Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Egészségfejlesztés

Paraméterek

Szerző Ewles, Linda – Simnett, Ina
Cím Egészségfejlesztés
Alcím Gyakorlati útmutató (5., bővített, átdolgozott kiadás)
Kiadó Medicina Könyvkiadó
Kiadás éve 2013
Terjedelem 496 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 226 433 2
Ár:
4.300 Ft

A kötet könnyen olvasható, gyakorlati útmutatót nyújt mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során részt vesznek a betegségmegelőzésben. A könyv célja, hogy segédeszközként szolgáljon a mindennapi tanulásban, ill. anyagokat, ötleteket adjon a tanfolyamok előadóinak.

Leírás

Ezzel a könyvvel az volt a szerzők célja, hogy mindazoknak, akik napi munkájuk során egészségfejlesztéssel foglalkoznak, könnyen olvasható, praktikus útmutatással szolgáljanak.
A könyv specialisták egész sorához szól: valamennyi egészségfejlesztőhöz, beleértve az egészségügyi dolgozókat, akik ugyanúgy lehetnek az utóbbi feladat specialistái, mint népegészségüggyel foglalkozó szakemberek. Továbbá kórházi és házi ápolóknak, védőnőknek és bábáknak, kórházi és családorvosoknak, fogászoknak és fogászati higiénét művelőknek, valamint gyógyszerészeknek, egészségügyi menedzsereknek, illetve az orvoslásban szövetségesként közreműködőknek – például diétás nővérek és pedikűrösök – is hasznos segédeszköze lehet a munkájuk során. A könyvet bejegyzett (törvényes) és nem hivatalos szervezetekben munkálkodók széles körben használhatják, mint például a helyi egészségügyi organizációk: környezetvédők és szociális munkások, önkéntes szervezetek, lakóközösségi csoportok, önsegítő társaságok, ifjúsági és közösségi megbízottak, valamint az iskolákban és felsőfokú intézményekben dolgozó tanárok, illetve közhivatalnokok, börtönőrök és rendőrtisztek.
A könyv – az egészségfejlesztéssel kapcsolatban – a „mit”, „miért”, „ki”, és „hogyan” kérdésekre keres választ. Az alábbi, fontos kérdések feltárásában törekszünk segíteni:
  • Mi az egészség?
  • Mi befolyásolja az egészséget?
  • Mi az egészségfejlesztés? Mennyiben része egy szélesebb körű egészségügyi mozgalomnak?
  • Kik, illetve milyen szervezetek képviselik az egészségfejlesztést?
  • Kiknek van szüksége egészségfejlesztésre és miben állnak ezek a szükségletek? Hogyan állíthatók fel a prioritások?
  • Miként lehet az egészségfejlesztést megtervezni, menedzselni és értékelni?
  • Az egészségfejlesztők hogyan tudják legjobban végrehajtani a feladatukat? Mennyire kell jártasnak lenniük ebben a munkában? Az adott helyzetben mit kell tenniük?
  • Melyek azok a kulcsfontosságú kérdések, amelyekkel az egészségfejlesztés jelenleg szembesül?
Az olvasó bevonása a cél azért, hogy a könyv olvasásakor aktív tanulási élmény részesei lehessenek. A szerzők olyan feladatokat is közbeiktattak, amelyeket egyénileg vagy csoportosan oldhatnak meg. Példákkal, esetismertetésekkel szolgálnak, elképzeléseik saját helyzetükben történő megvalósítását segítve.
 
