Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Deáki bötüről magyar nyelvre

Paraméterek

Szerző Nemeskürty István
Cím Deáki bötüről magyar nyelvre
Alcím Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig
Kiadó Szent István Társulat
Kiadás éve 2002
Terjedelem 472 oldal
Formátum A/6, keménytáblás
ISBN 963 361 392 2
Eredeti ár:
2.200 Ft
1.870 Ft
Online kedvezmény: 15%

A Biblia az államalapítás óta folyamatosan hatással van a magyar irodalomra. Az első, töredékesen ránk maradt magyar Biblia-fordítás az 1400-as évek közepén keletkezett, ám közvetett adatok alapján bizonyos, hogy jóval korábban, már Szent István idejében is közkézen forogtak magyar nyelvű Biblia-részletek. Az irodalomtudomány eddig még nem végezte el Biblia-fordításaink nyelvészeti összehasonlítását, pedig kétségtelen, hogy jelentős szerepük volt a magyar fogalmi szókincs kialakulásában.

Leírás

A Biblia az államalapítás óta folyamatosan hatással van a magyar irodalomra. Az első, töredékesen ránk maradt magyar Biblia-fordítás az 1400-as évek közepén keletkezett, ám közvetett adatok alapján bizonyos, hogy jóval korábban, már Szent István idejében is közkézen forogtak magyar nyelvű Biblia-részletek. Az irodalomtudomány eddig még nem végezte el Biblia-fordításaink nyelvészeti összehasonlítását, pedig kétségtelen, hogy jelentős szerepük volt a magyar fogalmi szókincs kialakulásában. A szerző a kötet végén külön fejezetben vizsgálja a Biblia és a magyar irodalom kapcsolatát. Bebizonyítja, hogy a Biblia, mely az ősi magyar hősi énekhagyományt megtermékenyítve segítette kiérlelni a magyar elbeszélő költészetet, a lélektani igényű elbeszélésre is hatott, éppúgy, mint az idők jártával népmesévé alakult epikára.

 

Szent István Társulat, 2002.

Írta: Nemeskürty István

Tartalom

Biblia, szókincs, irodalom (Nemeskürty István)

Kódexekben fennmaradt, kéziratos, részleges biblia-fordítások (1400-as évek közepe-1526)

Ujlaki Bálint és Pécsi Tamás fordítása

Ószövetség (Bécsi-kódex)

Eszter könyve 1.

Eszter könyve 5.

Jónás könyve 1.

Újszövetség (Müncheni-kódex)

Részek a Négy Evangéliumból

Máté 3. Keresztelő Szent János bűnbánatot hirdet. Jézus megkeresztelkedése

Máté 5. A nyolc boldogság

Máté 8. A kafarnaumi százados hite

Máté 13. A magvető példabeszéde

Máté 26-28. Jézus szenvedése, halála és föltámadása

Márk 6. Keresztelő Szent János fővétele

Márk 10. A házasságról, a gyermekekről, a gazdagságról

Márk 13. Jövendölés a világ végéről

Márk 16. Az apostolok küldetése

Lukács 1. Az angyali üdvözlet

Lukács 2. Jézus születése

Lukács 11. A Miatyánk

Lukács 16. A gazdag ember és a szegény Lázár

Lukács 20. Az adógaras

Lukács 24. Jézus feltámadása után megjelenik tanítványainak

János 1. Az ige megtestesülése

János 2. A kánai menyegző

János 12. Jézus bevonulása Jeruzsálembe és tanításának összefoglalása

János 17. Jézus imája szenvedése előtt

János 21. János evangéliumának zárószakasza. Péter megbízatása

Báthori László elveszett biblia-fordítása

Halálbori Bertalan keze írása

Vasárnapi és ünnepnapi evangéliumok és olvasmányok (Döbrentei-kódex 1508)

Lukács 2. Jézus születése

Pál apostol a rómaiaknak 13.

Pál apostol első levele a korintusiaknak 9.

Pál apostol első levele a korintusiaknak 13.

János apostol és evangélista első levele 4.

