Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Egyháztörténelem

Paraméterek

Szerző Szántó Konrád
Cím Egyháztörténelem
Kiadó Jel Kiadó
Kiadás éve 2014
Terjedelem 256 oldal
Formátum A/5, ragasztókötött
ISBN 978 615 5147 41 8
Ár:
1.800 Ft
1.620 Ft
Kedvezmény: 10%

Szántó Konrád az egyház születésétől II. János Pál pápaságáig vezeti végig Olvasóját a katolikus egyház történelmének legfontosabb eseményein.

Leírás

Szántó Konrád az egyház születésétől II. János Pál pápaságáig vezeti végig Olvasóját a katolikus egyház történelmének legfontosabb eseményein. A könyv segít elhelyezni az egyháztörténelmet a profán történelemben, továbbá kitekintést ad az egyház és a társadalom viszonyára, annak alakulására az egyes korszakokban, de felvázolja az egyház belső folyamatait is. A szerző a világtörténelmi adatokat a magyar egyháztörténelem jelentősebb fordulópontjaival is kiegészítve nyújt átfogó képet az egyháztörténelem iránt érdeklődő Olvasók számára.
 

Tartalom

Bevezetés
I. A keresztény ókor (30–692). Az egyház kialakulásának és főleg a hellenisztikus-római világban történő kibontakozásának a kora
A születő kereszténység történelmi környezete és háttere: a zsidóság, a hellén világ és a római birodalom Krisztus korában
Az egyház alapítása. A jeruzsálemi ősegyház
Az egyház földrajzi elterjedése s a missziós sikerek okai
A kereszténység összeütközése a római államhatalommal, ennek indítékai és következményei
A keresztényüldözések rövid története
Az egyház küzdelme az első századok eretnekségei és a pogány írók támadásai ellen
A liturgikus élet az első századokban
Az egyházi szervezet fejlődése
Az üldözések megszűnése és a „konstantini fordulat”
Szentháromságtani hitviták és zsinatok
Ókeresztény teológiai iskolák és a IV–V. század jelentősebb hittudósai
Krisztológiai hitviták és egyetemes zsinatok
A donatizmus mint vallási-társadalmi mozgalom és egyházszakadás
Az emberi természettel, az emberiség üdvözítésével és a kegyelemmel kapcsolatos hitviták
Az egyház istentiszteleti élete és bűnbánati fegyelme a IV–VII. században
Az egyházszervezet fejlődése a keresztény ókor második szakaszában
A szerzetesi élet kezdete és kibontakozása
Az egyház missziós tevékenysége a népvándorlás korában és az iszlám
II. A keresztény középkor (692–1517). A nyugati keresztény népközösség vallási egységének a kora
A kereszténység elterjedése egész Európában, a nyugati keresztény népközösség alkotó elemeinek létrejötte
A Pápai Állam és a Nyugat-római Császárság megalakulása
A magyarok megtérítése
A nyugati egyház művelődéstörténete, az egyházi tudományok fejlődése a korai középkorban
A görög egyház a képrombolás korában (726–843)
A görög és a latin egyház szétválása (1054
Az egyházi élet hanyatlása, majd megújulásának kezdete a IX–XI. században
A Gergely-féle reformmozgalom és következményei
III. Ince és VIII. Bonifác pápasága (A pápai hatalom fénykora és hanyatlása)
Az egyházkormányzat fejlődése a középkorban
A középkori szerzetesség története
A virágzó középkor egyházi tudománya
Az egyház megszentelő tevékenysége a virágzó középkorban
A keresztes hadjáratok
A katolikus egyház története hazánkban az Árpád-házi királyok idején
A virágzó és hanyatló középkor főbb eretnekségei
Az egyházi inkvizíció és a spanyol inkvizíció
A pápák avignoni fogsága és a nagy nyugati egyházszakadás
A magyar egyház története a vegyes házbeli királyok idején
A humanizmus és a reneszánsz és a reneszánsz pápák uralkodása
III. A keresztény újkor (1517–1914). A hitegység felbomlásának, az egyház megújulásának, majd viszonylagos elszigetelődésének a kora
A Luther-féle reformáció története Luther fellépésétől a német parasztháború végéig
A Lutheri reformáció története az 1530-as augsburgi gyűléstől az 1555-ös augsburgi vallásbékéig
Reformáció Svájcban: Zwingli és Kálvin vallásújítása
A reformáció elterjedése Európa egyéb államaiban
A reformáció elterjedése Magyarországon
A Trienti Egyetemes Zsinat: Előzményei, története
A Trienti Zsinat eredményei, a zsinat utáni rendszer
Az újkori szerzetesség a katolikus megújulás szolgálatában
Az egyház belső életének megújulása a Trienti Zsinat után
A hitterjesztés története az újkorban
Katolikus megújulás Magyarországon
A katolicizmus megújulása Németországban és Ausztriában és következménye: a harmincéves háború
A pápaság helyzete az állami mindenhatóság, a feudális abszolutizmus korában
Törekvések a pápai hatalom korlátozására az Osztrák és a Német birodalomban
A magyar katolicizmus története 1711–1790 között
A felvilágosodás
Az 1789-es francia forradalom és az egyház
Az újabb forradalmak korának pápái
Az I. Vatikáni Zsinat
Az egyház sorsa a XIX. században Németországban és Franciaországban, valamint XIII. Leó (1878–1903) pápasága
A katolikus egyház története a XIX. században Európa többi államában
Az egyház megszentelő tevékenysége a XIX. században és a XX. század elején, valamint X. Pius (1903–1914) pápasága
A teológia helyzete, fejlődése a XIX. században és a XX. század elején, különös tekintettel a modernizmusra
Az egyház helyzete Amerikában és a missziókban
A magyar katolicizmus története 1790–1914 közt
IV. A keresztény legújabb kor (1914-tôl napjainkig). Az elszigeteltségből való kilépésnek és a modern egyház megerősödésének a kora
A két világháború korának pápái
A II. Vatikáni Zsinat
VI. Pál és II. János Pál pápaságának rövid jellemzése
Befejezés
Irodalom