Írta: Linda Ewles – Ina Simnett
Lektor: Lakatos Lajos

Tartalom

Köszönetnyilvánítás
Terminológiával kapcsolatos megjegyzések
Verses reflexió az egészségfejlesztés népszerűsítéséhez
Bevezető az ötödik kiadáshoz
Első rész: Gondolatok az egészségről és az egészségfejlesztésről
1. Mi az egészség? Az egészség fogalma és az egészséget befolyásoló tényezők
Mit jelent Önnek „egészségesnek lenni”?
Az egészség laikus és professzionális felfogása
Az egészség holisztikus felfogása
Milyen tényezők befolyásolják az egészséget?
Javuló egészségi állapot — történelmi áttekintés
Gyakorlati szempontok
Ajánlott szakirodalom
Megjegyzések és hivatkozások
2. Mi az egészségfejlesztés
Az egészségfejlesztés meghatározása
Egészségneveléstől a multidiszciplináris népegészségügyig
Az egészségfejlesztés hatásköre
Az egészségfejlesztő tevékenységek rendszerbe foglalása
Az egészségfejlesztésben való jártasság növelése
Az egészségfejlesztés és népegészségügy országos standardjai
Gyakorlati szempontok
Ajánlott szakirodalom
3. Célok és valós értékek az egészségfejlesztésben (filozófiai megközelítés)
Az egészségfejlesztés céljai
A célok és valós értékek elemzése: ötféle megközelítési mód
Gyakori etikai dilemmák
Etikai kérdésekben való döntéshozatal
Etikai kódex, eljárási szabályzat kidolgozása
Gyakorlati szempontok
Ajánlott szakirodalom
4. Ki foglalkozzon egészségfejlesztéssel?
A népegészségügyi rendszer kialakulása az Egyesült Királyságban
Az egészségfejlesztés képviselői és intézményei
Nemzetközi szervezetek
A kormány
Egyéb országos és helyi szervezetek
Állami Egészségügyi Szolgálat (NHS)
Állami Egészségügyi Szolgálaton (NHS) kívüli egészségügyi szolgálatok
Helyi hivatalok, hatóságok
Egyéb helyi szervezetek és csoportok
Informális hálózat
Az egészségfejlesztési szerepkör tökéletesítése
Gyakorlati szempontok
Ajánlott szakirodalom
Második rész: Elmélettől (tervezés) az eredményes gyakorlat megvalósításáig
5. Alapvető tervezési és értékelési folyamatok
Tervezés
1. stádium: a szükségletek és prioritások meghatározása
2. stádium: célok és célkitűzések összeállítása
3. stádium: a célok elérésének legjobb módja melletti döntés
4. stádium: az erőforrások meghatározása
5. stádium: értékelésre alkalmas módszerek megtervezése
6. stádium: cselekvési terv készítése
7. stádium: cselekvés
Gyakorlati szempontok
Ajánlott szakirodalom
Megjegyzések és hivatkozások
6. Egészségfejlesztési szükségletek és prioritások meghatározása
Szükséglet-típusok meghatározása
Szükséglet, igény és ellátmány
Az egészségfejlesztési szükségletek meghatározása
Az információk megszerzése és felhasználása
Az egészségfejlesztési szükségletek felbecsülése
Egészségfejlesztési prioritások számbavétele
Gyakorlati szempontok
Ajánlott szakirodalom
7. Hatékony tervezési és kutatási készségek
Az Ön munkája, szélesebben értelmezett, egészségfejlesztési tervekhez és stratégiákhoz kapcsolódjon
Országos népegészségügyi stratégiák
Helyi egészségügyi stratégiák és kezdeményezések
Bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztés
Használjuk fel a szakirodalomban fellelhető kutatási eredményeket
Végezzen Ön is „kisebb lélegzetű” kutatásokat, vállaljon munkát kisebb tudományos projektekben
„Value for Money” (az értékarányos ráfordítások elve)
Audit
Egészségi állapotra vonatkozó hatásfelmérés
Gyakorlati szempontok
Ajánlott szakirodalom
