Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Érettségi témavázlatok – Történelem

Paraméterek

Szerző Csuszó Sándor – Kozma Géza – Lovrity Andrea Anna
Cím Érettségi témavázlatok – Történelem
Alcím Középszint – szóbeli (Felkészítőkönyv ábrákkal, adattárral)
Kiadó Mozaik Kiadó
Kiadás éve 2023
Terjedelem 200 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 697 890 7
Eredeti ár:
3.980 Ft

Könyvünkkel a középszintű érettségire készülő diákoknak szeretnénk segítséget nyújtani. Az adatokat, ismereteket a NAT2020-as kerettanterv és a 2024-től érvényes érettségi követelmények alapján gyűjtöttük össze és rendszereztük. A kötet 73 téma vázlatát tartalmazza 7 témakörbe rendezve. A szövegek rövidek, a lényegre koncentrálnak. 

Leírás

Könyvünkkel a középszintű érettségire készülő diákoknak szeretnénk segítséget nyújtani. Az adatokat, ismereteket a NAT2020-as kerettanterv és a 2024-től érvényes érettségi követelmények alapján gyűjtöttük össze és rendszereztük. A kötet 73 téma vázlatát tartalmazza 7 témakörbe rendezve. A szövegek rövidek, a lényegre koncentrálnak. A vázlatos forma több szempontból is hasznos:

-       az oldalkép jól tükrözi a kifejtés gondolatmenetét: jelzi a témán belüli altémákat, a hozzájuk kapcsolódó állításokat, az ezeket alátámasztó érveket, illetve magyarázó tényeket és a következtetéseket is;

-       a gondolati egységekre felbontott szöveg könnyebben áttekinthető, ezért a tanulási nehézséggel küzdők is nagyon eredményesen használhatják a könyvet;

-       a vázlat kiemeli a lényeget, ezért érdemes a felkészülésben iránymutató kiindulásként használni;

-       a korlátozott terjedelme miatt a vázlat alkalmas a tananyag vizsga előtti gyors átismétlésére is.

Minden szöveghez tartozik egy-egy színes, rendkívül jól követhető ábra, amely összefüggéseiben mutatja meg a téma kulcsszavait, vizuálisan segítve az anyag megértését, az ismeretek elmélyítését. Minden téma az alapkövetelményként megjelölt fogalmak, személyek, topográfiai és kronológiai adatok felsorolásával zárul. Az adatok rövid magyarázatai megtalálhatók a témakör végén, a betűrendes adattárban. Mivel a fogalmak és topográfiai adatok a korszakban értelmezve jelennek meg, minden témakörhöz külön adattár készült. A szövegek alkalmasak arra, hogy a diákok folyamatosan, akár már 9. osztálytól dolgozzanak vele: a vázlatok alapján gyakorolhatják a rövid és a hosszú esszék megírását az érettségin elvárt terjedelemben, vagy összeállíthatják maguknak a szóbeli témákat az iskolában megadott szempontok szerint. Az adattár segítségével ellenőrizhetik tárgyi ismereteik pontosságát.


Mozaik Kiadó, 2023. 

MS-3324U

Írta: Csuszó Sándor – Kozma Géza – Lovrity Andrea

Lektor: Éles Aranka, Dr. Nagy Mariann

 

Kapcsolódó témakör:

Történelem érettségi felkészítők

Tartalom

A középszintű vizsga az érettségin

1. Az ókor

1.1. Politika

Az athéni államszervezet és működése a demokrácia virágkorában

1.2. Ókori civilizációk

A görög és a római építészet

1.3. Vallások

A zsidó monoteizmus

A kereszténység kialakulása, tanai, elterjedése

Adattár

2. A középkor

2.1. Az iszlám világ

Mohamed tanításai és a Korán; az arab hódítás és feltartóztatása Európában

2.2. Gazdaság, társadalom, állam

Az uradalom, a földbirtokosok és jobbágyok kötelességei és jogai

A középkori város és lakói, a város kiváltságai, a céhek, a helyi és távolsági kereskedelem

2.3. Egyház és kultúra Európában és Magyarországon

Az egyházi hierarchia, az egyházi intézményrendszer, a szerzetesség Európában

Az egyházi hierarchia, az egyházi intézményrendszer, a szerzetesség az Árpád-kori Magyarországon

Román, gótikus és reneszánsz építészet - európai és magyar példák

2.4. Magyar őstörténet és honfoglalás

A honfoglalás okai és menete, a kalandozások/támadó hadjáratok

2.5. A keresztény államalapítás és az Árpád-kor

Géza és I. (Szent) István államszervező tevékenysége, a földbirtokrendszer és a vármegyeszervezet

Az Aranybulla legfontosabb elemei

IV. Béla uralkodása: tatárjárás és újjáépítés

2.6. A vegyesházi királyok kora

A királyi hatalom újbóli megszilárdítása Anjou I. Károly idején, a visegrádi királytalálkozó

Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János és Hunyadi Mátyás törökellenes harcai

Hunyadi Mátyás: a központosított királyi hatalom, jövedelmek és kiadások, birodalomépítő tervek

Adattár

3. A kora újkor

3.1. A földrajzi felfedezések és következményeik

A portugál és spanyol felfedezések, a korai kapitalizmus (árforradalom, manufaktúrák, bankok és tőzsde, a jobbágyrendszer átalakulása)

3.2. A reformáció és a katolikus megújulás

A reformáció, a protestáns egyházak megszerveződése és a protestantizmus elterjedése Európában

Az ellenreformáció, a katolikus megújulás és a barokk Európában

A reformáció, a protestáns egyházak megszerveződése, a protestantizmus elterjedése és az ellenreformáció Magyarországon

