Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Érettségire készülök (történelem - rövid és hosszú esszéfeladatok) (2024)

Paraméterek

Szerző Csuszó Sándor – Kozma Géza – Lovrity Andrea Anna
Cím Érettségire készülök (történelem - rövid és hosszú esszéfeladatok) (2024)
Alcím Felkészítőkönyv forrásokkal, kidolgozott feladatokkal (2. kiadás)
Kiadó Mozaik Kiadó
Kiadás éve 2023
Terjedelem 224 oldal
Formátum C/5, ragasztókötött
ISBN MS-3321U
Eredeti ár:
4.380 Ft

Könyvünk a középszintű történelem érettségi írásbeli vizsgára készít fel, és segítséget nyújt a szóbeli vizsgára való felkészüléshez is. Részletes útmutatót és példákat ad a rövid választ igénylő feladatok megoldásához. A hangsúlyt a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatok megírására helyezi: a témaköröket esszéfeladatok formájában dolgozza fel.

Leírás

Kiadványunk a 2024-től érvényes érettségi követelmények alapján készült. A 2017-es követelmények szerint érettségizőknek az MS-2376U kódszámú változat szükséges.

Könyvünk a középszintű történelem érettségi írásbeli vizsgára készít fel, és segítséget nyújt a szóbeli vizsgára való felkészüléshez is. Részletes útmutatót és példákat ad a rövid választ igénylő feladatok megoldásához. A hangsúlyt a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatok megírására helyezi: a témaköröket esszéfeladatok formájában dolgozza fel. Megmutatja, hogy mire kell figyelni egy-egy esszé megírásánál, hogyan érdemes a forrásokat használni, hogyan kell jól és lényegre törően fogalmazni, és hogyan lehet a szűkös terjedelem és akár kevésbé biztos tudás esetén is a lehető legjobb vizsgaeredményt elérni. Ismerteti a javítási útmutató pontozási szempontjait, példákon keresztül bemutatja a javítókulcsot. A szövegekben megjelöli a javításkor értékelhető válaszelemeket, hogy a tananyagban alapkövetelményként szereplő adatokat, összefüggéseket könnyebb legyen rögzíteni, szerepüket tudatosítani. Az esszékkel a teljes érettségi tematikát lefedi.

Három kötetes érettségi felkészítő – TÖRTÉNELEM

Három, egymással összefüggő, de önállóan is használható könyvvel segítjük az érettségire való eredményes felkészülést. A könyvcsalád a középszintű érettségi témaköreit dolgozza fel három megközelítésben:

-        kidolgozott rövid és hosszú esszék;

-        rövid válaszokat igénylő feladatok;

-        kidolgozott szóbeli tételek.

A kötetek rendkívül jól támogatják az önálló, és a tanórai felkészülés minden szakaszát,

   mert tartalmazzák a teljes középszintű tananyagot;

-        mert kidolgozott tételszövegei komplexek, jól taníthatók és tanulhatók;

-        mert tanulást segítő elemeket tartalmaznak:

-        egységes fejezetnyitó oldalakon jeleníti meg a kerettantervi alapkövetelményben szereplő kronológiai, topográfiai adatokat, fontos történelmi személyeket és fogalmakat;

-        a szövegben kiemelt és a margón megjelenített elemek a lényeges információkra irányítják a figyelmet, ami így önellenőrzésre is alkalmassá teszi;

-        mert a Mozaik Kiadótól megszokott magas minőségű az illusztrációs anyaguk;

-        mert korszerű és gazdag forrásanyaggal rendelkeznek;

-        mert tördelésük, oldalképük, színviláguk célzottan a figyelem koncentrációját segítik;

-        mert a tipográfus szakember által gondosan megtervezett ábrái áttekinthetőek és informatívak;

-        mert kidolgozott tételszövegei komplexek, jól taníthatóak és tanulhatóak;

-        mert elektronikus formában is elérhetők digitális extrákkal (3D-s animációk, kép, hang és filmanyagok) kiegészítve;

-        mert az átgondolt és komplex didaktikai rendszere által a 3 kötet külön-külön vagy együtt már 9. osztálytól munkáltató tankönyvként is használhatóak;

-        mert a készülő emelt szintű kötetekkel együtt alkalmasak lesznek a két szint egy tanórán belüli párhuzamos tanítására is.

