Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Fizika középiskolásoknak, érettségizőknek

Paraméterek

Sorozat Panemsuli
Szerző Markovits Tibor – Tomcsányi Péter
Cím Fizika középiskolásoknak, érettségizőknek
Kiadó Panem Kiadó
Kiadás éve 2015
Terjedelem 412 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 615 5186 28 8
Ár:
3.900 Ft
3.510 Ft
Kedvezmény: 10%

A könyvben minden olyan ismeret megtalálható, ami szerepel a középiskolás fizika tananyagban és a fizika érettségi vizsgára előírt követelmények között.

Leírás

A könyvben minden olyan ismeret megtalálható, ami szerepel a középiskolás fizika tananyagban és a fizika érettségi vizsgára előírt követelmények között. Felépítése segít eligazodni az ismeretek halmazában: a definíciók, tételek, kísérletek, gyakorlatok és érdekességek jól elkülönítve és kiemelve szerepelnek, megkönnyítve a tájékozódást és a megértést. Számtalan ábra és fotó teszi szemléletessé és élvezetessé a „tanulást”.
A Fizika középiskolásoknak, érettségizőknek mindazoknak szól, akik középiskolában tanulják a fizika tantárgyat, abból érettségire, felvételire készülnek, és azoknak is, akik egyszerűen csak érdeklődnek ez iránt a tudomány iránt, elmélyültebben szeretnének foglalkozni vele vagy felelevenítenék tudásukat.
 