8. Személyes eredményességhez (hatékony munkához) szükséges készségek
Vezetői (menedzsment) készségek az egészségfejlesztésben
Információk kezelése (menedzselése)
Írásos beszámolók
Az idő hatékony felhasználása (jó időbeosztás)
Projekt-munkák menedzselése
A változások menedzselése
Minőséget előtérbe helyező munkavégzés
Gyakorlati szempontok
Ajánlott szakirodalom
9. Hatékony együttműködés
Kapcsolattartás a kollégákkal
Koordináció és csapatmunka
Megbeszéléseken való részvétel
Hatékony bizottsági munka
Más szervezetekkel való partnerkapcsolat kiépítése
Gyakorlati szempontok
Ajánlott szakirodalom
Harmadik rész: Az egészségfejlesztésben való jártasság megszerzése
10. A kapcsolattartás alapjai
Kapcsolatépítés az emberekkel
Önbecsülés, magabiztosság és hatékony kommunikáció
Egymásra figyelés (a másik fél meghallgatása)
Mások megszólalásának elősegítése
Kérdésfeltevés és visszajelzés
A kapcsolattartás korlátai
A nyelvi nehézségek áthidalása
Non-verbális kommunikáció
Írásban történő kommunikáció
Gyakorlati szempontok
Ajánlott szakirodalom
11. Kommunikációs segédeszközök használata
Egészségfejlesztési anyagok: a kiválasztás kritériumai
Az egészségnevelési segédanyagok főbb típusai: használatuk, előnyeik és korlátaik
Az oktatási segédeszközök előállítása
Statisztikai információk átadása
Tömegtájékoztatási eszközök (média) felhasználása az egészségfejlesztésben
Információs és kommunikációs technológia az egészségfejlesztés szolgálatában
Gyakorlati szempontok
Ajánlott szakirodalom
12. Segítsünk tanulni az embereknek (Tanítsuk, neveljük, oktassuk őket)
A felnőttoktatás alapelvei
Mitől lesz valaki jó tanár?
Néhány alapelv, amivel segíthetünk az embereknek tanulni
Iránymutató szempontok beszéd- vagy előadástartáshoz
Korszerű betegtájékoztatás
A gyakorlatban fontos készségek oktatása
Gyakorlati szempontok
Ajánlott szakirodalom
13. Csoportfoglalkozások
Csoporttípusok
A csoportmunka lehetséges előnyei
Mikor van szükség csoportmunkára
Csoportvezetés
Csoportos viselkedésmódok
A csoport kialakítása
A csoportos munka beindítása
Vitakészség
Nehézségekkel szembeni fellépés
Gyakorlati szempontok
Ajánlott szakirodalom
14. Segítsünk az embereknek egészségesebben élni
Viselkedésváltoztatási modellek
Egyes emberek cselekvésre ösztönzése, motiválása
Egyéni önállóság, önkontroll és az akaraterő kibontakoztatása
Öntudatossá tételre, az értékek tisztázására és az attitűdök megváltoztatására irányuló stratégiák
Döntéshozási stratégiák
Magatartásváltoztatási stratégiák
A stratégiák hatékony alkalmazása
Gyakorlati szempontok
Ajánlott szakirodalom
15. Közösségi munka és együttműködés
Közösség alapú egészségfejlesztő munka
Közösségi munkával összefüggő alapfogalmak
Közösségi munkában való részvétel, közreműködés
Közösségfejlesztés
Közösség-egészségügyi projektek
Közösségi munkában való jártasság megszerzése és továbbfejlesztése
Gyakorlati szempontok
Ajánlott szakirodalom
16. Egészségpolitikai irányelvek és gyakorlati eljárásmódok megváltoztatása
A helyi és az országos egészségpolitika kialakítása és befolyásolása
Az országos egészségpolitika érvényesülése helyi szinten
Egészségre káros nézetekkel/kihívásokkal való szembeszállás
Megfelelő irányvonalak kialakítása és alkalmazása
Kampányszervezés
Gyakorlati szempontok
Ajánlott szakirodalom
Glosszárium — Az egészségfejlesztési szakzsargon értelmezése
Tárgymutató