Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Földrajztanítás korszerűen

Paraméterek

Sorozat GeoLitera
Szerző Farsang Andrea
Cím Földrajztanítás korszerűen
Kiadó SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport
Kiadás éve 2011
Terjedelem 196 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 978 963 306 125 1
Eredeti ár:
3.900 Ft
3.705 Ft
Online kedvezmény: 5%

A könyv fő tartalmi területei felölelik a földrajztanítás dokumentumait, a földrajz sajátos oktatási, képzési feladatait, folyamatait, a földrajztanítás módszereit és a tanári kompetenciákat.

Leírás

A könyv fő tartalmi területei felölelik a földrajztanítás dokumentumait, a földrajz sajátos oktatási, képzési feladatait, folyamatait, a földrajztanítás módszereit és a tanári kompetenciákat. Az egyes fejezetek a „klasszikus ismereteket” napjaink követelményeihez igazítva mutatják be, újfajta felfogásuk szükségességét mérési eredményekkel támasztják alá, mint például a tanulóink tudását PISA-mérések tükrében bemutató fejezet. Újszerű tartalmi elemként – a térbeli tájékozódási képesség fejlesztésével foglakozó részben – a mentális és a kognitív térképekkel, a térbeli gondolkodás fejlődésével földrajzi szemszögből is megismerkedhetünk. Az ismeretek tartósságát befolyásoló tényezők című fejezet a gyakorló tanár számára ugyanúgy nélkülözhetetlen ismeretet nyújt, mint Az osztályozás pszichológiai hibaforrásai című. A szerző pedagógiai felfogása szerint a tanulót tanítjuk, fejlesztjük a földrajz szaktárgy tanulásán keresztül. A könyv egyik fontos fejezete Az információs–kommunikációs technológiák (IKT) és a földrajzoktatás, amely az „interaktív táblát tanulók” és az azt már magabiztosan használók számára egyaránt a gondolati segítségen túl számos tartalmi útmutatót is nyújt, honlapok címeit, azok alkalmazhatósági területeit is bemutatja. Ehhez hasonlóan a könyv valamennyi tartalmi egysége számos, a tanórán alkalmazható megoldást mutat, mintát ad, a kezdőt az indulásban segíti, a haladót pedig a megújulásban.
 
Írta: Farsang Andrea
Lektor: Lakotár Katalin
Sorozatszerkesztő: Pál-Molnár Elemér

Tartalom

1. Bevezetés
2. A földrajz, mint tantárgy
3. A magyar földrajzoktatás története
4. A földrajztanítás sajátos nevelési feladatai
4.1. A földrajz lehetőségei a környezeti nevelésben
4.2. A környezeti nevelés hatékony módszerei
4.3. A földrajz tantárgy egyes témaköreihez kapcsolódó környezeti nevelési lehetőségek
5. A földrajztanítás dokumentumai: a tantervek. A közoktatás szabályozásának típusai
5.1. A NAT, a kerettanterv és a helyi tantervek
5.2. A tananyag elrendezése a tantervekben
5.3. A közoktatás kimeneti szabályozója: a kétszintű érettségi vizsga földrajzból
5.4. Tanulóink tudása a nemzetközi mérések tükrében: PISA
6. Tanári kompetenciák
7. A földrajzi ismeretek
7.1. A földrajzi fogalmak kialakítása, tanításuk – tanulásuk
7.2. A földrajzi fogalmak csoportosítása
8. Képességfejlesztés a földrajzórán, jártasságok, készségek
8.1. A térbeli tájékozódási képesség fejlesztése
8.1.1. A topográfiai ismeretek tanításának és megszilárdításának módszerei
8.1.2. A térkép szerepe a földrajzoktatásban. Mentális és kognitív térképek
8.1.3. A térbeli gondolkodás fejlődése
8.1.4. Műholdfelvételek a földrajzórán
8.2. Az időbeli tájékozódási képességek fejlesztése
8.3. A gondolkodási képességek fejlesztése
8.4. A kommunikációs képességek fejlesztése
8.5. Az információszerzés és feldolgozás képessége
8.5.1. Az aktualizmus megjelenése a földrajzórán: újságcikkek, sajtótermékek földrajzórai alkalmazása
9. Az oktatási folyamat
9.1. A motiváció szerepe a földrajzórán
9.2. A koncentráció a földrajzórán
9.2.1. A belső koncentráció
9.2.2. A külső koncentráció
9.3. Az ismeretek rögzítése. Az ismeretek tartósságát befolyásoló tényezők
9.3.1. A rendszerezési képesség műveletei
9.3.2. Az ismeretek rögzítésének lehetőségei
9.3.3. Házi feladat a földrajzórán, a házi feladat típusai
9.4. Ellenőrzés és értékelés a földrajzoktatás folyamatában. Az ellenőrzés módszerei
9.4.1. Szóbeli ellenőrzés
9.4.2. Írásbeli ellenőrzés
9.4.3. A földrajzi feladatlapok tervezése
9.4.4. Az írásbeli ellenőrzésnél leggyakrabban alkalmazott feladattípusok
9.5. Értékelés és osztályozás a földrajzórán
9.5.1. Az értékelés formái
9.5.2. Az érdemjegy kialakítása. Az osztályozás pszichológiai hibaforrásai
9.5.3. Az értékelés javasolt normái
10. A földrajzoktatás munkaformái
10.1. Frontális osztálymunka
10.2. Egyéni munka
10.3. Páros munka
10.4. Kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunka
11. A földrajztanítás módszerei
12. A földrajzi ismeretek szóbeli feldolgozása
12.1. Monologikus szóbeli módszerek
12.1.1. Tanári előadás
12.1.2. Magyarázat
12.1.3. Leírás
12.1.4. Elbeszélés
12.1.5. Tanulói „kiselőadás”
12.2. Dialogikus módszerek
12.2.1. Beszélgetés
12.2.2. Vita
12.3 Kérdések a földrajzórán
13. „Diák-domináns” módszerek a földrajzórán
13.1. Helyzetgyakorlatok
13.2. Szerepjáték
13.3. Egyéb „játékok”
13.4. Projekt munka
14. Szemléltetés a földrajzórán
14.1. A valóság bemutatása földrajzi kísérletekkel
14.2. A tanítás-tanulás infrastruktúrája, a szemléltetés eszközei
14.2.1. Képek, vetített képek alkalmazása
14.2.2. Karikatúrák alkalmazása a földrajzórán
14.2.3. Animációk, oktatófilmek a szemléltetésben
14.2.4. Az órai munka rögzítése. Táblai vázlat, táblakép
14.2.5. Írásvetítő, számítógépes kivetítő földrajzórai alkalmazása. „Táblai vázlat vagy kivetítő?!”
15. Az Információs–Kommunikációs Technológiák (IKT) és a földrajzoktatás
15.1. Az interaktív tábla földrajzórai alkalmazása
15.2. Az internet nyújtotta lehetőségek a földrajztanításban
15.3. A multimédiás eszközök alkalmazása a földrajzoktatásban
16. A tankönyv funkciói, típusai
17. A földrajzóra tervezése
17.1. A tanár egyéni tervei: a tanmenet, a tematikus terv és az óravázlat
17.2. Óratípusok a földrajztanításban
17.3. Az óra időbeosztása
18. A földrajzóra megfigyelése
18.1. A földrajzóra elemzésének szempontrendszere
19. Bilingvális oktatás: Földrajzoktatás a két tanítási nyelvű középiskolákban
20. Zárszó
Irodalomjegyzék
Tárgymutató
A szerzőről