A Jordánszky-kódex névtelen fordítója

Mózes öt könyve, Józsue könyve, Bírák könyve (1519)

Újszövetség

A négy evangélium, Apostolok Cselekedetei, Pál apostol levele a zsidóknak, Jakab apostol levele, Péter apostol levele

János apostol és evangélista levele, Júdás Tádénak, Jakab apostol fivérének levele, János apostol és evangélista: Jelenések könyve (1516)

Mózes első könyvéből. A teremtés és a bűnbeesés

Mózes második könyvéből. A tízparancsolat, Adakozás a szentélyre, a szentélyre vonatkozó előírások

Bírák könyvéből. Sámson története

Márk 14-15. Krisztus kínszenvedése Márk evangéliuma szerint

János 12. Jézus bevonulása Jeruzsálembe és tanításának összefoglalása

Apostolok Cselekedetei 2. A Szentlélek eljövetele

Apostolok Cselekedetei 4-5. A keresztény „őskommunizmus”

Apostolok Cselekedetei 9. Pál fordulása

Péter apostol első levele 2. Tanácsok a társadalomba való beilleszkedésre

Jelenések könyve

Nyujtódi András

Judit könyve (Székelyudvarhelyi-kódex 1526)

Judit könyve 1.

Judit könyve 8 .

Judit könyve 10. és 12.

Judit könyve 13.

Nyomtatott, részleges biblia-fordítások Erasmus filológiai pontosságra törekvő Újszövetség-kiadásainak szellemében (1532-1541)

Komjáthy Benedek

A Szent Pál levelei magyar nyelven (Krakkó, 1533)

Pál apostol első levele a korintusiaknak 13.

Pál apostol második levele a korintusiaknak 12.

Pesti Gábor

Új testamentum magyar nyelven (Bécs, 1536. július 13.)

Máté Kapitulom 13. Példabeszédek

Máté Kapitulom 17. A templomadó

Máté Kapitulom 22. A főparancsolat

Márk 5. Kapitulom. A gerázai ördöngős

Márk 6. Kapitulom. Keresztelő János feje vétele

Lukács 7. Kapitulom. Jézus és a bűnös asszony

Lukács 10. Kapitulom. Az irgalmas szamaritánus

Lukács 11. Kapitulom. Az Úr imádsága

Lukács 12. Kapitulom. Ne féljetek üldözőitekről

Lukács 18. Kapitulom. Jézus, a gyermekek és a gazdag ifjú

Lukács 24. Kapitulom. Emmanus

János 4. Kapitulom. Jézus a szamariai asszonnyal beszélget

János 6. Kapitulom. A csodálatos kenyérszaporítás

Sylvester János

Új Testamentum magyar nyelven, melyet az görög és diák nyelvből újonnan fordítjánk az magyar népnek keresztény hütben való ípülísíre (Sárvár 1541)

Apostolok Cselekedetei 9. Pál fordulása

Apostolok Cselekedetei 17. Pál areopáguszi beszéde Athénban

Jelenések könyvből (Apokalipszis) Isteni jelenísrűl való könyv, mely Szent Jánosnak lűn, ki szentírásbeli doktor vala 4. 5. 6. 8. 9. 11.

A megverselt, énekelt biblia

Tinódi Sebestyén: Judit asszon históriája

Tinódi Sebestyén: Dávid királ mint az nagy Góliáttal megvíutt

Batizi András: Az istenfélő Zsuzsánna asszonnak históriája

Sztárai Mihály: Az Holofernesz és Judit asszony históriája

Dézsi András: Izsák áldozatjáról

Kákonyi Péter: „Régen vala az nemes Perzsiában...”

A reformáció szellemében készült biblia-fordítások

Tövisi Mátyás és Esszéki Szigeti Imre

A Jézus Sirah könyve magyar nyelven (Kolozsvárba 1551)           

Heltai Gáspár kolozsvári műhelyének bibliai-fordításai

Gyulai István

A Bibliának első része, azaz Mózesnek öt könyve (Kolozsvár 1551)

A Teremtés könyvéből - A teremtés

Szodoma pusztulása. Lót története

Ézsau és Jákob

Gyulai István

A Bölcs Salamon királynak könyvei (Kolozsvár 1551-1552)

A Példabeszédek könyvéből

Példabeszédek könyve 31. A derék asszony dicsérete

Gyulai István

A Bibliának negyedik része, azaz a prófátank írások (Kolozsvár 1552)

Dániel könyve 5. Baltazár király lakomája

Dániel könyve 6. Dániel az oroszlánok barlangjában

Jónás könyve 1. 2. 3. 4.

