Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Egyetemes agrártörténet

Paraméterek

Szerző Lőkös László
Cím Egyetemes agrártörténet
Kiadó Mezőgazda Kiadó
Kiadás éve 2004
Terjedelem 320 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 978 963 286 139 5
Eredeti ár:
3.400 Ft
3.230 Ft
Online kedvezmény: 5%

Az Egyetemes agrártörténet a mezőgazdasági fejlődés főbb vonulatait – a paleolit korszaktól a legújabb korig – mutatja be. A gazdasági fejlődést a termelőerők, ezen belül a termelési eszközök változásának termelésre gyakorolt hatásában szemlélteti, kitérve településformák, művelődési rendszerek kölcsönhatásának néhány vonatkozására is.

Leírás

Az Egyetemes agrártörténet a mezőgazdasági fejlődés főbb vonulatait – a paleolit korszaktól a legújabb korig – mutatja be. A gazdasági fejlődést a termelőerők, ezen belül a termelési eszközök változásának termelésre gyakorolt hatásában szemlélteti, kitérve településformák, művelődési rendszerek kölcsönhatásának néhány vonatkozására is.
 

Főbb témakörei:
A paleolit- és neolitkori ember társadalma, gazdasága.
Az ókori folyamvölgyi civilizációk.
Az archaikus mediterrán és kontinentális mezőgazdaság.
A nyugat-európai és azon kívüli feudalista társadalmak mezőgazdasága.
Az industrializálódási folyamat.
A felvilágosodás- és a reformkori gazdaság.
A két világháború közötti időszak világgazdasága.
A legújabbkori világgazdaság főbb jellemzői.

 

Mezőgazda Kiadó, 2004.

Írta: Lőkös László

Tartalom

Bevezetés

Az agrártörténet ismeretanyaga, oktatásának fő célja

A tananyag ismeretköre, szemléleti megközelítése

Az agrártörténeti tudomány ismeret- és tananyaga

Az agrártörténet fejlődésére ható tudományok

Az agrártörténet tananyaga és témakörei

Az őstársadalom, a mezőgazdaság kialakulása, ősi formái

Az ókori társadalom gazdasága (i. e. XXXV. évezred–i. sz. V. század)

A paleolit (őskőkori) ember életkörülményei

Zsákmányoló élelemszerzés

A neolitikum (újkőkor) ősi mezőgazdasága

A földművelés kialakulása. az első földművesek

A tartós letelepedés, a neolitikum társadalma

A neolitikum mezőgazdasága

Az ősi folyamvölgyi civilizációk társadalma és gazdasága

Az ősi városállamok létrejötte, a folyamvölgyi civilizációk öntözéses gazdasága és társadalma

Nomád pásztorkodás

Életmód és társadalom

A magyar nomád pásztortársadalom

A kontinentális európai ősi gazdaság

A neolitikum gazdasága

A fémkorszak gazdasága

A kontinentális agrárkultúra jellemzői

Az ókori rabszolgatartó mediterrán mezőgazdaság

A görög államok archaikus gazdasága

A Római Birodalom gazdasága

Európán kívüli civilizációk a középkor előtt

Kelet-Ázsia

Dél-Ázsia

Délkelet-Ázsia

Afrika gazdasága

Amerika ősi gazdasága

A középkori és a kései feudalista gazdaság (VI–XVIII. század)

A feudalista társadalmi rend kialakulásának előzményei

A római kor utáni európai gazdaság

A feudalista gazdaság kialakulása Európában és jellemzői

Váruradalmak, allodiumok

A mezőgazdasági technika, technológia fejlődése

Az új technika, technológia társadalmi hatása

A feudalizmus gazdaságának kialakulása Magyarországon

A Kárpát-medence gazdaságföldrajzi helyzete

Az államalapítás előtti korszak gazdasági jellemzői

Az államalapítás, a feudalizmus kialakulása

A gazdasági élet

A korai feudalizmus társadalma

A nyugat-európai kibontakozott feudalista gazdaság

A kifejlett feudalista gazdaság és a városiasodás

Magyarország kialakult feudalista gazdasága

A XIV. és XVI. század feudalista társadalma és gazdasága

A feudalista decentralizáció újraéledése. A Mohács előtti és utáni magyar gazdaság és társadalom

A Nyugat-Európán kívüli feudalista gazdaságok

Középkelet- és Kelet-Európa feudalista gazdasága és társadalma

A Bizánci Birodalom feudalista gazdasága

Az ázsiai feudalista gazdaságok

Afrika és Amerika gazdasága, az európai fejlett feudalizmus idején

A kapitalista gazdaság kialakulása előtti piaci kapcsolatok főbb jellemzői

Az újkor, a kapitalizmus gazdasága (XV–XIX. század)

A kapitalista gazdaság kialakulása

A világpiac létrejöttének kezdete

A mezőgazdaság a világpiac kialakulásának kezdetén

Az ipari, technikai fejlődés

A fejlett kapitalizmus gazdasága

Az ipari forradalom és hatása

Az európai kapitalista mezőgazdaság

Európán kívüli gazdaságfejlődési változatok a kapitalizmus idején. Gyarmatosítások és hatásaik

Magyarország gazdasága a fejlett európai kapitalizmus idején

Magyarország gazdasága a kései feudalizmus és a formálódó kapitalizmus idején

A feudalizmusból a kapitalizmusba átmenő magyar gazdaság

A kibontakozó kapitalista gazdaság Magyarországon

A világgazdaság kialakulása (XX. század)

A XX. századi világgazdaság főbb jellemzői

A népesség változása

Az erőforrások szerkezeti változása

A technikai, technológiai változások és hatásuk

A világkereskedelem hatása

A világgazdaság az I. világháború után

Az I. világháború és gazdasági következményei

A világ mezőgazdaságának helyzete

A mezőgazdaság fejlettségi szintje a II. világháború küszöbén

A magyar gazdaság helyzete az I. világháború után

A magyar gazdaság I. világháború utáni helyzetére ható, sajátos kapitalista átalakulás

A magyar mezőgazdaság helyzete 1918–1945 között

Az ipar fejlődésének feltétele az I. világháború után

A világgazdaság helyzete a II. világháború után

Helyreállítás, újjáépítés

A fejlett országok gazdasága

A fejlődő országok gazdasága

A közép-keleti országok gazdasága a II. világháború után

A szocialista gazdaság kialakításának kísérlete Magyarországon

A világgazdaság a XXI. század küszöbén

Irodalom