Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Fizika közép- és emelt szintű érettségire készülőknek

Paraméterek

Sorozat A természetről tizenéveseknek
Szerző Halász Tibor – Jurisits József – Szűcs József
Cím Fizika közép- és emelt szintű érettségire készülőknek
Alcím 14. kiadás
Kiadó Mozaik Kiadó
Kiadás éve 2023
Terjedelem 288 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN MS-2627
Eredeti ár:
3.980 Ft

A tankönyv 33 fejezetben tematikus és átfogó áttekintést nyújt a teljes középiskolai fizika tananyagról. Nagy gondot fordít a korábban megismert kísérletek, jelenségek, gyakorlati és technikai alkalmazások értelmezésére és a fizika nagy felfedezéseinek történeti áttekintésére is. A rendszerező elméleti összefoglaláson túl az érettségi tematikájának megfelelően kísérleteket, tesztfeladatokat, számítási feladatokat és gondolkodtató kérdéseket is tartalmaz. 

Leírás

A tankönyv 33 fejezetben tematikus és átfogó áttekintést nyújt a teljes középiskolai fizika tananyagról. Nagy gondot fordít a korábban megismert kísérletek, jelenségek, gyakorlati és technikai alkalmazások értelmezésére és a fizika nagy felfedezéseinek történeti áttekintésére is. A rendszerező elméleti összefoglaláson túl az érettségi tematikájának megfelelően kísérleteket, tesztfeladatokat, számítási feladatokat és gondolkodtató kérdéseket is tartalmaz. A tankönyvben jól elkülönülnek az emelt szintű érettségire szükséges anyagrészek.

A könyv minden fejezete három részből áll. Ezek a következők:

Témavázlat

A szóbeli érettségi vizsgán a felelet előtt van némi gondolkodási idő, amit célszerű nagyon tudatosan felhasználni. A feleletre történő felkészülést és a felelet ügyes időbeosztását egy jól áttekinthető vázlat segítheti legjobban. Ennek összeállítását teheti könnyebbé az egyes fejezeteket bevezető témavázlat.

A téma rendszerező feldolgozása

A második rész az adott téma tömör, rendszerezett – a gyakorlati élettel, a fizikatörténettel és a többi tantárgyban tanultakkal meglevő kapcsolatát is bemutató – feldolgozásának egy lehetséges változata. Ez az anyag elsősorban a fakultációs formában vagy más módon történő felkészülést segítheti. A szóbeli vizsgán a felelet ilyen részletes kidolgozására és leírására nem lesz idő, de talán nincs is rá szükség. Ott ugyanis nem felolvasni, hanem önállóan elmondani, előadni kell a kihúzott tétel logikusan felépített lényegét. A témák ilyen részletes ismerete azonban azért is szükséges, mert az írásbeli vizsgán szereplő kérdések némelyike is igényel rövid szöveges kifejtést, az emelt szintű írásbelin pedig egy egész gondolatkör megadott szempontok szerinti (esszészerű) leírása az egyik feladat.

Feladatok

A harmadik rész a gyakorló feladatok legfontosabb típusait mutatja be. Ezek a következők:

- A szóbeli vizsgán bemutatandó kísérletek. Ezek közül a legnagyobb valószínűséggel előfordulókat vagy az azokhoz hasonlókat itt csak megemlítjük, mert azok elvégzéséhez, elemzéséhez és a következtetések levonásához a munkafüzetben találnak segítséget.

- Az írásbeli vizsga különféle típusú feladataihoz (Jelenségek értelmezése; Tesztfeladatok, Számításos feladatok) csak néhány jellegzetes mintafeladatot mutatunk be, hiszen ezek megoldásának begyakorlásához sok jó feladatgyűjtemény áll rendelkezésükre.

- A három nagy egység (mechanika, elektromosságtan és modern fizika) lezárásakor utalunk a gyakorló vizsgalapokra, amelyek segítségével az adott témakörből mindenki „próbaérettségit” tehet, s önállóan ellenőrizheti, hogyan sajátította el a témakör ismereteit. Ezek az érettségin várható feladattípusokból összeállított vizsgalapok a munkafüzetben találhatók. A könyv végén minden kérdés, illetve feladat végeredménye és a nehezebbek megoldásának alapötlete is megtalálható.

 

Mozaik Kiadó, 2023. 

MS-2627

Írta: Dr. Halász Tibor – Dr. Jurisits József – Dr. Szűcs József

 

Kapcsolódó kiadványok:

Fizika érettségi felkészítők

Tartalom

Mechanika

1. A haladó mozgás fajtái, ezek kísérleti vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltételük

2. A forgómozgás és a körmozgás kísérleti vizsgálata, jellemzői, dinamikai feltétele

3. A testek tehetetlensége, tömege. Az inerciarendszer. A sűrűség

4. Lendület, lendületmegmaradás. Az erő fogalma és mérése

5. Különféle erőhatások és erőtörvényeik. A dinamika alapegyenlete

6. A gravitációs mező jellemzése. A bolygók mozgása

7. A forgatónyomaték. Merev testek egyensúlya. Az emelő típusú egyszerű gépek

8. Energia, energiaváltozások. A mechanikai energiák és megmaradási tételük

9. Munka, teljesítmény, hatásfok

10. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

11. Mechanikai hullámok. A hang és jellemzői

Hőtan

12. A testek hőtágulása. A gázok állapotváltozásai

13. Az anyag atomos felépítése. Az ideális gázok részecskemodellje

14. A hőtan I. és II. főtétele

15. Halmazállapot-változások. A gázok cseppfolyósítása

Elektromosságtan

16. Elektromos töltés, elektromos mező. Pontszerű töltés elektromos mezője

17. Vezetők az elektrosztatikus mezőben. A kondenzátor

18. Az egyszerű áramkör jellemzése

19. Fogyasztók és áramforrások kapcsolása az egyenáramú áramkörben

20. Az áramvezetés típusai

21. Az időben állandó mágneses mező

22. Az elektromágneses indukció

23. Váltakozó feszültség, váltakozó áram

24. Elektromágneses rezgések és hullámok

Fénytan

25. A fény hullámtermészete

26. Geometriai optika, leképezés

Modern fizika, csillagászat

27. A modern fizika születése

28. A sugárzások és az elektron felfedezése. Atommodellek

29. Az elektron hullámtermészete. A kvantummechanikai atommodell

30. Az atommagok belső szerkezete, kötési energiája. A nukleonok kölcsönhatásai

31. A radioaktív sugárzások keletkezése és hatásai. Gyakorlati alkalmazások

32. A magenergia felszabadítása. Az atomerőművek villamosenergia-termelése

33. Csillagászat és kozmikus fizika

Megoldások

Fogalom- és névjegyzék