Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Empátia

Paraméterek

Sorozat Károli Könyvek
Szerző Buda Béla
Cím Empátia
Alcím A beleélés lélektana (Folyamatok, alkalmazások, új szempontok)
Kiadó L'Harmattan Kiadó
Kiadás éve 2012
Terjedelem 404 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 236 635 7
Eredeti ár:
4.990 Ft
4.491 Ft
Online kedvezmény: 10%

Az utóbbi kb. fél évszázadban mind több adat bizonyítja, hogy az ember nagyon is nyitott lény: tekintetén, mimikáján, gesztusain át nagyon sok nemverbális csatorna is összekapcsolja emberi környezetével, beszéde, a szavakon túl, sok lelki tartalmat rejt és közvetít, és az ember minden vonása, sajátossága – pl. külseje, öltözéke, tárgyainak rendszere stb. – voltaképpen kommunikációt is hordoz.

Leírás

A nyugati hagyomány emberképe zárt belső érzelmi és gondolati világot jelenít meg, amely csak a beszéd révén nyílik meg a másik számára. Az utóbbi kb. fél évszázadban viszont mind több adat bizonyítja, hogy az ember nagyon is nyitott lény: tekintetén, mimikáján, gesztusain át nagyon sok nemverbális csatorna is összekapcsolja emberi környezetével, beszéde, a szavakon túl, sok lelki tartalmat rejt és közvetít, és az ember minden vonása, sajátossága – pl. külseje, öltözéke, tárgyainak rendszere stb. – voltaképpen kommunikációt is hordoz. Mindezt képesek vagyunk egymásban megérteni és értelmezni, ha figyelmet fordítunk rá. Ilyen módon képesek vagyunk beleélni magunkat a másik lelki helyzetébe, át tudjuk venni annak érzelmeit, rezonálunk a másik szándékaira, rekonstruáljuk a perspektívát, ahogyan ő a világot látja, gondolkodik. E képességünket, ennek alkalmazását nevezik empátiának. A beleélő megértést a civilizáció háttérbe szorította, de a másikra hangolódás újra tanulható és gyakorolható.

Erről szól ez a könyv. Először 1978-ban jelent meg, akkor csak az emberi kapcsolatok kutatása és a terápiás, segítő munka tapasztalatai tárták fel a jelenséget, és a nemverbális kommunikáció sokféle csatornájának empirikus vizsgálata mutatott rá láthatatlan kötelékeinkre, a másik arcjátékának, hangjának, testtartásának, kézmozdulatainknak velünk született kifejező erejére, amely akkor is nyomot hagy bennünk, ha nem tudatosítjuk, ha nem vesszük észre. A belső figyelem ezt felismerhetővé teszi, és ezzel a másik ember valóságos lelki helyzete tárul fel, a maga egyediségében. Ezzel félreértések szüntethetők meg, és valódi szükségletekre és belső kérdésekre formálódhatnak pontos válaszok.

Ma már agykutatások is bizonyítják, hogy külön sejtek szolgálnak a másik ember testi, mozdulati kommunikációinak leolvasására, és már a születés után megkezdődik az anyai arc és tekintet kitüntetett megfigyelése, és a gyerek körüli emberi megnyilvánulások sokféle értelmének feldolgozása. Ez az egész gyermekkoron át zajlik, de a felnőtt korban a szavak veszik át a fő szerepet. Lehet azonban az empátiát gyakorolni, fejleszteni.

A könyv ezt a jelenségkört mutatja be. Az empátia megismerésének tudománytörténete, a beleélés lélektani és kommunikációs összetevői, a korszerű tudományos eredmények a beleélés folyamatairól, és mindenekelőtt a fejlesztés lehetőségei, valamint a sokféle alkalmazási terület, ahol az empátia segít, hatékonyabbá tesz bennünket, humanizál, hiszen egymáshoz közelebb hoz, egymáshoz köt és egymás iránt pozitív érzelmeket vált ki.

A könyvnek ez a hatodik, átdolgozott és kibővített kiadása. A szöveg igyekezik lépést tartani a tudományos fejlődéssel, de igyekezett megőrizni az érthetőséget a művelt átlagolvasó számára.

 

L’Harmattan Kiadó, 2012.

Írta: Buda Béla

Tartalom

1. A másik ember megértése

Áttekinthető emberi világ

A rang és a formális viszonyok szerepe

A másik érdekessé válik

Új kommunikációs nehézségek

Az egyén szubjektív felértékelődése

Belső világunk bonyolódása

Az érzelmi távolság áthidalása

A városi létformák

Megértés az együttes élményekből

A környezet támpontjai az emberismeretben

Az ismerősi relációk

Az önfeltárás (őszinteség) jelensége

Segítségek, terápiák

Az empátia koncepciójának szerepe

2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

Arisztotelész elmélete

A lélektan megközelítése

A pszichoanalízis felfogása

Scheler szimpátiaelmélete

Megértő irányzat a lélektanban és a társadalomtudományokban

   Rogers iskolája

3. Az empátia jelensége és fogalmának tapasztalati meghatározása

Az empátia és más megismerési módok viszonya

Empátia és projekció

Kommunikáció és megfigyelés

Az empátia lélektani lényege

A kultúra és az együttes élmény szerepe

Empátia és szimpátia

Az érzelmi „ragály”