Heltai Gáspár

A Bibliának második része, melyet megtolmácsolt és magyar nyelvre fordított a régi és igaz szent könyvekből Heltai Gáspár (Kolozsvár 1565)

A Királyok első könyve. Dávid öregsége, Salamon királlyá tétele

Heltai Gáspár

A Jézus Krisztusnak Új Testamentuma (Kolozsvár 1561. Második kiadás 1562)

Ajánlás

A Lukács-evangélium kezdete. Elöljáró beszéd

Lukács 1. Az angyali üdvözlet

Lukács 2. Jézus születése

János 2. A kánai menyegző

Az Apostoloknak Cseleködtetek 27. és 28. része. Pál és Lukács hajóútja Rómába

Melius Juhász Péter

Az két Sámuel könyveinek és az két királi könyveknek az zsidó nyelvnek igazságából és az igaz és bölcs magyarázók fordításából igazán való fordítása magyar nyelvre (Debrecen 1565)

Előszó és ajánlás

Sámuel első könyvéből. Dávid és Góliát

Sámuel második könyvéből. Dávid és Batseba

A Királyok első könyvéből. Salamon ítélete

Félegyházi Tamás

Az Mi Urunk Jézus Krisztusnak Újtestamentoma avagy frigye görögből magyar nyelvre fordítatott (Debrecen 1586)

Máté 5. A nyolc boldogság

Máté 8. A kafarnaumi százados. Az ördöngősök és a disznókonda

Máté 11. Keresztelő János üzenete a börtönből

Máté 14. Jézus a vízen jár

Máté 16. Jézus Péterre bízza az egyházat

Máté 17. Jézus színeváltozása

Máté 19. Jézus és a gazdag ifjú

Máté 20. Az szőlőművesek példázata

Máté 22. Az adógaras

Márk 6. Keresztelő János fővétele

Lukács 11. A Miatyánk

János apostol és evangélista első levele. A szeretetről

Károlyi Gáspár

Szent Biblia, azaz Istennek Ó- és Újtestamentumának próféták és apostolok által megíratott szent könyvei... (Vizsoly 1590)

Ószövetség

Mózes I. Teremtés 1. 2. 3.

Mózes I. Vízözön 6. 7. 8.

Mózes I. A bábeli torony 11.

Mózes I. Ábrahám áldozata 22.

Mózes II. József történetéből 37. 39.

Mózes II. Mózes születése 2.

Mózes II. Az égő csipkebokor 3.

Mózes II. Átkelés a Vörös-tengeren 14.

Mózes II. A tízparancsolat 19. 20.

Judit könyve 10. 12. 13.

Jób könyve 10.

Dániel könyve 3. A kemencébe vetett három ifjú

Dániel könyve 6. Dániel az oroszlánok barlangjában

Dániel könyve 13. Zsuzsánna

Újszövetség

A Passió Szent Lukács szerint 22. 23. 24.

Komáromi Csipkés György módosításai

Máté 10.

Máté 16.

Márk 2 3.

Márk 13.

Lukács 1.

János 1.

A trentói (tridenti) zsinat utáni katolikus biblia-értelmezés szellemében fogant fordítás

Káldi György

Szent Biblia (Bécs 1626)

Mojzes első könyve, I. A teremtés

Lukács 11. A Miatyánk

Lukács 15. A tékozló fiú (Káldi, München-kódex, Jordásznky-kódex, Pesti Gábor, Sylvester János)

János 3. Nikodémus Jézusnál

János 8. A házasságtörő asszony

János 11. Lázár feltámasztása

János 18-20. Passió és feltámadás

A Názáreti Jézus, a zsidók királya

Jakab apostol levele 2 .

A Bibliától a népmeséig és a regényes elbeszélésig

Júdás az utolsó vacsorán (Winkler-kódex)

Jézus elfogatása (Winkler-kódex)

A Szűzanya a keresztfa alatt (Winkler-kódex)

A bűnbeesés (Teleki-kódex)

János 20. (Jordánszky-kódex)          

Baranyai Mucsi Pál: Az tékozló fiúról

Mózes első könyve 24. (Károlyi Gáspár)

Batizi András: Izsák házasságáról való história

A gyulafehérvári sorok

A königsbergi töredékek

Dézsi András: Az ifjú Tóbiásnak házasságról való história

Sámuel I. 25. Abigél históriája (Károlyi Gáspár, Küküllei Névtelen)

Erdéli Máté: Keresztelő Szent János fejevétele

Márk 5. (Bornemissza Péter)

Mutatók

Források

A kötetben található Biblia-részletek mutatója a Biblia könyvei sorrendjében

A Biblia-fordítók és -földolgozók betűrendes mutatója