 

További kötetek:

Érettségire készülök (történelem – rövid választ igénylő feladatok) (2024)

Érettségire készülök (történelem – 83 kidolgozott szóbeli tétel) (2024)

 

Mozaik Kiadó, 2023.

MS-3321U

Írta: Csuszó Sándor – Kozma Géza – Lovrity Andrea Anna

Lektor: Dr. Nagy Mariann, Rideg László

 

Kapcsolódó témakör:

Történelem érettségi felkészítők

Tartalom

A könyv használatáról

A középszintű írásbeli vizsga az érettségin

Az ókor

Politika (1.1.)

Az athéni demokrácia a Kr. e. 5. században

Ókori civilizációk öröksége (1.2.)

A görög építészet

A római építészet

Vallások (1.3.)

Az ókori zsidó vallás

A kereszténység kialakulása és főbb tanításai

A középkor

Az iszlám világ (2.1.)           

Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai

Gazdaság, társadalom, állam (2.2.)

Az uradalom

A mezőgazdasági technika változásai

A hűbéresek kötelességei és jogai

A jobbágyok jogai és kötelességei

A középkori városok kialakulása és a városok jogai

A városok jogai az érett középkorban

A céhek kialakulása és működése

A középkori kereskedelem

Egyház és kultúra Európában és Magyarországon (2.3.)

Az egyházi intézményrendszer

A bencés rend

A szerzetesi reformok

A ferences rend

A román stílus a templomépítészetben

A gótika építészete

A reneszánsz építészet

A kora újkor

A földrajzi felfedezések és következményeik (3.1.)

A földrajzi felfedezések okai és főbb eseményei

A kapitalista gazdaság kialakulása

A kontinentális munkamegosztás kialakulása

A bankok és a tőzsde szerepe a tőkés gazdaság kialakulásában

Reformáció és katolikus megújulás (3.2.)

A lutheri reformáció

A kálvinizmus

A protestáns egyházak kialakulása és elterjedése

A katolikus megújulás

A barokk építészet jellemző vonásai

A felvilágosodás (3.6.)

Az angol alkotmányos monarchia jellemzői

Az USA Függetlenségi nyilatkozata

Az USA alkotmánya

A felvilágosodás államelmélete

Az alapvető emberi és polgári jogok

Az újkor

Politikai eszmék (4.1.)

A liberalizmus és a konzervativizmus

A nacionalizmus a 19. században

Az ipari forradalom első hulláma (4.2.)

Az iparosodás kezdetei: a könnyűipari fellendülés

A közlekedés átalakulásának következményei

Az iparosodás környezeti hatásai

Az ipari forradalom második hulláma (4.5.)

Az iparosodás második szakasza

Az iparosodás újabb szakaszának jellemzői

A szocializmus (4.6.)

A szocializmus

Polgári állam, nagyhatalmi törekvések (4.7.)

A polgári egyenlőség és a nemzetállam megteremtése az USA-ban

A német polgári állam

A világháborúk kora

Az első világháború (5.1.)

Az első világháború kitörése

Hadviselés az I. világháborúban

Állam, ideológia és gazdaság a két világháború között (5.4.)

A náci ideológia

A sztálini diktatúra

A második világháború (5.7.)

A német–szovjet viszony 1939 és 1941 között

Az angliai csata

Partizánháború a Szovjetunióban

A holokauszt Európában és Magyarországon (5.9.)

A holokauszt

A hidegháború kora

A hidegháború kora (6.1.)

Az ENSZ legfontosabb szervei

A kétpólusú világ kialakulása

A két Németország

A kétpólusú világ felbomlása (6.2.)

Németország újraegyesítése

A Szovjetunió szétesésének okai, folyamata

A kommunista diktatúrák bukása Közép-Európában

A jelenkor

Nemzetközi együttműködés, globális világ (7.1.)

Az Európai Unió és az uniós intézmények működése

Demográfiai változások Kínában

Demográfiai változások a világban

A migráció

Magyarország a középkorban

Magyar őstörténet és honfoglalás (2.4.)