Szimpátia és szinkronicitás

Empátia és azonosulás

Az empátia szintjei

A fogalomhasználat néhány problémája

Példák az empátiás megértésre

4. Az empátia kommunikációs alapjai

A nemverbális kommunikáció

A kommunikáció általános modellje

A mimika

A mimikai kód kérdései

A tekintet

A vokális csatorna

A beszéd formai jegyei

A kéz mozgásai – a gesztusok

A proxemika

Érintés és szaganyagok

Az emblémák

A metakommunikáció

5. Tudományos kutatások és elméletek – újabb adatok

A meghatározások tanulságai           

A szinkronicitás

Evolúciós háttér

Neurobiológiai alapok

A tükörneuronok

Az én szerepe

Újabb nyelvészeti és kommunikációs szempontok

Az empátia összetevői és folyamata

6. Az empátia kialakulása a személyiségfejlődés során

A beszéd fejlődése

A nemverbális kommunikáció fejlődése

Az anya-gyermek kapcsolat és az empátia

Az identifikáció és az empátia

A „double-bind” (kettős kötöttség)

Az empátia és a társkapcsolatok

7. Az empátiás képesség problémái – az empátia személyiséglélektani feltételei

A gyermek és az empátia

Empátia a serdülőkorban

Az empátia és a nem

Az empátiát fejlesztő hatások

Az empátiát zavaró és gátló lélektani tényezők

Illúziók, önbecsapások és ezek szerepe

8. Az empátia jelentősége és szerepe a személyes, érzelmi kapcsolatokban

A kapcsolatok kulturális sémái

Az empátia a kapcsolatokban           

A szavak a kapcsolatokban

A mai ifjúság kapcsolatai

A felnőttkori kapcsolatok nehézségei

Empátia és szexualitás

Empátia a szülő-gyermek kapcsolatban

9. Empátia a formális emberi kapcsolatokban

A szerepek és problémák

A szervezeti konfliktusok „megoldása”

Az empátia felhasználása ösztönös és tudatos formában

Az empátia szerepe a szervezetben

10. Empátia a vezetésben    

Kommunikáció mint szabályozás

A vezetői viselkedéshibák következményei

A vezetői empátia sajátossága

   Az empátia gátjai

   Az autokratikus vezetés és az empátia

   A demokratikus vezetés akadályai

   A demokratikus vezetés jelentősége

11. Az empátia jelentősége a pedagógiai munkában és a gyermeknevelésben

A szocializáció

Empátia a kisgyerekek nevelésében

Kommunikációs nehézségek felnőttek és gyerekek között

A szülő kommunikációs hibái és lehetőségei

Készségek és ismeretek a nevelésben

Empátia az óvodai és iskolai nevelésben

A jó tanár tulajdonságai

Az iskola szervezete

Az empátiát fejlesztő nevelés lehetőségei

Empátia az oktatásban

Az empátia sajátos oktatási és nevelési területeken

12. Az empátia az orvoslásban és a pszichológiai munkában

Az orvoslás hagyományos módja

Az orvosi tekintély problémái

A minősítés feladata

Az idült beteg viselkedése

A „neurotikus beteg”

   A neurózis megismerése

Öngyilkosságveszélyek és szexuális zavarok

Az ápolónők tevékenysége

A pszichológusok munkája

13. Az empátia szerepe a pszichoterápiában

A pszichoterápia meghatározása

Pszichoterápiás eljárások és iskolák

Empátia a pszichoanalízisben

A Rogers-féle pszichoterápia empátiafelfogása

Empátia a pszichodrámában és a csoportterápiában

Empátia egyéb pszichoterápiákban

14. Az empátia más felhasználási területei

A mélyinterjú kérdései

Empátia a kihallgatásban

   A hazugság és a csalás problémája

Empátia a közlekedésben, a játékban, az előadásban

15. Az empátia mentálhigiénés szerepe és pszichopatológiája

A modern ember pszichológiai szükségletei 

Az empátia mint a visszajelentés hordozója

Pszichopatológiai állapotok és ezek megelőzése

16. Az empátia és a művészetek

Empátia és műélvezet

A művészetek hatása az empátiás képességre

Azonosulás a színházban és a filmben

   Az azonosulás típusai         

A tömegkommunikáció és a modern művészetek mentálhigiénés jelentősége

17. Az empátia vizsgálata és mérése, fejlesztésének módjai és céljai

Empirikus vizsgálatok

   Kérdőívek, skálák

A becslés és konszenzus

   Truax skálája és más skálamódszerek

Az empátia fejlesztésének módszerei

Empátiás csoporttréning a vezetőképzésben

18. Az empátiás megismerés gyakorlata – epizódok és folyamatok

Az empátia feltételei

Az empátia epizódjai

A fantázia szerepe

Az önreflexivitás

Az empátiás megértés tartalmai

Az empátia „technikái”

Függelék

Irodalom

Kapcsolódó kiadványok

Raktáron
3.200 Ft 2.880 Ft