségelmélet kialakulásáról
A közösségelmélet klasszikusa: Ferdinánd Tönnis
Felfogások és irányzatok a hazai közösségkutatásban
Szociológiai és szociálpszichológiai megközelítések
Az elsőfokú, másodfokú és harmadfokú közösségekről
A paraszti közösségekről
A közösségek evolúciós fejlődéséről. Új megközelítések
Néhány paradigmaváltó tényező
A közösség mint hálózat
A „kibertér közössége”. Az online közösségek
Közösségfejlesztés – közösségszervezés
A közösségi munka alapelvei, értékrendje és területei
A közösségszervezés gyakorlatának három modellje
A magyarországi közösségfejlesztésről
Válogatott bibliográfia