Lektor: Cserpák Ferenc

Tartalom

Bevezetés
MECHANIKA
1. Egyenes vonalú mozgások
1.1. Helymeghatározás
1.2. Mozgások leírása
1.3. Sebesség
1.4. Gyorsulás
1.5. Egyenes vonalú, egyenletes mozgás
1.6. Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás
1.7. Szabadesés
1.8. Nem nulla kezdősebességű, egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás
2. Összetett mozgások
2.1. Egyenes vonalú, egyenletes mozgások összetétele
2.2. Hajítások
2.2.1. Függőleges hajítás
2.2.2. Vízszintes hajítás
2.2.3. Ferde hajítás
3. A tömegpont dinamikája
3.1. Kölcsönhatás és erő
3.2. Newton I. törvénye, inerciarendszer
3.3. Newton II. törvénye
3.4. Newton III. törvénye
3.5. Szuperpozíció elv
3.6. A dinamika alapegyenlete
3.7. A sűrűség
3.8. Nevezetes erőhatások
3.8.1. Nehézségi erő
3.8.2. Súly
3.8.3. Szabad erő
3.8.4. Kényszererő
3.9. Súrlódási erők
3.9.1. Tapadási súrlódási erő
3.9.2. Csúszási súrlódási erő
3.10. Lendület
4. Munka, mechanikai energia, teljesítmény
4.1. A munka fogalma
4.2. Speciális munkavégzések
4.2.1. Emelési munka
4.2.2. Gyorsítási munka
4.2.3. Súrlódási munka
4.2.4. Munkavégzés rugalmas erő esetén
4.3. Teljesítmény
4.4. Hatásfok
4.5. Mechanikai energia
4.6. Munkatétel
4.7. A mechanikai energia megmaradási tétele
5. Körmozgás
5.1. A körmozgás általános leírása
5.2. Az egyenletes körmozgás kinematikája
5.3. Az egyenletes körmozgás dinamikája
5.4. Függőleges síkú körmozgás
5.5. Vízszintes talajon történő vízszintes síkú körmozgás
5.6. Kanyarodás döntött pályán
5.7. Egyenletesen gyorsuló körmozgás
5.8. Analógia és kapcsolat a haladó és a körmozgáshoz tartozó fizikai mennyiségek között
6. Tömegvonzás
6.1. Kepler-törvények
6.2. Az általános tömegvonzás törvénye
6.3. Tehetetlen és súlyos tömeg
6.4. Mechanikai energiák gravitációs erőtérben
6.5. Mesterséges égitestek mozgása
7. Pontrendszer
7.1. Pontrendszer mozgásának leírása
7.2. Pontrendszer lendülete, lendületmegmaradás tétel
7.3. Pontrendszer tömegközéppontja
7.4. Munkatétel pontrendszerre
7.5. Ütközések
7.5.1. Tökéletesen rugalmatlan ütközés
7.5.2.Tökéletesen rugalmas ütközés
7.5.3. Valóságos ütközések
7.5.4. Ferde ütközések
8. Merev testek egyensúlya
8.1. A merev test fogalma
8.2. Forgatónyomaték
8.3. Merev test egyensúlyának feltétele
8.4. Merev testre ható erők összegzése
8.4.1. Egymással szöget bezáró erők összegzése
8.4.2. Párhuzamos hatásvonalú, egyező irányú erők összegzése
8.4.3. Párhuzamos hatásvonalú, ellentétes irányú erők összegzése
8.5. Erőpár
8.6. Súlypont
8.7. Egyensúlyi helyzetek
8.8. Egyszerű gépek
8.9. Emelő típusú egyszerű gépek
8.9.1. Emelők
8.9.2. Csigák
8.10. Lejtő típusú egyszerű gépek
9. Forgómozgás
9.1. A forgómozgás kinematikája
9.2. Merev testek síkmozgása, tiszta gördülés
9.3. A forgómozgás alaptörvénye
9.4. Forgási energia
9.5. Perdület
9.6. Analógia a haladó és a forgómozgás között
10. Deformálható testek
10.1. Szilárd testek rugalmas alakváltozásai
10.1.1. Nyújtás
10.1.2. Összenyomás
10.1.3. Lehajlás
10.1.4. Nyírás
10.1.5. Csavarás
10.2. A Hooke-törvény
11. Folyadékok és gázok mechanikája
11.1. Folyadékok és gázok tulajdonságai
11.2. Pascal-törvény
11.3. Hidrosztatikai nyomás
11.4. Légnyomás
11.5. Arkhimédész törvénye
11.6. Lemerülés, lebegés, úszás
11.7. Molekuláris erők folyadékokban
11.8. Folyadékok és gázok áramlása
11.9. Kontinuitási törvény
11.10. Bernoulli-törvény
11.11. Közegellenállás
12. Harmonikus rezgőmozgás
12.1. A rezgőmozgás alapfogalmai
12.2. A harmonikus rezgőmozgás kinematikai leírása