3.3. Törökellenes és rendi küzdelmek

A mohácsi csata és közvetlen előzményei, a kettős királyválasztás

Az ország három részre szakadása; a várháborúk (1541-1568)

3.4. Erdély

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete

3.5. Magyarország a Habsburg Birodalomban

A Rákóczi-szabadságharc okai, céljai, fordulópontjai és a szatmári béke

Magyarország újranépesülése és újranépesítése

3.6. A felvilágosodás

A brit alkotmányos monarchia működése

Az amerikai köztársaság működése

A felvilágosodás államelméletei; az Emberi és polgári jogok nyilatkozata

Mária Terézia és II. József reformjai

Adattár

4. Az újkor

4.1. Politikai eszmék

Új eszmék: liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus

4.2. Az ipari forradalom első hulláma

Az ipari forradalom első hulláma: textilipar, közlekedés, gyáripar

4.3. A reformkor

A reformkor fő kérdései (a magyar nyelv ügye, a jobbágykérdés, a polgári alkotmányosság kérdése)

Széchenyi és Kossuth programja és vitája

4.4. A forradalom és szabadságharc

A pesti forradalom és az áprilisi törvények

A szabadságharc főbb eseményei: harc a dinasztiával és a nemzetiségekkel, tavaszi hadjárat

Függetlenségi nyilatkozat, a szabadságharc leverése

4.5. Az ipari forradalom második hulláma

Az ipari forradalom második hulláma: kutatás és fejlesztés, közlekedés, vegyipar, gépipar, elektronika – a világban

Az ipari forradalom második hulláma: kutatás és fejlesztés, közlekedés, vegyipar, gépipar, elektronika Magyarországon

Gazdasági kiegyezés és állami gazdaságpolitika a dualista Magyarországon

4.6. A szocializmus

A szocializmus eszméje

4.7. Polgári állam, nagyhatalmi törekvések

A polgári nemzetállam jellemzői, alkotmányosság és jogegyenlőség Németország példáján

A polgári nemzetállam jellemzői, alkotmányosság és jogegyenlőség az Amerikai Egyesült Államok példáján

A polgári nemzetállam jellemzői, alkotmányosság és jogegyenlőség Magyarország példáján

4.8. A dualizmus kora

A kiegyezés okai, a közös ügyek, a magyar államszervezet

4.9. A nemzetiségi kérdés Magyarországon

Etnikai viszonyok, zsidó emancipáció, cigányok/romák Magyarországon a dualizmus korában

Adattár

5. A világháborúk kora

5.1. Az első világháború

A háború jellemzői, hadviselő felek

Magyarország részvétele az első világháborúban

5.2. Politikai változások a háború után

A forradalmi átalakulás kísérlete és kudarca, tanácsköztársaság és ellen­forradalom Magyarországon

5.3. Párizs környéki békék

A trianoni békediktátum születése, tartalma és következményei

5.4. Állam, ideológia és gazdaság a két világháború között       

A nemzetiszocialista Németország

A kommunista Szovjetunió

5.5. Politika és gazdaság Magyarországon

Politikai és gazdasági konszolidáció Magyarországon az 1920-as években

5.6. Társadalom és életmód Magyarországon

Oktatás és kultúrpolitika Magyarországon

5.7. A második világháború

A második világháború kitörése, hadviselő felek, a világháború jellemzői

5.8. Magyarország a második világháborúban

A területi revízió lépései, az ország hadba sodródásának folyamata

5.9. A holokauszt Európában és Magyarországon

A zsidóság jogfosztásának folyamata és a holokauszt Európában

A zsidóság jogfosztásának folyamata és a holokauszt Magyarországon

5.10. Magyarország pusztulása

Német megszállás, nyilas diktatúra – a hadszíntérré vált ország, deportálások a Szovjetunióba

Adattár

6. A hidegháború kora

6.1. A hidegháború kora

A szovjet-amerikai szembenállás, a két Németország létrejötte, a két világrend jellemzői       

6.2. A kétpólusú világ felbomlása

Németország újraegyesítése, a Szovjetunió felbomlása

A kommunista diktatúrák bukása Közép-Európában

6.3. A kommunista diktatúra kiépítése és működése

A Rákosi-diktatúra

6.4. Az 1956-os forradalom és szabadságharc

A forradalom okai és céljai, a kormánypolitika változásai, a szabadságharc és leverése, a megtorlás

6.5. A kádári diktatúra

A pártállam, a téeszesítés, a tervgazdaság, a kultúrpolitika, az elnyomás változó formái – a kádári alku

6.6. A rendszerváltoztatás Magyarországon

A rendszerváltoztatás (1989-1991)

A piacgazdaságra való áttérés, gazdasági szerkezetváltás, privatizáció, a külföldi tőke szerepe, a külkereskedelem átalakulása

Adattár

7. A jelenkor

7.1. Nemzetközi együttműködés, globális világ

Az Európai Unió főbb szervei és működésük

Demográfiai változások, a népmozgások irányai a világban 1945-től napjainkig

Demográfiai változások, a népmozgások irányai Magyarországon 1945-től napjainkig

7.2. Politikai intézmények

Az Alaptörvény, a hatalmi ágak és intézményeik, az önkormányzatok és a választási rendszer

7.3. Nemzet

A határon túli magyarok helyzete napjainkban (demográfia, asszimiláció, autonómia, oktatás)

A magyarországi nemzetiségek és a cigányság helyzete napjainkban (demográfia, kisebbségi jogok, oktatás)

Adattár