Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Egyházi latin nyelvkönyv

Paraméterek

Szerző Dolhai Lajos
Cím Egyházi latin nyelvkönyv
Kiadó Jel Kiadó
Kiadás éve 2015
Terjedelem 180 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 615 5147 29 6
Eredeti ár:
3.400 Ft
3.060 Ft
Online kedvezmény: 10%

A teológiát a nyugati egyházban több mint ezer éven át latin nyelven művelték. Az alapvető teológiai fogalmakat latinul fogalmazták meg, ezért megértésükhöz szükséges és hasznos a nyelv ismerete. Azon túl, hogy a tudományos kutatáshoz különösen is fontos a latin tudás, az Egyház liturgiájában és mindennapi életében napjainkban is használjuk e nyelvet.

Leírás

A teológiát a nyugati egyházban több mint ezer éven át latin nyelven művelték. Az alapvető teológiai fogalmakat latinul fogalmazták meg, ezért megértésükhöz szükséges és hasznos a nyelv ismerete. Azon túl, hogy a tudományos kutatáshoz különösen is fontos a latin tudás, az Egyház liturgiájában és mindennapi életében napjainkban is használjuk e nyelvet. Az Egyházi Törvénykönyv és a Római Nevelési Kongregáció a teológiát tanulók számára előírja, hogy a latin nyelvet jól ismerjék (Egyházi Törvénykönyv 249. kán.). Ezért XVI. Benedek pápa 2012. november 10-én aláírt motu propriójával létrehozta a Latinitás Pápai Akadémiáját, amelynek elsődleges feladata az Egyház hivatalos nyelve, a latin tanításának elősegítése és támogatása. E nyelvkönyv is ezt a célt hivatott szolgálni. Bár elsősorban teológiai hallgatóknak és papságra készülő fiataloknak íródott, hogy könnyebbé tegye a számukra nélkülözhetetlen latin nyelv alapfokú elsajátítását, haszonnal forgathatja bárki, aki érdeklődik a római egyház anyanyelve iránt. Napjainkban többféle (egyházi, orvosi, jogi) latinról is beszélhetünk. A klasszikus latinnak a Kr.e. I. század és a Kr. u. I. század irodalmi nyelvét tartjuk, ezen belül Cicero és Julius Caesar nyelvhasználata jelenti a klasszikus normát. Az egyházi latin valamelyest egyszerűbb, könnyebben elsajátítható, de ugyanolyan szép, mint a római birodalom hivatalos nyelve. Könyvünkben, főleg a mondattanban mindig jelezzük az egyházi latin sajátosságait. Könyvünket, mely elsősorban az egyházi felsőoktatás céljait szolgálja, a latin nyelvnek nemcsak csoportos, hanem egyéni tanulás útján való elsajátítására is eszközül szántuk.
 
Írta: Dolhai Lajos
 

Tartalom

Praenotanda
Proemium
A latin kiejtés
A latin névszóragozás
Az 1. és 2. declinatio egyes száma
Az 1. és 2. declinatio többes száma
A locativus. Az idegen szavak ragozása
A 3. declinatio hím- és nőnemű főnevei
A 3. declinatio semleges főnevei
A 3. declinatio melléknevei
A 4. declinatio
Az 5. declinatio
Ablativusszal járó praepositiók
Accusativusszal járó praepositiók
Kettős vonzatú praepositiók
Az igeragozás.
A sum és possum ige praesens imperfectuma
Indicativi praesens imperfectum
Indicativi praeteritum imperfectum
Indicativi futurum imperfectum
Indicativi praesens perfectum
Indicativi praeteritum és futurum perfectum
Coniunetivi praesens imperfectum és perfectum
Coniunctivi praeteritum imperfectum és perfectum
A passivum imperfeetum idői
A passivum perfectum idői
Álszenvedő és félig álszenvedő igék
Az imperativus
A participiumok
A gerundium és a supinum
Az infinitivusok
A volo, nolo és malo igék ragozása
A melléknevek fokozása
Rendhagyó esetek a melléknévfokozásban
A határozók képzése (adverbium)
Az 1. és 2. személyű személyes és a birtokos névmás
A 3. személyű személyes, birtokos és visszaható névmások
A mutató névmások
Kérdő és vonatkozó névmások
Meghatározó névmások
Határozatlan névmások
Számnevek
Rendhagyó igék I.
Rendhagyó igék II.
Visszaható és műveltető igék
Kijelentő mondatok
Kérdő mondatok
Fölszólító és óhajtó mondatok
Az állítmány és az alany
Az alany és az állítmány egyeztetése
Az állítmánykiegészítő
Az állítmánykiegészítő nominativus
A jelző és az értelmező
Állítmányi jelző és értelmező
Az accusativus
Az accusativus mint határozó
Genitivus possesivus, explicativus, materiae
Genitivus qualitatis, quantitatis
Genitivus subiectivus, obiectivus
Genitivus partitivus
Genitivus memoriae, pretii
Ablativus causae
Ablativus loci
Ablativus pretii
Ablativus instrumenti, sociativi
Ablativus temporis
Ablativus modi
Ablativus qualitatis, limitationis
Ablativus absolutus
A gerundivumos szerkezet
Kapcsolatos mondatok I.
Kapcsolatos mondatok II.
Választó mondatok
Ellentétes mondatok I.
Ellentétes mondatok II.
Következtető mondatok
Magyarázó mondatok
A relatív mondatfűzés
Consecutio temporum I.
Consecutio temporum II.
Az accusativus cum infinitivo mint tárgy
Az accusativus cum infinitivo mint alany
Tudnivalók az acc. cum infinitivo szerkesztéséhez
A nominativus cum infinitivo használata
Kijelentő alanyi és tárgyi mondatok
Kérdő alanyi és tárgyi mondatok
Felszólító alanyi és tárgyi mondatok I.
Felszólító alanyi és tárgyi mondatok II.
Időhatározó mondatok I.
Időhatározó mondatok II.
Időhatározó mondatok III.
Időhatározó mondatok IV.
Okhatározó mondatok I.
Okhatározó mondatok II.
Célhatározó mondatok
Hasonlító mondatok I.
Hasonlító mondatok II.
Következményes mondatok
Föltételes mondatok
Megengedő mondatok
Vonatkozó mondatok
Alapvető imádságok
Közmondások, szólások, kifejezések
SZÓSZEDET