12.3. A harmonikus rezgőmozgás dinamikai leírása
12.4. A harmonikus rezgőmozgás energiaviszonyai
12.5. Ingamozgás
12.5.1. Matematikai inga
12.5.2. Fizikai inga
12.5.3. Torziós inga
12.6. Rezgések összetétele
12.6.1. Párhuzamos rezgések összetétele
12.6.2. Egymásra merőleges rezgések összetétele
12.7. Csillapított rezgések
12.8. Kényszerrezgések
12.9. Csatolt rezgések
13. Mechanikai hullámok
13.1. Hullámtani alapfogalmak
13.2. A hullámterjedést leíró fizikai mennyiségek
13.3. Hullámegyenlet
13.4. Felületi és térbeli hullámok
13.5. A hullámok visszaverődése
13.6. Hullámok törése
13.7. Szuperpozíció, interferencia, elhajlás
13.8. Állóhullámok
13.9. A hang
13.10. Doppler-jelenség
HŐTAN
14. Klasszikus hőtan
14.1. Szilárd testek hőtágulása
14.1.1. Lineáris hőtágulás
14.1.1. Térfogati hőtágulás
14.2. Folyadékok hőtágulása
14.2.1. A víz hőtágulása
14.3. Melegítés, szilárd testek és folyadékok fajhője
14.4. Halmazállapot-változások
14.4.1. Olvadás
14.4.2. Forrás
14.4.3. Párolgás
14.4.4. Telített gőz
14.4.5. Kalorimetria
14.5. Hőterjedés
14.5.1. Hőáramlás
14.5.2. Hővezetés
14.5.3. Hősugárzás
15. Kinetikus gázmodell
15.1. Brown-mozgás, a gázok állapotjelzői, Avogadro-törvény
15.1.1. Brown-mozgás
15.1.2. Az ideális gáz modellje
15.1.3. A gáz állapotjelzői
15.2. Ideális gázok állapotegyenlete
15.3. Speciális gáztörvények két állapot között
15.3.1. Boyle–Mariotte-törvény
15.3.2. Gay-Lussac I. törvénye
15.3.3. Gay-Lussac II. törvénye
15.3.4. Egyesített gáztörvény
15.3.5. Egyéb gáztörvények
15.4. Az állapotsík használata
15.4.1. Izobár folyamat
15.4.2. Izochor folyamat
15.4.3. Izoterm folyamat
15.5. Gázok belső energiája
15.6. A termodinamika I. főtétele
15.7. A speciális folyamatok energetikai leírása
15.7.1. Izochor folyamat
15.7.2. Izobár folyamat
15.7.3. Izoterm folyamat
15.7.4. Adiabatikus folyamat
15.8. A termodinamika II. és III. főtétele
15.9. Energiaátalakítás, környezetvédelem
15.9.1. Hőerőgép hatásfoka
15.9.2. Hűtőgépek
15.9.3. Környezetvédelem
ELEKTROMÁGNESSÉG-TAN
16. Elektrosztatika
16.1. Alapjelenségek, erőtörvény
16.2. Elektromos erőtér, erővonalrendszer
16.2.1. Elektromos térerősség
16.2.2. Erővonalrendszer
16.2.3. A térerősség és az erővonalak kapcsolata
16.3. Munkavégzés elektrosztatikus térben
16.3.1. Elektromos potenciál
16.4. Fémek elektrosztatikus viselkedése
16.4.1. Semleges fémtest elektrosztatikus térben
16.4.2. Feltöltött fémtest
16.4.3. Csúcshatás
16.5. Kondenzátor, kapacitás
16.5.1. Kapacitás
16.5.2. Kondenzátor
16.5.3. Kondenzátorok kapcsolása
16.5.4. A kondenzátor energiája
17. Egyenáram
17.1. Elektromos áram, áramerősség
17.2. Ellenállás, vezetők ellenállása
17.3. Áramkörök, eredő ellenállás
17.3.1. Soros kapcsolás
17.3.2. Párhuzamos kapcsolás
17.4. Mérőműszerek használata
17.4.1. Feszültségmérő
17.4.2. Árammérő
17.5. Az elem működése, elemek kapcsolása
17.5.1. Elemek kapcsolása
17.6. Az elektromos munka és teljesítmény
17.7. Hálózati törvények
17.8. Áramvezetés folyadékokban
17.9. Áramvezetés gázokban
18. Állandó mágneses tér
18.1. Mágneses alapjelenségek, mágnesezhetőség
18.2. Mágneses indukció, az indukcióvonalak rendszere
18.3. A Föld mágneses tere
18.4. A mágneses tér hatása mozgó töltésre, áramokra
18.4.1. Mágneses tér hatása mozgó töltésre
18.4.2. Mágneses tér hatása áramjárta, egyenes vezetőre
18.4.3. Mágneses tér hatása áramjárta mérőkeretre
18.5. Az áram mágneses tere
18.5.1. Áramjárta egyenes vezető mágneses tere
