Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Ének-zene tantárgypedagógia

Paraméterek

Szerző Pappné Vencsellői Klára
Cím Ének-zene tantárgypedagógia
Alcím Az alsó tagozatban éneket tanító pedagógusok számára
Kiadó Pedellus Tankönyvkiadó
Kiadás éve 2007
Terjedelem 184 oldal
Formátum A/4, ragasztókötött
ISBN PD-295
Ár:
1.995 Ft
1.795 Ft
Kedvezmény: 10%

Ez a kötet abban kívánja segíteni a tanítójelölteket, hogy tudatos tervszerűséggel kezdhessék meg ének-zenei nevelőmunkájukat, óráikat változatos, játékos, a gyermekeket aktivizáló feladatokkal színesíthessék, gazdagíthassák. Bár a kötet alapvetően főiskolai jegyzetnek készült, azokhoz az ének-zenét tanító pedagógusokhoz is szólni kíván, akik tanulmányaikat korábban fejezték be, s most szeretnék felfrissíteni módszertani tudásukat. 

Leírás

Az eredményes ének-zenei nevelés egyik fontos feltétele a tanító tudatos, átgondolt, rendszeres tervezőmunkája. Csak akkor érhető el komoly eredmény a zenei képesség- és készségfejlesztés területén, ha az órák feladatai egész év során láncszerűen és logikusan kapcsolódnak egymáshoz. Minden óra az előzőekhez képest kicsivel többet nyújt a gyermekeknek, ugyanakkor kicsivel többet is vár el tőlük. Ez azonban csak abban az esetben valósulhat meg, ha a tanító állandóan értékeli osztálya és az egyes tanulók zenei képességének, tevékenységének szintjét, és ehhez válogatja a következő órák, hetek feladatait. Nem szerencsés tehát, ha a tanító éveken át megelégszik egy központilag kiadott tematika hű másolásával, mely alapján november 3. hetében mindig ugyanazt a dalt tanítja, ugyanazokat a készségfejlesztő feladatokat valósítja meg éveken keresztül. Ilyenkor ugyanis nem a saját osztálya fejlődéséhez méri a feladatokat, hanem egy „fantom” osztályra megírt, elgondolt haladást próbál betartani. Elképzelhetetlen, hogy az ország minden 3. osztálya „egyszerre lép”, azonosan fejlődik. A központi tematikák tanulmányozása hasznos is lehet, hiszen ötleteket adhat a tanítónak, de mindenki maga felelős a saját osztálya egyedi fejlődésének irányításáért. Legalább ennyire fontos feltétele az eredményes munkának a változatos tevékenység megszervezése. Természetes, hogy az énekórákon azonos típusú feladatok ismétlődnek, hiszen mindig van ritmizálás, szolmizálás, elemzés, zenehallgatás. A gyakorlás viszont csak akkor vezet eredményhez, ha közben nem válik monotonná, unalmas rutinná, hanem gondolkodtató, motiváló, módszeres eljárások sorát tudjuk beépíteni az órai munka folyamatába. A jelen kötetben közreadott anyaggal segíteni kívánjuk a tanítójelölteket abban, hogy ének-zenei nevelőmunkájukat tudatos tervszerűséggel kezdhessék meg, énekóráikat változatos, játékos, a gyermekeket aktivizáló zenei feladatokkal színesítsék, gazdagítsák. A jegyzet az „ének-zene tantárgypedagógia” című tárgy előadásainak anyagát egészíti ki, azt teszi szemléletessé, teljessé. Természetesen a jegyzet azoknak az éneket tanító pedagógusoknak is szól, akik tanulmányaikat korábban fejezték be, s most szeretnék felfrissíteni módszertani tudásukat. Választ ígérünk azon kérdéseikre, hogy mit?, mikor? és hogyan? – az ének-zenei nevelésben.

Írta: Pappné Vencsellői Klára

Tartalom

Bevezető

ZENEELMÉLETI ISMERETEK

A zenei hang tulajdonságai

A zene kifejező eszközei

BEVEZETÉS A ZENEI KIFEJEZŐ ESZKÖZÖK VILÁGÁBA

Bevezetés a ritmus világába

Bevezetés a dallam világába

Bevezetés a formák, szerkezetek világába

Bevezetés az együtthangzás világába

Bevezetés a hangszínek világába

Bevezetés a hangerő (dinamika) világába

Bevezetés a tempó világába

A zene egyenletes lüktetése

A ZENEI TUDÁS KIALAKULÁSÁT, FEJLŐDÉSÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK

A zenei képességfejlesztés tervezhetősége

A belső hallás fejlesztése

A zenei emlékezőképesség fejlesztése

AZ ÓVODA ZENEI NEVELÉSE

A 6-7 éves, óvodába járt gyermek zenei iskolaérettségének mutatói

Az átmeneti időszak zenei feladatai

KODÁLY ZOLTÁN ZENEI NEVELÉSI KONCEPCIÓJA

Az Ádám Jenő-módszer jellemzői

AZ ÉNEK-ZENEI NEVELÉS ÉNEKES ANYAGA

Népi mondókák

Népi dalos játékok

Magyar népdalok

Alkalomhoz kötött dalok

Komponált, költött dalok

Más népek gyermek- és népdalai

DALTANÍTÁSI MÓDSZEREK

A hallás utáni daltanítások

A jelrendszerről történő daltanítások

A ZENEHALLGATÁSRA NEVELÉS ÉS ZENEHALLGATÓVÁ NEVELÉS TANTÁRGYPEDAGÓGIAI KÉRDÉSEI

Az alsó tagozat zenehallgatási programja

A jó zenehallgatás feltételei

A ZENEI ALKOTÓKÉPESSÉG, A KREATIVITÁS FEJLESZTÉSE

Ritmikai alkotójátékok.

Dallami alkotójátékok

AZ ÉNEK-ZENEI NEVELÉS HELYE A TANTERVEKBEN

Az ének-zenei nevelés tervezésének szakaszai

Tantervek ismerete

Az iskola saját tantárgyi programja, 4 éves tematikája

A tanító éves terve

A tematika, ütemterv

Az órák felépítése

Az óravázlatok elkészítése

Megfigyelési szempontok az ének-zene órák elemzéséhez (A és B változat)

BARANGOLÁS AZ ÉNEKKÖNYVEK VILÁGÁBAN

AZ ÉNEK-ZENEI NEVELÉS CÉLJA ÉS FELADATAI

MINTAVÁZLATOK