A magyar honfoglalás

A zsákmányoló hadjáratok – „kalandozások” – története

A keresztény államalapítás és az Árpád-kor (2.5.)

I. (Szent) István államalapító tevékenysége

Egyház és kultúra Európában és Magyarországon (2.3.)

Az egyházi intézményrendszer Magyarországon

A keresztény államalapítás és az Árpád-kor (2.5.)

Az Aranybulla

A tatárjárás eseményei és demográfiai következményei

A vegyesházi királyok kora (2.6.)

I. Károly gazdasági és pénzügyi intézkedései

A törökellenes harcok

Hunyadi Mátyás útja a hatalom megszerzésétől a központosításig

Hunyadi Mátyás központosító intézkedései

Hunyadi Mátyás birodalomépítő tervei

Magyarország a kora újkorban

Reformáció és katolikus megújulás (3.2.)

A reformáció jellemzői és kulturális hatása

Törökellenes és rendi küzdelmek (3.3.)

A mohácsi csatavesztés körülményei          

Az ország három részre szakadása

A várháborúk

Erdély (3.4.)

Erdély etnikai és vallási képe a 16–17. században

Magyarország a Habsburg Birodalomban (3.5.)

A Rákóczi-szabadságharc előzményei, okai

A Rákóczi-szabadságharc lezárása, következményei

Magyarország demográfiai és etnikai átalakulása

A felvilágosodás (3.6.)

Mária Terézia reformjai

II. József reformjai

Magyarország az újkorban

A reformkor (4.3.)

A reformkor fő kérdései

Széchenyi politikai programja

Kossuth politikai programja

A forradalom és szabadságharc (4.4.)

A márciusi forradalom

Az áprilisi törvények

Az 1848–1849-es szabadságharc

A dualizmus kora (4.8.)

A kiegyezéshez vezető út

A dualista monarchia működése

Polgári állam, nagyhatalmi törekvések (4.7.)

A polgári állam jellemzői Magyarországon

Az ipari forradalom második hulláma (4.5.)

Gazdasági változások a dualizmus korában

Az iparosodás (ipari forradalom) Magyarországon

A nemzetiségi kérdés Magyarországon (4.9.)

Az etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés

Magyarország a világháborúk korában

Az első világháború (5.1.)

Magyarország az első világháborúban

Politikai változások a háború után (5.2.)

A demokratikus átalakítás kísérlete és kudarca Magyarországon

A tanácsköztársaság

Párizs környéki békék (5.3.)

A trianoni béke következményei

Politika és gazdaság Magyarországon (5.5.)

A bethleni konszolidáció

Társadalom és életmód Magyarországon (5.6.)

Oktatáspolitika Magyarországon a két világháború között

Magyarország a második világháborúban (5.8.)

Magyarország külpolitikája

Magyarország a Szovjetunió elleni harcokban

A holokauszt Európában és Magyarországon (5.9.)

A magyarországi holokauszt

Magyarország pusztulása (5.10.)

Magyarország német megszállása

A nyilas hatalomátvétel és következményei

A szovjet megszállás és a deportálások

Magyarország a hidegháború korában

A kommunista diktatúra kiépítése és működése (6.3.)

A Rákosi-korszak politikai rendszere

A Rákosi-korszak gazdaságpolitikája

Az 1956-os forradalom és szabadságharc (6.4.)

Az 1956-os forradalom előzményei és kirobbanása

A forradalom győzelme és a szabadságharc leverése

A kádári diktatúra (6.5.)

A Kádár-korszak politikai rendszere

A Kádár-korszak gazdaságpolitikája

Életkörülmények az 1960–70-es években

A rendszerváltoztatás Magyarországon (6.6.)

A rendszerváltoztatás

A piacgazdaságra való áttérés nehézségei

Magyarország a jelenkorban

Nemzetközi együttműködés, globális világ (7.1.)

A demográfiai változások Magyarországon

Politikai intézmények (7.2.)

A hatalmi ágak viszonya a jelenkori Magyarországon

Az országgyűlési választások rendszere

Nemzet (7.3.)

Az erdélyi magyarság története 1945 után

A magyarországi romák foglalkoztatási helyzete