18.5.2. Áramjárta egyenes tekercs mágneses tere
18.6. Mozgási indukció
19. Változó terek
19.1. Nyugalmi indukció, önindukció
19.1.1. Nyugalmi indukció
19.1.2. Önindukció
19.2. Változó elektromos tér
19.3. Elektromágneses hullámok spektruma
20. Váltakozó áram
20.1. A váltakozó áram feszültsége és áramerőssége
20.2. Ellenállások a váltakozó áramú körben
20.2.1. Ohmos ellenállás
20.2.2. Induktív ellenállás
20.2.3. Kapacitív ellenállás
20.2.4. Soros RLC kör
20.3. Teljesítmény a váltakozó áramú körben
20.4. Feszültség- és áramrezonancia
20.5. A rezgőkör működése, antenna
20.6. Generátorok, motorok, transzformátor
20.6.1. Váltóáramú generátorok
20.6.2. Egyenáramú generátor és motor
20.6.3. Váltóáramú motorok
20.6.4. Transzformátor
21. Optika
21.1. Geometriai optika
21.1.1. Fényterjedés, árnyékjelenségek
21.1.2. A fényvisszaverődés és a fénytörés törvénye
21.1.3. Plánparalel lemez, prizma
21.1.4. A gömbtükrök tulajdonságai
21.1.5. Vékonylencsék tulajdonságai
21.1.6. Optikai leképezések
21.1.7. Optikai eszközök
21.1.8. Színszóródás, színképek
21.2. Hullámoptika
21.2.1. Fényinterferencia
21.2.2. Fényelhajlás
21.2.3. Fénypolarizáció
ATOM- ÉS MAGFIZIKA
22. Atomfizika
22.1. Az elektron felfedezése
22.1.1. Millikan-kísérlet
22.1.2. Hidegemisszió, termikus emisszió
22.1.3. Katódsugárcső
22.2. A foton felfedezése
22.2.1. Hőmérsékleti sugárzás
22.2.2. Kristályok mólhője
22.2.3. Fényelektromos jelenség (fotoeffektus)
22.2.4. Vonalas színkép
22.2.5. Compton-effektus
22.3. Az elektron hullámtulajdonsága
22.4. A részecskék kettős természete
22.5. Atommodellek
22.5.1. Thomson-modell
22.5.2. Rutherford-modell
22.5.3. Bohr-modell
22.5.4. Kvantummechanikai modell
22.6. A periódusos rendszer, kvantumszámok
22.7. Kémiai kötések, félvezetők
22.7.1. Heteropoláros (ionos) kötés
22.7.2. Homeopoláros (kovalens) kötés
22.7.3. Fémes kötés
22.7.4. Félvezetők
22.7.5. Van der Waals-kötés
22.7.6. Hidrogénhíd-kötések
23. Magfizika
23.1. Az atommag szerkezete
23.1.1. A proton felfedezése
23.1.2. A neutron felfedezése
23.1.3. Nukleonok
23.1.4. Tömegdefektus
23.1.5. Héjmodell
23.1.6. Cseppmodell
23.1.7. A fajlagos kötési energia
23.2. Radioaktív sugárzások, bomlási törvény
23.2.1. Alfa-sugárzás
23.2.2. Béta-sugárzás
23.2.3. Gamma-sugárzás
23.2.4. Természetes radioaktivitás
23.3. Mesterséges maghasadás, láncreakció, atomerőmű
23.3.1. Atomerőmű működtetése
23.4. Magfúzió
23.5. Az elemi részecskék kutatása
23.5.1. Néhány vizsgálati eljárás
23.5.2. Nagy energiák
23.5.3. A részecskék sokasága
CSILLAGÁSZAT ÉS RELATIVITÁSELMÉLET
24. Csillagászat
24.1. A csillagászati kutatás eszközei
24.2. A Nap
24.3. A naprendszer alkotórészei
24.3.1. A Hold
24.3.2. Nagybolygók
24.3.3. Kisebb égitestek
24.4. A csillagok fejlődése
24.5. A Tejút és más galaxisok
24.6. Az univerzum kialakulásának elmélete
25. Relativitáselmélet
25.1. A Galilei-féle relativitáselv
25.2. A fénysebesség állandóságának elve
25.2.1. A korpuszkuláris elmélet
25.2.2. Az éterelmélet
25.3. Az egyidejűség problémája
25.4. Az Einstein-féle speciális relativitáselmélet alapja
25.5. Rendszeridő, idődilatáció, távolságkontrakció
25.5.1. Idődilatáció
25.5.2. Távolságkontrakció
25.6. Sebességösszegzés, a határsebesség
25.7. Tömegnövekedés, energia és tömeg
25.8. Az általános relativitáselmélet alapfeltevései
25.8.1. A görbült tér lehetősége
25.8.2. Tehetetlen és súlyos tömeg
25.8.3. Szabadon eső koordináta-rendszerek
25.8.4. Általános relativitáselmélet alapja
TÁRGYMUTATÓ